Bildegalleri

Ærverdig bygård i Hammerfest sentrum | Butikklokale og lager | 5 leiligheter og 1 kontor.

Kart med kartnålStorgata 4, 9600 Hammerfest
Prisantydning13 500 000 kr
Totalpris
13 838 500 kr
Omkostninger
338 500 kr
Kommunale avg.
125 507 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
1 251 m²
Bruttoareal
1 377 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 251 m²
Byggeår
1959
Tomteareal
348 m² (eiet)

Type lokale

Produksjon/Industri

Visning

Alle våre visninger har påmelding. På denne måten sikrer vi at megler har god oversikt og tid til å imøtekomme alle interessenter på beste måte. Dette er veldig verdifullt for boligkjøpere og for oss. Det er enkelt å melde seg på, og du kan like enkelt melde deg av. Kontakt også gjerne megler i forkant av visning dersom du har spørsmål.
Visningspåmelding

Oppdragsnummer

124-24-0028

Eier

Arne Jenssen AS

Viktige opplysninger og ansvar

Salgsoppgaven er utarbeidet av PrivatMegleren Hammerfest basert på opplysninger fra selger og offentlig tilgjengelig informasjon. PrivatMegleren Hammerfest innestår ikke for at informasjon i prospekt er korrekt eller fullstendig, og fraskriver seg ethvert ansvar (juridisk og økonomisk) for eventuelle feil eller ufullstendige opplysninger. Salgsprospektet er således ikke ment å gi uttømmende og fullstendig informasjon.

Deler av informasjonen i denne salgsoppgaven omfatter subjektive vurderinger og oppfatninger. Det forutsettes av budgiver selv vurderer evt. prognoser og estimater i denne salgsoppgaven og foretar en særlig grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne med bistand av fagkyndig, før bud inngis.

Det forutsettes at alle budgivere gjør seg tilstrekkelig kjent med all forelagt informasjon før avgivelse av bindende bud.

Leieforhold

Selger ønsker å leie tilbake 1 etg samt deler av kjeller/lager, leieinntekt for dette er estimert i leietaker oversikten. Varigheten på leieavtalen er estimert minimum til februar 2025. Nærmere opplysninger kan fås hos megler.

Bygget har i dag 5 leiligheter samt et kontor. Kontoret kan enkel gjøres om til leilighet slik at bygget totalt har 6 leil samt butikkdel. Bygget har potensiellt fremtidige meget gode leieinntekter ut i fra dagens og kommende leiemarked.

Eiendomstype

Næringsbygg

MATRIKKELOPPLYSNINGER
Type bygg: Annen forretningsbygning (329)
Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner (G)

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 25 Bnr. 264 i Hammerfest kommune
Ideell andel: 1/1

Etasjer

Bygget har 5 etasjer inkl. kjelleretasje.

Byggeår

1959

Det foreligger ikke bekreftelse på byggeår og det tas forbehold om at dette kan avvike. Med utgangspunkt i innflyttingstillatelse/midlertidig brukstillatelse datert 01.10.1959 anslås byggeår til å være 1959.

Arealer og fordeling per etasje

Totalt BRA (bruksareal): 1 251 kvm
Totalt BTA (bruttoareal): 1 377 kvm

Eiendommen selges i sin helhet og oppmålte bruksareal klassifiseres dermed utelukkende under BRA-i (internt bruksareal). Det er ikke foretatt oppmåling av TBA (terrasse-/balkongareal) selv om eiendommen har noe areal som faller under denne betegnelsen.

KJELLERETASJE
BRA-i: 334 kvm.
Innhold: Lager, 3 ganger, dusj/WC, lager, teknisk rom, fyrrom, lager med utgang til gate, trapperom for rømning.

1. ETASJE
BRA-i: 326 kvm.
Innhold: Butikk, arkiv, bod, rømningstrapp, utstilling, WC, lager, butikk, kontor.

2. ETASJE
BRA-i: 215 kvm.
Innhold: Trapperom, kontor, leilighet.
Innhold kontor: Gang, WC, kontor, kjøkken, gang, rømningstrapp.
Innhold leilighet: Hall, dusj/WC/vaskerom, kjøkken, stue, 2 soverom.

3. ETASJE
BRA-i: 215 kvm.
Innhold: Trapperom, 2 leiligheter.
Innhold leilighet 1: Stue/kjøkken, gang, WC/dusj, vaskerom/dusj/WC, 5 soverom, gang.
Innhold leilighet 2: Gang, WC, dusj/bad, gang, soverom, bod/garderobe, stue, kjøkken, rømningstrapp.

