Bildegalleri

Fantastisk flott naustetomt, idyllisk område på Tjeldstø!

Kart med kartnålSjøtomt Tjeldstø, 5336 Tjeldstø
Prisantydning600 000 kr
Omkostninger
31 242 kr
Totalpris
631 242 kr
Prisstatistikk

Nøkkelinfo

Beliggenhet
Ved sjøen
Boligtype
Annet fritid
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
152 m² (eiet)
Rom
1

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Fiskemulighet
Bademulighet
Turterreng

Visning

Hjertelig velkommen til visning! Vi oppfordrer alle interessenter til å avtale visningstidspunkt på angitt visningsdag i forkant. Dette gjør vi for å yte bedre service til våre kunder. Visning vil bli avlyst eller flyttet dersom det ikke er noen påmeldte. Ta kontakt med megler for å avtale tidspunkt.

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning. Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave.

Visningspåmelding

Om eiendommen

Eiendom

Sjøtomt Tjeldstø
5336 TJELDSTØ

Prisantydning

Kr 600 000,-

Standard

Eivinn Bendiksen ved Kaland & Partners Vestkanten presenterer en flott sjøtomt på Tjeldstø. Her er det flotte omgivelser, i en rolig vik ved Tjeldstøsundet. Her er det kort vei til det du trenger av dagligvare på Spar Tjeldstø, og ellers kan shoppingen gjøres på Rong senter.

Etter dialog med kommunen kan selger fortelle at det er krav om en felles gjennomføringsplan for bygging på den siden. Ifølge kommunen har man tre valg: Søke dispensasjon, lage reguleringsplan eller påkrevde at kravet blir frafalt i den nye kommuneplanen som kommer om et år.

Innhold

Flott sjøtomt med lett tilkomst.

Bebyggelsen

Området er hovedsakelig bebygget med eneboliger, fritidsboliger og naust.

Beliggenhet

Rundt 40km nordvest fra Bergen, i idylliske Øygarden ligger denne flotte fritidstomten.

Her kan du leve det fredelige familieliv i fjæra! Gode muligheter for å dra fersk middag opp av sjøen både på land og i vann. Det er aldri mangel på områder å utforske i Øygarden. På det åpne hav er det en haug av øyer og andre eksotiske områder som alltid er like spennende å utforske når du er på båttur. Du kommer deg kjapt til herlige bade- og fiskeplasser om du vil utvide mulighetene utenfor hyttefeltet. Tomten ligger fint til i terrenget, og solforholdene er optimale. På sommerstid kan du nyte solen fra morgen til sen kveld så lenge himmelen i Øygarden tillater det.

Nærmeste dagligvarebutikk er Spar Tjeldstø som ligger en liten tur bak rattet unna. Her har du også tilgang på el-bil lader og drivstoff fra Circle-K om du trenger påfyll. Trenger du litt flere muligheter for shopping eller andre aktiviteter er du på Rong senter innen 20 minutter i bil. På senteret har du et litt bredere utvalg av butikker som du av og til trenger, som for eksempel Nille, blomsterforhandler og apotek.

Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.

Adkomst

Ved Tjeldstøsundet tar man til høyre inn på Øynesvegen. Tomten ligger på venstre hånd.

Det vil bli godt skiltet med Kaland & Partners visningsskilt på annonserte visninger.

Tomteareal

152 m²

Eierform tomt

Eiet tomt

Energimerking

Det er ikke krav om energimerking ved salg av tomt.

Overtagelse

Overtagelse av tomten etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke beregnet. Megler har gjort undersøkelser, men ikke funnet noen formuesverdi på den ubebygde tomten per dags dato.

Verdien av tomt fastsettes ut fra markedsverdi. Likningsverdien på ubebygd tomt skal ikke overstige 80 prosent av eiendommens markedsverdi. Kontakt skatteetaten for mer informasjon.

Formuesverdien skal utgjøre ca. 25 % av markedsverdi for primærbolig (der eier er folkeregistrert per 1. januar), og ca. 90 % for sekundærbolig (alle andre boliger)

Kommunale avgifter

Det er ikke kommunale avgifter på ubebygd eiendom, og ved bygging av bolig vil det være kommunale avgifter for renovasjon, vann og avløp. Kfr. Øygarden kommune for mer informasjon.

Eiendomskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Øygarden Kommune

Faste løpende kostnader

Det må forventes kostnader til kommunale søknader, påkobling til vann og avløp, eventuell ekstra kostnad for oppgradert vanntrykk og tillatelser m.m. i byggeperioden. Det vil tilkomme ytterligere faste løpende kostnader når tomten er bebygd. Normalt sett vil faste løpende kostnader være kommunale avgifter, byggforsikring, forsikring innbo og løsøre og strøm. Listen er ikke uttømmende.

Vei, vann og avløp

Tomten har per dags dato ikke opplegg for vann og avløp.

Offentlige planer/konsesjonsplikt

Tomten er ikke regulert, men er i kommuneplanen avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg.

Etter dialog med kommunen kan selger fortelle at det er krav om en felles gjennomføringsplan for bygging på den siden. Ifølge kommunen har man tre valg: Søke dispensasjon, lage reguleringsplan eller påkrevde at kravet blir frafalt i den nye kommuneplanen som kommer om et år.

Konsesjon og odel: Det er ikke knyttet odel, men det må av kjøper fylles ut et grønt skjema iht søknad om konsesjonsfrihet da tomten er ubebygd.

Diverse

Etter dialog med kommunen kan selger fortelle at det er krav om en felles gjennomføringsplan for bygging på den siden. Ifølge kommunen har man tre valg: Søke dispensasjon, lage reguleringsplan eller påkrevde at kravet blir frafalt i den nye kommuneplanen som kommer om et år.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag

Det er gitt full salgsgaranti på utlegg og vederlag på dette oppdraget. Det betyr at man som oppdragsgiver hos Kaland & Partners betaler kr 0,- til megler dersom boligen ikke blir solgt og/eller oppdraget trekkes. Det er for øvrig avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 59 900,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke kr 7 900,- for tilrettelegging, kr 12 600,- for markedspakke, kr 3 000,- per visning, kr 5 900,- for oppgjørskostnad, kr 9 900,- for opplysningspakke og kr 427,- for e-signering.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. Kjøper plikter å sette seg inn i denne. Kjøper er kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Lov om avhending av fast eiendom § 3-10.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker advokatbistand, nødvendige skadetakster og utgifter til rettsapparatet (forsikringen har egenandel). Forsikringen må tegnes senest under kontraktsmøtet. Pris for denne boligen: Kr 14900,-. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Vedlegg

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger, meglers egne undersøkelser og er ufullstendig uten alle vedlegg (tilstandsrapport og selgers egenerklæring er vedlagt i salgsoppgave).

Interessenter oppfordres til å gjøre en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen

Se komplett salgsoppgave

Beliggenhet

kart
Logo

Kaland & Partners - Vestkanten Eiendomsmegling AS

- Vi er din lokale eiendomsmegler!

Annonseinformasjon

FINN-kode302948714
Sist endret23. des. 2023 01:14
Referanse6230067

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.