Bildegalleri

Holms Motell med 43 utleierom og leilighet med 5 soverom - mellom Sandefjord og Larvik til salgs!

Kart med kartnålGamle Ravei 345, 3270 Larvik
Prisantydning25 000 000 kr

Nøkkelinfo

Bruksareal
2 381 m²
Bruttoareal
2 575 m²
Etasje
4.
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
2 575 m²
Byggeår
1963
Energimerking
G - Rød
Tomteareal
4 733 m² (eiet)
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Type lokale

Hotell/Overnatting

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Eiendommen blir levert ledig for ny eier!

Beliggenhet

Effektivt 1/2 minutt fra E18 kryss 44. Holms er restaurant, motell, hotell, hytter, konferanser/møter med inntil 400 stoler. God mat og service. Ideelt plassert for møter og overnatting med kort vei til Larvik og Sandefjord, Torp flyplass og rask vei til Oslo. Gratis parkering og Internett

Innhold

Hovedbygningen:
1.etasje: Møterom, kafe, konferanserom, toaletter, trapperom og utleierom.
2.etasje: Utleierom, kjøkken, boder, vaskerom og toalett.
3.etasje: Utleierom, kjøkken, boder, vaskerom og toalett.
4.etasje: Utleierom.
Motell Østbygning
U.etasje: Utleierom.
1.etasje: Utleierom.
2.etasje: Utleierom.

Tomt

Tomten er lett skrånende og er opparbeidet med grøntarealer med busker og plen. Samt stor parkeringsplass.

Bebyggelse

Eldre motell med kafe/restaurant som har blitt oppgradert underveis. Satt opp i mur og trekonstruksjon.

Standard

Eldre Motell, Restaurant og konferansesenter opprinnelig bygget 1963 og tilbygget 1979.
Eiendommen ble ombygget og modernisert i flere perioder fra 1987 - 2008. Videre har det de
senere år blitt skiftet ca 72 vinduer og ca 20 baderom er pusset opp.. Det pågår stadig oppgradering av eiendommen. Når dagens leietaker flytter ut UDI så vil man kompensere for slitasje, utflytting er i juni.

Oppvarming

Elektrisk og varmepumper.

Energimerking

Ikke foretatt energimerking og antatt Rød G, siden det er en utviklingseiendom.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.

Dog fraviker selger seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Pro & contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig leg. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Budgivning

Bud må inngis skriftlig og minst inneholde budgivers navn og kontaktinformasjon, budets størrelse, frist for selger til å akseptere budet (akseptfrist), finansieringsplan samt eventuelle forbehold.

Bud må inngis av korrekt person i henhold til firmaattest eller ved fullmakt.

Selger har rett til å ignorere eller avslå ethvert bud, uten begrunnelse. Megler kan formidle avslag eller aksept på vegne av selger.

Vedlegg til salgsoppgaven

- Eldre takstrapport
- Opplysninger fra kommunen

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næringsmegling

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode351396939
Sist endret16. mai 2024 13:22
Referanse7071240058

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.