Bildegalleri

Attraktivt næringslokale til salgs på Aspøya, Ålesund - 61 kvm, fleksible muligheter!

Kart med kartnålKirkegata 51, 6005 Ålesund
Prisantydning500 000 kr
Totalpris
916 073 kr
Fellesgjeld
398 823 kr
Omkostninger
17 250 kr
Verditakst
500 000 kr
Kommunale avg.
590 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
61 m²
Bruttoareal
72 m²
Etasje
1.
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
61 m²
Byggeår
1916
Tomteareal
580 m²
Overtakelse
Overdragelse og oppgjør skal skje 3 måneder etter at medhjelper har forelagt budet for retten og rettshaverne har anbefalt at budet begjæres stadfestet. Kjøperen kan ikke påregne overtagelse av eiendommen før dette.

Type lokale

Kontor

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Attraktivt næringslokale på 61 kvm i en sjarmerende bygård med byggeår 1916. Bygården består av 11 seksjoner, hvorav 3 er næringsseksjoner og 8 er boligseksjoner. Næringslokalet ligger i første etasje med adkomst fra hjørnet av Kirkegata og Gange Rolvs gate.

Bygget har en solid murkonstruksjon med natursteinsmur i første etasje og kjeller. Ytterveggene i første etasje er pusset og malt, mens andre og tredje etasje er trekonstruksjoner med liggende trekledning. Taket er nylig oppgradert til Decra stålpanner. Bygården er i 3 etasjer pluss kjeller og loft.

Sameiet er i gang med en vesentlig oppgradering for å få seksjonene godkjent i forhold til brannsikkerhet, inkludert nødvendige bygningsmessige endringer. For mer informasjon, ta kontakt medmegler.

Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen er en næringsseksjon beliggende i byggets 1. etg. og er hjørnebygget Kirkegata/Gange Rolvsgt - et sameie med 11 seksjoner derav 3 næringsseksjoner på Aspøya rett vest for Ålesund Sentrum.

Innhold

1.etg.:
Kontorområde.

Diverse

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av takst og tilstandsrapport som følger vedlagt. Denne inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Det er særskilt
viktig med gjennomgang av avvik markert med TG3 og TG2.

LOVLIGHET:
Sameiet står foran en vesentlig oppgradering i forhold til å få seksjonene godkjent i forhold til brann. Det er utarbeidet en brannrapport fra Multiconsult som følger vedlagt. Sameiet har tatt opp felles lån for utbedringer iht. brannkonsept for å få eiendommen og seksjonene godkjent.

Takstmann og megler har gjennomført ny befaring 08.05.2024 som bekrefter at vinduer i denne seksjonen mot sør er skiftet til to brannvinduer. Det vises ellers til dokumenter innhentet fra sameiet og kommunen i saken.

Fure Bygg har gjennomført en del av tiltakene som var kommentert i brannrapporten - bl. annet skiftet entredører til leilighetene og brannsikret trapperom. Fure Bygg har gitt tilbud på bygningsmessige arbeider i forbindelse med denne seksjonen datert 16.05.2023 og opplyser på tlf 22.05.2024 at noen av seksjonene har gjennomført brannsikringstiltak. Kostnadene iht. foreliggende info er at den enkelte seksjonseier må ta kostnadene med brannsikringstiltak inne i selve seksjonen. Hele bygget må sprinkles - derunder felles trapperom som er utført. Det samme for vinduer mot sør i denne seksjon som er dekket av sameiet. Hver seksjon dekker sin andel av disse kostnadene innvendig i selve seksjonen - samlet vil kostnader i denne seksjonen ligger i størrelsesorden kr 400.000 - der inkludert bygningsmessige arbeider ( tilbud Fure Bygg ) og stipulerte kostnader med sprinkling.

Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en grundig gjennomgang av eiendommen, gjerne sammen med teknisk fagkyndig.

Beskrivelse av tomt

Tomten er bebygget med en bygård med tilbygg mot sør. Hovedbygget består av 3 etasjer + loft og kjeller. Denne seksjonen ligger i byggets 1 etasje med inngang fra hjørne i hovedbygget.

Det er gjort en del bygningsmessige endringer i denne gården som ikke er bygesøkt og godkjent. Dette er blitt kjent av Ålesund Kommune og der er kommet pålegg til sameiet med diverse tiltak i forhold til brann. Sameiet har måttet gjennomføre et brannkonsept dvs. en brannanalyse med tegninger og nødvendige tiltak for å tilfredsstille kravene iht dagens situasjon. Sameiet er igang med den praktiske delen av dette. For detaljer kfr sameiet og ellers foreliggende dokumentasjon i saken.

