Egersund - Sentrum - Kun 3 parkeringsplasser igjen! Parkering i lukket garasjeanlegg.

Parkeringsplasser Spinnerihagen, 4370 Egersund

Pris 250 000 kr
Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Pris
- - - - 250 000 kr
- - - - 250 000 kr
- - - - 250 000 kr

Visning

Visning på forespørsel til megler.

Parkeringsplasser Spinnerihagen, 4370 Egersund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Beskrivelse

Eiendommen:
Gnr. 13 bnr. 2441 snr. 30 i Eigersund kommune.
Spinnerigaten 9, 4370 Egersund.

Om Prosjektet

Gnr. 13 bnr. 2441 snr. 30 i Eigersund kommune.
Spinnerigaten 9, 4370 Egersund.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Senest 14 dager etter kontraktsinngåelse.

Generell orientering

Bebyggelse:
Garasjeanlegget ligger i kjelleretasjen i Spinnerihagen. Området består av kombinasjonen leiligheter, kontor, handel og parkeringsplasser.

Standard:
1. Gjelder for gnr. 13 bnr. 2441 snr. 30 i Eigersund, dvs. eierseksjon i Spinnerihagen bestående av 10 parkeringsplasser.
2. Eiereseksjonen har en sameiebrøk på 132/2695-deler av sameiet, jf. reseksjonerings-begjæring tinglyst 10.03.17. 3. Ved salg av ideelle 1/10-deler av seksjonen medfølger rett til å bruke 1 parkeringsplass. Plassen tildeles ved kjøp, og plassering kan deretter kun endres i samsvar med sameielovens § 14 (bestemmelse om bruksdeling).
4. Hver sameier er ansvarlig for 1/10-del av sameiets utgifter. Pt. har styret for eierseksjonssameiet besluttet at snr. 30 skal betale kr. 100,- parkeringsplass pr måned til eierseksjonssameiet som andel av felleskostnader.
5. Eier av ideell andel av snr. 30 kan ikke kreve sameiet oppløst iht eierseksjonslovens § 15. Sameielovens § 15 settes således ut av kraft. I stedet er eier henvist til å selge sin ideelle andel av sameiet, dvs. den parkeringsplass vedkommende disponerer.
6. Ved salg av andel i sameiet har de øvrige sameierne ikke forkjøpsrett i samsvar med sameieloven § 11 g 12.
7. Ved kjøp av eierandel i sameiet plikter kjøper å tiltre disse vedtektene.
8. Lov om sameie gjelder for øvrig så langt den passer, og ikke kommer i konflikt med noen av bestemmelsene i disse vedtekter.

Det gjøres oppmerksom på at parkeringsplassene blir ansett som næringsseksjoner. Slik at eier vil bli beskattet på denne måten. Gevinst ved salg av parkeringsplass blir beskattet.

Det utstedes et andelsbevis til hver kjøper som bekreftelse på hvilken parkeringsplass som er kjøpt samt at det blir tinglyst eierskap til 1/10 av næringsseksjonen, dvs. som nevnt over 1 stk. parkeringsplass. I tillegg får man 1 stk. portåpner. Se vedlagt andelsbevis.

Det vil for kjøper av parkeringsplass kun bli gitt adkomst til det arealet som er natrulig å bruke ifbm. parkeringsplassen. Dvs. man får ikke tilgang til hele sameiets tomt/eiendom.

Status:
- Parkeringsplass 1: SOLGT.
- Parkeringsplass 2: SOLGT.
- Parkeringsplass 3: kr. 250.000,-.
- Parkeringsplass 4: SOLGT.
- Parkeringsplass 5: SOLGT.
- Parkeringsplass 6: kr. 250.000,-.
- Parkeringsplass 7: SOLGT.
- Parkeringsplass 8: SOLGT.
- Parkeringsplass 9: kr. 250.000,-.
- Parkeringsplass 10 SOLGT.

Organisasjonsform

Sameie:
Regnskapsfører BDO.
Styrets leder: Tedd Harry Larsen.

Parkeringsseksjonen er en del av et sameie med vedtekter, regnskap, budsjett etc.

Bebyggelse

Garasjeanlegget ligger i kjelleretasjen i Spinnerihagen. Området består av kombinasjonen leiligheter, kontor, handel og parkeringsplasser.

Beliggenhet

Adkomst:
Kjør mot Spar Svanedalsgården fra Mosbekk. Ta første til høyre inn på Spinnerigaten. Leilighetsbygget med parkeringsgarasje ligger i første boligblokk av murstein på venstre side.

Stipulering av felleskostnader

Andel felleskostnader

Felleskostnader dekker: felles strøm, forsikring og vedlikehold av port.

Panterett: Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 1G (G er Folketrygdens Grunnbeløp),-

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Diverse

Prospektet med vedlegg er godkjent av selger.

Utbygger:
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS v/ Kim Kenneth Årstad

Felleskostnader inkluderer

Andel felleskostnader Felleskostnader dekker: felles strøm, forsikring og vedlikehold av port. Panterett: Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 1G (G er Folketrygdens Grunnbeløp),-

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1101
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 2441
Seksjonsnr: 30

Visning

Visning på forespørsel til megler.

Parkeringsplasser Spinnerihagen, 4370 Egersund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 115613401
Sist endret 22. mai 2021 03:59
Referanse 719180056

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.