Bildegalleri

Stor fritidstomt i lite men etablert hyttefelt. Enkel adkomst og kort vei til flotte turer.

Kart med kartnålFagnastølsvegen 109, 5700 Voss
Prisantydning1 250 000 kr
Omkostninger
32 592 kr
Totalpris
1 282 592 kr
Prisstatistikk

Nøkkelinfo

Beliggenhet
På fjellet
Boligtype
Hyttetomt
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
2 007 m² (eiet)
Grunnflate
1 m²
Rom
1

Les mer om bruksareal her

Visning

Kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Tomten kan også fritt besiktiges på egenhånd.

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning. Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave.

Visningspåmelding

Om eiendommen

Beliggenhet

Tomten ligger flott til i et mindre hyttefelt like i naturskjønne omgivelser hvor en virkelig kan slappe av og finne hvilepulsen. Det er en rekke flotte turmuligheter i nærheten og noe for enhver smak både sommer og vinter. Rolige turer i lett terreng eller lengre og tyngre toppturer mot blant annet Vetlanosi, Storanosi og Kolingseggie blir et naturlig mål fra hytten og nærområdet.
Like ved hytten, ved Fagnastøl camping, ligger også en flott lysløype på 1,8km, perfekt tilrettelagt for en skitur etter frokost eller for en liten trimtur på kvelden.
Fagnastøl ligger ca. 12 km fra Palmafossen med dagligvarebutikker og 15 km fra Voss sentrum med et godt utvalg av butikker, kjøpesenter, kafeer og servicetilbud.
Ønsker en seg en tur på alpint ligger Voss Resort ca.25 minutters kjøring fra hytten hvor en finner et av landets beste skiterreng

Voss har i tillegg et sjarmerende sentrum med et godt utvalg av butikker og servicetilbud, i tillegg til ulike restauranter og barer. Her tilbyr man både et bredt og godt kulturtilbud i tillegg til et aktivt uteliv!
Voss har i tillegg et bredt aktivitetstilbud hele året, alt fra 9 hulls golfbane, fjellvandring, jakt og fiske, rafting og elvepadling, fjellklatring, bading i elv og vann samt et mangfold av luftsportaktiviteter. Voss har også en rekke velkjente festivaler og arrangement rettet mot barn, ungdom og voksne. Mest kjent er fotballturneringen Voss Cup, Ekstremsportveko, Vossa Jazz, Smalahovesleppet, Osafestivalen og Worldcup freestyle.
Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.

Bebyggelse

Eiendommen ligger i et område med spredt fritid, bolig og gårdsbebyggelse.

Adkomst

Fra Voss følger man Hardangervegen Rv7 mot Granvin i ca. 3 km før en tar av til venstre på Palmafossen og inn på Tjukkebygdvegen.
Følg veien vider og inn på Raundalsvegen i ca. 10 km til en kommer til Urdland. Følg så skilting mot Kvitne og kjør i ca. 1km og ta av opp mot høyre.
Tomten vil være på høyre side etter ca. 50m.
Det vil bli skiltet med visningsskilt på visningsdagen.

Tomten

Areal: 2 007 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten selges som råtomt.

Parkering

Det må opparbeides minimum 2 parkeringsplasser på egen tomt.

Vei/vann/avløp

Eiendommen må tilknyttes privat vann og avløp.
Eiendommen er tilknyttet privat vei til offentlig vei.

Formuesverdi tomt

Formuesverdien på tomten er ikke beregnet. Ubebygde tomter skal i utgangspunktet formuesbeskattes ut fra antatt salgsverdi, men begrenset til 80 % av salgsverdien

Offentlige/kommunale avgifter

Eiendomsskatt, feiing og renovasjon.

Faste løpende kostnader

Faste løpende kostnader ved bebygd tomt vil være kommunale avgifter, vann/avløp, strøm, forsikring, tv/nett, vei.

Konsesjon

Egenerklæring om konsesjon påkrevet: JA. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen før tinglysning kan finne sted og oppgjør kan utbetales selger.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

