Bildegalleri

Solgt

Etne Jordbrukskule - en av Haugalandets største gårder. En sjelden mulighet!

Kart med kartnålTesdal, 5590 Etne
Prisantydning8 475 000 kr
Kommunale avg.
596 kr per år
Hva er denne boligen solgt for tidligere?

Nøkkelinfo

Boligtype
Gårdsbruk/Småbruk
Eieform
Eier (Selveier)
Soverom
6
Byggeår
1955
Rom
8
Tomteareal
1 300 000 m²
Bruttoareal
288 m²

Les mer om bruksareal her

Beskrivelse/detaljer

- Bebyggelsen består av oppusset våningshus 288 kvm brutto (bta), driftsbygning 2535 kvm bta, redskapshus på 352 kvm bta og stølshytte på 72 kvm bta.

- Eiendommen er en av Haugalandets største landbrukseiendommer. Eiendommen består av en teig rundt tunet hovedsaklig bestående av innmark, samt to utmarksteiger med kultur- og naturskog og noe beite. Det er totalt 240 daa dyrket mark, 280 daa innmarksbeite og 698,7 daa produktiv skog. I tillegg andeler i tre ulike fellesbeiter; Kaldheim (13.000 daa), Auestad (9.000 daa. / 43% eierandel) og Tesdal (1.300 daa).

- Drifta på garden har de senere årene (frem til 2014) vært basert på økologisk produksjon med allsidig husdyrhold. Produksjonen har vært ca. 25 melkekuer med 50% påsett med en melkekvote på 157 260 liter, slaktegrisproduksjon med en årsproduksjon på ca. 500 leverte slaktegris, samt 50-70 vinterfora sauer .

- Melkekvote: Eiendommen har en grunnkvote på 157 260L. Kvoten har vært sovende, med siste leveranse 30.11.2010. Kvoten er omsettelig til 01.08.2018, jfr. vedtak av landbruksdirektoratet 15.11.2016 (kilde: Landbrukstakst Tveit).

Det er potensiale for å øke husdyrholdet på garden ved tradisjonell konvensjonell drift. Det har ikke vært selvstendig drift på garden de siste årene og jordbruksarealet har vært utleid.

- Det er i forbindelse med salget utarbeidet 2 landbrukstakster på eiendommen for å få best mulig utgangspunkt for verdifastsettelse. Sivilagronom Arne Risøy taksert 03.05.2017 garden til 8 421 000,-. Den andre landbrukstakstmannen, Harald Halvorsen Løland i Tveit Regnskap takserte eiendommen 05.05.2017 til 8 500 000. Begge takstene er vedlagt salgsoppgaven.

- Stiftelsen har et ønske om at gården skal bli drevet som konvensjonelt jordbruk. Av den grunn må budgivere legge frem planer for drift og bruk av gården (konfedensielt behandlet megler/stiftelsens styre). Eiendommen er i dag uten egen husdyrproduksjon. Eiendommens dyrket mark og beite er utleid på ett-årige avtaler. Jakt- og fiske er også utleid på kortvarige avtaler.

Inntegnede grenser på bilder er ikke nøyaktige.

Bruksareal per etasje

Kjeller: 96 kvm. bruttoareal
1. etg.: 96 kvm. bruttoareal
Loft: 96 kvm. bruttoareal

Innhold

Bolighuset BÅ 1955:
Fra bolighuset har man en nydelig utsikt over elva og dalen.

Tak over inngangsparti og inngang til lite vindfang. Gang med trapp opp til loftsetasjen. Lite wc med servant og toalett. Trapperom ned til kjelleretasjen. Et kontor. Ny oppusset bad med dusjhjørne, wc, baderomsinnredning med dobbel underskuff, deilig gulvbelegg med nye varmekabler i gulv og flotte FiboTrespoplater på vegger. Kjøkken/stue med åpen løsning, vedovn, ny flott kjøkkeninnredning med int. hvitevarer som stekeovn, kjøleskap, fryseboks, oppvaskmaskin, induksjon koketopp og integrert vifte i tak. Nyoppusset vaskerom med egen sideutgang, belegg på gulv, utslagsvask og benkeplate.

2. etg.:
Gang med vedovn, heltre gulv og liten garderobeløsning. Nyoppusset wc med nytt belegg, FiboTrespoplater på vegger, baderomsseksjon med dobbel underskuff. 6 soverom med innebygde skaper og heltre gulv. Nyoppusset bad med FiboTrespoplater på veggene, gulvbelegg, dusjkabinett og liten servant.

Kjeller:
Trapp ned til disponibelt rom med støpt gulv og støpte vegger. Det er også egen inngang til underetasjen. Man kan enkelt legge til rette for hybel eller lignende hvis man ikke vil benytte seg av hele bolighuset selv. Stort kjellerrom med potensiale som kjellerstue og mer til. Det er 7 nye vinduer bare i dette rommet. Støpt gulv, betongvegger og tregulv i halve rommet. Teknisk rom med rør-i-rør skap til de nye våtrommene.


