Bildegalleri

Solgt

Sjarmerende eiendom, tidligere småbruk, solrikt beliggende ved Eina

Kart med kartnålKatthult, 2843 Eina
Prisantydning2 490 000 kr
Hva er denne boligen solgt for tidligere?Prisstatistikk

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)
Soverom
3
Primærrom
168 m²
Bruksareal
217 m²
Byggeår
2002
Tomteareal
33 100 m² (eiet)
Bruttoareal
233 m²
Boligselgerforsikring
Ja

Les mer om bruksareal her

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs rv 4, på nedsiden av veien, rett sør for Eina kirke, i lett skrånende terreng. Gode utsikt og solforhold.

Bygninger

Enebolig, driftsbygning, dobbelt garasje og eldre enebolig.

Byggemåte

Boligen består av to eldre, laftede tømmerhus som er sammenbygd med lite mellombygg. Kjellermurer/ringmurer i betong. Yttervegger i eldre, laftet tømmer, mellombygg i bindingsverk. Utvendig tømmervegger/stående kledning. Nyere vinduer i tre med isolerglass. Inngangsdører i tre.Etasjeskillere i tre, antatt isolert med mineralull. Mønet, isolert tak, tekket med skifer av eldre årgang.Ikke rassikret. Renner/nedløp i metall på deler av taket. Dobbelt elementpipe.
Eldre driftsbygning oppført i bindingsverk med fjøsdel i laftet tømmer, i tradisjonell utførelse. Mønt, platetekket tak.
Frittstående garasje, oppført i eldre laftetømmer på enkelt fundament av Lecablokker. Mønet tak med prefabrikerte takstoler tekket med skifer, pukket gulv, slagporter i tre.
Eldre bolighus langs veien, i dårlig stand , bygningen ansees ikke å ha nevneverdig teknisk verdi i dagens tilstand
Det vises forøvrig til boligsalgsrapport datert 08.07.10 for ytterligere opplysninger om byggemåte.

Arealer og fordeling per etasje

1.Etasje: BTA 110 m2. P-rom 98 m2 består av 2 bad/wc, vaskerom, kjøkken, soverom, entré, gang og badstue
2.Etasje: BTA 73 m2. P-rom 70 m2 består av stue, 3 soverom og loftsstue
Kjeller: BTA 50 m2. S-rom 45 m2 består av kjellerrom + bod og isolert kjølerom med aggregat.
Driftsbygning i en etasje: BTA/S-rom 180 m2 består av diverse. lagerrom, stall, hønehus og tidl. fjøs , seinere benyttet som korntørke.
Garasje: BRA 34 m2 består av dobbeltgarasje

Innhold

Bolighuset inneholder entre, gang, stue, loftsstue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad/wc, vaskerom, badstue og kjellerrom
Driftsbygning inneholder diverse lagerrom, stall, hønsehus og tidligere fjøs, seinere brukt som korntørke
Dobbeltgarasje

Standard

Bolighuset består av eldre bygninger i laftet tømmer som er reoppsatt og nyinnredet i ca 2002, tekniske anlegg, bad og kjøkken fra denne tiden. Det er foretatt betydelige påkostninger med nytt vann/avløpsanlegg, sentralfyr osv. Grunnmur ikke helt tilpasset laftekasser. Blindkjeller mangler kontrollmuligheter. Takkonstruksjoner og etasjeskillere er fornyet. Innvendig holdt i gammel, noe særpreget stil med tømmervegger/malte panelvegger, bad og kjøkken har bra tidsmessig standard.Eldre driftsbygning er noe preget av slitasje/elde. Nyere garasjebygg i tømmer har dårlig fundament.
Det er foretatt store investeringer på bolighuset , og den tekniske verdi vil ligge betydelig over den antatte markedsverdi.
Kjøkken har innredning med fronter/benkeplater i heltre.
Hovedbad med god standard. Støpt, flislagt gulv med varme, flislagte vegger og vegg i glassbyggerstein. Utstyrt med wc, innredning med håndvask og dusj.
Bad 2 har støpt, flislagt gulv med varme og flislagte vegger. Utstyrt med dusjnisje, wc og håndvask.
Vaskerom har gulv med belegg, vegger med tømmer/panel. Gulvsluk, opplegg vaskemaskin, vaskekum
Innvendige overflater ellers har tregulv, for det meste i eldre materialer, grove, rustikke overflater i tre på vegger (tømmervegger/trepanel), og kraftig, profilert listverk. Trepanel i himling.
Driftsbygning har noe setninger og skader i tømmer, men vurderes å være i relativt bra stand i forhold til alder. Innlagt 3-faset strøm. Vedlikehold/utbedringer må påregnes
Garasje med enkel standard. Setningsskader i fundament og lokale skjevheter
Det vises forøvrig til boligsalgsrapport datert 08.07.10 for ytterligere opplysninger om standard og tilstand.

