Bildegalleri

"FJELLBU", Fritidsbolig på festetomt i Skirvedalen, Tinn Austbygd.

Kart med kartnålTrasdalsvegen 1, 3650 Tinn Austbygd
Prisantydning140 000 kr
Omkostninger
4 085 kr
Totalpris
144 085 kr
Kommunale avg.
2 700 kr per år
Verditakst
140 000 kr

Nøkkelinfo

Beliggenhet
På fjellet
Boligtype
Hytte
Eieform
Eier (Selveier)
Primærrom
32 m²
Bruksareal
40 m²
Tomteareal
50 m² (festet)
Festeavgift
12 000 kr
Byggeår
1968
Soverom
2
Rom
3
Overtakelse
Etter avtale med medhjelper

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Turterreng

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning. Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave.

Om eiendommen

Overtakelse

Etter avtale med medhjelper

Lovanvendelse

MANGLER

Eiendommen selges i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven kap. 11.

Mangler vil som hovedregel kun foreligge dersom formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som han måtte kjenne til, eller dersom formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.
Kjøper kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves medhjelper dersom medhjelper har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag.

I tilknytning til dette vises det til at byder selv har ansvar for å undersøke eiendommen, og at det ikke foreligger andre opplysninger til medhjelper enn det som fremgår av taksten og denne salgsoppgaven.

Eiendommen blir solgt med begrenset rett for kjøper til å påberope seg mangler. Kjøpers rett til å påberope seg mangler fremgår av tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 til § 11-41.

Kort om eiendommen

Fritidsbolig fra 1968.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Skirvedalen ca. 17 km fra Tinn Austbygd hvor du har butikker, bensinstasjon, bank, eldresenter og barnehage. Det er ca. 50 km fra Rjukan. Skirvedalen er en populær turdestinasjon nordøst i Tinn kommune. Rundt hytta er det store friluftsarealer med gode turmuligheter både sommer og vinterstid. Den høyeste toppen i området er Skirveggin på 1381 m.o.h.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Første bud må inngis på eget skjema som er vedlagt salgsoppgaven. Budforhøyelse kan skje på sms/mail.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.
Første bud må inngis på eget skjema som er vedlagt salgsoppgaven. Budforhøyelse kan skje på sms/mail.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Diverse

Bortfester har forkjøpsrett på nærmere bestemte vilkår i h.h.t festeavtalen.

Det er anført fra grunneier at festeavtalen er sagt opp grunnet manglende betaling av festeavgiften. Det følger av tomtefesteloven § 30, 2. ledd at: Etter at festeren har bygget hus på tmot som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, kan bortfestaren ikkje heve på grunn av at festaren forsømer å betale festeavgifta i rett tid.

Det anføres videre at festeavtalen skal være falt bort fordi festeavtalen er utløpt. Det følger av tomtefesteloven § 33 at: "Når festetida er ute for festetomt til bustadhus eller fritidshus, og tomta ikkje blir innløyst etter § 32, lauper festet vidare på same vilkår som før, likevel slik at bortfestaren kan krevje regulering etter § 15 fjerde ledd. For feste som er lenga etter fyrste punktum, gjeld § 7 fyrste ledd om festetid." Av lovens § 7 fremgår det: "For nye festeavtaler og avtaler som er lenga etter § 33 gjeld feste av tomt til bustadhus og fritidshus til festet vert sagt opp av festaren eller tomta vert innløyst."

For nærmere spørsmål om dette ta kontakt med medjelper.

Innhold

Fritidsboligen er uten strøm og innlagt vann. Den har et mindre solcellepanel av eldre årgang på langvegg. Bygningen inneholder entre, kjøkkenrom, to boder, to soverom og stue. Bøttetoalett er inne i bod. Man har en vedovn på kjøkken og en vedovn i stue. Det fremgår av takstrapporten at bygningen fremstår som et kondemneringsobjekt.

Beskrivelse av tomt

Festet naturtomt med noe utsikt og gode solforhold.

Festeavtalen er utløpt og ny festeavtale må inngås med grunneier. Festetomtens arealet gjelder kun grunnen som bebyggelsen står på.

Eiendommen ligger nederst i et felt med flere hytter. Tomten er i hovedsak naturtomt.
Fritidsboligen har en skråning opp mot veien som går videre inn på hyttefeltet og overflatevann fra høyereliggende terreng kan renne inn under

Bebyggelse

På eiendommen er det kun hytte. Området består av en del nyere fritidsboliger.

