Bildegalleri

Solgt

Ærverdig næringseiendom over to plan midt i sentrum av Vikersund

Kart med kartnålVikersundgata 20, 3370 Vikersund
Prisantydning3 900 000 kr
Totalpris
3 998 776 kr
Omkostninger
98 776 kr
Verditakst
3 900 000 kr
Kommunale avg.
11 662 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
501 m²
Bruttoareal
560 m²
Etasje
2.
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
560 m²
Byggeår
1854
Tomteareal
892 m² (eiet)
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Type lokale

Butikk/Handel

Kort om eiendommen

Frittliggende og sentralt beliggende næringseiendom bestående av frisør, butikklokale og kafelokale i
1.etg. Det er i 2.etg næringsarealer, toalettrom og et selskapslokale.

Bygget er opprinnelig bygget i 1854, rehabilitert på -80 tallet og innvendig oppgraderinger de senere år. Siste oppgradering er butikklokale som nylig har oppgraderte flater.
Bygget er gammelt, men ut i fra sin alder har bygningsmassen er god standard sett i forhold til alder.

Eiendommen ligger sentralt i Vikersund sentrum. Forretningsdel har vinduer og inngang direkte fra gateplan mot hovedgate.
Vikersund ligger 30 kilometer sør for Hønefoss og 40 kilometer nordvest for Drammen. Stamveien riksvei 350 passerer forbi Vikersund, mens Vikersund stasjon er tilknyttet Randsfjordbanen og Bergensbanen.

Årlige leieinntekter ca. 420 100,- ihht til tilstandsrapport. Kopi av leiekontrakter kan fås ved forespørsel!

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Vikersund sentrum. Forretningsdel har vinduer og inngang direkte fra gateplan mot hovedgate.
Vikersund ligger 30 kilometer sør for Hønefoss og 40 kilometer nordvest for Drammen. Stamveien riksvei 350 passerer forbi Vikersund, mens Vikersund stasjon er tilknyttet Randsfjordbanen og Bergensbanen.

Innhold

Bygget har 2 etasjer, og inneholder:
1. etasje:
Frisør: Salong, bakrom og kjøkken.
Butikklokale: Stort åpent næringsareal og bakrom.
Kafe: Kafelokale, gang, kjøkken,lager, kafelokale,gang, toalett, og trapperom opp til 2.etg.
Felles: Gang og 2 toalettrom
Entre/egen oppgang - inngang til 2.etg.
BRA: 251 kvm

2. etasje:
Kafe: Serveringsareale, gang, lager og 2 toalettrom.
Næringsareale: Trapperom, hall, kontor, trapperom opp til stort råloft, lager, 3 store disponible rom og kjøkken.
BRA 250 kvm

Tomt

Tomten er pent opparbeidet og det er en liten hage og stor terrasse ned i mot Tyrifjorden.

Byggemåte

Grunn og fundamenter:
Betong/steinfundament på stabile masser.
Krypkjeller og blindkjeller under bygg.

Ytterveggskonstruksjon:
Yttervegger består av trekonstruksjon, etterisolert ifg rekvirent og utvendig kledd med trepanel. Utvendig panel er av normal kvalitet.

Fasader:
Stående trepanel fra byggeår.

Utvendige dører og vinduer:
Standard dører og vinduer av tre med to lags glass, fra ca 80 tallet. Det er noe varierende alder og type vinduer. Generelt vedlikehold og noe oppgraderinger er påregnelig over tid.

Takkonstruksjon:
Saltakkonstruksjon av tre. Konstruksjon har isolert loft med løsmasser/flis. Stort råloft med adkomst via trapp.
Lave hanebjelker gjør at loft ikke er målbart. Forholdsvis enkle inngrep kan gjøre at man har et areale på loftsplan.

Taktekking:
Tak er tekket med takstein, lagt om på -80 tallet. Undertak er bordtak, sløyfer og lekter.

Renner, nedløp og beslag:
Renner og nedløp av stål.

Ventilasjon primæranlegg:
Bygg har naturlig ventilasjon/avtrekk via kanaler og ventiler.
Kanaler stopper på loft, anbefales ført ut evt over tak.

Elektrisk primæranlegg:
Elektrisk opplegg er tilpasset bygg og bruk.
Deler av el anlegg er oppgradert senere år ifg eier.

Terrasser og balkonger:
Det er på baksiden og ned mot hage og elven en stor terrasse på i alt 100 kvm.
Fra terrasse er det trapp ned til liten koselig hage.
Terrasse har adkomst fra siden og ut fra kafedel.
Nytt terrassegulv i 2020.

Standard

Det er utført regelmessig oppgraderinger og vedlikehold ved eiendommen.
Innvendige flater er regelmessig oppgradert.

Innvendige overflater gulv
Gulver har laminat, belegg, gulvbord, teppe.

Innvendige overflater vegg
Vegger har malte flater, panel

Innvendige overflater himling
Innvendige tak har malte plater/flater, panel.

Innvendige trapper
Det er to innvendige trappeløp opp til 2.etg.
Det er trapp fra kafe og opp og det er egen inngang med trapp opp.

Kjøkkeninnredning
Det er montert kjøkken innredning på et rom i 2.etg.
Hybelkjøkken i frisørdel.
Kafedel har et funksjonelt storkjøkken som er tilpasset driften

Sanitær primæranlegg
Sanitær røropplegg og utstyr er tilpasser bygg og bruk.
Det er sanitærrom for dame og herre.

Det er opplyst av selger at kafedelen har sagt opp sitt leieforhold, kontrakten varer ut august 2024.

Oppvarming

Bygget varmes opp med strøm

Energimerking

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.

Adkomst

Direkte adkomst fra Vikersundgata. Kjør fra R-350 ned mot Vikersund og inn i sentrum. Eiendommen ligger midt i hovedgata.

Parkering

Parkering til 3-4 biler på egen eiendom, samt gode parkeringsmuligheter på offentlig p-plass i umiddelbar nærhet.

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser med jevnlige avganger mot Hønefoss og Åmot / Hokksund.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.

Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf.avhendingsloven § 3-9 1. ledd 2. pkt.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta som den er forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker avtalevilkår Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) definisjon Dersom kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker avtalevilkår Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges som den er , og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se em1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig leg. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

Vedlegg til salgsoppgaven

- Tilstandsrapport
- Opplysninger fra kommunen
- Tinglyste heftelser

Ansvarlig megler

Rune Bergheim

Regulering

Eiendommen er regulert til kombinasjonsformål bolig/forretning/kontor (BFK) i reguleringsplan for Vikersund sentrum.

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Modum

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode356147279
Sist endret21. juni 2024 14:09
Referanse7043240094

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.