SOLGT

BUD MOTTATT Landbrukseiendom i Tvedestrand

Lagveien 743 og 745, 4900 Tvedestrand

Prisantydning 2 450 000 kr
Kommunale avg.
5 458 kr per år
Boligtype
Gårdsbruk/Småbruk
Eieform bolig
Eier (Selveier)
Primærrom
84 m²
Bruksareal
170 m²
Byggeår
1820
Tomteareal
452500 m² (eiet)
Grunnflate
86 m²
Boligselgerforsikring
Ja
Formuesverdi
362 755 kr
Verditakst
2 580 000 kr

Fasiliteter

  • Ingen gjenboere
  • Rolig
  • Garasje/P-plass
  • Fiskemulighet
  • Bademulighet
  • Turterreng

Omkostninger

2 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
52 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
53 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 503 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 914
Gårdsnr: 67
Bruksnr: 5

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.

Gi bud

Les mer om elektronisk budgiving

Adresse

Lagveien 743 og 745
4900 Tvedestrand

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen har beliggenhet på Laget i Tvedestrand kommune. Bestående av 9,7 da fulltyrket jord og 450 da skog fordelt på flere teiger. I tidligere tider et småbruk som var egnet til å tjene til livets opphold. Eiendommen er i dag først og fremst å betrakte som en boplass for en familie med drømmen om " det gode livet på landet". Her er det gode muligheter for å oppfylle småbruksdrømmen med dyr og hobbyjordbruk.

Denne eiendommens største verdi er våningshuset med sine kulturhistoriske kvaliteter, "nyhuset" og boverdien knyttet til et pent sted med gode oppvekstvilkår for barn.

Det finnes også jakt og fiskerettigheter knyttet til eiendommen. Skogteigene ligger i et område med felles jaktlag. Eiendommen kan stille med 2 jegere. Den har også fellingstillatelse til et rådyr og mulighet for beverjakt i tilstøtende vann. Eiendommen har fiskerett i hele Gjevingvassdraget og er med i Gjeving grunneierlag.

Veibeskrivelse: Eiendommen ligger lett synlig fra veien som går mellom Laget og Gjeving. Den ligger på høyre side fra Laget. Det er ca. 13 km både til Risør og Tvedestrand.

Nærområdet

Spredt bebyggelse/småbruk

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1820

Bygninger og byggemåte

Se landbrukstakst utarbeidet av takstmann Thomas Dalene

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 170 kvm, Grunnflate: 86 kvm

Se landbrukstakst utarbeidet av takstmann Thomas Dalene.

Møblering / utstyr

Avtales med selger

Standard

Våningshuset er oppført rundt 1920 i tømmerlaft og kledd utvendig og innvendig. Det står på en pen gråsteinsmur, som er delvis pusset, og har en lav kjeller. Huset er i 1 1/2 etasje. I første etasje er det gang, stue, bestestue og kjøkken. Andre etasje inneholder 3 soverom og gang. Innredningen er gjennomgående i tre. Overflatene er malte eller tapetserte plater. Her er furugulv, malte gulv og gulvbelegg. Kjelleren har bruksrom for vannpumpe og lager.

Huset er renovert ved forskjellige tidsperioder. Det fremstår som velholdt med en udatert standard fra tidligere tider.

Nyhuset er oppført i 1967 og inneholder vindfang, gang, stue, kjøkken og 3 soverom. Det er parkett i stue og plater med malte overflater eller tapet. Interiøret må anses utdatert på grunn av skiftende behov og moter.

Det er full kjeller under hele huset. Kjelleren inneholder en tidligere garasje og lagerrom.

Budgivere bør sette seg grundig inn i takstrapporten fra takstmann Thomas Dalene. Illustrasjonsfotoene viser også på en god måte husenes beskaffenhet

Oppvarming

Ved og strøm. Nyhuset har i tillegg hatt oljefyring.

Parkering

På egen eiendom

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 452 500, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Det er frukthage og store plener på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Privat

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område. LNF-område.

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen. Det er kjøpers risiko at konsesjon gis. Se kommunen side nettsider for informasjon om konsesjon.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Ferdigattest

Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Prisantydning

2 450 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Thomas Dalane
Takstdato : 06.05.2015
Markedsverdi : 2 580 000,-
Ligningsverdi : 362 755,-
Sekundær ligningsverdi : 725 510,-
Ligningsverdi pr. : 31.12.2015

Kommunale avgifter

Kr. 5 458 pr. år
I dette inngår det avgift for feiing og renovasjon. Faktura for renovasjon og slam kommer direkte fra RTA, og utgjør kr 5.146,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra landbrukstaksten.

Andre opplysninger

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Gnr 67 Bnr 5 Fnr 1:
Festekontrakt med dagboknummer: 05.07.1954 917
Gnr 67 Bnr 8:
Livsvarig borett med dagboknummer: 10.07.1963 1014, Rettsbok med dagboknummer: 24.07.1954 997, Erklæring/avtale med dagboknummer: 08.02.1960 203,Elektriske kraftlinjer med dagboknummer: 06.09.2007 706865
Gnr 67 Bnr 4:
Livsvarig borett med dagboknummer: 10.07.1963 1014, Utskifting med dagboknummer: 18.12.1897 901925
Gnr 67 Bnr 5:
Livsvarig borett med dagboknummer: 10.07.1963 1014, Festekontrakt med dagboknummer: 05.07.1954 917, Utskifting med dagboknummer: 18.12.1897 901926, Rettsbok med dagboknummer: 24.07.1954 997, Erklæring/avtale med dagboknummer: 08.02.1960 203
Eiendommen er SEFRAK-registrert. Ta kontakt med megler ved spørsmål.

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen

Ta kontakt med megler for komplett salgsoppgave

Lagveien 743 og 745, 4900 Tvedestrand

Torstein Johansen

Eiendomsmeglerfullmektig

Telefon
416 32 222
Mobil
913 49 029
Fax
37 15 19 15

Dag Håvard Halvorsen

Medhjelper

Telefon
416 32 222
Mobil
993 00 755
Fax
37 15 19 15

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.

Gi bud

Les mer om elektronisk budgiving

Annonseinformasjon

FINN-kode 61270633
Sist endret 26. jul. 2015 15:20
Referanse 1150072

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.