4. ETASJE
BRA-i: 161 kvm.
Innhold: Trapperom, 2 leiligheter.
Innhold leilighet 1: Hall, dusj/WC/vaskerom, bod, rømningstrapp, 2 soverom, kjøkken, stue.
Innhold leilighet 2: Gang/stue/soverom, kjøkken/vask, dusj/WC.

MERKNADER
BRA fratrukket BTA med 25 cm veggtykkelse i 2. etasje. Alle arealer er oppmålt på befaring. Veggtykkelser varierer en del så noe arealavvik må påregnes. Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte takstrapport. Det er bruken av rommet på befaringstidspunkt som avgjør dens definisjon. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Antall rom (opphold)

16

Basert på dagens bruk. Det er kun romtypene stue, soverom og kontor som i denne sammenheng faller under betegnelsen "rom".

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 348,1 kvm

Tomteareal er beregnet areal hentet fra vedlagte matrikkelrapport. Arealet er beregnet på bakgrunn av registrert geometri på matrikkelenhetens teig(er). Grensepunkt defineres som nøyaktig.

Horisontalt på nordsiden og vertikalt på nedre del av østsiden går en liten del av bygget utenfor tomtegrense. Nabotomt på sørsiden, gnr. 23 bnr. 199, har en liten del av sitt bygg innenfor Storgata 4 sin tomtegrense. Se vedlagte eiendomskart for visuell oversikt.

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i Hammerfest sentrum med umiddelbar nærhet til en rekke fasiliteter. Adkomsten er god og eiendommen vurderes som meget sentral i dagens marked. Lokalene benyttes i dag til lager i kjeller, butikk i 1. etasje og leiligheter i 2. til 4. etasje. Beliggenhet er å anse som etterspurt og sjelden i dagens marked, med stort potensial og god tilrettelegging for utleievirksomhet.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Området har en høy frekvens av næringsvirksomheter og boliger, hovedsaklig under bygårder med kombinerte bruksformål. Nissen-senteret ligger på motsatt side av rekka, med en rekke butikker og kontorlokaler. Området har ellers politistasjon, kommunehus, rådhus, kafé, parkeringshus, boligbygg, spiseplasser, kiosk og øvrige sentrumsfasiliteter.

Byggemåte

Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte verditakst utført av Duurhuus Taksttjenester ved sertifisert takstingeniør Jack-Einar Duurhuus.

Befaringsdato: 15.05.2024.
Rapportdato: 20.05.2024..

FORUTSETNINGER
Verditaksten er utført iht. NT regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand.

BYGNING GENERELT
Bygård som er oppført i 4 etasjer og kjeller samt et mindre påbygg på taket for ventilasjon. Foreligger ingen opplysninger om bygningens konstruksjon. Gjør oppmerksom på at bygningens konstruksjon er av eldre dato, på grunn av alder kan det være skjulte feil eller mangler som først fremkommer ved en eventuell åpning av konstruksjoner. Noe skjevheter i konstruksjoner/overflater må påregnes da dette er en eldre bygning. Bygning i mur/betong/stål for bærende konstruksjoner. Flatt tak i trekonstruksjoner tekket med sarnafil. Bygningsmassen gir inntrykk av forholdsvis bra vedlikehold selv om noen bygningselementer/overflater bærer preg av elde og slitasje. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ikke alle overflater er tilstrekkelig inspisert på grunn av til dels mye lagret løsøre i hele bygget.

Det er ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunn, og det tas et generelt forbehold om forurensing. Det er ikke utarbeidet energiattest på bygningen. Det er ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i bygninger, og det tas et generelt forbehold om forurensing.

ETASJESKILLERE
Dekker består av plass støpt betong. Noen gulv har i tillegg tilfarer gulv. Gulv på grunn med plass støpt betong som antas uisolert samt uten fuktsperresjikt mot grunn som var vanlig for byggeåret. Antatt fuktsperresjikt på tilbygget del.

INNVENDIGE OVERFLATER GULV
1 etg.: Hovedsakelig laminat, teppebelegg, linoleumsbelegg og betong.
2 etg.: Hovedsakelig laminat, vinylbelegg og våtromsbelegg på dusj/wc/vaskerom.
3 etg.: Hovedsakelig laminat, vinylbelegg og våtromsbelegg på dusj/wc/vaskerom.
4 etg.: Hovedsakelig parkett, vinylbelegg og våtromsbelegg på dusj/wc/vaskerom.
Kjelleretg.: Hovedsakelig betong og noe linoleumsfliser.

