Bildegalleri

Solgt

Strømsengbakken: Mindre gårdsbruk med setervoll og jakrettigheter.

Kart med kartnålStrømsengbakken, 2500 Tynset
Prisantydning790 000 kr
Formuesverdi
289 911 kr
Verditakst
790 000 kr
Hva er denne boligen solgt for tidligere?

Nøkkelinfo

Boligtype
Gårdsbruk/Småbruk
Eieform
Eier (Selveier)
Soverom
3
Primærrom
77 m²
Bruksareal
147 m²
Byggeår
1960
Tomteareal
258 400 m² (eiet)
Bruttoareal
167 m²
Boligselgerforsikring
Ja

Les mer om bruksareal her

Velkommen

Velkommen til Strømsengbakken. Eiendommen består av gården som ligger rett ved Riksvei 3, ca 12 km syd for Tynset sentrum. Videre har eiendommen en setervoll med flere tufter av tidligere bebyggelse. Noen av disse kan nok bebygges, da i samråd med Tynset kommune. Det vil helt klart være krav til utforming av bygningsmasse. Denne ligger idyllisk til på Sivilvangen ca 6 km fra tunet i meget flotte, rolige og naturskjønne omgivelser. Setertunet er inngjerdet. Setertunet ligger midt i jaktområdet som følger gården. Jaktrettigheten er nå utvidet etter sammenslåing av Fåset-Fådal grunneierlag. Gården består av våningshus fra 1960 og innehar stort sett en standard fra byggeår. Øvrig bygningmasse er eldre stall, fjøs og uthus. Disse bygningene er i dårlig forfatning og har betydelig renoveringsbehov. Ved hovedeiendommen ligger det 2 teiger. Fra setra er det kort vei til hotellet og alpinanlegg på Savalen, videre er det ca 3 km til sørenden av Savalen innsjø, hvor det er fine sole og bademuligheter. 8-10 km til småflyplass i Tynset og 55 km til flyplassen på Røros med daglige rutefly til og fra Gardermoen. En og halv time kjøring til Oppdal med topp alpinanlegg.

Beliggenhet

Hovedeiendommen ligger langs Rv 3 på Auma. Eiendommen ligger ligger fint og lyst til med flott utsikt til nærområdet og høye fjell i syd. Det er ca 12 km til Tynset sentrum som har de fleste nødvendige fasiliteter. Det er ca 14 km til Alvdal sentrum. Eiendommen har setervang på Sivillvangen med adkomst fra Rv 3 litt lengre nord via Strømsåsen. Det er ca 7 km til setereiendommen som ligger flott plassert i naturskjønne omgivelser. Det er kort vei til Savalen med muligheter for fiske, bading og båtliv.

Adkomst

Via RV 3.Se kart

Jord, skog og tun

Eiet tomt. Tomten grunnareal: 258500 kvm.
Arealet er inndelt som følger.
Fulldyrket/ Innmarksbeite: ca 74 daa.
Gårdsjorda er flatt, lettdrevet jord, godt til rettelagt for maskiniell drift. Denne har vært benyttet til gras, og er best egnet til dette. Det er nylig godkjent et område på ca 30 daa beite mellom den fulldyrkede marka og Glomma. Dyrket mark rundt tunet er ikke inngjerdet. Den dyrkede marka på setra er inngjerdet, som ligger i skrått terreng med fine lysforhold. Dette er endel av det opprinnelige setertunet. Arealet har vært benyttet til beite, men det er ingen ting som ikke tilsier at det kan høstes.

Skogsarealer: ca 174,6 daa.
Av oppgitt areal er ca 67 daa av middels bonitet. 56,9 daa skog av bonitet. 50.7 daa er uproduktiv skog. Skogen har følgende hogstklasser. Hogstklasser: 15 daa har hogstklasse 2, 20 daa har hogstklasse 3, 24 daa har hogstklasse 4, og 60 daa hogst klasse 5.
Skogen er i all hovedsak fordelt på 2 teiger. En teig på mottsatt side av RV 3 som strekker seg oppover Strømsenglia. Det ligger en teig vest for RV 3 ved gården. Teigen er på 69 daa. og er furudominert. 2/3 deler av teigen har i følge Kilden mindre enn 10m3/daa, mens resterende 1/3 del har 10-20 m3/daa. Hele teigen er opplyst med gammel skog, >81 år.

Jakt

Eiendommen har jaktrett på små-og storvilt i området, og jakta forvaltes av Fåset-Fådalen grunneierlag. Jordskifteretten har bestemt at Fåset jaktfeldt og Fådal jaktfeldt skal slås sammen, og dette medfører at arealet er utvidet fra tidligere. Eiendommen har fiskerett i Glomma. Det er ikke tradisjon for utbetaling av utbytte, og som grunnlag for verdi av jakt og fiske er brukt ca kr. 2,-/dekar skog og utmark total 207 dekar. For detaljerte opplysninger vedrørende jakt og fiske anbefales at leder av jakt og fiskeforeningen kontaktes. En kan lese mer på deres hjemmeside http://www.faaset-faadal.net/

Innhold og standard

Våningshuset:
Bruksareal:
Kjeller: ca 70 kvm.
1.etg: ca 77 kvm.
Sum bygning: ca 167 kvm

Primærrom:
1. etg.: ca 77 kvm. Vindfang, gang, kjøkken, stue, 3 soverom og bad.
Innvendig overflater:
Gulv: Lakkerte og malte tregulv.
Vegger: Malt/umalt panel og malte plater.
Himlinger: Malt/umalt panel og malte plater.
Sanitærutstyr: Bad fra 2011. Påstøp med varmekabel og belegg på gulv. Liten servant, dusj med forheng og wc. El vifte.
Kjøkkeninnredning: Eldre variabel, takhøy innredning med malte fronter. Helt beslag med kum og utslagsvask.

Kjelleren har saltutslag og svertesopp som indikerer noe fuktvandring i fundamentene. Det er råte i gulv langs gulv på soverom. Dette kan skyldes kondens og plast lang svill. Det kreves at konstruksjonen åpnes for kontroll.

Stall:
Bruttoareal på ca 26 kvm.
Bygget er i mindre god stand, og har skjevheter i konstruksjon.

Låve:
Bruttoareal på ca 73 kvm.
Fjøset har skjevheter og krever omfattende tiltak for å kunnen benyttes.

Sommerstue/uthus:
Bygget er i dårlig forfatning og har råteskader i gulv.

Oppvarming, piper og ildsteder

Ved og elektrisk.

Reguleringsforhold

Dagens eier har i formannskapsmøte den 07.04.2017 fått innvilget fritak fra boplikt på eiendommen. Dette med bakgrunn i bygningsmassens forfatning og nærhet til den sterk trafikkerte RV 3. Ved avhending av eiendommen vil en kjøper på nytt måtte søke konsesjon og en videreføring fra boplikt vil tas opp til ny vurdering i kommunen. I følge enhet for landbruk i Alvdal/Tynset kommune vil en slik konsjesonssøknad basert på bruk av eiendommen til annet formål enn jord- og skogbruk bli avslått.

Tilpasses

*

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ta kontakt med megler for komplett informasjon

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode96725057
Sist endret25. feb. 2018 09:44
Referanse38170051

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.