1845/900007-1/52 Rettsbok 01.01.1845
vedr. Jonstølen
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1909/900058-1/52 Erklæring/avtale 21.09.1909
Jernbanetakster
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1916/900040-1/52 Erklæring/avtale 26.04.1916
ETTER SKØYTE ER "NYASTOVA" UNNATATT FRÅ SALGET.
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1938/423-1/52 Erklæring/avtale 09.04.1938
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1954/900890-1/52 Elektriske kraftlinjer 01.04.1954
vedr Kløve - Voll og Rognsfossen
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1955/86-1/52 Erklæring/avtale 22.01.1955
Fri grunn m.v. for kraftliner
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1963/1296-1/52 Erklæring/avtale 12.10.1963
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/1023-1/52 Skjønn 09.09.1964
Oreigning kraftlina Bryn-Mjølfjell
sak 20/1964 B
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/1490-1/52 Jordskifte 25.11.1964
Grensegangssak
vedr,. gnr.125 bnr.1 og gnr.126 bnr.1 m.v
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/1326-1/52 Elektriske kraftlinjer 03.11.1967
Rettighetshaver Voss E-VERK
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1974/2539-1/52 Erklæring/avtale 27.11.1974
rettighetshaver:Knr:4621 Gnr:126 Bnr:6
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1974/2852-2/52 Best. om vann/kloakkledn. 23.12.1974
rettighetshaver:Knr:4621 Gnr:126 Bnr:7
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/303-1/52 Erklæring/avtale 09.02.1977
Grensegangssak
vedr. stølen Moldalia
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1978/199-1/52 Jordskifte 25.01.1978
vedr Grove Vetle - Fagnastøl
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/1920-1/52 Erklæring/avtale 28.08.1980
Bestemmelse om planovergang
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/964-1/52 Jordskifte 23.04.1985
vedr Fagnastøl, Davidhaug, Lassehaug, Grove vesle og store
og Våle
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/749-1/52 Elektriske kraftlinjer 12.04.1989
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Rettighetshaver Voss E-verk
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/750-1/52 Elektriske kraftlinjer 12.04.1989
Rettighetshaver Voss E-verk
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/751-1/52 Elektriske kraftlinjer 12.04.1989
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Rettighetshaver Voss E-verk
Overført fra: 4621-126/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2692554-1/200 Registrering av grunn 03.07.2020
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4621 Gnr:126 Bnr:1
Elektronisk innsendt

Reguleringsmessige forhold

På den einskilde tomt kan det berre oppførast ei hytte, pluss uthus med samla bruksareal
BRA inntil 150 kvm. Det kan oppførast inntil to frittliggjande uthus på kvar inntil 20
kvm. Byggegrenser er innteikna på plankartet med ein minste avstand på 4,0 m frå
tomtegrense og 7,5 in frå midt høgspentline.
Kvar hytte kan ha inntil 15 kvm kjellar, medrekna grunnmur. Dette i tillegg til areal
nemnd under pkt. 1.2.3.
Hyttene skal ha saltak med takvinkel mellom 18 og 38 grader. Møneretning på
hovudtak skal liggja parallelt med hytta si lengderetning og terreng.
Synleg grunnmur skal ikkje ha høgde over i meter. Eventuelle terrassar skal leggjast på
terreng.

Kommuneplan
Id: 12352019004
Navn: Kommuneplan for Voss herad 2020-2032
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 22.10.2020
Bestemmelser: - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4621/12352019004/Dokumenter/2%20Føresegner%20arealdel%202020-
2032_revidert_17.09.20_oppdatert%20i%20tråd%20med%20HST-vedtak.pdf
Delarealer: Delareal 2 007 m
Arealbruk: Fritidsbebyggelse,Nåværende

Id: 123504025
Navn: Nordre Urdland hyttefelt
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 22.08.2019
Bestemmelser: - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4621/123504025/Dokumenter/Føresegner_revidert10.04.19_planid%2004025.pdf
Delarealer: Delareal 2 005 m
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn A3

Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees i salgsoppgave..

Eiendommens betegnelse

Gnr. 126 Bnr. 24 i Voss kommune

Oppgjør

Hele kjøpesummen inkludert omkostninger skal være innbetalt før overtakelse.

Overtagelse

Overtagelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selger har allikevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringen ligger alltid med som en del av salgsprospektet.

Boligkjøperpakke

Proaktiv har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept, som innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.

Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budgivning i forbrukerforhold

Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på eiendommens annonse på www.finn.no. Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.
Se for øvrig forbrukerinformasjon om budgivning , som også er en del av salgsoppgaven.

Løsøre og tilbehør

Eiendommen selges slik den fremstår med de evt. eiendeler/gjenstander som finnes på eiendommen, og vil ikke bli ytterligere ryddet i forbindelse med overtakelse.

Lov om hvitvasking

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundetiltak av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Finansiering

Vi bistår mer enn gjerne med kontakt med ulike banker, men vi har ingen fast bankforbindelse da vi mener at vilkårene i ulike finansinstitusjoner varierer fra kundegruppe til kundegruppe. Vi kan således ikke anbefale en bestemt bank, men hjelper mer enn gjerne med å finne den banken som tilbyr deg best vilkår.

Tinglysing av hjemmel

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtagelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

Salgsoppgave

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen

Se komplett salgsoppgave

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode275542214
Sist endret06. okt. 2022 00:23
Referanse69220069

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.