Byggemåte / Konstruksjon

Bygning generelt:
En bygård i murkonstruksjon - bestående av 11 seksjoner derav 3 næringsseksjoner og 8 boligseksjoner med registrert byggeår 1916. Det vises til tilstandsrapport. Natursteinsmur/Ålesundsmur for 1 etg og kjeller med drenering fra byggeår. Yttervegger i 1 etasje er pusset og malt murkonstruksjon - 2 og 3 etasjer er trekonstruksjon med liggende trekledning. Takkonstruksjon er sperrekonstruksjon med med taktro og skiftet til decra stålpanner Bygget består av 3 etasjer + kjeller og loft. Denne seksjonen er seksjon nr 1 og har adkomst fra hjørne Kirkegata/Gange Rolvs gate direkte til 1 etasje fra øst. De andre seksjonene har adkomst fra felles trapperom fra sør.Sameiet står foran en vesentlig oppgradering i forhold til å få seksjonene godkjent i forhold til brann. Det er pågått bygningsmessige endringer i bygget over mange år langt tilbake i tid som ikke er byggesøkt og godkjent.

Seksjoner er endret mm. Dette er et anliggende for sameiet.

Denne seksjonen framstår oppusset fra 2018 tilpasset bruk som frisørsalong.

Grunn og fundamenter:
Byggegrunn er ukjent, men sannsynlig grove steinmasser/fjell.

Grunnmurskonstruksjon:
Ålesundsmur fra byggeåret.

Ytterveggskonstruksjon:
Ålesundsmur fra byggeåret 1916 som utvendig er pusset og malt på 1 etasje plan - trekonstruksjoner over 1 etasje med utvendig liggende bordkledning.

Utvendige dører og vinduer:
Ytterdør og vinduer fra 2017. Ytterdør mot er tofløyet vinyldør med store glassfelt av 2 lags isolerglass. Vinduer er vinylvinduer med 2 lags isolerglass fra 2017.

Takkonstruksjon:
Tresperrekonstruksjon med taktro - ikke adkomst.

Taktekking:
Decra stålpanner el. lign.

Innvendige overflater:
Lokalet er oppusset i 2018. Det er lagt nye laminatgulv - noen merker i gulv etter utstyr/frisørstoler. På vegger er det hvitmalt/malt smartpanel. Himlinger hvitmalt.

Etasjeskillere:
Trebjelkelag i etasjeskillere.

Ventilasjon primæranlegg:
Naturlig ventilasjon.

Elektrisk primæranlegg:
El anlegg er fra ca 2018 ( noen eldre sikringer ). Det er i 2018 samtidig med oppgradering el.anlegg lagt opp en del innfelte
spotter i himling.

Sanitær primæranlegg:
Rørinstallasjon plast rør i rør system med rørskap i toalettrom - vannrør i denne leiligheten er pexrør.
Liten varmtvannstank.

Toalettrom:
Toalettrom nytt i 2018 med laminatgolv og malte vegger/himling. Utstyrt med vegghengt wc og liten innredning. Innebygget
sisterne er kledd med baderomsplater med flismønster.

Piper/skorsteiner/ildsteder:
Pipe fra byggeår med tilkoblet nyere peisovn. Det fyres på befaringsdagen.

Elektrisk varmeanlegg:
Montert varmepumpe luft til luft som hovedoppvarming.

Ovenstående informasjon er hentet fra verditaksten.

Oppvarming

Generelt elektrisk oppvarming noen panelovner med termostat.

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra hjørne i krysset Kirkegata/Gange Rolvs gate.

Parkering

Soneparkering.

Overtakelse

Overdragelse og oppgjør skal skje 3 måneder etter at medhjelper har forelagt budet for retten og rettshaverne har anbefalt at budet begjæres stadfestet. Kjøperen kan ikke påregne overtagelse av eiendommen før dette.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Tvangssalg over fast eiendom reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86 kap 11. Eiendommen selges som den er, og ved tvangssalg har kjøperen begrenset adgang til å påberope mangler. Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) eller tilsvarende regler gjelder ikke, hvilket innebærer at reklamasjonsmulighetene er meget begrenset. Det nevnes at det ved tvangssalg ikke er anledning til å heve kjøpet, og at kjøpesummen skal betales selv om prisavslag kreves. Oppnås det ikke enighet om prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar normalt kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen. Det fremheves derfor at det er særskilt viktig at kjøper gjør forundersøkelser, herunder at eiendommen undersøkes grundig før det gis bud På generelt grunnlag kan det opplyses at kjøper ofte ikke vil motta alle nøkler for eiendommen. Dette kan ikke påberopes som en mangel.

Vedtekter/husordensregler

Sameiet har vedtekter og husordensregler vedtatt 30.11.2011.

Adgang til utleie

Markedet for næring/kontor i denne delen av Ålesund Sentrum er begrenset. Denne seksjonen er utleid som kontor. Det ligger i dag 9 næringseiendommer til salgs i det åpne markedet i Ålesund Kommune. Ingen sammenlignbare kontorseksjoner for salg i bysentrum.

I utleiemarkedet ligger det i dag 28 objekter i det åpne markedet. De fleste av disse er andre type lokaliteter og ikke sammenlignbare med denne kontorseksjonen - mange i indre bydel og ellers en del større enheter. Flere kan være sammenlignbare med takstobjektet.

Denne seksjonen er under oppussing. Der mangler pr dato toalett - forutsettes at det kan etableres i bakkant - ellers kan ikke seksjonen benyttes som kontor. Ca. 200 meter fra brosundet og nært bysentrum godt synlig fra Kirkegata.