INNVENDIGE OVERFLATER VEGG
1 etg.: Hovedsakelig malte flater og eldre strie.
2 etg.: Hovedsakelig malte flater.
3 etg.: Hovedsakelig malte flater.
4 etg.: Hovedsakelig malte flater og strie/tapet. Våtromsbelegg på våtrom.
Kjelleretg.: Hovedsakelig betong og pussede flater.

INNVENDIGE OVERFLATER HIMLING
1 etg.: Hovedsakelig malte flater av betong og plater.
2 etg.: Hovedsakelig malte flater av betong og plater.
3 etg.: Hovedsakelig malte flater av betong og plater.
4 etg.: Hovedsakelig malte flater av betong og plater.
Kjeller etg.: Hovedsakelig betong som er malt og ubehandlet.

INNERVEGGSKONSTRUKSJON
Bindingsverk samt murvegger i hovedsak.

INNVENDIGE DØRER OG VINDUER
Hovedsakelig slette finerte dørblad i furukarmer med forskjellige overflater. Noen leiligheter med nyere dører i slett utførelse. Ikke godkjente brann og lyddører til leiligheter og rømningstrapp.

INNVENDIGE TRAPPER
Rømningstrapp i betong. Trapp i felles trapperom i slipt betong og noe med skifer i trinnene. Trapp mellom butikk og 2 etg. og til kjeller med belegg i trinnene.

KJØKKENINNREDNINGER
Hovedsakelig innredninger med forskjellig tidsalder. Innredninger med malte slette fronter på laminatskrog.

SANITÆR PRIMÆRANLEGG
Hovedsakelig fra byggeår. Vannrør av kobber. Avløp soil og pvc.

VENTILASJON PRIMÆRANLEGG
Hovedsakelig naturlig ventilasjon via veggventiler. Eldre ventilasjonsanlegg på taket som ikke er i bruk.

ELEKTRISK PRIMÆRANLEGG
Hovedsakelig fra byggeår med en del oppgradering i form av automatsikringer. Egne skap til hver leilighet med egne målere. El tilhører annen faggruppe og er ikke vektlagt inspisert av undertegnede. For kontroll kontakt det stedlige el-tilsynet.

DRENERING
Det foreligger ingen opplysninger om drenering. Kjelleren ligger på et nivå som gjør at ved ekstrem høyvann kan sjøvann forekomme på nivå med kjellergulv.

GRUNN OG FUNDAMENTER
Ringmur og sålefundamenter i plass støpt betong.

YTTERVEGGSKONSTRUKSJON
Antatt isolert bindingsverkkonstruksjon mellom plass støpte dekker. Utvendig er fasaden i senere tid oppgradert med tegl fasadestein. Innvendig kledd med plater av forskjellige typer.

FASADER
Hele fasaden er kledd med tegl.

UTVENDIGE DØRER OG VINDUER
Hovedsakelig isolerglass i malte trerammer. (Et glass er knust i et vindu i trapperom). 4. etasje har vinduer med aluminiums rammer og glassfelt. (mye veistøv i vinduskarmer tyder på at dem ikke tetter som tiltenkt). Markise over vindu i 4 etg. i leilighet 401 på soverom som vender mot Storgata. Persienner montert på det meste av vinduer. Dørtelefon til leiligheter. Vedlikehold: Noe vedlikehold må påregnes på grunn av slitasje og elde.

TAKKONSTRUKSJON
Yttertak i trekonstruksjon med antatt plassbygde bjelker og undertak av rupanel. Lecaplank som yttertak på tilbygget del. Påbygg ventilasjonsrom over 4 etg. Gammelt ventilasjonsanlegg som ikke er i bruk, adkomst via takluke på bad i leilighet 401.

TAKTEKKING
Sarnafil på alle takene.

RENNER, NEDLØP OG BESLAG
Utvendig avrenning fra 4 til 3 etasje. Innvendige tak nedløp fra 3 etasje.

UTVENDIGE TRAPPER
Trinnløs adkomst med betong.

TERRASSER OG BALKONGER
Tak over 3. etasje brukes til takterrasse av leilighet 401 via vindu på soverom. Ikke godkjent adkomst.

PIPER/SKORSTEINER/ILDSTEDER
Tegl pipe. Pipe trenger vedlikehold utvendig. Åpen peis i leilighet 402. Ildsted/pipe tilhører annen faggruppe og er ikke vektlagt inspisert av undertegnede. For kontroll kontakt det stedlige feievesenet.

