Bildegalleri

Bjergsted - Arkitekttegnet og stilfull kontorvilla sentralt i Stavanger. 2 p.plasser i lukket anlegg.

Kart med kartnålØvre Strandgate 118, 4005 Stavanger
Prisantydning8 990 000 kr
Kommunale avg.
13 964 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
178 m²
Bruttoareal
181 m²
Etasje
3.
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
181 m²
Byggeår
2003
Tomteareal
2 750 m² (eiet)
Overtakelse
Etter nærmere avtale.

Type lokale

Kontor
Garasje/Parkering

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Eiendommen er en del av et sameie, som består av både bolig og næring. Næringsseksjonen er en frittliggende kontorvilla med 2 stk parkeringsplasser i lukket anlegg, i tillegg til 2 stk boder. Eiendommen er tegnet av Schmidt, Hammer & Lassen i København i samarbeid med Signatur Arkitekter i Sandnes. Øvre Strandgt er et av byens mest gjennomførte prosjekter
med en meget høy kvalitet både innvendig og utvendig. Fasaden harmonerer med bebyggelsen i Gamle Stavanger. Bygningene fremstår av tegl, kobber, glass og stål.
Utendørsanlegg opparbeidet med skifer, betongheller og granittstein.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet i Bjergsted, omgitt av næring og blokkleiligheter. Det er 5 min gange til Stavanger sentrum, hvor man kan gå gjennom gamle Stavanger eller langs Vågen i Stavanger. Området Bjergsted er et etablert næringsområde med kontorbygg, hvor bl.a Smedvig, SpareBank 1 SR-Bank ASA, Shell, Selmer advokater, Danske Bank mv er etablerte. Stavanger konserthus ligger like ved.

Innhold

Kontorvillaen er på ca 178 kvm/BRA. I tillegg til 2 boder for fjernlagring.

1. etg, består av entre, resepsjon/kontorlandskap, kontor (3-4 arbeidsplasser).
2. etg, 2 kontorer hvorav ett med utgang til veranda, tekjøkken, garderobe, toalett med dusj og bøttekott.
3. etg, romslig møterom med god takhøyde og vindusflater, mindre lagerrom.

Tomt

Tomteareal er ca.2750 kvm på eiet tomt. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/sameievedtekter.

Bebyggelse

Eiendommen har en meget god beliggenhet i Bjergsted, omgitt av næring og blokkleiligheter. Det er 5 min gange til Stavanger sentrum, hvor man kan gå gjennom gamle Stavanger eller langs Vågen i Stavanger. Området Bjergsted er et etablert næringsområde med kontorbygg, hvor bl.a Smedvig, SpareBank 1 SR-Bank ASA, Shell, Selmer advokater, Danske Bank mv er etablerte. Stavanger konserthus ligger like ved.

Det er adkomst til eiendommen direkte fra Øvre Strandgate og sideinngang til 2 etg fra atrium.

Sameiets navn er Sameiet Øvre Strandgate. Sameiet er i Stavanger kommune på gnr. 59, bnr. 1639. Sameiet består av 27 boligseksjoner i boligblokker med adresse Øvre Strandgate 114 og 116 og 2 næringblokker i Øvre Strandgate 124 og 118. Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt seksjonerte tilleggsdeler.
Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. I den enkelte hoveddel hører også tilhørende terrasse(r). Seksjonerte tilleggsdeler for Bolig og næringsseksjonene omfatter: parkeringsplass i felles garasjeanlegg i underetasjen (U-1) merket med den enkelte eierseksjons nummer og 2 boder i fellesanlegg i underetasjen (U-1/U-2) merket med den enkelte eierseksjons nummer.

Seksjonerte tilleggsdeler for Næringsseksjonene omfatter:
Næringsseksjon 118 med avgrenset uteareal (trapp, tilkomst/terrasse U1) og to parkeringsplasser samt 2 boder i U1/U2 merket 118.
Eksklusiv rett til 4m2 av teknisk rom (U1) som avmerket i rommet, til oppsett av ventilasjonsaggregat.

Standard

Innvendig har kontorvillaen høy standard med slipt skifer på gulv i entre. Parkett i oljet eik. Trapp/rekkverk i stål med trinn i oljet eik. Downlights belysning. Marmorella detaljer. Spaltepanel i skråtak. Flisebelagt bad med dusj. Te - kjøkken fra HTH med kjøleskap og oppvaskmaskin. Vesentlig oppgradert med glassvegger mellom kontorplasser i 1 etasje. Møterom i 3 etasje ble i 2014 inn glasert med glassdør og vegger.

Utsikt mot innseilingen til Stavanger havn/Vågen fra kontor og møterom.

Kontorvilla har ventilasjon med kjøling, vannbåren varme i radiatorer, porttelefon med kamera.

Oppvarming

Oppvarming kommer fra radiatorer som får varmtvann via Lyses fjernvarmeanlegg. Det er et eget teknisk anlegg på dette, for denne næringsseksjonen og med egen forbruksmåler, i det tekniske rommet i kjelleren. Dette fjernvarmeanlegget har fastpris hos Lyse, hvilket er gunstig når strømprisen er høy.

Energimerking

Denne eiendom er energimerket med energikarakter Grønn F.

Adkomst

Det er adkomst til eiendommen direkte fra Øvre Strandgate og sideinngang til 2 etg fra atrium.

Parkering

2 parkeringsplasser i lukket anlegg,

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser. Ca 10 min gang til Byterminalen og ca 15 min kjøretid fra Stavanger lufthavn Sola og Forus.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.

Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Pro & contraPartene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

KredittvurderingSelger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Ferdigattest / Brukstillatelse

Det er utstedt brukstillatelse ferdigattest den 03.03.2005. At slike tillatelser/ attester eksisterer gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldt/godkjent.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig leg. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Budgivning

Bud må inngis skriftlig og minst inneholde budgivers navn og kontaktinformasjon, budets størrelse, frist for selger til å akseptere budet (akseptfrist), finansieringsplan samt eventuelle forbehold.

Bud må inngis av korrekt person i henhold til firmaattest eller ved fullmakt.

Selger har rett til å ignorere eller avslå ethvert bud, uten begrunnelse. Megler kan formidle avslag eller aksept på vegne av selger.

Vedlegg til salgsoppgaven

Grunnbok
Servitutter
Energiattest
Offentlig informasjon fra Stavanger kommune
Sameie informasjon fra Bate - forretningsfører

Diverse

Øvre Strandgata 118 betaler i fellesutgifter kr 4 353,- pr mnd.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig og næringsformål.

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næring Stavanger

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode353187163
Sist endret21. mai 2024 06:56
Referanse2901240017

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.