Bildegalleri

Til salg - Masi Turistsenter |Godkjentskuterløype fra eiendommen | Friluftsområde

Kart med kartnålÁlttáluodda 5963, 9525 Maze
Prisantydning3 950 000 kr
Totalpris
4 049 750 kr
Omkostninger
99 750 kr
Verditakst
3 950 000 kr
Kommunale avg.
26 195 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
550 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
550 m²
Byggeår
1982
Tomteareal
23 285 m² (festet)

Type lokale

Hotell/Overnatting

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Eiendommene ligger i Maze, ca 7 mil fra Alta sentrum og 5 mil fra Kautokeino sentrum.

Beskrivelse

Turistsenter beliggende i Maze med godkjent skuterløype fra eiendommen med løyper til Alta, Karasjok, Kautokeino, Troms og Finnland.

Eiendommen er bebygd med resataurant med resepsjon, sanitærbygg, 7 små hytter, store hytte 1, stor hytte 2. I tillegg er det 53 oppstillingsplass for bobiler/campingvogner med tømmestasjon.

Innhold

Eiendommen består av følgende:

- Restaurantbygg:
160 m2.
Restaurant, kjøkken, spiserom, 5 toaletter, pissoar, gang, teknisk rom, BK og lager.

- Hytter, 8 stk. enroms hytter.
98 m2. (samlet areal).
Et rom med 2 og 4 sengeplasser.

- Stor hytte.
24 m2.
Stue/kjøkken med 5 soveplasser.

- Stor hytte.
126 m2.
Under etg. Møterom og lager (63 m2.)
1 etg. Stue/kjøkken, 2 soverom, bad og VF(63 m2.)

- Sanitærbygg
71 m2.
Herrer: 2 toalettrom, garderobe, 2 dusjer
Damer: 3 toalettrom, garderobe , 2 dusjer
Felles: VF, HKWC og badstu.

- Oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner

Standard

Bygningsmassen er generelt av standard fra byggeår.

Oppvarming

Elektrisitet.

Beskaffenhet

To eiendommer, gnr12 bnr 1/124 med et areal på 15847 m2 og gnr 12 bnr 1/33 med et areal på 7438 m2, totalt areal på 23 285 m2.
Tomtene er opparbeidet med parkeringsplass, interne veger og oppstillingsplass for bobiler og campingvogner.
Deler av tomtene er opparbeidet med plen. Adkomstenveien og parkeringen er med dekke av kaldasfalt.
Eiendommene er tilknyttet offentlig vannanlegg og har privat avløpsanlegg bestående av 4 septikkanlegg.
Tomtene ligger på et platå, høyde over Kautokeinoelva. Området rundt er kupert naturterreng.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved E-45 i Maze. Ligger litt utenfor bebyggelsen i Maze, ca 2 km, med butikk, post og skole. Nært til fjellområder med gode jakt, fiske og gode muligheter for høsting av naturen. Skooterløype med forbindelse til Alta, Karasjok, Kautokeino , Troms og Finland. Det er god utsikt ut over dalen med Kautokeinoelva. Gode solforhold.

Adkomst

Adkomst direkte fra til E-45. Adkomstvei og parkering med kaldasfalt og grus.

Parkeringsforhold

God parkeringsplass på eiendommen.

Adgang til utleie

Utleie

Regulering

Fritids- og turistformål, campingområde, trafikkområde

Ferdigattest

Eiendommen har;

- Ferdigattest datert 20.4.1977(Campinghytter)
- Ferdigattest datert 21.10.1982(Hytte T.V.stue)
- Ferdigattest datert 31.07.1979(Servisebygg)
- Ferdigattest datert 15.05.2001(Kafeteria)

Brukstillatelse / Ferdigattest:
At brukstillatelse/ferdigattest eksisterer gir ingen garanti
for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er
byggemeldt eller godkjent. I de tilfeller hvor ferdigattest
ikke er innhentet for tiltak omsøkt etter 01.01.1998, vil
byggesaken ikke være korrekt avsluttet.

Det er ikke mulig for megler å kontrollere hvorvidt dagens
bruk er i samsvar med opprinnelige godkjenninger, og om
alle tiltak på eiendommen er godkjent/lovlig. Interessenter
oppfordres til å gjøre egne undersøkelser dersom dette er
av betydning.

Beskrivelse (type bolig)

Næringseiendom

Forbehold

Eiendomsmeglingsoppdraget reguleres i henhold til lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73 (eiendomsmeglingsloven). I tilfelle hvor meglers oppdragsgiver ikke er forbruker kan loven fravikes slik det er hjemmel for i § 1-3. Oppdragsgiver i dette oppdraget er ikke forbruker, og eiendomsmeglingsloven § 6-4, § 6-5, § 7-1, § 7-2 første til tredje ledd, § 7-4 første og tredje ledd og § 8-8 er fraveket med hjemmel i § 1-3.

For eiendom som ikke helt eller delvis er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål kan eiendomsmeglingsloven fravikes slik det er hjemmel for i § 1-4 tredje ledd, jf. Forskrift om eiendomsmegling § 1-2 (næringsmegling). Dette oppdraget gjelder næringsmegling, og eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes med hjemmel i forskriftens § 1-2.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger, selgers representant, takstmann, kommune, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. All informasjon forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen(e) forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig.
Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige.

Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Dersom kjøpers bankforbindelse krever utvidet forsikringsattest for EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS, eller stiller annet krav til sikkerhet utover meglers normale sikkerhetsrutiner ved salgsoppgjør, belastes kjøper omkostninger forbundet med dette.

Rettsforholdet mellom kjøper og selger reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 07.03.1992 nr. 93 (avhendingslova).

Ved salg til profesjonell/næringsdrivende kjøper (ikke forbruker - fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet) er avhendingsloven fravikelig. Kjøper fraskriver seg så langt gjeldene rett tillater det, enhver rett til å gjøre gjeldene krav mot selger som følge av at eiendommen ikke er som den skal være i medhold av avhendingsloven §§ 3-3, 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger er ikke kjent med feil eller ufullstendigheter i rapporter som er utarbeidet av tredjemann.

Selger kjenner ikke til grunnforurensing, arkeologiske forhold eller andre spesielle forhold tilknyttet tomtegrunnen, men gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper holdt opp mot dette dersom det i ettertid skulle bli avdekket denne type forhold.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den
enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Utkast til kjøpekontrakt ligger i vedleggsmappen som fås av megler på forespørsel.
Interessenter bes gjennomgå kontraktsutkastet før inngivelse av bud, da kontraktsutkastet kan være tilpasset og inneholde bestemmelser og vilkår som ikke fremkommer av salgsoppgaven.

Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Festekontrakt - Vilkår - Tinglyst dato 10.07.85
ÅRLIG AVGIFT NOK 180
BEST. OM VARIGHET 1975-2004
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Nord-Norge - Næring

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode351823866
Sist endret05. juni 2024 08:01
Referanse6240024

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.