BRENSELTANK
Plassering og størrelse ikke kjent.

VARME GENERELT
Eldre fyringsanlegg for varme plassert i kjeller. Anlegget er ikke i bruk.

RADON
Statens strålevern anbefaler radonmåling i alle bygninger. Takstmann har ikke kjennskap til at det er utført radonmåling.

GJENSTÅENDE ARBEIDER
Ingen særskilte arbeider vurderes som gjenstående.

PÅKOSTNINGER
Ingen og nevne.

Innhold

Lager, butikk, kontorer, leiligheter.

Standard

Bygget har generelt en god standard inn- og utvendig alderen tatt i betraktning, men det må påregnes en del oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til standard og bokvalitet i noen leiligheter. Eldre standard i deler av bygget og da spesielt kjeller og 1. etg.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via panelovner. Eldre fyringsanlegg for varme plassert i kjeller, men anlegget er ikke i bruk. En av leilighetene har en åpen peis som ikke er funksjonstestet.

Parkering / Garasje

Parkeringsplass medfølger ikke eiendommen. Parkering i offentlig vei etter gjeldende bestemmelser. Beboere kan kontakte Hammerfest Parkering KF angående muligheter for beboerparkering i sone 2 eller kort i parkeringshuset.

Adkomst

Enkel adkomst fra gateplan i Hammerfest sentrum, like ved Nissen-senteret og bussholdeplassen. Benytt deg eventuelt av kartet i annonsen eller din foretrukne karttjeneste for å få spesifisert en reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

Beskrivelse av tomt

Tomten ligger i enden av eiendommer som er bygget i serie. Tilnærmet hele tomten er bebygget. Eiendommen er solrik og har åpent, flatt terreng.

Grunnforhold og fundamentering: Antatt fjell- og sprengsteinsfylling.
Miljø og forurensning: Eiendommen ligger noe utsatt til med tanke på støyforurensing og luktforurensing av fugler som hekker på takene på omkringliggende bygninger.
Utnyttelse: Hele tomten er bebygd.
Utbyggingspotensiale: Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Private ledninger er eiers ansvar og vedlikeholdes for eiers regning. Eiendommen har vannavleser. Registrert årsforbruk ved årsavlesning 19.12.2023 (ekstern) var 296 kubikkmeter for året.

Adkomst fra gangvei og kommunalvei som går forbi eiendommen, som leder til et parti med delvis fylkesvei nord for eiendommen.

Ferdigattest

Innflyttingstillatelse/midlertidig brukstillatelse datert 01.10.1959 er vedlagt salgsoppgaven. Tillatelsen har betingelser for ferdigattest, men megler eller selger kan ikke bekrefte eller stå inne for at disse ble utført i sin tid. Hammerfest kommune har ikke funnet påfølgende ferdigattest i sine arkiver. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jf. plan og bygningsloven § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Ferdigattest for påbygg på tilbygg datert 02.02.1979 er vedlagt salgsoppgaven. Dette er et separat tiltak og omfatter ikke samme søknad som eiendommens første brukstillatelse nevnt over.

Modernisering av fasade mangler formell avslutning/ferdigattest. Tiltaket ble godkjent 06.08.1997 og er å anse som avsluttet uten ferdigattest av samme grunn nevnt over.

Det at slike tillatelser og attester er utstedt gir ingen garanti for at det ikke foreligger ulovligheter, feil, mangler og/eller søknadspliktige tiltak på eiendommen.

Lovlighet / Adgang til utleie

Godkjente bygningstegninger datert 06.05.1958, 12.01.1978 og 06.08.1997 er rekvirert fra Hammerfest kommune og vedlagt salgsoppgaven. Samtlige saker er å anse som avsluttet, ref. forrige punkt om ferdigattest.

Hammerfest kommune har ikke funnet bygningstegninger i sine arkiver som kan bekrefte at dagens planløsning og rombruk for samtlige etasjer samsvarer med hva som er godkjent, og avvik samt evt. utbedring (søknad om bruksendring) må påregnes iht. dette.

Ved kjøp av eiendommen for helt eller delvis utleieformål bør kjøper være inneforstått med gjeldende regler og forskrifter iht. dette da alt ansvar for eiendommen, all risiko/alle konsekvenser for eventuelle mangler og avvik overtas av kjøper.

Det vil normalt være anledning til utleie av en eiendommen eller enkeltrom, så fremt arealet er godkjent for varig opphold iht. plan- og bygningsloven og har forsvarlig radonnivå.

