Bildegalleri

Helgeland - utmarkseiendom - 10 900 dekar - egen lakseelv - storvilt og småvilt - hytte - et nydelig stykke Norge

Kart med kartnålGjervalen 10, 8190 Sørfjorden
Prisantydning11 000 000 kr
Totalpris
11 276 000 kr
Omkostninger
276 000 kr
Verditakst
10 000 000 kr

Nøkkelinfo

Bruksareal
75 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
75 m²
Tomteareal
10 915 000 m² (eiet)
Overtakelse
Snarest og senest innen 14 dager etter innvilget konsesjon.

Type lokale

Gårdsbruk/Småbruk
Gårdsbruk/Småbruk
Andre

Visning

Visningen har obligatorisk påmelding. Kravet om påmelding har vi for å kunne gi deg og andre visningsdeltakere en best mulig opplevelse og service knyttet til gjennomføring av visningen. Velkommen!
Visningspåmelding

Beliggenhet

Eiendommen ligger i enden av Gjervalen, en fjordarm fra Sørfjorden og Melfjorden i Rødøy kommune.

Eiendommen og området rundt er villmarkspreget og vakker natur med kortvokst bjørk , og annet treslag, myrer og buskpreget grunn.

Ingen naboer i umiddelbar nærhet.

Eiendommen grenser til Gjervalvatnet i nordøst, mot nord langs toppen av Kvalehovudet fjellet, mot sydøst et stykke opp på Nordfjellet og mot vest langs fjorden på begge sider.

Elven Gjervalelven strekker seg fra innerst i Gjervalfjorden og opp mot Gjervalvatnet.

Bebyggelsen, hytte, anneks og uthus ligger idyllisk til ved utløpet av elven. Sjøhus og brygge ligger ved bredden av Gjervalfjordne ca. 550 meter fra hytten.

Adkomst til eiendommen med egen båt fra Øresvika og turen tar ca. 20 - 30 minutter, avhengig av været. Båt medfølger handelen, og selger tilbyr leie av brygge og oppbevaring for båt i Øresvika.

Nærmeste tettsted er Vågaholmen med nødvendige servicefunksjoner.

Mo i Rana Ligger ca. 1 time og 45 minutter unna og her ligger Mo i Rana flyhavn - forbindelser til blant annet Bodø og Trondheim, og der i fra videre til Bergen, Stavanger og Oslo.

Jakt: Storvilt er elg, for tiden kvote for 2 dyr på denne eiendommen, sammen med elgval hvor arealet utgjør ca. 17 000 dekar ( naboer ) er kvoten for tiden 4 dyr. Småvilt er rype, hare og noe skogsfugl - eier opplyser at rype bestanden er god og at det har vært lite eller ingen jakt på denne gjennom flere år.

Fiske: Laks i Gjervalelven - for tiden fiskes det ca. 70 - 100 kilo pr. sesong. Det går også sjøørret i elven. Elven er privat for denne eiendommen. Ørret og røy i Gjervalvatnet. Eiendommen har fiskerett til dette vannet sammen med naboeiendommen, gnr. 15, bnr. 2. Ellers sjøfiske i fjorden og områdene rundt.

Beskrivelse av tomt

Tomtens areal utgjør 10 915 dekar og arealet er fordelt som følger: Skog av høy bonitet 145 dekar, skog av middels bonitet 420 deker, uproduktiv skog 1780 dekar, myr 17 dekar, åpen jorddekt fastmark 17 dekar, åpen grunnledt fastmark 1429 dekar, bebygd, vann, bre 262 dekar, ikke klassifisert 6845 dekar. Informasjon om tomtearealet er hentet fra gårdskart NIBIO og kart fra Rødøy kommune. Selger vil i sommer foreta en grensejustering mot naboeiendommen gnr. 15, bnr. 2. Grensejusteringen vil være ferdig utført innen ny eier overtar eiendommen.

Bebyggelse

Bebyggelsen består av hytte, anneks, uthus og sjøhus. -Hytten: Byggeår 1990, tilbygget ca. 2000, areal BTA 54 m2 og inneholder - entre, stue, dusjrom, kjøkken, 2 soverom og 2 boder. Enkel hyttestandard. Byggemåte: grunnmur - pilarer av tre og stål. Utvendige vegger - bindingsverksvegger tekket med panel. Tak - konstruksjon i tre, tekket med takpapp. Innvendig standard: Enkel kjøkkeninnredning med malte fronter, veggskap. Gulv: Heltre gulv. Vegger: trepanel. Vedovn i stue som gir god varme. Utvendig terrasse. Anneks: Byggeår 2005 iflg. eier, areal BTA 13 m2 og inneholder - badstue og garasje. Uthus: Byggeår 1990 iflg. eier, areal BTA 8 m2 og inneholder utedo og bod. Opplysninger om sjøhuset er ikke opplyst av bygningssakskyndig eller eier.

Rødøy kommune opplyser om at bebyggelsen på eiendommen vil bli matrikkelført i løpet av dette året. Dette gjelder hytte, kai og flytebrygge. For øvrig bebyggelse har det for megler ikke vært mulig å fremskaffe dokumentasjon.

Oppvarming

Vedfyring

Overtakelse

Snarest og senest innen 14 dager etter innvilget konsesjon.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "Gi bud knappen" eller via våre hjemmesider. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

FRIST FOR INNGIVELSE AV BUD ER 26.06.2024 KL. 12.00.

All budgivning må foregå ved skriftlighet, i tillegg må legitimasjon fremlegges. Forhøyelser bør også alltid inngis skriftlig, og vi oppfordrer alltid til at megler kontaktes pr. telefon i tillegg, ettersom det kan være forsinkelser på SMS-trafikk og e-post.

Skal budene bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp, helst 10 minutter før stående bud løper ut.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Diverse

Forbehold
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, tilstandsrapporten, egenerklæringsskjemaet, evt. forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å lese hele salgsoppgaven og alle bilag nøye, samt å delta på visning og undersøke eiendommen før bud inngis. Kontakt megler dersom du har spørsmål.

Sem & Johnsens kjøpekontrakt vil bli benyttet som rammeverk for avtalen, og det vil ikke kunne gjøres i endringer i denne i etterkant av akseptert bud. Utkast kan fås ved henvendelse til megler før bud inngis.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E-verk eller brann-/feiervesen på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset opptil kr 45 millioner. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 millioner. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over kr 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Meglerkontoret er tilknyttet Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester, og eventuelle tvister kan forelegges for nemndas behandling av forbrukere.

Det økonomiske oppgjøret utføres av:
Sem & Johnsen Oppgjør og Administrasjon AS, org. nr. 999 638 996 Pb. 1613 Vika, 0119 Oslo

Regulering

Eiendommen er ikke regulert. Beliggende i LNRF-område. L - landbruk, N - natur, R - reinsdrift, F - friluftsområde. Allmenningsretten gjelder for området. Reindriftsloven gjelder for eiendommen.

Beliggenhet

kart
Logo

Sem & Johnsen

Boliger utenom det vanlige

Annonseinformasjon

FINN-kode356608138
Sist endret11. juni 2024 10:11
Referanse20-24-0420

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.