Bildegalleri

Majavatn - Kro- og Motell - Ca. 46 km sør for Trofors

Kart med kartnålFjellvegen 1B, 8685 Trofors
Prisantydning1 000 000 kr
Totalpris
1 026 240 kr
Omkostninger
26 240 kr
Formuesverdi
448 861 kr
Verditakst
1 000 000 kr
Kommunale avg.
19 075 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
798 m²
Bruttoareal
857 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
857 m²
Byggeår
1978
Tomteareal
3 050 m² (eiet)
Overtakelse
Overtakelse etter nærmere avtale med selger.    Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse. Kjøper vil ikke ha tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtakelse. 

Type lokale

Kombinasjonslokaler

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Aktiv Helgeland presenterer dette bygget for salg, tidligere kjent som Fjellheimen kro og motell på Majavatn i Grane kommune. Bygningen ble oppført til formål veikro med overnattingsrom og butikkdel i perioden 1978/80 og tilbygget med forlengelse på nordre side i perioden 1995/98. Ved tidligere drift av veikro frem til rundt 2010 var det møblement for ca. 140 personer i restaurant, ca. 40 personer i frokostsal og det 5 stk. rom for overnatting. Bygningen var uten bruk frem til den ble solgt i 2019 og da tatt i bruk med etablering av bruktbutikk i butikklokaler 1. etasje. Avkjørsel fra E6 og adkomstvei over gnr. 63 bnr. 259, området er regulert til vegserviceanlegg med etablert ladestasjon for elbiler.

Ser du muligheter for denne eiendommen?

Velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Majavatn i Grane kommune

Adkomst

Avkjørsel fra E6 og adkomstvei over gnr. 63 bnr. 259

Omkostninger

1 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,00))

26 240,- (Omkostninger totalt)

1 026 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Kjøper vil ikke ha tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtakelse.

Innhold

Kro- og Motell: Byggeår - 1978
Kjeller (østre og sørlige del): Div. lagerrom med uinnredet standard.
Underetasje (nordvestre del): Gang/trapperom til 2. etg., butikklokale over 3 rom, lager, kjølerom, gang/bod, gang, fyrrom (ute av drift), oppholdsrom, bad/wc og kontor.
1. etasje: Trapperom, resepsjon, frokostsal, restaurant, kjøkken, kjølerom, gang/bod, kontor, toaletter/dusj, korridor, gang, 4 utleierom med dusj/wc og 1 utleierom med wc

Vertikaldelt hytte (2 enheter): Byggeår - 2012
1. etasje - nordre del - Vindfang, oppholdsrom/kjøkkenkrok, dusj/wc og 2 soverom.
1. etasje - sørlige del - Vindfang, oppholdsrom/kjøkkenkrok, dusj/wc og 2 soverom

Standard

Byggeår: 1978. Enkel standard. Generelt etterslep på vedlikehold og noe gjenstående arbeider med ferdistillelse.

Bygningen ble oppført til formål veikro med overnattingsrom og butikkdel i perioden 1978/80 og tilbygget med forlengelse på nordre side i perioden 1995/98.
Ved tidligere drift av veikro frem til rundt 2010 var det møblement for ca. 140 personer i restaurant, ca. 40 personer i frokostsal og 5 stk. rom for overnatting.
Bygningen var uten bruk frem til den ble solgt i 2019 og da tatt i bruk med etablering av bruktbutikk i butikklokaler 1. etasje. Øvrige deler av bygningen har stått uten oppvarming fra rundt 2010 og bygningens vanntilførsel er frakoblet ved innvendig stoppekran i kjeller.

Eiendommen har en god tilgjengelighet i forhold til E6 og det er etablert en ladestasjon for elbiler på nordre side av eiendommen.
På Majavatn er det for tiden ingen butikker eller tilbud for veifarende gjester og med utgangspunkt i bygningens beliggenhet og anvendelighet antas det å være gode muligheter for å etablere en veikrodrift med noe servering og overnattingsmuligheter.

Ved beregning av markedsverdi er det stipulert en årlig husleie på kr. 415 800,- med fradrag for påregnelige årlige FDV-kostnader ca. kr. 140 000,- som kapitaliseres og deretter gjort et engangsfradrag på 1 500 000,- for de mest nødvendige kostnader med utbedringer og innkjøp for å kunne starte opp med drift.

Innvendige overflater gulv:
Kjeller/underetasje: Betong, keramiske flis, vinylbelegg m.m.
1. etasje: Vinylbelegg, laminat, teppeflis m.m.
Innvendige overflater vegg:
Kjeller/underetasje: Malte plater, trepanel, plater, ubehandlet leca m.m.
1. etasje: Trepanel, malt trepanel, malte plater, malt tapet m.m..
Innvendige overflater himling:
Kjeller/underetasje: Spaltehimling, malte himlingsplater, gipsplater, åpen himling med utildekket isolasjon m.m.
1. etasje: Trepanel, malt trepanel, malte himlingsplater m.m.
Innvendige trapper:
Plassbygd tett trapp av tre med vinylbelegg i trinn fra inngangsparti i underetasje og opp til restaurant i 1. etasje. Håndløpere langs trapperom.