I matrikkelen er bygget registrert med 4 boenheter med følgende innhold:
H0301: 4 rom, 1 bad, 1 WC, og kjøkken.
H0302: 1 rom, 1 bad, 1 WC, og kjøkken.
H0401: 4 rom, 1 bad, 1 WC, og kjøkken.
H0402: 2 rom, 1 bad, 1 WC, og kjøkken.

Dagens faktiske bruk og innhold:
Kontor/hybelleil. i 2. etasje: 1 rom, 0 bad, 1 WC og kjøkken.
Leilighet i 2. etasje: 3 rom, 1 bad m/ WC, og kjøkken.
H0301: 6 rom, 2 bad m/ WC, og kjøkken.
H0302: 2 rom, 1 bod, 1 bad, 1 WC, og kjøkken.
H0401: 3 rom, 1 bad m/ WC, og kjøkken.
H0402: 1 rom, 1 bad m/ WC, og kjøkken.

Det er kun romtypene stue, soverom og kontor som i denne sammenheng faller under betegnelsen "rom".

Dagens faktiske innhold i boenhetene avviker fra matrikkelen. Dette kan skyldes feilregistrering, manglende bruksendringer eller øvrige søknadspliktige tiltak som ikke er utført.

Det å tilpasse eiendommen for utleie betyr ikke at det oppstår en selvstendig boenhet. Iht. byggesaksforskriften (SAK10) § 2-2 oppstår det søknadsplikt for oppdeling av boenhet når enhetene har egen inngang, er fysisk atskilt fra øvrige enheter, og enhetene har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. Leilighet i 2. etasje er ikke omsøkt iht. dette. Kontor/hybelleil. i 2. etasje mangler bad og utløser ikke en søknadsplikt, men regnes heller ikke som en selvstendig boenhet. Dersom det innredes bad vil dette utløse nevnte søknadsplikt.

H0402 og H0401 har mulighet for passasje til hverandre via dør. Så fremt passasje er fysisk mulig regnes ingen av de som selvstendige boenheter.

Selv om eiendommen er godkjent med 4 boenheter kan disse likevel ha ytterligere avvik og mangler iht. dagens regelverk og krav for en lovlig boenhet. Bygget ble opprinnelig godkjent som et lager- og forretningsbygg, og det foreligger ikke opplysninger om når boenhetene ble opprettet og når en eventuell bruksendring ble vedtatt.

Selv om det er registrert boenheter på eiendommen som tilsier at kravene er/ble oppfylt i sin tid, så foreligger det ikke tilstrekkelig dokumentasjon på dette.

Det er krav om forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Det foreligger ikke radonmåling av eiendommen, og kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, må særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerhet dette medfører.

Iht. punkt 3.3.4 i områdets reguleringsplan vil det for alle nye boenheter, inkl. bruksendring, stilles krav til at det legges til rette for både private og felles uteoppholdsarealer. Ved ombygging av eksisterende bygningsmasse der fysiske muligheter for opparbeidelse av uteareal er svært begrenset, kan kommunen tillate at felles uteoppholdsareal jf. bestemmelse 3.3.4 b) helt eller delvis løses på takterrasse/lokk eller på offentlige utearealer i nærmiljøet.

Ved bruksendring/ombygging skal gjeldende parkeringskrav til omsøkt arealformål og omfang legges til grunn for beregning av parkeringskravene i reguleringsplanen. Dette gjelder både bil- og sykkelparkering. Det kan søkes om frikjøp fra gjeldende parkeringskrav.

Det anbefales at kjøper gjør de tiltak som er nødvendig for å forsikre seg om at boenhetene og øvrige rom lovlig og forsvarlig kan brukes/leies ut. Det gis ingen garanti for at evt. søknader/dispensasjoner og tiltak/utbedringer vil få gjennomslag, og kjøper må sette seg godt inn i områdets reguleringsplan, ref. "Reguleringsforhold" i salgsoppgaven.

Formuesverdi / Verdi ved skattefastsetting

Informasjonen er hentet fra Skatteetaten for inntektsåret 2023 og endringer kan forekomme.

Dersom kjøper omsøker eiendommens boenheter vil eiendommen kunne formueverdsettes som en flerboligbygning. En flerboligbygning er en boligeiendom med 5 eller flere useksjonerte boenheter.

