Bildegalleri

Større næringsbygg med sentrumsnær beliggenhet

Kart med kartnålKobbhullveien 10, 9750 Honningsvåg
Prisantydning7 100 000 kr
Totalpris
7 278 500 kr
Omkostninger
178 500 kr
Kommunale avg.
134 144 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
1 973 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 802 m²
Byggeår
1954
Tomteareal
2 585 m²

Type lokale

Hotell/Overnatting

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Større næringsbygg med sentrumsnær beliggenhet!

Eiendommen har tidligere vært benyttet til vandrerhjem med helårlig drift, og har i senere tid fungert som akuttmottak. Eiendommen bærer preg av å være jevnlig og godt vedlikeholdt.

Konferer megler for ytterligere info!

Beskrivelse

Nordkapp vandrerhjem startet høsten 2008 og hatt helårsdrift fram til 2020. I 2022 ble vandrerhjemmet drevet som akuttmottak.

Innhold

Innholdsrik og større næringsbygg bestående av:

1.etasje med:
Kontorer, kjøkken, bad, toaletter, vaskerom, 11 rom, gangareal, resepsjon, lager, fryserom og trapperom

2.etasje med:
Restaurant med kjøkken, stue, trapperom og gang

3.etasje med:
25 rom, 2 toaletter/bad, gangareal og trapperom

4.etasje med:
26 rom, 3 toaletter/bad, gangareal og trapperom

5.etasje med:
10 rom, stue og kjøkken, toalett/bad, gang

Standard

Gjennomgående normalt god standard, der store deler av bygningsmassen ble oppusset og oppgradert i perioden 2006-2008. Det ble lagt nytt tak, samt at hele fasaden ble gått over, pusset og malt. En del vinduer ble skiftet. Alle rom fikk lagt opp ny el. Alle rom er pusset opp med overflatebehandling, og nye gulv/oppgradert eksisterende tregulv. Videre har det vært utført kontinuerlig vedlikehold og ettersyn av alle rom.

I samme periode ble hovedkjøkken i 2. etasje ombygget med nytt kjøkkenutstyr som har blitt skiftet ut ved behov. TV- stue og spisesal er pusset opp. Det ble bygget nytt gjestekjøkken i 1. etasje.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via fyrkjele. Fyrkjele er byttet fra olje til el i 2020.

Beliggenhet

Næringseiendom beliggende i Storbukt, Honningsvåg ved innfartsåren til byen. Ca 1,5 km til sentrum og ca 1,5 km til flyplass. Kort vei til alle sentrumsfasiliteter så som butikker og hotell.

Parkeringsforhold

Rikelig parkering på egen tomt

Regulering

Eiendommen er regulert til industri, se vedlegg til prospekt for utfyllende info.

Beskrivelse (type bolig)

Næringsbygg

Bygningsinformasjon / byggemåte

Hotellbygg i 5 etasjer, antatt plate på mark, fundamenter i betong, grunnmur i betong. Yttervegger i betong/vibrostein. Etasjeskillere i betongkonstruksjoner, samt i tre i eldre del av bygget. Vinduer i isolerglass, isolerte ytterdører. taks om saltak i trekonstruksjon tekket med skifer.

Diverse

Selger opplyser at El-tilsyn med elektrotermografi ble utført på anlegget i 2022 i forbindelse med oppstart av akuttmottak

Forbehold

Eiendomsmeglingsoppdraget reguleres i henhold til lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73 (eiendomsmeglingsloven). I tilfelle hvor meglers oppdragsgiver ikke er forbruker kan loven fravikes slik det er hjemmel for i § 1-3. Oppdragsgiver i dette oppdraget er ikke forbruker, og eiendomsmeglingsloven § 6-4, § 6-5, § 7-1, § 7-2 første til tredje ledd, § 7-4 første og tredje ledd og § 8-8 er fraveket med hjemmel i § 1-3.

For eiendom som ikke helt eller delvis er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål kan eiendomsmeglingsloven fravikes slik det er hjemmel for i § 1-4 tredje ledd, jf. Forskrift om eiendomsmegling § 1-2 (næringsmegling). Dette oppdraget gjelder næringsmegling, og eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes med hjemmel i forskriftens § 1-2.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger, selgers representant, takstmann, kommune, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. All informasjon forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen(e) forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig.
Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige.

Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Dersom kjøpers bankforbindelse krever utvidet forsikringsattest for EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS, eller stiller annet krav til sikkerhet utover meglers normale sikkerhetsrutiner ved salgsoppgjør, belastes kjøper omkostninger forbundet med dette.

Rettsforholdet mellom kjøper og selger reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 07.03.1992 nr. 93 (avhendingslova).

Ved salg til profesjonell/næringsdrivende kjøper (ikke forbruker - fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet) er avhendingsloven fravikelig. Kjøper fraskriver seg så langt gjeldene rett tillater det, enhver rett til å gjøre gjeldene krav mot selger som følge av at eiendommen ikke er som den skal være i medhold av avhendingsloven §§ 3-3, 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger er ikke kjent med feil eller ufullstendigheter i rapporter som er utarbeidet av tredjemann.

Selger kjenner ikke til grunnforurensing, arkeologiske forhold eller andre spesielle forhold tilknyttet tomtegrunnen, men gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper holdt opp mot dette dersom det i ettertid skulle bli avdekket denne type forhold.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den
enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Utkast til kjøpekontrakt ligger i vedleggsmappen som fås av megler på forespørsel.
Interessenter bes gjennomgå kontraktsutkastet før inngivelse av bud, da kontraktsutkastet kan være tilpasset og inneholde bestemmelser og vilkår som ikke fremkommer av salgsoppgaven.

Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Urådighet - Tinglyst dato 29.07.83
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER


Festekontrakt - Vilkår - Tinglyst dato 29.07.83
ÅRLIG AVGIFT NOK 680
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Nord-Norge - Næring

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode352929874
Sist endret23. mai 2024 06:44
Referanse6240017

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.