Bildegalleri

Næringsseksjon med sentral beliggenhet - Garasje - Drenert i 2021

Kart med kartnålOverhallsvegen 3, 7803 Namsos
Prisantydning800 000 kr
Totalpris
821 200 kr
Omkostninger
21 200 kr
Kommunale avg.
11 519 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
53 m²
Bruttoareal
60 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
53 m²
Byggeår
1914
Tomteareal
325 m² (eiet)

Type lokale

Kontor

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Bredbåndstilknytning

Visning

onsdag, 26. juni
18:00 – 19:00
Visningspåmelding

Eiendom

Overhallsvegen 3, 7803 Namsos

Matrikkel

Gnr. 65 Bnr. 322 Snr. 1 i Namsos kommune

Eiendomstype

Kontorlokale/butikk. Seksjonen er i dag benyttet som leilighet.

Eierform

Næringsseksjon

Areal

BTA: 60
BRA: 53

Byggeår

1914

Tomt

Fellestomt 325 kvm

Prisantydning

800 000

Totalpris inkl. omkostninger

kr 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 21 200,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 821 200,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad

Det er ikke opprettet noe sameie og er i dag ikke noen felleskostnader. Det anbefales å opprette og registrere et eierseksjonssameie.

Beskrivelse

Næringsseksjon på gateplan med sentral beliggenhet ved innfarten til Namsos sentrum.

Det ble i 2021 drenert rundt hele bygget og opparbeidet med støttemur. I tilknyttning til seksjonen er det garasje og flere biloppstillingsplasser forran garasjen. Seksjonen er på totalt ca. 53 kvm BRA og er bestående av butikk/kontorlokalet med varme i gulv samt gang og toalettrom. Det er også varme i utvendig trapp inn til seksjonen.

Seksjonen er i dag benyttet som leilgihet, og har tidligere vært utleid til 5 000,- pr. mnd. Seksjonen er ikke godkjent som leilighet.

Parkering

Parkering i egen garasje og på egen tomt på sørsiden av bygget, samt på kommunale plasser etter gjeldende bestemmelser i området.

Adkomst

Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Søk opp adressen på GPS for detaljert veibeskrivelse.

Standard

Næringsseksjon i underetasje på horisontal tomannsbolig sentralt i Namsos. Seksjonen består av ett åpent lokale på ca 40 m² med enkel standard, samt noe lager og ett enkelt lite toalett-rom. Det er enkel tilkomst til seksjonen via liten betongtrapp fra fortau.
Etasjen er oppført med murkonstruksjoner, støpt betonggulv, og etasjeskiller av tre mot overliggende boenhet. Hoveddel med flislagt gulv med innstøpt gulvvarme, og malt panel og noe plater på vegger og i himling. Malte trevinduer med isolerglass mot gate. Malt tett ytterdør. Seksjonen har oppvarming med luft/luft varmepumpe og vedfyring. Åpent el anlegg med sikringsskap med automatsikringer. Vanlig opplegg med belysning og stikk. Naturlig ventilering.
Vannledninger i kobber og avløpsrør av plast. Det er montert skyllekar og dusjkabinett i lokale med varmtvannstilførsel via en mindre bereder på ca 40 liter.
Bakre del av seksjonen består av gang/bodareal og et avdelt toalettrom. Denne delen har redusert takhøyde og enkel bygningsmessig standard.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Elektrisk anlegg

Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

Oppvarming

Oppvarming i form av:
- Vedfyring
- Varmekabler på gulv
- elektriske panelovner

Kommunale avgifter

Kr. 11 519 pr. år for næringsseksjonen i sokkel.

De kommunale avgiftene innebærer (beløpene gjelder hele eiendommen):
- Vann kr. 6836,-
- Avløp kr. 9.848,-
- Renovasjon kr. 12.530,-
- Branntilsyn, feiing kr. 494,-
- Eiendomsskatt kr. 4.750,-

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er beregnet til: kr. 4.750,-. Grunnlaget er 3,9 promille av skattetaksten.
Det vil bli beregnet ny eiendomsskattetakst pr. seksjon i løpet av 2024.

Annet

Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på bygget. Dette grunnet bygningens alder.
Ferdigattest utstedes ikke lengre for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.''

Det foreligger ferdigattest for bruksendring på sokkelen fra 2011. Ferdigattesten omhandler bruksendring fra kjellerlokale til salgslokale og serveringssted.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Vei/vann/kloakk

Boligen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Kommunen påpeker at det er etablert en ny adkomst/innkjøring (tilleggsadkomst) i senere tid. Dette er ikke omsøkt og tiltaket er søknadspliktig. Dette vil bli kjøpers ansvar

Regulering

Eiendommen omfattes av ny reguleringsplan for Namsos sentrum. Arealformål: Bolig/forretning/kontor.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer

370-23-0121

Hvitvasking

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern

Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret. Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling

Trøndelag Eiendomsmegling AS
EIE Innherred
Org. nr: 914150558
Kongensgate 37
7715 Steinkjer

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Anders Fjær

Saksbehandlere

Anders Fjær
EIE Innherred
Eiendomsmegler

Beliggenhet

kart
Logo

EIE eiendomsme­gling Innherred

Anders Fjær

Eiendomsmegler / Fagansvarlig

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode353044108
Sist endret24. juni 2024 13:09
Referanse370230121

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.