Hvis bruksarealet i bygningen omfatter både areal til bruk for bolig- og næringsformål, må det vurderes om eiendommen skal formuesverdsettes som en boligeiendom eller næringseiendom. Utgjør boligarealet mer enn halvparten av bygningens bruksareal, skal eiendommen verdsettes etter reglene for boligeiendommer. Er næringsarealet størst, skal eiendommen verdsettes som næringseiendom.

For å beregne formuesverdien for flerbruksbolig, må det beregnes en verdi for hver boenhet som om denne hadde vært en egen boligeiendom. Formuesverdien for boligeiendommen utgjør summen av beregnet verdi for boenhetene. Benytter du som eier en av boenhetene til fast bolig, bruker du kvadratmetersatsen for primærbolig for denne enheten. For øvrige boenheter bruker du kvadratmetersatsen for sekundærboliger.

Har flerboligbygningen en næringsdel, skal det beregnes en formuesverdi av enheten i den grad den kan karakteriseres som en boenhet (dvs. dersom næringsdelen egner seg for boligformål og har egen inngang, adgang til vann og toalett mv.). Dette innebærer at det skal beregnes formuesverdi for næringsenheten basert på antall kvm med P-rom og etter kvadratmetersatsen for sekundærboliger. Hvis en boenhet er innredet til f.eks. frisørsalong eller butikk, skal P-romsarealet i denne enheten beregnes og hensyntas ved formuesberegningen av hele bygningen. Næringsdel som ikke kan anses som boenhet inngår ikke i grunnlaget for verdsettelsen av bygningen.

Reguleringsforhold

Kjøper overtar alt ansvar for å påse at eiendommen oppfyller krav og kriterier iht. samtlige forhold. Dersom kjøper planlegger bygg- og anleggstiltak uansett størrelse, bruksendring, opprettelse av boenheter o.l. anbefales det at kjøper har tilstrekkelig kunnskap om eiendommens planforhold. Kjøper har all undersøkelsesplikt og ansvar for at eiendommen oppfyller krav til eventuelle tiltak og prosjekter. Interessenter anbefales å sette seg godt inn i både kommunedelplanen og reguleringsplanen, og ikke kun utdraget fra de som er nevnt i denne salgsoppgaven.

GENERELT
Eiendommen er del av et kulturmiljø, "Hammerfest Sentrum BSR" under kategorien "Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse". Dette vil utgjøre en ytterligere søknadsplikt iht. utbedringer og byggesaker på eiendommen. Fredete kulturmiljøer er nasjonalt viktige kulturmiljøer som Riksantikvaren har fredet etter kulturminnelovens § 20. Disse har like sterkt vern som andre fredete kulturminner. Et freda kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Interessenter gjøres oppmerksom på at "Havnekvartalet" er et omfattende prosjekt like i nærområdet. Bakgrunnen for prosjektet er å benytte nytt tomteareal som følge av etablering av deponi og kai-areal i forbindelse med Ren Havn-prosjektet. Det foreligger ikke en reguleringsplan eller ytterligere opplysninger om dette, men det må forventes større inngrep på bybildet i nærområdet som følge av dette og eiendommens utsikt vil kunne pårøres.

Se vedlagte planrapport for en generell oversikt over gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Det er opplyst feil feltnavn under reguleringsplanen (BKB3), og riktig feltnavn er BKB34. Megler har sjekket dette iht. det komplette plankartet til planen datert 16.05.2019, tilgjengelig i kommunens planarkiv.

KOMMUNEDELPLAN
Plannavn: Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014 - 2025
Nasjonal arealplan-ID: 5603_20130002
URL: https://www.arealplaner.no/hammerfest5603/arealplaner/192

I kommunedelplanen er eiendommen avsatt til nåværende sentrumsformål, og er under hensynsone H910 som omfatter at reguleringsplanen i området fortsatt skal gjelde. Det henvises dermed i stor grad videre til denne for gjeldende bestemmelser. Det anbefales likevel at kjøper gjør seg kjent med innholdet i kommunedelplanen og gjør seg kjent med eventuelle mangler i reguleringsplanen, da kommunen kan benytte seg av kommunedelplanen i de tilfeller hvor reguleringsplanen ikke strekker til.

Som sentrumsformål regnes i denne planen boliger, forretninger og kjøpesentre, kontorer og ulike former for offentlig og privat tjenesteyting. Samferdselsanlegg, uteoppholdsarealer og grønnstruktur som er nødvendig i sentrumsområder inngår også.

Se vedlagte kommunedelplankart for en visuell oversikt over områdets avsatte formål. Planbestemmelsene er ikke vedlagt salgsoppgaven, men er tilgjengelig på lenken over og kan fås tilsendt ved å kontakte megler/Hammerfest kommune.

