Bildegalleri

ØRSTA - Byggestart om kort tid. 12 stk. lagerseksjoner. 8 stk SOLGT

Kart med kartnålMelsgjerdet, 6154 Ørsta

Nøkkelinfo

Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
3 000 m² (eiet)

Type lokale

Lager/Logistikk
Garasje/Parkering

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Om prosjektet

Velkommen til Melsgjerdet Lagerbygg

Trenger du eller din bedrift lagerplass?
Vi presenterer herved dette nybygg-prosjektet med 12 lagerseksjoner planlagt oppført på regulert næringsområde på Melsgjerdet.
Prosjektet passer for både bedrifter og privatpersoner.

Hver seksjon kan romme alt fra f.eks. bobil, flyttelass og andre eiendeler du måtte ønske å sette på lager. For bedrifter kan du f.eks. trygt plassere verktøy, maskiner og handelsvarer/nettlageret til din bedrift. Romslig tilkomst med heile 14 meter frå port til grensa på begge sidene av bygget.

Bygget som blir oppført, deles inn i eierseksjonar med modular på 72 kvm. (BTA), 12x6 meter.
Størrelsen på seksjonane er fleksible innanfor aksesystemet, det vil seie at ein kan kjøpe to eller fleire seksjonar og slå sammen til en seksjon (f.eks. 72 - 144 - 216 kvm osv.) alt etter kor stor plass du eller bedriften din trenger.

Fasiliteter:

Lagerseksjonane blir levert med bla. følgande fasilitetar:
- Opplegg for vatn og avløp til toalett
- Elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll. Inkludert også dør ved siden av porten.
- Underfordelingsskap for strøm i hver seksjon med god kapasitet

Bruk og sameie:

Dette blir sjølveigde lagerseksjonar i felles bygg, der det blir oppretta eit sameie som drifter byggets fellesområde.

Seksjonane er ideelle for lagerplass til f.eks.:

Privatpersoner:

- Lagring av campingbil
- Båt
- Flytting
- Kajakk/ski
- Verksted
- Møbler
- Investering for fremleie etc.

For bedrifter:

- Nær- eller fjernlager for entreprenører/rørlegger/elektriker/malere/snekker
- Små og større bedrifter
- Nettbutikker med varelager
- Mellomlager
- Byggelager
- Verktøy
- Maskiner
- Kjøretøy etc.

Det er også mulighet for å bygge mesanin eller reolsystemer i lagerseksjonen, som frigjør ekstra areal til lagring eller andre funksjoner. Det kan bidra til å utnytte arealet effektivt.

Betaling skal først vere innbetalt meglerfirma sin klientkonto ved ferdigstilling og overtaking av din seksjon.

Sal skjer etter først til mølla prinsippet.
Ein kan reservere, men må bestemme seg innan 24 timar, om ein vil kjøpe el. ikkje, om nokon kjem inn å vil kjøpe den du har reservert

Ta kontakt med megler for meir informasjon.

Beliggenhet

Eigedomen er beliggande i Melsgjerdet næringspark nokre få minutt ifrå Ørsta sentrum.
Flat og asfaltert tilkomst.

Diverse

Utbygger har vore i forhåndskonferanse med kommuna, og dei er positive til lagerbygging og bekreftet at det er innenfor gjeldande reguleringsplan.
For at bygget skal realiserast, tek utbygger forbehold om endelig godkjenning av prosjektet av Ørsta kommune.
Tek også forbehold om at det blir nok antall solgte seksjonar for å realisere bygget
Vedlagte bilder er kun illustrasjoner og kan avvike noko ifrå slik det blir.

Garasje/parkering

Ein vil disponere ein parkeringsplass i front av sin seksjon

Konstruksjon

Bæresystem:

Bæresystem i stål, med bærende søyler i midten. Gjør oppmerksom på att dimensjoner kan bli endret.

Fundament:
Byggene fundamenteres på betongsåler og betonggolv på grunn. Isoleres etter gjeldande forskrifter. Det vil ikkje bli lagt radonsperre i grunnen.
Betongplata glattpusses og støvbindes, men avrettes ikkje med avrettingsmasse. Mindre planavvik kan forekomme. Det leveres ikkje sluk i golv, ei heller sluk i port. Men her kan kjøper som kjem inn tidlig i prosessen velge å få med sluk til drenering inne i kva seksjon etter ønske. Dette mot tillegg i pris. Ta kontakt med megler for prissetting av dette.

Tak:
1.lag asfalt basert tekking.
50 mm isolasjon mot kondens og oppbretter mot gesims 500 mm.
Løs mineralull mot sandwich-vegger.
128 TP sjølvbærande plater med 300 mm mineralull, tekket med plast og membran

Vegg:
Isolasjonselementer T=100 mm, trapesformet korrugert plate
Overflatebehandling: Polyester lakk
Leverast med 100 mm. PIR Skum
Isolasjonsverdi: U-0,22 Watt/m2k
Vekt pr m2: 12,4 kg.
Platetjukkelse utv/innv.: 0,6/0,6 mm
Farge: Utvendig Ral 7016. Innvendig Ral 9010

Delevegger bygges opp av sandwich lik yttervegg.

Dører:
Leveres i Aluminium kvalitet med dørpumpe og lås. Samme farge som sandwich, Ral7016.

Porter:
Automatiske leddheiseporter med 1 stk vindusrekke. Str. 4 x 4,25 meter i typen Crawford
Alle porter leveres med 2 stk fjernkontroller. Kodetastatur kan leveres med mot tillegg.

Sandwichelementene blir levert av Fjøssystemer Bygg, Fåvang.
Dei har lang erfaring med produksjon av denne type bygg.

Beskrivelse av tomt

Tomteareal er p.t. eigd av Ørsta kommune. Utbygger har opsjonsavtale for kjøp av tomteareal som tilsvarer ca 3 mål.
Flat tomt som blir opparbeidd med asfalt rundt heile bygget.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, evt. tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler.
Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med
eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkesenkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Ansvarlig megler

Tommy Sylte

Regulering

Område er regulert til næring.

Beliggenhet

kart
Logo

Legal Eigedomsmekling As

kjøp og sal av din bustad

Annonseinformasjon

FINN-kode352908928
Sist endret13. juni 2024 18:18
ReferanseLEAS1.235003

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.