SOLGT

Klassisk sommerhytte med naust og flytebrygge. Hytten ligger flott til for seg selv, kun 30 meter fra sjøen.

Straumsnesveien 129, 8725 Utskarpen

Prisantydning 350 000 kr
Omkostninger
30 364 kr
Totalpris
380 364 kr
Kommunale avg.
580 kr per år
Beliggenhet
Ved sjøen
Boligtype
Hytte
Eieform bolig
Eier (Selveier)
Soverom
2
Primærrom
30 m²
Bruksareal
36 m²
Festeavgift
2 000 kr
Byggeår
1960
Rom
3

Omkostninger

350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
194,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
30 364,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
380 364,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1833
Gårdsnr: 160
Bruksnr: 2
Festenr: 7

Visning

For å begrense smitte gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Husk å ta kontakt for å bekrefte visning via knappen "Visningspåmelding", eller ta direkte kontakt med megler. Velkommen til visning!

Adresse

Straumsnesveien 129
8725 Utskarpen

Matrikkel

Gnr. 160 bnr. 2 Fnr. 7 i Rana kommune

Beliggenhet, adkomst

Straumsnesveien 129 ligger like nede ved sjøen i flotte landlige omgivelser i Straumsnes i Straumen, ca. 3 mil fra Mo i Rana. Adkomst via sti ca 80 meter fra hovedvei til hytten.

Nærområdet

Bebyggelsen i området består i hovedsak av fritidseiendommer og landbruk.

Type, eierform og byggeår

Hytte Selveier, oppført i 1960

Bygninger og byggemåte

Enkel beskrivelse hytta:
Pilarer på fjellgrunn med dragere av impregnerte materialer. Uisolert bjelkelag med gulvbord og belagt med vinylbelegg. Vegger av uisolert bindingsverk/plank og malt liggende kledning. Vinduer og balkongdør i trekarm. Malt ytterdør. Uisolert saltak konstruksjon. Yttertak tekket med ståltak. Takrenne i aluminium over inngangsparti. Pipebeslag og vindskibeslag i stål.

Enkel beskrivelse naust:
Frittliggende naust fra 1960 tallet. Oppbygd på pilarer med gulv av plank. Bindingsverk med utvendig stående kledning. Takverk av sperretak og bølgeblikk som tekking. Naustet har innlagt strøm. Nedgang til flytebrygge fra naustet. Bi inngangsdør i røstvegg og labankport ned til brygge.
Vedlikehold/Mangler: Noen av pilarene er av dårlig forfatning og må påregnes utskifte. Nedgang til flytebrygge må påregnes utskifte/renovering.

Eiendommens historie

Hytten med naust ble oppført på 60-tallet med datidens materiell og byggeskikk. Fritidsboligen ble bygd for bruk på sommerhalvåret. Hytten er ikke
vinterisolert. Det er tilbygd en bod med adkomst fra terrasse ved overbygd inngangsparti

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2, Antall rom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 30 kvm, Bruksareal: 36 kvm

1.Etasje: Kjøkken, stue, 2 soverom, bod med wc -rom.


Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealberegningene er angitt iht. veileder for NS 3940. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan bety at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Da den gammle festkontrakten ikke er tinglyst, er det laget en ny festekontrakt på 99 år fra 2020 med grunneier. Den nye festekontrakten blir sammen med adkomstretten tinglyst ved overdragelse. Megler ordner med tinglysningen.