Driftbygning BÅ 1953 tilbygget 1958/1980:
Kjeller: Gjødselskjeller, landkum og potetlager 845 kvm. Betong.
Hovedetasje: Melkekufjøs med 40 liggebåser og 9 ungdyrbåser, slaktegrisproduksjon (250 kvm), gammelt purkerom/lager, kontor, gang og melkerom 845 kvm. Betong.
Låve: Sauhus med plass til ca. 100 vinterforede sauer, høytørke, låve og tilkomst til 3 betongsiloer med diameter 6m og 8m. 845 kvm. Låve i reisverk av tre. Låvebru i betong. Betongdekker i etasjeskillene.
Totalt 2535 kvm.

Redskapshus BÅ 1978:
Redskapshus til umiddelbar egen disposisjon (147 kvm.). Isolert lager/verksted og garderobe m/dusjrom og wc (215 kvm.) disponert av Etne vidaregåande skule frem til 31.12.2017.
Totalt 352 kvm. bta. Bygget på betongplate, reisverk av tre, kledd med trekledning og aluminiumsplater på taket (nye i 2010 over isolert del).

Hytte Auastadstølen BÅ 1935:
Fin tradisjonell stølshytte utleid for kr. 9000 per år med 2 års gjensidig oppsigelsesfrist. Ny kledning og nye vinduer på to vegger i 2015 og renovert innvendig 2016. Hytta består av 1. etasje med inngang, kjøkken og stue. Soverom på loft.
Totalt 72 kvm. bta. Hytta står på natursteinsmur, er tømret med utvendig trekledning og skifer på tak. Utedo. Ikke befart av megler.

Jakt og fiske:
Eiendommen er med i felles jaktvald og har jaktrettigheter for hjort etter eiendommens areal, per i dag oppgitt til 2 og 3 dyr annethvert år. Garden har også løyve til rådyrjakt. Jakta er utleid på ett-årig kontrakt for kr. 15.600. Eiendommen er videre med i Sørfjellet jakt- og fiske.

Videre har eiendommen rettighet for laks- og aurefiske i Sørelva. Dette er i dag utleid til Haugesund jeger og fiskeforening. Avtalen bortfaller ved salg.

Dyrket mark:
Lett tilgjengelig for maskiner og utstyr. Arealene er for det meste flatt og lett skrånede. Svært fint arrondert maskinjord. Økologisk drevet frem til 2014. Konvensjonelt etterpå. Deler av dyrket mark bærer preg av manglende vedlikehold av grøfter og vannveier og har behov for vedlikhold og fornying for å kunne benyttes til kulturvekter. Deler av kulturbeitet er også nokså overgodd og vil ha behov for ugrassprøyting og rydding. Førsteslåtten for 2017 er utleid.

Beite:
Beite i forlengelse av dyrket mark og nær tunet. Et beite på teigen lengst mot øst. Stort sett tilgjengelig med traktor og benyttes som beite for nabobruk på ettårige kontrakter.

Skog:
Skogen består av ca. 693 daa skog med 628 daa høy- og svært høy bonitet, og 65 daa middels, lav og uproduktiv skog. Skogen består av ca. 413 daa gran15 daa Furu og 180 daa Lauvskog. Skogen har veitilkomst og fremstår i følge takstmann veldreven. Skogen er av Olav Taskjelle i Vestskog takstert til 950 000 i 2011, etter fradrag for skogkultur. I følge vedlagt skogbrukplan fra 1999 har skogen en årlig tilvekst på 495 kubikk.

Potensiell mulighet for gratis strøm:
Eiendommene gnr. 45 bnr. 5 og 6 i Etne Jordbrukskulegard kan potensielt kreve gratis lys - i dag strøm, som betaling den dagen Egil Kambo og Etne Kommune bygger ut Høylandsvassdraget. Forutsettes at Etne Kommune får medhold i at de har kjøpt rettene. Bnr. 5 er det også en annen eiendom som krever. Det vises til vedlegg i salgsoppgaven - prosesskriv til Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett sak nr. 15 - 2008 -03RFA - JSTO.

I Kaldheimsjuvet kan det være potensiale for bygging av kraftverk. Det er ikke søkt om utbyggingstillatelse. Vannretten er ikke inntatt i taksten pga. usikkerhet.

