Bildegalleri

Nytt salgstrinn klart for salg! - Kongsbergskisenter - Arealeffektive og innholdsrike hytter med god standard

Kart med kartnål3616 Kongsberg
Prisantydning2 750 000 kr
Omkostninger
11 420 kr
Totalpris
2 761 420 kr
Prisstatistikk

Nøkkelinfo

Beliggenhet
På fjellet
Boligtype
Hytte
Eieform
Eier (Selveier)
Byggeår
2022
Soverom
4

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Alpinanlegg
Bilvei frem
Golfbane
Offentlig vann/kloakk
Innlagt strøm
Innlagt vann
Turterreng

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Om eiendommen

Beliggenhet

Fritidsboligene ligger midt i et vintersportsmekka. Fra Funkelia kan du skli inn og ut av skisenteret som blant annet har freestylearena, superpipe og railpark, i tillegg til egen barnebakke slik at også de yngste har et godt alternativ.

Det er videre kort vei til fjellet med Knutehytta og strålende turterreng sommer som vinter. I området rundt finnes flotte fiskevann, sølvgruver, golf, gocart og et fantastisk landskap med et bredt spekter av aktiviteter for familien året rundt.

I tillegg er Kongsberg en moderne by med rike tradisjoner. Byen kan friste med små og store butikker, kino, jazzfestival, en av landets flotteste kirker, Gloger Festspillene, en rekke museer og nye og spennende alternativer på kafé- og restaurant fronten. Det er noe som både lokale og tilreisende nyter godt av.

Generelt

Hyttene inneholder:

Entre, stue, åpen kjøkkenløsning, 4 soverom, bad.
Innredet hems fra kr. 2 750 000,-

Forskjellen på bygg A og B merket på kartet er hovedsakelig retningen på møne og innredningen av hemsen.

Garasje/parkering

Parkering rett utenfor hytta.


Konstruksjon

Maskin laft i 1. etasje, reisverk i 2. etasje, støpt såle på mark og ta tekket med shingel.


Betalingsbetingelser

VIKTIG! Fullt og endelig oppgjør (kjøpesum inkludert omkostninger)skal være innbetalt meglers klientkonto før overtakelsen finner sted.


Salgsbetingelser og kjøpetilbud

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenør og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.
Bustadoppføringslova § 3 sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten. Kjøper skal ikke betale inn noen del av kjøpesummen før § 12 garanti er stillet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på nye eier. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.


Tomt

Felles eiet tomt.

Endelig tomtestørrelse blir ikke fastsatt før fradeling av tomt er gjennomført.


Oppvarming

Elektrisitet - (vedfyring - tilvalg).
Varmekabler leveres på bad og i gang


Energimerking

På en skala fra A til G, der A er best, har hyttene oppnådd C
(en normalbolig vil gjerne ligge i området C-F). Kopi av energiattest kan fås ved henvendelse til megler.


Boligselgerforsikring

Det er ikke tilgang for profesjonelle utbyggere til å tegne eierskifteforsikring.


Sentrale lover

Kjøpet følger av Bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jmf. Bustadoppføringslovens §3.

Bustadoppføringsloven kommer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell/investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nummer 93. Selger står likevel fritt til å selge etter bustadoppføringsloven.Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler.

Iht. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt.Jmf. Buofl. §12.Dersom hytta er ferdigstilt før avtaleinngåelse(Hytta står ferdig) skal følgende gjelde:

Det følger av avhendingsloven § 3-1 at der det ikke er avtalt noe særskilt etter avhendingsloven § 1-2, gjelder § 3-2 til § 3-6.

I dette tilfellet selges eiendommen som den er , jf. avhendingsloven § 3-9. Lovens normalordning, som beskrevet i avhendingsloven § 3-2 til § 3-6, fravikes. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kap. 3 med unntak av §§ 3-7 og 3-8.

En som den er klausul overfører risikoen for skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.

Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt. Det antas at en som den er klausul normalt ikke vil ha nevneverdig betydning for mangelsvurderingen ved omsetning av ny bolig.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen, jf. § 3-10. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

Eiendommen har likevel mangel dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved eiendommen, som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.
Selges eiendommen innen 6 mnd fra ferdigstillelse plikter selger å stille garanti etter bustadoppføringsloven § 12 Jf. Avhendingsloven § 2-11. Ferdigstillelses samsvarer med dato for brukstillatelse eller ferdigattest.


Adgang til utleie

Det er ingen restriksjoner vedrørende utleie.


Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, kontroll av opplysninger mv). Kundetiltak skjer løpende og vil bl. annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke etablere kundeforholdet eller gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet etter at bud er akseptert som følge av at kjøper ikke bidrar med nødvendig dokumentasjon,  vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.


Priser

Hytte 120, Type A, KR. 2 750 000,- /SOLGT
Hytte 121, Type A, KR. 2 750 000,- 
Hytte 122, Type B, KR. 2 750 000,-
Hytte 123, Type B, KR. 2 850 000,-
Hytte 124, Type B, KR. 2 850 000,-
Hytte 125, Type A, KR. 2 850 000,- /SOLGT
Hytte 126, Type B, KR. 3 050 000,-
Hytte 127, Type A, KR. 3 050 000,-
Hytte 128, Type A, KR. 3 150 000,- /SOLGT
Hytte 129, Type A, KR. 3 150 000,- /SOLGT
Hytte 130, Type B, KR. 3 150 000,- /SOLGT

Neste trinn er nå klart for salg:
Hytte 131, Type B, KR. 3 390 000,-
Hytte 132, Type B, KR. 3 290 000,-
Hytte 133, Type B, KR. 3 290 000,-
Hytte 134, Type B, KR. 3 390 000,-
Hytte 135, Type A, KR. 4 890 000,-
Hytte 136, Type A, KR. 4 290 000,-
Hytte 137, Type B, KR. 4 190 000,-
Hytte 138, Type B, KR. 3 390 000,-
Hytte 139, Type A, KR. 3 590 000,-
Hytte 140, Type A, KR. 3 900 000,-
Hytte 141, Type A, KR. 3 900 000,-

Kr. 45.000,- for badstue
Kr. 45.000,- for pipe og vedovn
Kr. 50.000,- for utebod

Fellesutgifter foreløpig ikke fastsatt, men er estimert til kr. 450,- pr. mnd.


Eiendommen selges ihht reglene i Bustadoppføringslova.

Garantier fra selger
§12 garanti skal stilles på det tidspunkt det foreligger en forpliktende kontrakt mellom partene, dvs. på det tidspunkt hvor det foreligger budaksept hvor alle forbehold er fjernet. Ved forpliktende kontrakt utsteder selgeren en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper for rett oppfyllelse av avtalen, jfr. bufl. §12.

Garantien skal være på 3% av kjøpesummen frem til overtagelse. Fra overtagelse og frem til 5 år etter overtagelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget.

Garantien stilles for seksjonen til megler.

Selger kan evt. stille sikkerhet i medhold av Bustadoppføringslovas § 47, om pengene ønskes disponert.

 

Adkomst/Tomteforhold

Innhold

Standard

Ta kontakt med megler for komplett informasjon

Beliggenhet

kart
Logo

Eiendomsmegler 1 Kongsberg

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode249517463
Sist endret05. feb. 2024 11:26

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.