Bildegalleri

Nå har du sjansen til å kjøpe Otta Skysstasjon! Bygget har store, lyse lokaler over to plan og fremstår åpent og luftig.

Kart med kartnålOla Dahls gate 1, 2670 Otta
Prisantydning900 000 kr
Totalpris
923 500 kr
Omkostninger
23 500 kr
Verditakst
1 500 000 kr
Kommunale avg.
11 431 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
382 m²
Bruttoareal
382 m²
Etasje
2.
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
382 m²
Byggeår
1990
Tomteareal
346 m² (festet)
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Type lokale

Andre

Visning

Kontakt megler for å avtale visning på eiendommen.
Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Denne eiendommen ligger sentralt og fint til, midt i Otta sentrum. Fra denne eiendommen er det gangavstand til alt av sentrumsfunksjoner. Det er ingen egen parkering på denne eiendommen da tomten er bygd helt ut. Bygningen ble oppført brukt som ledd i " transport -og serviceterminal for kollektiv reisende og persontransport - relatert gods, samt lokaler for virksomheter med tilknytning til kollektivtransport og reiselivsnæringen" Eiendommen har noe vedlikeholdsetterslep og kjøper må påregne påkostninger, men disse er avhengig av type bruksformål. Markedsverdien for bygningen vurderes å være høyere enn kortsiktig økonomisk lønnsomhet. Deler av bygningen er i dag utleid som kontor / oppholdsrom for Otta Taxisentral . Et annet kontor er leid ut og brukt som oppholdsrom for bussjåfører.

Beliggenhet

Otta Skysstasjon er sentralt beliggende midt i Otta sentrum. Gangavstand til alle sentrumsfunksjoner som butikker, helsehus, rådhus, togstasjon, idrettshall, skole og barnehage.

Innhold

1.etg: Gang/ gjennomgang til perrongen, stort rom - tidligere oppholdsrom, fire kontorer, godsrom, toalett og trappegang til 2.etg
2.etg: stort møterom med tekjøkken, toaletter og garderober.
Loft.

Tomt

Festet tomt på 346,2 m².

Tomtens anvendelse er slik:
Hele festetomten er bebygget.
Grunnforhold og fundamentering: Antatt grus og morenemasser i området
Miljø og forurensning: Det er ikke gitt opplysninger som kan tyde på at bedriften har forurenset omkringliggende områder.
Utbyggingspotensiale: Tomten er fult bebygget

Bebyggelse

Eiendommen ligger som nærmeste nabo til Otta Stasjon og nabobygget er brukt av jernbanen. Ellers er det Nav kontor, politistasjon og utleieboliger i nærområdet. Det er en liten spasertur til kommunehuset, lokalmedisinsk senter og brannstasjon.

Byggemåte

Bygningen er i all hovedsak oppført i mur. Taket er tekket i skifer. Det er enkel standard innvendig som vil kreve oppdatering ved nye leietakere.
Ventilasjonsanlegg trenger oppgraderinger, medtatt i slitasje og elde under teknisk verdi beregnet av takstmann.

Det vises ellers til vedlagte takstrapport.

Standard

Det tidligere venterommet har stein på gulvene og panel på veggene. Ellers i bygget er det belegg på gulvene og noe malte plater på veggene.

Det er som tidligere nevnt et vedlikeholds etterslep på bygningen.

Oppvarming

Bygget blir varmet opp med elektrisk oppvarming via to luft til luft varmepumper

Adkomst

For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven.

Parkering

Bygget disponerer ikke egen parkering. Eiendommen ligger på kollektivknutepunkt - med togstopp og bussterminal, samt holdeplass for taxi.

Offentlig kommunikasjon

Eiendommen ligger på Otta Stasjon. Det er også her bussene i området går ut fra, og Otta Taxisentral er leietaker i eiendommen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Ved salg til profesjonell/næringsdrivende kjøper (ikke forbruker - fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet) er avhendingsloven fravikelig. Kjøper fraskriver seg så langt gjeldene rett tillater det, enhver rett til å gjøre gjeldene krav mot selger som følge av at eiendommen ikke er som den skal være i medhold av avhendingsloven §§ 3-3, 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning.

Adgang til utleie

Eiendommen står fritt til å leies ut.

Hvitvaskingsregelverk

EiendomsMegler 1 er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, hvitvaskingsloven .

EiendomsMegler 1 er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper. Dette innebærer blant annet plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle reelle rettighetshavere .
Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument ( personlig fremmøte ), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument.

Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas egnede tiltak for å kartlegge reelle rettighetshavere på kjøpersiden.

Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av EiendomsMegler 1.

Dersom kjøper ikke bidrar til at EiendomsMegler 1 får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke EiendomsMegler 1 gjennomføre transaksjonen, jf. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Budgivning

Bud kan legges inn via Eiendomsmegler1`s "gi bud-knapp" som finnes i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at de angitte målene ikke er bruksareal (BRA), men bruttoareal (BTA). Disse er uthentet i fra vedlagte takstrapport.

Ansvarlig megler

Gunn Toril Jotun

Regulering

Eiendommen ligger i område som er omfattet av Otta stasjon og skysstasjon. Reguleringsformål er: kollektivterminal og oppføring av bygning til transport- og serviceterminal for kollektivreisende og persontransportrelatert gods samt lokaler for virksomheter med tilknytning til kollektivtransport og. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Eiendommen ligger innenfor flomsonekartet for Otta sentrum. Gbnr. 220/5/4 er en av eiendommene det er sendt varsel om midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningslovens § 13-1 og § 28-1 til i brev fra Sel kommune datert 22.02.2024.

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal – avd Gudbrandsdal

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode353180698
Sist endret23. mai 2024 09:07
Referanse1312240026

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.