Byggemåte / Konstruksjon

Fritidsbolig fra 1968 med betydelige vedlikeholdsmangler fremstår i all hovedsak som kondemnerings objekt.
Ved befaringer er det registrert betydelige setningsskader i tillegg er det registrert flere lekkasjepunkter i himlinger og
vegger rundt omkring i fritidsboligen som relateres til utett yttertak.

Fritidsboligen har ett betydelig etterslep av både innvendig og utvendig vedlikehold.
Fritidsboligen fremstår med betydelige avvik og mangler både innenfor fundamentering og bygning.
Bygningen fremstår som kondemnerings objekt.

UTVENDIG
Fritidseiendommen fremstår i all hovedsak med bygningskomponenter utvendig fra byggeår 1968.
Fritidseiendommen har betydelige avvik og slitasje både på fundamenter og bygningsstrukturen.
Fundamenter i leca blokker med større retnings og høydeavvik. Pipe over tak med puss. Vinduer, dører og utvendig kledning fra byggeår med betydelige etterslep av vedlikehold.
Vinduer, dører og utvendig panel med store sprekker og enkelte steder med råteangrep. Taktekke med papp, saltak i forskjellige høyder og vinkler. Badestamp på eiendommen med større råteskader.

Mindre solcellepanel av eldre årgang på langvegg, eiendommen fremstår som kondemneringsmessig.

INNVENDIG
Fritidseiendom uten strøm og vann innlagt. Bygningen inneholder Entre, kjøkkenrom, 2 boder,2 sov, stue og innredet rom.
Innvendige overflater med furugulv, trepaneler både på vegger og himlinger. Ved befaring er det registrert utfordringer med fukt merker og fukt flere plasser i bygningen som
relateres til utett taktekking. Bygningen har betydelige skjevheter, det er mål 5 cm avvik på gulvhøyder ved befaringen, som i all hovedsak relateres til mangelfull fundamentering.

1 stk. vedovn i kjøkken og 1 stk. vedovn i stue, Lecapipe pusset med sprekkdannelser som relateres til setningsskader. Pålimte forblendingssteiner på brannmur i stue løsner fra underlaget.
Mange tegn på museinvasjon i fritidsboligen med mye ekskrementer og isolasjon som er revet i småbiter.
Plassbygde køyesenger i begge soverom. Bøttetoalett inne i bod.

KJØKKEN
Innredning med 3 underskap på lagt laminat benkeplate og 3 overskap med glatte fronter, ett underskap med skuffer.

TEKNISKE INSTALLASJONER
2 stk vedovner.
Solcellepanel

Standard

Nå det gjelder generell standard vises det til tilstandsrapporten.

Det er en etasje i fritidsboligen. Innvendige overflater består av lakkert furugulv og trepanel både på vegger og himlinger. På kjøkkenet er det en eldre malt innredning og en vedovn. Benkeplaten er av laminat. Det er skjevheter i fundamenteringen. Utvendige overflater og tak er slitt. Innvendig mangler det sluttførende arbeid med listverk. Det er antydning til lekkasjer fra yttertak mot yttervegger. Plattingen foran inngangsdøren til boligen er defekt.
Tilstandsrapporten konkluderer med at fritidsboligen ikke er tilfredsstillende, så det må påregnes kostnader til restaurering for å oppgradere. Det fremgår av taksten at bygningen fremstår som kondemnerings objekt.

Fritidsboligen har et betydelig etterslep av både innvendig og utvendig vedlikehold. Fritidsboligen fremstår med betydelige avvik og mangler både innenfor fundamentering og bygning. Bygningen fremstår som kondemnerings objekt.

Adkomst

Adkomstvei via Skirvedalsvegen.
Avkjøring fra Skirvedalsvegen inn på privat bomveg (Trasdalsvegen 1) og inn til eiendommen.

Avstander til:
Arendal: 252
Skien: 140
Oslo: 167

Ansvarlig megler

Lill Kristin Nilsen

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen

Se komplett salgsoppgave

Beliggenhet

kart
Logo

ADVOKATENE KÅSA OG NILSEN AS

Lill Kristin Nilsen

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode341809782
Sist endret08. apr. 2024 12:30
ReferanseAKN1.2229

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.