Hytten fremstår i dag som en sommerhytte med naust og flytebrygge. Eiendommen har vært lite brukt av selger de siste årene og vedlikeholdet har også vært en del begrenset. Kjøper er kjent med at hytte og naust må oppgraderes og renoveres. Flytebrygge må også renoveres. Pipen er kledd med tapet som ved en inspeksjon av brann og feievesenet ville blitt pålegg om fjerning

Standard

Eldre klassisk sommerhytte, som ligger flott til for seg selv, kun 30 meter fra sjøen. Naust og flytebrygge ligger rett nedenfor hytten. Eiendommen ligger idyllisk til med en nydelig utsikt mot Nerstraumen og området rundt. Med noe skoging vil man få en bedre utsikt, men blir da litt mindre skjermet. (Ingen skoging kan foretas uten godkjenning fra grunneier)

Fritidsboligen er oppført sannsynligvis på begynnelsen av 1960 tallet med datidens materiell og byggeskikk. Hytten ble bygd for bruk på sommerhalvåret, hytten er ikke vinterisolert, men har innlagt strøm. Det er også lagt strøm til naust.


Stue:
Koselig stue med plass til spisebord og sofakrok. Montert vedovn med undelagsplate. Fra stuen når du begge soverommene og kjøkkenet. Utgang til en delvis overbygget balkong. Nydelig utsikt fra stuen og balkongen.

Soverom:
Hytten har 2 soverom. Disse har egen dør inn fra stuen.

Kjøkken.
Fra stuen er det inngang til kjøkkenet. Kjøkkenet er innredet med en eldre malt kjøkkeninnredning med slette fronter og benkeplate. Overskap med
skyvedører. Frittstående komfyr og kjøleskap. Utslagsvask på kjøkken. Kjøkkenet har også utgang ut til overbygget terrasse og har fungert som hyttens inngangsparti.

Det er tilbygd en bod med wc-rom. Adkomst fra terrasse ved overbygd inngangsparti.

Innvendige gulv :
Uisolert bjelkelag med gulvbord og belagt med vinylbelegg.

Innvendige vegger:
Panel og koreapanel på de fleste rom i hytten.

Himlinger:
Panelt himling, malerpapp og plater.

Terrasser og balkonger:
Terrasse ved inngangsparti og balkong med utgang fra stuen.

Elektrisk:
Det er lagt opp åpent elektrisk anlegg i hytten. Sikringsskap er montert i boden.

Hytten leveres med innbo. Hytten levers som fremvist på visning. Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

En del renovering og oppussing må påregnes på hytte, nbaust og flytebrygge

Oppvarming

Vedfyring og strøm

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 2119, Festeavgift: 2000

Tomt og hage

Tomten er punktfestet og ligger like ved sjøen. Forholdsvis skrånet naturtomt med beplantning av busker og granskog.

Vei, vann og avløp

Gangsti fra hovedvei.
Ikke innlagt vann eller avløp
Wc-rom i bod med Porta -Potti.

Reguleringsplan

Kommuneplan for Rana med de bestemmelser og retningslinjer som er gjeldende for området datert 28.06.2016
Eiendommen ligger i et LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

Ferdigattest

Finnes ikke i kommunens arkiver.
For søknadspliktige tiltak skal det søkes ut ferdigattest etter oppføring. For tiltak som er søkt om og godkjent før 01.01.1998 utstedtes det ikke lenger ferdigattest i ettertid. Kjøper overtar ansvar og risiko ved dette forholdet

Prisantydning

350 000,-

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 580 pr. år
Fritidsrenovasjon HAF 919

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Bud med kortere frist enn 30 min blir automatisk satt med 30 minutters frist fra budet er mottatt megler.

Megler anmoder om at nye bud oversendes i god tid før utløp av akseptfrist på eventuelle gjeldene bud.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet.

Om ikke annet er avtalt med megler skal akseptfristen på bud settes innenfor bankens åpningstid(09.00-15.00). Da megler er forpliktet til å innhente bekreftelse på finansiering.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen

Straumsnesveien 129, 8725 Utskarpen

Visning

For å begrense smitte gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Husk å ta kontakt for å bekrefte visning via knappen "Visningspåmelding", eller ta direkte kontakt med megler. Velkommen til visning!

Annonseinformasjon

FINN-kode 221565514
Sist endret 20. jun. 2021 12:58
Referanse 1200651

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.