Bildegalleri

Næringsbygget "Skyvang handel" med landlig beliggenhet i Gjesåsen med utsikt mot Gjesåssjøen kan bli ditt!

Kart med kartnålØstre Gjesåsveg 503, 2280 Gjesåsen
Prisantydning400 000 kr
Totalpris
411 240 kr
Omkostninger
11 240 kr
Formuesverdi
1 317 548 kr

Nøkkelinfo

Bruksareal
398 m²
Etasje
2.
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
398 m²
Byggeår
1930
Tomteareal
783 m² (eiet)
Overtakelse
Overtakelse etter nærmere avtale med selger.    Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Type lokale

Butikk/Handel

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Vi har gleden av å presentere dette næringsbygget i Østre Gjesåsveg 503. Bygningsmassen er i matrikkelen registrert som butikk/forretningsbygning og var tidligere Skyvang handel. Det er oppført i 1930 over to etasjer med standard som bærer preg av manglende vedlikehold og med oppgraderingsbehov. Bygget strekker seg over to etasjer inndelt i flere rom til ulik bruk og et sidebygget uthus med bodrom. Fra eiendommen er det flott utsikt mot Gjesåssjøen og kun ca. 10 minutters kjøring til både Våler og Flisa. Tidligere var byggets 2. etasje brukt som leilighet, men det er verken vann eller avløp til eiendommen samt at det ikke foreligger informasjon som tilsier at eiendommen kan benyttes til beboelse. Nåværende eier har kun benyttet eiendommen som lager.

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig til i et område blant landbrukseiendommer i Gjesåsen. Nærmeste dagligvarebutikk finner du på Kjellmyra. Her er det også barnehage, samt post i butikk.

Kjellmyra IL er kjent for å ha et godt aktivitetstilbud for både små og store med bl.a. egen skiavdeling, orienteringsavdeling og fotball mv. og på Sønsterud er det fine lysløyper og oppkjørte skiløyper på vinterstid. Det er ellers gode muligheter for friluftsaktiviteter nær eiendommen med kort veg til Flisaelva hvor det er muligheter for bading og fisking. På sommerstid er det også fine friluftsområder ved Vermundsjøen eller Baksjøen som ligger i kort avstand fra boligen. Kun en kort kjøretur fra eiendommen finner du også Gjesåsen klatrepark nær Gjesåsen kirke. Her kan du utfordre seg selv i 5 klatreløyper med ulik høyde og vanskelighetsgrad. Området har i tillegg fine muligheter for bærplukking på høsten og du kant ta fine skogsturer opp Gjesåsberget eller benytte sykkelen på skogsbilveiene etter jobb.

Det er ca. 10 km til Flisa sentrum hvor du finner et variert utvalg av forretninger, bank, kjøpesenter og de fleste servicetilbud. Her ligger også Åsnes ungdomsskole og Solør videregående skole. På Flisa finnes flotte idrettsanlegg, klatrevegg og svømmehall i tillegg til ulike kulturaktiviteter for liten og stor. Flisa har flere idrettsanlegg, klatrevegg og svømmehall, samt ulike kulturaktiviteter for liten og stor.

Adkomst

Se kartskisse.

Omkostninger

400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
10 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,00))

11 240,- (Omkostninger totalt)

411 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Innhold

Bygget inneholder:
1. etasje: Inndelt i flere rom til ulik bruk.
2. etasje: Inndelt i flere rom til ulik bruk.

Uthus med entré og flere bodrom.

Ovennevnte arealer er hentet fra vedlagte verditakst og hvor disse arealmålingene er basert på Norsk Standard 3940: 2023 Areal- og volumberegninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da bygningen(e) ble målt.

Standard

Innvendige overflater med blant annet gulvbelegg på gulv, uliketyper plater og trepanel på vegger slette malte flater i himlinger. Det er enklere overflater i lager. Overflater har generelt mye slitasje og er preget av påbegynte oppussingsarbeider.

Ett rom i 1. etasje har enkelt te-kjøkken. Enkel kjøkkeninnredning på ett rom i 2. etasje.

Toalettrom med gulvbelegg på gulv, plater på vegger og slett malt himling. Innredet med wc og servant. WC mangler flere deler.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass og gress.

Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 782,9 m² og et oppgitt areal på 843,9 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

Diverse

Eiendommen vaskes eller ryddes ikke ytterliggere.

Byggemåte / Konstruksjon

Beskrivelse av byggemåte er hentet fra verditakst utført av Anders Austad ved Øystein Opås takstforretning AS.

Lagerbygg oppført i 1930. Av det som er synlig så er bygget fundamentert med gråsteinsmurer. Det er en liten kjeller under en del av bygget, under øvrige
arealer legges det til grunn at det er kryperom. Takoverbygget lasterampe er punktfundamentert. Vegger av reisverk/bindingsverk, gulvkonstruksjoner av tre og takkonstruksjon av sperrer. Det er ukjent med isolering av konstruksjonene. Bygget har mange steder kraftige skjevheter. Det nevnes spesielt gulv i lagerdel som har kraftig nedheng og gulvkonstruksjon over lager i 1. etasje. Det er flere steder satt inn enkle bæringer i konstruksjoner. Ut fra skjevheter på gulv så må det forventes at det stedvis finnes underliggende skader. Deler av bærevegg i 2. etasje er fjernet. Fasader er kledd med trekledning og eternitplater.Taktekking med takplater av metall. Takrenner, nedløp og beslag av metall, der hvor dette er montert. Det er overgangsbeslag på piper. Vinduer av tre med to lag enkle glass og med enkle glass og varerammer. Dører av tre. Flere utvendige bygningsdeler har passert forventet brukstid og det er flere skader på fasadekledning av eternitplater. Eternit inneholder asbest og krever spesialbehandling ved håndtering.

Uthus med ukjent byggeår. Bygget er punktfundamentert. Gulvkonstruksjoner av tre, vegger av reisverk/bindingsverk og takkonstruksjon av sperrer. Fasader er kledd med trekledning og tak er tekket med takplater av metall. Dører av tre. Innvendig er det to rom med kledde overflater og to rom med åpne konstruksjoner og grusbakke. Bygget har etterslep på vedlikehold, skader og skjevheter.

Parkering

På egen tomt.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak.

Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

Budgivning

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Ansvarlig megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

Regulering

Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av henynssone H220_41 gul sone for støy iht. T-1442. Bygningsmassen på eiendommen er i matrikkelen registrert som "butikk/foretningsbygning". Eiendommen omfattes av reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv 455 - Skybak - Våler grense i Åsnes, fra 2005. Reguleringsformål for eiendommen er gang-/sykkelvei. Det gjøres oppmerksom på at bygget ligger utenfor tomtegrensa mot vest. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

Beliggenhet

kart
Logo

Aktiv Innlandet

Bilde av megler Marielle Skoglund Skybakmoen

Marielle Skoglund Skybakmoen

Eiendomsmegler/Partner/Fagansvarlig/Salgssjef

Bilde av megler Vilde Lindhjem Stokke

Vilde Lindhjem Stokke

Eiendomsmeglerfullmektig

Annonseinformasjon

FINN-kode355751901
Sist endret16. juni 2024 06:30
Referanse1212240052

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.