Utstyr

Privat vann fra nyere borehull (130m.), eget renseanlegg. Avløpsanlegg med tett kum for avløp fra toalett, spredergrøfter for gråvann. Nyere innvendig røropplegg i kobber/plast
Nyere sentralfyranlegg med vannbåren varme med veggmonterte radiatorer i deler av huset. Fyrkjel for elektrisitet/olje/fast brensel. Nedgravd jordtank på 3000 l. for olje
Nyere, åpent el-anlegg med vanlig,god kapasitet, skap med automatsikringer
Luftbasert varmepumpe

Oppvarming

Sentralfyranlegg med vannbåren varme, varmepumpe, gulvvarme på bad og ellers panelovner/vedfyring.

Parkering / Garasje

Parkering i dobbeltgarasje og på gårdsplass

Adkomst

Offentlig

Beskrivelse av tomt/hage

Flat/lett hellende terreng. Eiendommen oppgis å være på ca 34 da., derav ca 26 da dyrket mark, som ligger rundt tunet.

Vei / Vann / Avløp

Ikke tilknyttet offentlig vann/avløp. Privat vann fra borehull med eget renseanlegg. Avløpsanlegg med tett kum for avløp fra toalett, spredegrøfter for gråvann. Septikanlegg blir tømt iht til kommunens forskrifter. Fra 2011 vil denne tømmes annethvert år

Servitutter / Rettigheter

Ingen ifølge grunnboksutskrift.
Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter.

Reguleringsforhold

Kommuneplanens arealdel: Kommuneplan for Vestre Toten. Formål: LNF-område - nåværende. Vedtaksdato: 04.02.10.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse dog senest 7 dager etter budaksept, og resten ved overtagelse. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 490 000,- (prisantydning)

Omkostninger:
62 250,- (2,5% dokumentavgift)
1548,- (tinglysing av skjøte)
1935,- (tinglysing av pantobligasjon)
202,- (pantattest til långivers bank)
--------------------------------------------------------
65 935,- Kr (omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning

Ligningsverdi

99966

Økonomi

Energiforbruk

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk på eiendommen.

Det er registrert pålegg/mangler vedrørende piper og ildsteder etter tilsyn 10.07.2008 med følgende bemerkninger:
"Brannslukningsapparat bør kontrolleres hvert 5. år. Fyrrom skal ikke brukes som lager. Fyrrom skal tilfredsstile bygningsforskriftenes krav til egen branncelle. Gammel røykrørsinnføring må mures igjen."

Det er utstedt ferdigattest på garasje. Det er ikke utstedt ferdigattest på våningshus på grunn av manglende ansvarsrett på rørleggerarbeid.

Eiendommen har en godkjent boenhet.

Eiendommen har privat avløpsanlegg. Eiendommen er oppmålt juni 2010 og består av totalt ca 33,1 da, hvorav ca 25,5 da dyrket mark.

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen

Budgiving

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan De kreve alle bud dokumentert og fremlagt. Dette betyr at De som budgiver må akseptere at deler av budet kan bli fremlagt for øvrige budgivere.

Megler har rett til å avvise bud gitt på SMS og E-post. Første bud skal være skriftlig og må ha en akseptfrist minimum 24 timer etter siste annonserte visning. Forøvrig vises til forbrukerinformasjon om budgivning

Solgt 'som den er'

Boligen selges i den forfatning den er under visning, salget følger prinsippene i avhendingslovens § 3-9: "Enda eigedomen er selt "som han er", eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen harogså mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers". Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbruk

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktinngåelsen er usikret kreditt til selger. Forskuddsbetalingen er en kreditt til selger som avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse, og kjøper og selger gir med dette megler fullmakt til å benytte forskuddsbetalingen til betaling av meglers vederlag så snart sikringspanterett har oppnådd rettsvern ved tinglysing. Resterende del av forskuddsbetalingen blir stående på klientkonto, rentebærende for selger, og utbetales først i forbindelse med endelig oppgjør. Det må ikke være knyttet forutsetninger til forskuddsbetaling fra/ på vegne av kjøper.

Ta kontakt med megler for komplett informasjon

Beliggenhet

kart
Logo

PrivatMegl­eren Park

Hans Christian Gjestvang

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode24353841
Sist endret02. des. 2010 19:13
Referanse66100088

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.