Standard

- Bolighuset er oppusset for 1,4 millioner i 2017 i forbindelse med at forsikringsselskap engasjerte byggmester for å utbedre vannskader i bolighuset og man benyttet anledningen til å foreta ekstra oppussing. Bolighuset var tidligere oppdelt i 2 vertikaldelte leiligheter, er nå ombygget og modernisert til enebolig.
- Alle vinduer i boligen er nye og deler av utvendig kledning.
- Boligen er nymalt.
- Hele hovedetasjen har fått nytt laminatgulv, nye hvitmalte panelplater på vegger og nye takplater.
- Alle våtrom er pusset opp.
- Nytt rør-i-rør opplegg.
- Nytt elektrisk anlegg.
- Nytt vanninntak i driftsbygningen og det er også nytt vanninntak i bolighuset.

Drifsbygning:
- Melkeku- og ungdyravdelingen trenger renovering/oppgradering. Man trenger nytt melkeanlegg og vaiertrekk til gjødselrenne er ikke i funksjon.
- Det må påregnes noe forsterkning/renovering av betong og armering.
- Lagerkapasitet på ca 6 mnd i gjødselskjeller. Krav til lagringstid er minimum 8 mnd i følge forskrift om husdyrgjødsel.
- Se vedlagte takstrapporter for flere viktige opplysninger.

Beliggenhet

Eiendommen er kjent som Etne Jordbrukskulegard og tunet ligger på Tesdal ca 6 km fra Etne Sentrum. Eiendommen er del av gardane Tesdal og Auastad. Garden ligger sør vestvendt, med fin utsikt over dalen og elva og vil være en attraktiv buplass for natur og friluftsinteresserte. Garden er målt i jordbruksareal den største garden i Etne og en av de største på Haugalandet. Det er potensiale for næringsutvikling på garden både når det gjelder tradisjonelt dyrehold, utmarksturisme og skogproduksjon.

Adkomst

Når man kjører østover fra Etne sentrum krysser man elva etter noen kilometer. Over sletta så tar man til høyre på mot Litledalen. Følg veien ca 3,5 kilometer til man får avkjørsel til eiendommen på venstre hånd. Følg privat vei siste stykket inn på tunet.

Bygningsinformasjon / byggemåte

Bolighuset har grunnmur i betong og støypt plate, bygget i reisverk av tre, utvendig kledd med trekledning og har skifer på taket.

Parkeringsforhold

Svært gode parkeringsforhold.

Oppvarming

2 vedovner i bolighuset. Elllers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

Beskaffenhet

Eiendommen har i følge kart fra Skog Landskap et areal på totalt 1328daa. Av dette vi 28 daa i Tesdalslia gå bort da digitalt kart er feil, og samlet areal således utgjør 1300 daa.

Skogen består av en ralativt stor andel kulturskog og fremstår veldrevet.

Før salg skal det fradeles og avhendes 1 mål beitemark helt øst på eiendommen.

Vei, vann og kloakk

Det er ca 200m privat vei til tunet. Denne er opplyst å være felles for 3 eiendommer.
Privat felles vannverk.
Kommunalt avløpsanlegg står på garden og er driftet av Etne Kommune i følge vedlagt takst. I følge Etne kommune er anlegget privat, men har kommunal tømming.

Regulering

Eiendommen ligger i LNF-område (landbruk, natur og friluft). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.
I tillegg medfølger en andel på 0,12% av reguleringsplan for hytter i fellesarealet Kaldheim. Økonomisk utbytte ved utbygging er så lite at man ikke har hensyntatt dette i taksten.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.

Tinglyste dokumenter

Utskifting - 14.09.1853
Utskifting

Utskifting - 19.02.1872
Utskifting

Bestemmelse Om Gjerde - 21.03.1887
Bestemmelse om gjerde

Bestemmelse Om Gjerde - 01.12.1890
Bestemmelse om gjerde

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Utskifting - 03.04.1897
Utskifting

Bestemmelse Om Gjerde - 04.10.1897
Bestemmelse om gjerde

Skjønn - 04.02.1902
Skjønn

Bestemmelse Om Veg - 03.07.1910
Med flere bestemmelser

Erklæring/Avtale - 20.05.1911
Diverse rettar/plikter etter
skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt/festekontrakt/erklæring.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Skjønn - 02.11.1921
Skjønn

Skjønn - 02.11.1921
Skjønn

Elektriske Kraftlinjer - 18.12.1934
Rettighetshaver: Etne Elektrisitetslag.

Elektriske Kraftlinjer - 07.07.1936
Rettighetshaver: Haugesund Elektrisitetslag.

Skjønn - 18.10.1946
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Rettighetshaver: Haugesund Elektrisitetslag.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bestemmelse Om Vannledn. - 04.10.1947
Med flere bestemmelser

Bestemmelse Om Beiterett - 04.01.1952
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bestemmelse Om Gjerde - 23.10.1954
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Elektriske Kraftlinjer - 27.06.1958
Rettighetshaver: LL Sunnhordland Kraftlag.

