Bildegalleri

Drømmen om egen eiendom for bedriften kan nå realiseres!

Kart med kartnålUndelstadlia 27, 1387 Asker
Prisantydning9 900 000 kr
Kommunale avg.
3 500 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
785 m²
Etasje
4.
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
785 m²
Byggeår
1987
Energimerking
G - Rød
Tomteareal
1 393 m² (eiet)
Overtakelse
Etter avtale

Type lokale

Kombinasjonslokaler
Kontor
Lager/Logistikk

Fasiliteter

Garasje/P-plass

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Overtakelse

Etter avtale

Lovanvendelse

Salg av Eiendommen skjer gjennom salg av samtlige aksjer i Hans H. Schive Eiendom AS (Selskapet).
Selskapet eier og har grunnbokshjemmel til Eiendommen. Selgere av Selskapet er Gms Invest AS, og SKP Holding AS (Selger).

Kort om eiendommen

Undelstadlia 27 ble opprinnelig oppført med formål om tilhold for egen virksomhet for selskapet Schive AS - som også har drevet en svært vellykket forretning med meget god utvikling i eiendommen. Dog har behovet for større arealer meldt seg, og Schive AS flytter nå videre til lokaler egnet for økt satsning innenfor sitt forretningsområde.

Beliggenhet

Eiendommen befinner seg i et skjermet område med beliggenhet som nærmeste nabo til E-18 med støyskjerm gir muligheter for eksponering.

Hvitvaskingsloven

Ihht. Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terrorfinansiering er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også kartlegges.
Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon kan megler ikke etablere kundeforhold.

Er det mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, eller forhold som rammes av straffeloven §§131 til 136A kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre.

Kjøpesummen skal innbetales fra Norsk finansinstitusjon.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Budgivning

Se vedlagte forslag til budskjema.
Det er ikke satt en fast frist for å inngi bud i denne handel.

Det er ønskelig at det inngis bud som er åpne og ikke konfidensielle.
Vær spesielt oppmerksom på at bud og budfrist er som inngis vil bli vurdert etterhvert som disse kommer inn. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere et hvert bud uten spesiell begrunnelse. Første bud som inngis skal være skriftlig. Skriftlig bud oversendes til megler
pr. e-post til line@pmz.no

Videre budgiving er ønskelig skjer pr. mail, sms eller telefon direkte med megler.

Bud skal signeres av person som har signaturrett.
Kopi av firmaattest og legitimasjon for den som signerer for budgiver skal vedlegges bud.
Det er budgivers risiko å sikre at megler faktisk har mottatt bud.

Vedlegg til Salgsoppgaven

DEL 1 PROSPEKT

DEL 2 Selskapsinformasjon i datarom

Budskjema
Kjøpekontrakt
Skattemelding 2023, Hans H. Schive Eiendom AS
Regnskap 2023 Hans H. Schive Eiendom AS
Revisjonsberetning 2023, Hans H Schive Eiendom AS
Leiekontrakt Schive AS
Stiftelsesdokument Hans H Schive Eiendom AS datert 04.04.2016
Vedtekter Hans H. Schive Eiendom AS
Protokoll fra styremøte
Generalforsamlingsprotokoll -2023, 2022 og 2021
Regnskap 2023
Skattemelding 2023

DEL 3 Eiendomsinformasjon i datarom
Reguleringsplan med bestemmelser
Reguleringsplankart
Kommuneplankart
Grunnkart
Ledningskart
Vegkart
Eiendomsrapport
Kommunale gebyr
Eiendomsskatt ikke aktuelt
Ferdigattest
Grunnboksutskrift
Create Insight Risikorapport - automatisk generert fra åpne kilder. (Må bekreftes)
Forsikringsavtale
Status El- Anlegg fra Elvia AS


Tilgang til vedlegg:
Det gis tilgang til på forespørsel til seriøse interessenter som vurderer kjøp, gjennom datarom.


Viktig:
Interessenter som vurderer kjøp, oppfordres til å gjennomgå all informasjon i alle deler av dette prospekt. Interessenter er selv ansvarlig for å ha mottatt alle deler av prospektet.

Innhold

Bebyggelsen er oppført i 1987 ogg består av ca.740 m2 bygningsmasse i èn bygning inneholdendekontor og lager, samt tilhørende eiet tomt på ca. 1327 m2. Det er innredet på eiendommens loft - som ikke er del av arealberegningen, dette tilkommer med ca. 200 m2 BTA men kan ikke påberopes totalarealet som tillegg.

Beskrivelse av tomt

Uteområdet er gruset opp, mot Undelstadlia er det etablert støttemur. Det er montert støyskjerm mot E18. mot gangvei og bru er det etablert skråning med noe buskevekster.

Bebyggelse

Hovedsakelig boligbebyggelse i området.

Byggemåte / Konstruksjon

Ut ifra observasjoner ved befaring og byggeår, er det antatt følgende byggeteknikk:
-Støpt plate på mark med trykkfast isoporisolasjon.
-Bærekonstruksjon i form av søyler og dragere.
-Etasjeskiller utførelse som bjelkelag.
-Fasader i trekonstruksjon med liggende kledning mellom søylepunkter. Kjeller er benyttet leca-blokker.
-Tak er etablert som saltak og bekledd med betongtakstein.
-Det er montert solavskjerming.

Standard

Eiendommens standard er fra opprinnelsesåret med forskjellige tilpasninger til bruker under årenes løp.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Eiendommen er ikke energimerket av selger. Dette innebærer at eiendommen vil klassifiseres med betegnelsen Rød G

Adkomst

Sykkel og gangbro over E-18 ender rett bved siden av tomta og kommer man med bil er det ca. 5 minutter fra avkjøring E-18.

Parkering

Svært gode parkeringsforhold på 3 sider av eiendommen.

Offentlig kommunikasjon

Asker stasjon ligger enkelt tilgjengelig fra eiendommen med gange, sykkel og bil.

Regulering

Regulert til bolig og kontor. Se vedlagte planer i datarom ved forespørsel.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode355582271
Sist endret13. juni 2024 07:17
ReferansePMZ1.242

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.