Inaktiv

Prosjekterte eneboliger i kjede med moderne, nytenkende utforming - like ved sentrum!

Bjorhaug v.2, 4365 Nærbø

Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Bjorhaug v.2, 4365 Nærbø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Kort om eiendommen:

Spenstig arkitekttur og spreke boliger

Hvem er du som flytter inn her? Det har vi lurt litt på. Du kan være hvem som helst, men det er ikke usannsynlig at du har hatt enebolig og nå ønsker å bruke fritiden til mer enn vedlikehold. Hvis du har barn, kan det være at de har blitt store og funnet sitt eget rede. Du kan også være av den yngre garde og ønske en moderne og fremtidsrettet bolig. Kjekk og trivelig, er vi uansett ganske så sikre på at du er.

Velkommen skal du være! Boligene har fått en moderne og spenstig utforming, som ikke bare tilpasser seg nabolaget og nærmiljøet, men som også gir et vitalt og fornyet bidrag til det omkringliggende. Boligene stikker seg litt ut ved at de er delt opp i flere nivå.

Innhold:

Bolig 1:
-1.etasje: P-rom: Bad/vaskerom og S-rom: Bod/sportsbod.
1. etasje: P-rom: Entrè, kjøkken og stue.
2. etasje: P-rom: Gang, 3 soverom(alternativ stue i det ene) og bad.
3. etasje: P-rom: Stue/soverom

Bolig 2:
-1.etasje: P-rom: Bad/vaskerom og S-rom: Bod/sportsbod.
1. etasje: P-rom: Entrè, kjøkken og stue.
2. etasje: P-rom: Gang, 3 soverom(alternativ stue i det ene) og bad.
3. etasje: P-rom: Soverom/stue.

Bolig 3:
-1.etasje: P-rom: Bad/vaskerom og S-rom: Bod/sportsbod.
1. etasje: P-rom: Entrè, kjøkken og stue.
2. etasje: P-rom: Gang, 2 soverom og bad.
3. etasje: P-rom: Soverom/stue.

Bolig 4:
-1.etasje: P-rom: Bad/vaskerom og S-rom: Bod/sportsbod.
1. etasje: P-rom: Entrè, kjøkken og stue.
2. etasje: P-rom: Gang, 2 soverom og bad.
3. etasje: P-rom: Kontor

Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte enhet.

Standard:

Boligene leveres med parkett på alle gulv, foruten våtrom og entrè/gang som fliselegges. Det er malte gipsvegger/himlinger.

Kjøkken leveres av Sigdal.

Se for øvrig leveransebeskrivelse fra selger for spesifikk leveranse utvendig/innvendig.

Fyring/Oppvarming:

Varmekabler i fliselagte gulv
Varmepumpe

Beliggenhet:

Bjorhaugsvegen 2 er et boligprosjekt med til sammen 4 boenheter liggende sør-vestvendt med god utsikt utover Nærbø Sentrum. Prosjektet har bra standard med stor vekt på trivsel. Samtlige enheter har flere terrasser vent mot vest.

Beliggenheten er meget sentral, med godt avskjermet terrasser og utearealer på alle boliger. Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Plank Arkitekter i Sandnes.

Adkomst:

Se kartskisse.

Parkering:

Parkering i carport.

Overtakelse:

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 365 kalenderdager i tillegg til ferie etter bustadoppføringsloven etter at
a) Selgers forbehold er bortfalt
b) forbrukeren har stilt sikkerhet i form av finansieringsbekreftelse.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova §18.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er overført.

Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato.

Byggemåte:

Tre og betong.
Se leveransebeskrivelse fra selger i salgsbrosjyre.

Diverse:

Selgers tar forbehold om følgende:

.Offentlig godkjenning av prosjektet
.Igangsettelsestilltatelse fra kommunen er gitt.
.at det selges 1 av 4 boliger i prosjektet.

Selgers forbehold skal være avklart innen 01.10.2018.
Når endelig offentlig godkjenning foreligger kan selger selv velge å frafalle forbehold om antall solgte enheter innen ovennevnte frist.

Forsinket levering.
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova.

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse.

Kjøpsbetingelser:

Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.

Beskaffenhet:

Eiendommen vil bli delt opp i forbindelse med overdragelsen, og hver enhet får egen tomt med eget matrikkelbrev. Det opprettes realsameie for fellesareal.

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1119
Gårdsnr: 25
Bruksnr: 13

Annonseinformasjon

FINN-kode 122083550
Sist endret 12. des. 2018 09:31
Referanse 60170572

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.