Bestemmelse Om Veg - 11.11.1966
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bestemmelse Om Gjerde - 26.05.1971
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bestemmelse Om Vannrett - 02.06.1983
Bestemmelse om vannrett

Bestemmelse Om Vannrett - 04.07.1985
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Utskifting - 14.09.1853
Utskifting

Utskifting - 19.02.1877
Utskifting

Bestemmelse Om Gjerde - 15.07.1886
Bestemmelse om gjerde

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Utskifting - 03.04.1897
Utskifting

Bestemmelse Om Gjerde - 04.10.1897
Bestemmelse om gjerde

Bestemmelse Om Veg - 03.07.1900
Med flere bestemmelser

Skjønn - 04.02.1903
Skjønn

Skjønn - 02.11.1921
Skjønn

Skjønn - 02.11.1921
Skjønn

Bestemmelse Om Gjerde - 03.02.1930
Bestemmelse om gjerde

Bestemmelse Om Vannrett - 25.07.1932
Bestemmelse om vannrett

Elektriske Kraftlinjer - 18.12.1934
Rettighetshaver: Etne Elektrisitetslag.

Elektriske Kraftlinjer - 07.04.1936
Rettighetshaver: Haugesund Elektrisitetslag.

Bestemmelse Om Gjerde - 23.10.1954
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Elektriske Kraftlinjer - 27.06.1958
Rettighetshaver: LL Sunnhordland Kraftlag.

Bestemmelse Om Vannrett - 04.07.1985
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Utskifting - 19.03.1880
Utskifting

Utskifting - 20.02.1888
Utskifting

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Skjønn - 04.02.1903
Skjønn

Utskifting - 11.01.1905
Utskifting

Skjønn - 02.11.1921
Skjønn

Bestemmelse Om Beiterett - 16.06.1930
Med flere bestemmelser

Bestemmelse Om Beiterett - 16.06.1930
Bestemmelse om beiterett

Elektriske Kraftlinjer - 18.12.1934
Rettighetshaver: Etne Elektrisitetslag.

Elektriske Kraftlinjer - 07.07.1936
Rettighetshaver: Haugesund Elektrisitetslag.

Utskifting - 03.04.1937
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Utskifting - 04.11.1937
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Skjønn - 18.10.1946
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Rettighetshaver: Haugesund Elektrisitetslag.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bestemmelse Om Veg - 23.03.1954
Bestemmelse om vannrett

Bestemmelse Om Veg - 11.11.1966
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Jordskifte - 16.01.1990
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Jordskifte - 07.11.1997
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Erklæring/Avtale - 20.12.1875
Makeskifte av grunn.

Utskifting - 19.03.1880
Utskifting

Utskifting - 20.02.1888
Utskifting

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Utskifting - 11.01.1905
Utskifting

Skjønn - 02.11.1921
Skjønn

Elektriske Kraftlinjer - 18.12.1934
Rettighetshaver: Etne Elektrisitetslag.

Elektriske Kraftlinjer - 07.07.1936
Rettighetshaver: Haugesund Elektrisitetslag.

Utskifting - 03.04.1937
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Utskifting - 04.11.1937
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Skjønn - 18.10.1946
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Rettighetshaver: Haugesund Elektrisitetslag.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bestemmelse Om Vannledn. - 04.10.1947
Med flere bestemmelser

Bestemmelse Om Veg - 11.11.1966
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Jordskifte - 16.01.1990
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Jordskifte - 07.11.1997
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Utskifting - 20.02.1888
Utskifting

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Jordskifte - 25.07.1892
Jordskifte

Skjønn - 04.02.1903
Skjønn

Utskifting - 11.01.1905
Utskifting

Skjønn - 02.11.1921
Skjønn

Elektriske Kraftlinjer - 07.07.1936
Rettighetshaver: Haugesund Elektrisitetslag.

Utskifting - 03.04.1937
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Utskifting - 04.11.1937
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bestemmelse Om Vannrett - 08.01.1943
Bestemmelse om vannrett

Bestemmelse Om Vannrett - 04.10.1947
Bestemmelse om vannrett

Elektriske Kraftlinjer - 17.11.1959
Rettighetshaver: Etne Elektrisitetslag.

Bestemmelse Om Veg - 11.11.1966
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Jordskifte - 16.01.1990
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Jordskifte - 07.11.1997
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Utskifting - 03.04.1937
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Utskifting - 04.11.1937
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Elektriske Kraftlinjer - 17.11.1959
Rettighetshaver: Etne Elektrisitetslag.

Jordskifte - 16.01.1990
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Jordskifte - 07.11.1997
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Erklæring/Avtale - 20.05.1911
Diverse rettar/plikter etter
skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt/festekontrakt/erklæring.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bestemmelse Om Beiterett - 04.01.1952
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Jordskifte - 16.02.2010
Saknr. 1210-2006-0014 Etne prestegard
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Ta kontakt med megler for komplett informasjon

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode96305377
Sist endret01. juni 2017 10:34

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.