Bildegalleri

Nyere næringsseksjon i attraktiv område. Kontakt megler for mer info!

Kart med kartnålYtterøra 25, 8656 Mosjøen
Prisantydning3 500 000 kr
Totalpris
3 588 500 kr
Omkostninger
88 500 kr
Verditakst
3 500 000 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
197 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
197 m²
Byggeår
2021
Tomteareal
2 000 m² (eiet)

Type lokale

Lager/Logistikk
Verksted

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Ytterøra 25 er et sameie med næringsseksjoner der det er 7 stk like haller som brukes til verksted, produksjon og lager.

Bygget har bra beliggenhet sentralt på øya industriområde, og har atkomst via Ytterøra.

Innhold

Romfordeling:

1.etasje med:
Verksted, lagerrom, toalett/bad samt teknisk rom

2.etasje med:
Mesanin, spiserom og kontor.

Standard

Moderne, nyere byggestandard fra byggeår.

Oppvarming

Vannboren varme i gulvet med elkolbe.
Anlegget er tilrettelagt for varmepumpe.

Beskaffenhet

Andelen tomt på denne seksjonen er 2000/7= 285 m2
Tilnærmet flat tomt. Asfaltert areal fremfor bygningen. Byggegrunnen består av grus.

Beliggenhet

Området består av næringsbebyggelse og industri/service.

Parkeringsforhold

Megler er opplyst at hver seksjonseier vil kunne disponere arealet fremfor sin seksjon på full bredde av seksjonen og 7 meter ut til blant annet parkering, ellers er utvendig areal felles.

Adgang til utleie

Eiendommen leies ikke ut i dag og har dermed ingen leieinntekter. Eiendommen har vært benyttet i egen næring, salg/service av snøscooter og atv.

Beskrivelse (type bolig)

Næringseiendom

Bygningsinformasjon / byggemåte

Bygningen er fundamentert med ringmur av betong og gulv av betong.

Vannboren varme i gulvet med elkolbe.
Anlegget er tilrettelagt for varmepumpe.

Oppført i stålkonstruksjon med sandwich elementer. Pulttak tekket med papp.

Innvendige kledd med stålplater. Betonggulvet er behandlet med epoxibelegg.

Trykkluftanlegg og eksosavsug montert i verksteddelen.

Verksteddelen har oljeutskiller. Seksjonen har en leddheiseport på 3,6x4,2 m med elektrisk portåpner.

Mesanin, kontor og spiserom i 2. etasje. Kontor og spiserom har belegg av vinylstaver på gulv. Spiserommet har komplett kjøkken.

Informasjon hentet fra vedlagte verdivurdering utført av takstmann Arnt Fagerli datert 21.12.2023

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

Bruksareal per etasje: 1.etasje: ca 122 kvm BRA
2.etasje: ca 75 kvm BRA

Diverse

El.anlegg i seksjonen er 400 Volt.

Forbehold

Eiendomsmeglingsoppdraget reguleres i henhold til lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73 (eiendomsmeglingsloven). I tilfelle hvor meglers oppdragsgiver ikke er forbruker kan loven fravikes slik det er hjemmel for i § 1-3. Oppdragsgiver i dette oppdraget er ikke forbruker, og eiendomsmeglingsloven § 6-4, § 6-5, § 7-1, § 7-2 første til tredje ledd, § 7-4 første og tredje ledd og § 8-8 er fraveket med hjemmel i § 1-3.

For eiendom som ikke helt eller delvis er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål kan eiendomsmeglingsloven fravikes slik det er hjemmel for i § 1-4 tredje ledd, jf. Forskrift om eiendomsmegling § 1-2 (næringsmegling). Dette oppdraget gjelder næringsmegling, og eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes med hjemmel i forskriftens § 1-2.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger, selgers representant, takstmann, kommune, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. All informasjon forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen(e) forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig.
Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige.

Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Dersom kjøpers bankforbindelse krever utvidet forsikringsattest for EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS, eller stiller annet krav til sikkerhet utover meglers normale sikkerhetsrutiner ved salgsoppgjør, belastes kjøper omkostninger forbundet med dette.

Rettsforholdet mellom kjøper og selger reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 07.03.1992 nr. 93 (avhendingslova).

Ved salg til profesjonell/næringsdrivende kjøper (ikke forbruker - fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet) er avhendingsloven fravikelig. Kjøper fraskriver seg så langt gjeldene rett tillater det, enhver rett til å gjøre gjeldene krav mot selger som følge av at eiendommen ikke er som den skal være i medhold av avhendingsloven §§ 3-3, 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger er ikke kjent med feil eller ufullstendigheter i rapporter som er utarbeidet av tredjemann.

Selger kjenner ikke til grunnforurensing, arkeologiske forhold eller andre spesielle forhold tilknyttet tomtegrunnen, men gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper holdt opp mot dette dersom det i ettertid skulle bli avdekket denne type forhold.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den
enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Utkast til kjøpekontrakt ligger i vedleggsmappen som fås av megler på forespørsel.
Interessenter bes gjennomgå kontraktsutkastet før inngivelse av bud, da kontraktsutkastet kan være tilpasset og inneholde bestemmelser og vilkår som ikke fremkommer av salgsoppgaven.

Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Seksjonering - Tinglyst dato 28.01.22
SNR: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1 / 7


Registrering Av Grunn - Tinglyst dato 14.01.22
Registrering av grunn

Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 17.03.81
Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 20.03.81
Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 28.01.22
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Vann/Kloakk - Tinglyst dato 11.05.22
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Nord-Norge - Næring

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode351857412
Sist endret14. mai 2024 09:57
Referanse6240026

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.