SOLGT

Kløkstad - Bedehus på romslig eiendomstomt i naturskjønne omgivelser - Boligen trenger omregulering/ bruksendring - Renovering må påregnes!

Midnattsolveien 1284, 8016 Bodø

Prisantydning 620 000 kr
Kommunale avg.
875 kr per år
Boligtype
Enebolig
Eieform bolig
Eier (Selveier)
Bruksareal
96 m²
Byggeår
1910
Tomteareal
1389 m² (eiet)
Bruttoareal
106 m²
Verditakst
570 000 kr

Omkostninger

620 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 750,- (Dokumentavgift)
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
26 072,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
646 072,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1804
Gårdsnr: 24
Bruksnr: 11

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.

Gi bud

Les mer om elektronisk budgiving

Adresse

Midnattsolveien 1284
8016 Bodø

Beliggenhet

Beskrevne eiendom er beliggende på Kløkstad ca 18 km nord for Bodø sentrum. Eiendommen har gode lys og normale utsiktsforhold. Beskrevne eiendom omhandler bedehus med arealer fordelt over 1 plan og galleri.

Bygningen har enkel/ svært varierende standard med hensyn til materialvalg og utstyr. Betydelig renovering må påregnes for å benytte eksisterende bygningsmasse.

Eiendommen er beliggende i naturskjønne omgivelser med store tur og friluftsområder i umiddelbar nærhet og relativ kort vei til skoler.

Velkommen på visning!

Adkomst

Adkomst til eiendommen fra privat vei som er direkte tilknyttet riksvei 834.

Type, eierform og byggeår

Frittliggende bedehus, Selveier, oppført i 1910

Areal

Bruksareal: 96 kvm, Bruttoareal: 106 kvm

Innhold:
P-rom: Entré, gang, kjøkken, samlingslokale, trapperom, 2 wc

Antall rom

Ekstratoalett: 2

Byggemåte

Se vedlagt takst i salgsoppgaven.

Standard

Kjøkkeninnredning med malte fronter, normalt bygget med skap og benkplass. 2 Wc-rom i gang med toalett og servant. For øvrig malt gulv. Malte vegger. Panel i himling.

Møblering

Eiendommen selges umøblert.
Dette gjelder også hvitevarene om ikke annen beskjed kommer frem i forbindelse med markedsføringen av boligen.

Oppvarming

Elektrisk. Det er en teglpipe, hvor tilstand er uviss.

Parkering

Oppstillingsplasser.

Areal og eierform

Areal: 1 389 kvm, Eierform: Eiet tomt

Matrikkel: Kommune: 1804 BODØ Gnr: 24 Bnr: 11
Eiet/festet: Eiet Areal: 1 389 m²
Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Bodø kommune
Adresse: Midnattssolveien 1284, 8016 BODØ

Hage og tomt

Tomten som er flat er opparbeidet med noe plen og busker/ trær. Gruset innkjøring fra adkomstvei fra asfaltert Fylkesvei 834- vegen opp til boligen eies av Gnr/ Bnr 24/9. Godt med biloppstillingsplasser på innkjørselen. Innkjørsel fungerer også som hovedadkomst til boligen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har avkjørsel fra offentlig vei, via privat vei og det er etablert kommunalt vannledning med påkoblingspunkt ved hovedvei. Avløp ukjent, antatt privat avløp til septik.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bedehus / Menighetshus (Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter)
Eiendommen ligger i et LNFR område og for endret bruk av bygning/ tomt til helårsbolig er det flere forhold som må avklares med Bodø kommune/ Statens vegvesen m.fl. Det foreligger ikke reguleringsplan for dette området. Det kan nevnes bl.a.: Avkjørsel fra fylkesvei. Plassering av boligen i forhold til vei. Godkjenning fra landbrukskontoret. Adkomstrett samt VA over nabotomt. Dispensasjon for bruksendring/ nybygg i LNFR område. Disse forholdene og det som eventuelt viser seg å tilkomme, vil være for kjøpers risiko og regning.

Prisantydning, leie/fellesutgifter

620 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen
Markedsverdi : 570 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 875 pr. år
Kommunale avgifter omhandler slam. Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann, og det er ikke registrert eiendomsskatt på eiendommen

Oppgjør

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Meglerhuset Bodø AS foretar endelig oppgjør og tinglysning

Omkostninger som kommer i tillegg til kjøpesum

620 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 750,- (Dokumentavgift)
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
26 072,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
646 072,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst

Budgivning

Som budgiver hos Meglerhuset Bodø kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere.
Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, SMS eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Det skal vedlegges kopi/bilde av gyldig legitimasjon(trengs ikke ved elektronisk budgiving). Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag og søndag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.

Vi ber om at samtlige bud har en frist på minimum 30 minutter for å sikre en trygg og god budrunde.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Angi ditt ønske i budskjemaet.

Solgt som den er

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen

Ta kontakt med megler for komplett salgsoppgave

Midnattsolveien 1284, 8016 Bodø

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.

Gi bud

Les mer om elektronisk budgiving

Annonseinformasjon

FINN-kode 116255172
Sist endret 12. apr. 2018 15:44
Referanse 5180048

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.