Kjøkkeninnredning:
Enkel kjøkkeninnredning av MDF oppvaskkum, utslagsvask og overskap (vannskadet bunnplate m.m.). Benk av stål med oppvaskkum og utslagsvask. Kjøkkenbenk med skuffer.

Sanitær primæranlegg:
Enkel standard. Vannledning av plast inn til stoppekran i kjeller. Vannledninger av kobber, avløpsrør og sluker av plast, åpen og noe skjult installasjon.
12 toaletter. 1 urinaler. 10 servanter. 6 dusjer. 2 stålvasker (1 med fotocelle på blandebatteri).
Stålbenk/benk. 2 varmtvannsberedere (200 og 300 liter). 2 brannslanger.

Ventilasjon:
2 stk. avtrekkshetter av stål på kjøkken. Ventilasjonsanlegg for restaurant. Det bemerkes at ventilasjonsanlegg ikke har vært i bruk siden ca. 2010 og tilstand er således ukjent

Elektrisk anlegg:
Adskilt el. anlegg mellom butikkdel og kro/restaurant. El. skap med strømmåler og skrusikringer og el. skap med sikringsautomater i underetasje. Utlagt strøm fra underetasje til utleiehytte. El. skap med sikringsautomater i 1. etasje. Som belysning er taklamper, spotter, armaturer med led og lysstoffrør. Det bemerkes at el. anlegg ikke er kontrollert ved takst, men ble sist overgått av lokalt eltilsyn den 24.09.2019 uten funn av feil som krevde videre oppfølging. De ble i rapporten til lokalt eltilsyn gitt en del generelle anbefalinger som opplyses å ha blitt ivaretatt av innleid elektrofirma.

Varmeanlegg:
El. oppvarming. Luft til luft varmepumpe med innedel på vegg i butikk (fra 2021) og i restaurant (ukjent tilstand). For øvrig el. panelovner. Tidligere sentralfyr er frakoblet.

Registrerte mangler ved befaring:
Utvendig: Støpt trapp er skadd. Rullestolrampe er nedseget/noe skadd. På lecamur er det noe sprekker samt gjenstående arbeider med pussing, innpussing av vinduer/dører m.m. Hovedytterdør er slitt og noe skadd etter brekkverktøy fra innbrudd. Dører til innredet del er lavt montert i forhold til terreng. Dør helt i sør er dårlig og det er åpent mellom karm og murvegg. Søyler under terrasse (i front) er råteskadde og rekkverk på terrasse er løst/utpresset. Rekkverk er ikke ferdigstilt på trapp for vareinntak. Gjenstående arbeider med ferdigstillelse av arkutbygg i nord, kledning under raftekasser, beslag, takrenner og nedløpsrør. Takrenner er delvis skadde etter isdannelser vinterstid.

Kyperom: Under utstikk mot nord. Er ikke kontrollert grunnet manglende adkomst.

Kjeller/underetasje:
Uinnredet del: Ved befaring var det flere synlige mørke flekker på gulv mot yttervegger etter vanninntrengning, vann har også trengt inn ved ytterdør til kjeller. Noe saltutslag på vegger samt synlig vannskader i nedkant av utforet trevegg mot øst. Det var også muggdannelser på overflater etter å ha stått uten oppvarming i lange tider (det opplyses at overflater har blitt nedvasket med vann iblandet klorin for fjerning muggsporer etter at befaring ble utført). I sørlige del er det flere gjennomgående sprekker i yttervegger samt noe sprekker i støpt gulv (også noe sprekker i andre vegger). Himling er ikke underkledd og isolasjon mangler i deler av bjelkelag mot restaurant.

Innredet del: I gang/trapperom er gulvbelegg slitt. I butikkdel er himlingsplater i nordøstre del skadde/dels fjernet. Gjenstående arbeider med ferdigstillelse av påbegynte arbeider.