REGULERINGSPLAN
Plannavn: Hammerfest Sentrum
Plantype: Områderegulering
Nasjonal arealplan-ID: 5603_20170002
URL: https://www.arealplaner.no/hammerfest5603/arealplaner/216

I reguleringsplanen er eiendommen og deler av nærområdet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB34). Eiendommen er også under hensynsone H570_1 Bevaring kulturmiljø.

Det er i nærområdet avsatt områder til bebyggelse og anlegg, forretninger, bolig/tjenesteyting, forretning/kontor/tjenesteyting, næring/tjenesteyting, veg, kjøreveg, fortau, torg, gangveg/gangareal/gågate, annen veggrunn - grøntareal, havn, kollektivterminal, parkering, parkeringshus/-anlegg, samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur, park og havneområde i sjø. Det er kartlagt flomfare i nærområdet under hensynsonenavn H320_1.

Se vedlagte reguleringsplankart for en visuell oversikt over områdets avsatte formål.

3.1.1 Utnyttelsesgrad
a) Der ikke annet er angitt i bestemmelsene for det enkelte formål/område, kan tomten utnyttes inntil 100% BYA, forutsatt at kravene til uteareal og parkering er oppfylt, jf. bestemmelsene 3.2 og 3.3.

Merknad: Tomten er utnyttet til det fulle og kravene er ikke oppfylt, dette skyldes mest sannsynlig fordi dette ikke var et gjeldende krav ved oppføring av bygget i sin tid. Dette vil kunne utføre et dispensasjonskrav fra reguleringsplanen ved fremtidige søknader/tiltak på eiendommen, da reguleringsplanen spesifiserer at det ikke tas hensyn til hvilke parkeringskrav som gjelder/gjaldt tidligere for eksisterende bygningsmasse.

3.1.6 Lokalklima
a) Nye tiltak skal ta lokalklimatiske hensyn.
b) Utforming, plassering og organisering av bebyggelse og anlegg skal bidra til å optimalisere lokalklima og hindre skader/ulemper ved ekstremvær.
c) Tilstrekkelig areal til snørydding skal sikres for alle nye tiltak.

3.1.10 Varelevering
a) Fortau skal ikke benyttes til varelevering.

3.2.2 Frikjøp - parkering
a) I stedet for parkeringsplass for bil på egen grunn eller på fellesareal, kan det tillates at det skal innbetales et beløp til kommunen pr. manglende parkeringsplass for bygging av parkeringsanlegg.

b) Frikjøp av parkering i tilknytning til boligformål kan tillates kun hvis det finnes annet parkeringstilbud innenfor 350 meter gangavstand (fra inngangspartiet) med tilgjengelig kapasitet som dekker parkeringsbehovet for boligprosjektet.

Det kan søkes om frikjøp fra gjeldende parkeringskrav. Kommunen skal vurdere om frikjøp kan innfris. Dette kan gjelde hele eller deler av parkeringskravet. Her skal det tas hensyn til byggets funksjon/innhold, nærhet til andre parkeringstilbud mm. Hammerfest parkering skal være høringspart i saksbehandlingen. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde for frikjøp av parkeringsplasser.

3.2.3 Beregning av parkeringskravet for eksisterende bygg
a) Ved bruksendring/ombygging skal gjeldende parkeringskrav til omsøkt arealformål og omfang legges til grunn for beregning av parkeringskravet. Dette gjelder både bil- og sykkelparkering.

3.3.4 Konsentrerte boligprosjekter
For alle nye boenheter, inkl. bruksendring, skal det legges til rette for både private og felles uteoppholdsarealer. Følgende krav gjelder:

a) Private uteoppholdsarealer
Hver leilighet skal ha tilgang på minimum 5 m2 privat uteoppholdsareal, fortrinnsvis på egen balkong, alternativt på takterrasse, lokk, bakkeplan el.

b) Felles uteoppholdsarealer
I tillegg til privat uteoppholdsareal skal det pr. boenhet totalt settes av 20 m2 til felles uteoppholdsareal.

c) Offentlige arealer som kompensasjon
Ved ombygging av eksisterende bygningsmasse der fysiske muligheter for opparbeidelse av uteareal er svært begrenset, kan kommunen tillate at felles uteoppholdsareal jf. bestemmelse 3.3.4 b) helt eller delvis løses på takterrasse/lokk eller på offentlige utearealer i nærmiljøet.

