Bildegalleri

Solgt

Kombinasjonsbygg nær Sandefjord sentrum - Fullt utleid!

Kart med kartnålGjekstadveien 5, 3218 Sandefjord
Prisantydning12 500 000 kr
Formuesverdi
6 302 667 kr
Kommunale avg.
9 891 kr per år

Nøkkelinfo

Eieform
Eier (Selveier)
Byggeår
1970
Energimerking
C - Rød
Renovert år
2011
Tomteareal
4 383 m² (eiet)

Type lokale

Kombinasjonslokaler

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med kontorer og lager, som tilbyr funksjonelle fasiliteter og god parkeringsdekning både for ansatte og besøkende. Bygget er fullt utleid og ligger strategisk plassert nær Sandefjord sentrum. Det muligheter for økt utnyttelse og utvikling av tomt.

Beliggenhet

Gjekstadveien 5 er et funksjonelt næringsbygg strategisk plassert i Sandefjord i Vestfold fylke ca. 3 km fra Sandefjord Sentrum. Denne eiendommen tilbyr attraktiv kombinasjon av tilgjengelighet og funksjonalitet for virksomheter som ønsker å etablere seg i et dynamisk forretningsmiljø. Beliggende i et veletablert næringsområde, er Gjekstadveien 5 omgitt av andre bedrifter og kommersielle fasiliteter, noe som skaper et levende forretningsnettverk og potensielle samarbeidsmuligheter.

Innhold

1. etasje: Kundemottak, Utstilling/møterom, 13 kontorer hc-wc, 2 wc, 2 bad, printerrom, verksted/lager, bod.
2. etasje: Teknisk rom , bod/lager.
2. etasje: Mesanin - Lager (Lager mesanin ikke målbar som følge av lav takhøyde).

I tillegg følger 2 stk rubbehaller med eiendommen av henholdsvis 190 og 120 m² (BTA).

Budgivning

Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere budgivers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet.

Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag. Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

Eiendommen selges as-is , i hht. vedlagt kjøpekontrakt.

Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom budgiver tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark up).

Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/ miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet. Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Diverse

Enii Næringsmegling har satt sammen dette prospektet basert på informasjon levert av selgeren. Dataene om eiendommene er hentet fra kilder som både selgeren og deres rådgivere anser som pålitelige. Det er likevel viktig å påpeke at selgeren og deres rådgivere ikke gir noen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Selgers ansvar er begrenset til garantier som tydelig fremkommer i den endelige kjøpekontrakten.

Rådgiverne til selgeren kan ikke holdes ansvarlige under noen omstendigheter for opplysninger presentert i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriale, uavhengig av om informasjonen ble gitt av selgeren eller direkte fra selgerens rådgivere.

Ved eventuelle avvik mellom salgsprospektet og kjøpekontrakten med vedlegg, skal informasjonen gitt i kjøpekontrakten legges til grunn.

Bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Beskrivelse av tomt

Flat tomt i skrånende terreng, opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser og noe gruset areal, utelager. El- skyveport og flettverksgjerder fra 2011.

Byggemåte / Konstruksjon

Bygget er oppført med stålchassis fra antatt 1970 tallet og isolerte sandwichelementer med ringmur og gulv av betong fra 2011. Tak er tekket med folie fra 2011 over isolasjon og korrugerte stålplater fra antatt 1970 tallet, isolasjon ble supplert noe i 2011, med sluk og fall til varme nedløp fra takflate. Porter og ståldører er fra 1999 ellers er det meste fra 2011.
Eiendommen fremstår som vedlikeholdt.

Adkomst

Ved å trykke på kartet i annonsen får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle eiendommen.

Parkering

Det god parkeringsdekning på eiendommen.

Offentlig kommunikasjon

Det er god offentlig kommunikasjon i området. Bussholdeplass finnes i Gjekstadveien og Østerøyveien.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Regulering

Eiendommen ligger i gjeldende reguleringsplan, 3804 20120006 Heimdal-Haslebekken, vedtatt 18.06.2015. Oppstartsmøte vedr. detaljregulering 3907 20240003 - Gjekstadveien 3 ble avholdt 12.03.2024.Referat fra møte samt planinitiativ kan oversendes ved ønske.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode353168811
Sist endret03. juni 2024 08:04
ReferanseENII1.243

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.