1. etasje:
I restaurant er gulvbelegg skadd/løsnet i skjøter og teppebelegg er slitt. Veggtapeter er noe skadd. Synlige merker i himling over ark etter lekkasje fra yttertak. Synlige merker på vegger etter tidligere påkjørsel av bæresøyler for takoverbygg. På herre wc og dame wc er laminatgulv utsvelt, himlingsplater er fuktskader og rundt avtrekksventiler (skyldes kondens fra avtrekkskanal). På herre wc er også dørblad skadd.
På kjøkken er gulvbelegg slitt, veggplater er utsvelt rundt oppvaskbenk og fastmontert innredning er moden for utskiftning.
På kjølerom er gulv slitt, i himling er det noe løsnet maling samt vannskade etter kondens fra kjølevift.
I gang/bod er gulvbelegg slitt og listverk mangler i tak.
På kontor er parkettgulv slitt.
På personal wc er dørblad og toalett skadd og gulvbelegg er slitt.
I korridor er gulvbelegg slitt/blæret.
På handicap wc er laminatgulv utsvelt og himlingsplater noe nedpresset.
I forgang til rom er gulvbelegg slitt, synlig kul i vegg, svell i panelt himling og el. panelovn mangler.
På felles dusj/wc er gulvbelegg slitt og sprukket samt noe kondensskader på himlingsplater.
På utleierom nr. 1 er laminatgulv noe utsvelt. På dusj/wc er gulvbelegg utett rundt sluk, på vegger er vinyltapet utett i nedkant, himlingsplater er noe kondensskadd og dør er oppripet.
På utleierom nr. 2 er laminatgulv noe utsvelt. På dusj/wc er gulvbelegg skadd i våtsone, på vegger er vinyltapet utett i nedkant og himlingsplater er noe kondensskadd.
På utleierom nr. 3 er det på dusj/wc utett mellom gulvbelegg/sluk, utettheter mellom vinyltapet på vegg og dør til dusj/wc går tregt.
På utleierom nr. 4 er himlingsplater noe skadd og gulvbelegg på dusj/wc er sprukket mot dørterskel.
På utleierom nr. 5 er laminatgulv utsvelt, veggtapet er skadd og på wc er det kun kaldt vann til servant.

Kaldloft (over hele 1. etasje):
Det er vanskelig tilkomst for kaldloft, er således ikke befart. I følge opplysninger fra eier er det bare delvis montert forenklet undertak. Det har tidligere vært noe lekkasje fra yttertak og det bemerkes at kaldloft anbefales undersøkes nærmere.

Generelt:
Noe varierende gulvhøyder, knirk i gulv samt generelle skjevheter i gulv, vegger og tak. Synlige skjevheter i gulv/tak mellom eldre del og tilbygget del i restaurant samt i tak på frokostsal.
Noe gjenstående listverksarbeider.
Ingen kasser over takmonterte downlights mot kaldloft. Kasser skal være montert for å opprettholde dampsperren samt stoppe varmetap til kaldloft, det opplyses å være mye isdannelser på yttertak.
Bygningen er generelt slitt og bærer preg av manglende vedlikehold.
Grunnet mangelfull tetting av bygget må det påregnes å være skader etter mus/smågnagere. Ved befaringen var vann avstengt og det er således ikke kjent og vannrør, blandebatterier, toaletter og varmtvannsberedere har fått skader etter å ha vært uten oppvarming. Ved befaring var det snø på terreng, mot kjellermur, mot deler av bordkledning og på yttertak - noe som medførte begrenset mulighet for kontroll.

Beskrivelse av tomt

Tomtens opparbeidelse og anvendelse: Samlet matrikkelareal for gnr. 63 bnr. 21, 66, 72 og 134 = 3 050,4 m².
Tomten er opparbeidet med asfaltert gårdsplass i front på ca. 400 m² og gruset gårdsplass på bakre side med oppkjøring på nordre side. For øvrig bevokst med naturbeplantede busker/ trær.
Høyde over havet på gårdsplass i front ca. 322 m og på gårdsplass bakre side ca.325 m. Gode parkeringsforhold på eiendommen.
Grunnforhold: Grunnforhold av løsmasser.
Topografi, utsikt, sol, skygge: Vestvendt område med flate partier og noe skråninger. Gode sol og lysforhold.
Miljø og forurensning: Det er ikke gjort noen vurderinger av eventuelle forurensninger i grunn.
Nedgravde tanker: Utvendig nedgravd oljetank av glassfiber på ca. 1 000 liter på sørøstre side. Det bemerkes at oljetanken ikke er besiktiget, men i følge informasjon ved befaring har denne tanken trolig ikke vært i bruk (er ikke tilkoblet)

Diverse

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Inventar/løsøre kan overtas for en symbolsk sum hvis interesse.

Oppvarming

Montert luft til luft varmepumpe i butikkdel

Byggemåte / Konstruksjon

For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 01.03.2024 av Marvin Breimo teknisk beskrivelse av eiendommen. 

Parkering

På egen gårdsplass.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 25.01.1999.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Ansvarlig megler

Rita Aanes

Regulering

Eiendommen inngår i reguleringsplan for Fjellheimen kro & motel - Majavatn, Grane kommune. Vedtatt av kommunestyrer 05.10.2000. Eiendommen er regulert til formål: Kombinerte formål (PBL § 25.2. ledd): Veg serviceanlegg (Bevertning/Bensinstasjon). Tomtestripe på bnr. 72 er regulert til formål: Boligområde og kjøreveg. Se for øvrig vedlagt reguleringsplan - kart og reguleringsbestemmelser.

Beliggenhet

kart
Logo

Aktiv Helgeland

Annonseinformasjon

FINN-kode350959703
Sist endret24. mai 2024 13:15
Referanse1801240042

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.