Innglassing av felles uteoppholdsareal
Innglassing av felles uteoppholdsareal kan tillates, hvis det øker kvalitet og gir bedre arealutnyttelse. Dette kan eksempelvis gjelde bakgårdene i BKB4, BKB5, BKB34 og BKB35. Innglasset fellesareal regnes i slike tilfeller som felles uteoppholdsareal på terreng.

Offentlige arealer som kompensasjon
a) Det forutsettes at mulighetene for opparbeidelse av felles uteoppholdsareal på egen tomt vurderes og utnyttes før det søkes om kompensasjon for manglede uteoppholdsareal på offentlige arealer.

3.13.1 Felles for BKB 30-48
a) Områdene tillates brukt til bolig og/eller offentlig/privat tjenesteyting. Kontorformål er også tillatt.
b) BKB34 tillates i tillegg til formålene i bokstav a) brukt til hotell/bevertning.
c) Fasadene mot gatene skal bidra til et hyggelig bymiljø og skal ikke preges av garasjeporter og lignende.

7.1.2 Flomfare (H320 _1-2)
a) Sonen omfatter områder som er/kan være utsatt for flom.
b) H320_1 innebærer fare for stormflo og omfatter områder på land som ligger på kote +3,0 eller lavere.

7.2.2 Vurdering og saksbehandling av nye tiltak
a) Historiske og bygningsmessige kvaliteter som kjennetegner bymiljøet, som byggeskikk, volum, utforming, materialvalg og farger, skal så vidt mulig videreføres ved nye tiltak.
b) Det er ikke ønskelig med sterke kontraster mellom ny og eksisterende bebyggelse i de enhetlige bymiljøene.

Se vedlagte utdrag av planbestemmelser for nærmere opplysninger om reguleringsplanen og forhold knyttet til parkering, uteareal, byggehøyde, byggegrense, estetisk utforming, avfallshåndtering o.l. Komplette planbestemmelser er tilgjengelig på lenken over og kan fås tilsendt ved å kontakte megler/Hammerfest kommune, og inter

Andre faste løpende kostnader

Det må påregnes kostnader knyttet til strøm, nettleie, forsikring, o.l., og øvrig kostnader knyttet til planlagt formål/virksomhet med eiendommen.

KOMMUNALE AVGIFTER
125 507 kr per år, ink. mva. Summen er en prognose fra Hammerfest kommune for 2024 og inkluderer avgifter for avløp, vann, feiing/tilsyn, renovasjon og eiendomsskatt. Eiendomsskatt er unntatt mva. Se vedlagte rapport "Kommunale gebyrer" for nærmere spesifikasjoner, samt fakturert beløp i 2023.

Kommunale avgifter faktureres månedlig og er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Fakturamottaker for kommunale avgifter følger eiendommen. Når nytt eierforhold er tinglyst etter overtagelse vil navn på fakturamottaker automatisk endres av kommunen. Kjøper og selger må seg i mellom bli enige om oppgjør av inneværende kommunale avgifter ved overtagelse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. PrivatMegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. PrivatMegleren mottar godtgjørelse for dette.

Festeavtale

Eiet tomt.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Konsesjon / Odel

Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen. Det hefter ikke odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Kjøpsforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Kjøpsforsikring fra If. Produktet inneholder boligkjøperforsikring, hus-/hytteforsikring med superdekning og innboforsikring med superdekning. Les mer om Kjøpsforsikring i vedlagte materiell.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og evt selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En eiendom som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Meglers vederlag og utlegg

Totalt 48 600 kr inkl. markedspakke, tilrettelegging, digital annonsering og oppgjørsgebyr. Meglers honorar er avtalt til 2% + mva. av endelig kjøpesum. Dersom oppdraget utløper eller blir tilbakekalt av oppdragsgiver uten at salg er kommet i stand, beregnes et fast vederlag til megler stort 25 000 kr eks mva + utlegg og tillegg.

Vedlegg til salgsoppgaven

Meglers verdivurdering
Leietaker oversikt - estimat
Verditakst fra takstingeniør
Bygningstegninger - 1958
Midlertidig brukstillatelse - 1959
Bygningstegninger - 1978
Ferdigattest - 1979
Plantegninger - 1958, 1959 og 1963
Bygningstegninger - 1997
Eiendomskart
Matrikkelrapport
Kommunale avgifter
Vann og avløp
Planopplysninger
Budskjema

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode355069551
Sist endret02. juni 2024 00:12
Referanse124240028

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.