Et normalt leienivå for kontorlokaler som denne antas å ligge på ca kr 1.400 pr m2.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Dersom De vil kjøpe eiendommen, oppfordres De til snarest mulig å inngi skriftlig bud på den. Benytt i så fall vedlagte budskjema. Benyttes ikke vedlagte budskjema bør et bud inneholde eiendommens adresse (eventuelt Gnr/Bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist og eventuelle forbehold. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli stadfestet før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før budet avgis. Vær nøye med utfyllingen av bud. Vær oppmerksom på at en finansieringsplan ikke er et finansieringsforbehold.

Budskjema kan leveres til megler eller sendes på SMS til telefon nr. 41 91 67 20 eller på e-post cecilie@legaleigedom.no. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag. Før formidling av bud til saksøker skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Det anbefales å ringe megler etter at bud er sendt for å kontrollere at det er mottatt.

Bud kan eventuelt leveres til megler på visning. På forespørsel skal publikum få vite om det foreligger bud på eiendommen, og hva som er det høyeste bud, samt om relevante forhold.

Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgivere skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig skriftlig bekrefte overfor budgivere at budene deres er motatt.

Under budrunden skal megler ikke opplyse hvem som byr på eiendommen, og megler gir heller ikke videre annen informasjon om budgiverne. Etter at handel er kommet i stand eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. Kopi av budjournalen skal gis til kjøper og saksøker uten ugrunnet opphold etter at handelen er kommet i stand ved stadfestet bud.

Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Finansieringsplan er likevel underlagt taushetsplikt. Det innhentes ikke alltid finansierings-bekreftelse for alle budgivere som deltar i budrunden. Dersom det viser seg at en budgiver ikke kan ordne med finansiering, er bud gitt i konkurranse med denne budgiver like fullt bindende.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren frem til akseptfristens utløp, og dette gjelder selv om høyere bud kommer inn. Man bør derfor ikke by på flere eiendommer samtidig. Eiendomsmegleren skal så langt som mulig holde den budgiver som har det høyste budet, orientert om nye og høyere bud.

Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer angrefrist ved salg/ kjøp av bolig.

Særskilt informasjon om tvangssalg:
I hovedsak skjer budgivningen på samme måte som ved et ordinært salg. Men budgiver bør merke seg følgende:
o Medhjelper sender ikke inn bud til tingretten fortløpende, men har plikt til å avvente dette inntil et bud som er tilnærmet markedspris innkommer.

o Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst 6 uker for fast eiendom/andels leiligheter og 3 uker for aksjeleiligheter. Med rettens samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid ned til 15 dager. Rådfør deg med medhjelperen om dette.

o Bud med finansieringsforbehold vil normalt ikke bli anbefalt stadfestet før finansieringen er ordnet. Medhjelper kan kreve fremlagt finansierings plan eller kreve sikkerhet i form av håndpenger til sikkerhet for bud.

o Det er ikke anledning til å ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning, kjøper må selv ta risikoen for utfallet.

Medhjelper er mottager av budene. Når medhjelperen har mottatt ett eller flere bud som bør godtas, skal medhjelperen forelegge budene for saksøkeren (vedkommende som har forlangt at eiendommen skal tvangsselges) med spørsmål om saksøkeren vil begjære noen av dem stadfestet. Dersom saksøkeren begjærer bud stadfestet, skal medhjelperen sende tingretten, partene, kjente rettighetshavere og bydere som har gitt bud som er begjært stadfestet
skriftlig melding med opplysninger i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 11-29. Saksøker kan trekke begjæringen om stadfestelse tilbake helt frem til budet er stadfestet av tingretten. Dette kan for eksempel skje i tilfeller der saksøkte ordner opp i gjeldsforholdet før stadfestelse skjer eller dersom det fremsettes et høyere bud. Saksøkte kan ikke selv akseptere bud. Når tingretten har stadfestet budet, har partene en måneds ankefrist på avgjørelsen. Budgiver må være
oppmerksom på at selv om tingretten stadfester et bud innen fristen, kan det ta noe tid å få tingrettens meddelelse av stadfestelsen. Anken kan som hovedregel ikke begrunnes med innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor tingretten før kjennelsen ble avsagt. Det stadfestede budet er bindende for byderen selv om stadfestelsen påankes og det tar tid før anken blir avgjort. Blir stadfestelsen opphevet, er byderen fri

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Ferdigattest for takoverbygg datert 01.09.1977
- Ferdigattest for tilbygg datert 08.07.1981.
- Tilstandsrapport datert 31.10.2023.
- Verditakst datert 31.10.2023.
- Brannteknisk tilstandsrapport datert 17.08.2018.
- Situasjonskart.
- Kommunedelplan.
- Reguleringsplan.
- Vegadkomst.
- Dok analyse.
- Seskjonering.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan for 2016 - 2028 avsatt til boligbebyggelse. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

kart
Logo

Legal Eigedomsmekling As

kjøp og sal av din bustad

Annonseinformasjon

FINN-kode356156768
Sist endret07. juni 2024 09:03
ReferanseLEAS1.2289

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.