Bildegalleri

Bukta: Næringseiendom på 13139 kvm. Lager/Industribygg på tomten.

Kart med kartnålBetongveien 13, 9515 Alta
Prisantydning19 000 000 kr
Totalpris
19 001 240 kr
Omkostninger
1 240 kr
Kommunale avg.
50 209 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
1 281 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 281 m²
Byggeår
1972
Tomteareal
13 139 m² (eiet)

Type lokale

Lager/Logistikk

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Betongveien 13 er en stor næringseiendom med sentral beliggenhet i Bukta. På eiendommen står det et lager/industribygg som p.t. har tre leietakere. Eiendommen har enkel adkomst, tett på E6, og har nærhet til havn og flyplass. Eiendommen består av to ulike gnr/bnr som til sammen er 13139 kvm.

Salg av aksjeselskap kan være aktuelt om kjøper ønsker det.

Beskaffenhet

Eiendommen består av to ulike gnr/bnr.
Gnr/bnr 31/794: 11450 kvm
Gnr/bnr 31/782: 1689 kvm

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Bukta, vel 4 km fra Alta Sentrum. Beliggenheten er tett på E6, og har nærhet til havn og flyplass.

Alta kommune er "15-minutt-byen". Uansett hvor du er i byen, så er du nærmest aldri lenger unna enn 15 minutter - enten det er til badeland, snøscooterløyper, alpinbakke, kjøpesenter eller flyplass. Jakt, fiske og fantastiske turforhold er heller omtrent aldri mer enn 15 minutter unna.

I Sentrum er det bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. Her finner du også kjøpesentrene Parksentret og Amfi Alta med til sammen cirka 90 butikker.

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra offentlig vei.

Adgang til utleie

Det er p.t. tre leietakere i bygget.

1. 147.000 pr år. Løper til 31/12-2028 Kan sies opp med seks måneders varsel.
2. 192.000 pr år. Løper til 1/12-2027
3. 147.000 pr år. Løpende med 3 mnd oppsigelse

Regulering

I reguleringsplan er det avsatt areal gjennom eiendommen til veiformål. Foruten
vei og gangvei gjennom tomten, er ca. 1/2-del av rundkjøring inne på gnr/bnr 31/794.

Det hefter en del usikkerhet om fremtidig bruk av eiendommen. Interessenter bes sette seg grundig inn i reguleringsplan for området. Se forøvrig reguleringskart som er vedlagt i salgsoppgaven.

----
Reguleringsplanen "Områderegulering for Bukta industri- og kommunikasjonsområde", planid 20110001 gjelder.

Delareal i reguleringsplan for gnr/bnr 31/794:
Delareal 854 kvm
Formål Veg
Feltnavn o_V11

Delareal 4 677 kvm
Formål Næringsbebyggelse
Feltnavn N9

Delareal 1 650 kvm
Formål Veg
Feltnavn o_V4

Delareal 4 269 kvm
Formål Næringsbebyggelse
Feltnavn N11

Delareal 1 650 kvm
Bestemmelsesområdekrav om detaljregulering

Delareal i reguleringsplan for gnr/bnr 31/782:
Delareal 164 kvm
Formål Veg
Feltnavn f_V3

Delareal 1 327 kvm
Formål Næringsbebyggelse
Feltnavn N9

Delareal 198 kvm
Formål Veg
Feltnavn o_V4

Delareal 198 kvm
Bestemmelsesområdekrav om detaljregulering

Ferdigattest

Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygningen.

Beskrivelse (type bolig)

Næringseiendom i Bukta i Alta

Bygningsinformasjon / byggemåte

Betongveien 15:
Bygnlng, generelt: Betongelementbygg i en etasje med med enkel standard.
Grunn og fundamenter, generell: Betongfundamenter på sand/grus.
Primære bygningsdeler, generelt: Prefabrikerte betongsøyler og dragere som bæresystemer. Innvendig vegger i mur eller bindingsverk.
Gulv på grunn: Betonggolv på grunnen.
Yttervegger: Hovedsaklig betongelementer i yttervegger. Et tilbygg i trekonstruksjoner.
Vedlikehold ul: Utvendige overflater malt i 2011.
Takkonstruksjoner: Flatt tak av betongelementer antatt tekket med papp. Tilbygg i tre tekket med
stålplater.
Vedlikehold o/: Deler av taketekking og en sluk, skiftet i 2013 av Protan Takservice.
Ytterdører og porter: Foruten tre lasteramper med port, to porter på samme vestfasade, samt to på
østfasaden.
Overflater, generelt: Malte himlinger og vegger. Vinylbelegg eller betongolv.
Trapper og ramper: Tre lasteramper i varemottak.
Sanitærinstallasjoner, generell: Nøktern standard på sanitæranlegg.
Varme, generelt: Elektriske panelovner.
Brannslokking, generelt: Brannskap og pulverapparat.
Luftbehandling, generelt: Naturlig avtrekk
Elkraft, generelt: Normalt opplegg for lys og varme.

Diverse

Eiendommen omfattes av eiendomsmeglingslovens regler om næringsmegling, jf eml § 1-4 (3). I samsvar med emf § 1-2 fravikes følgende bestemmelser eiendomsmeglingslove: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8. Eiendomsmegler har derfor gjennomført begrensede undersøkelser om eiendommen, og Interessenter må derfor selv sette seg grundig inn i muligheter for eiendommen og reguleringsplaner samt selv innhente ytterligere informasjon ved behov.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 50 209,-
Årstall 2023

På eiendommen gnr/bnr 31/794 er det i 2023 fakturert 50.209,- i kommunale avgifter, som inkl. vann, avløp og eiendomsskatt.


Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilkoblet kommunalt vei, avv og avløp.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen som den er :

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.

Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.

Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

Forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Overtakelse

Etter avtale med selger.

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Rettigheter Iflg. Skjøte - Tinglyst dato 03.11.88
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Rettigheter Iflg. Skjøte - Tinglyst dato 26.08.05
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Rettigheter Iflg. Skjøte - Tinglyst dato 04.11.05
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 02.06.23
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Beliggenhet

kart
Logo

Advanti & Partners

Daniel André Adamsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode353314127
Sist endret03. juni 2024 10:34
Referanse89240160

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.