Bildegalleri

Tøyen - Attraktivt hjørnelokale med god eksponering. Årlig leienntekt på kr 585 000. Sentral beliggenhet. Lave omk.

Kart med kartnålGruegata 23A, 0652 Oslo
Prisantydning5 690 000 kr
Totalpris
6 022 025 kr
Fellesgjeld
318 467 kr
Fellesformue
160 377 kr
Omkostninger
13 558 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
220 m²
Etasje
1.
Eieform
Aksje
Areal
220 m²
Byggeår
1933
Tomteareal
746 m² (eiet)

Type lokale

Butikk/Handel

Fasiliteter

Rolig
Kabel-TV
Sentralt
Vaktmester-/vektertjeneste
Bredbåndstilknytning

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Eiendom

Gruegata 23A, 0652 Oslo, Etasje: 1

Matrikkel

Aksjebrevnr. 733-754 & 1007 Orgnr. 933685411 i Oslo kommune

Eierform

Aksje

Arealer

Lokalet er delt inn i frisørsalong med resepsjon. Beautysalong med resepsjon og behandlingsrom. Felles kjøkken og toalettrom. Fells inngang til lokalet.

Lokalet er mål til 180 m2 Bruttoareal. Det er i følge forrige takst og eier opplyst om 40 m2 bod/lagerlokale, disse er ikke kontrollmålt, da det ikke var tilgang befaringsdagen.

Arealet som er opplyst er kun eksklusivt, da det ikke er opplyst om andel fellesareal som ligger i seksjoneringen av lokalet. Totale Bruttoareal er på 220 m2.

Areal

BTA: 220

Byggeår

1933

Tomt

Fellestomt 746 kvm

Prisantydning

5 690 000

Andel fellesgjeld/Fellesformue

Andel fellesgjeld: kr. 318 467,- pr.
Andel fellesformue: kr. 160 377,- pr.

Totalpris inkl. fellesgjeld

kr 5 690 000,- (Prisantydning)
kr 318 467,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 6 008 467,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 1 510,- (Eierskiftegebyr kjøper)
kr 3 500,- (Transaksjonskostnad kjøper)
kr 3 538,- (Noteringsgebyr pant)
kr 5 010,- (Transportgebyr)
--------------------------------------------------------
kr 13 558,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 022 025,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad

Kr. 21 797,- pr. mnd.

Felleskostnad inkluderer

Felleskostnadene inkluderer: Renter, avdrag, forsikring, bredbånd, avsetning til fremtidig vedlikehold & eksterne tjenester.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter dekkes gjennom fellesutgiftene i borettslaget/aksjelaget.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

Beliggenhet

Tøyen er et området som har fått seg et skikkelig løft i senere tid med nye trendy steder og urbant miljø. Med sin nærhet til sentrale Oslo, pulsserende bymiljø & behov for et utstrakt servicetilbud oppleves Tøyen som et meget attraktiv beliggenhet. Tøyenbadet med olympisk- og utebasseng ligger også her. I Tøyenparken arrangeres Øyafestivalen hvor norske og store, internasjonale artister inntar scenen. Naturhistorisk museum ligger også like ved.

Adkomst

Adkomst fra bakkeplan.

Offentlig kommunikasjon

Gode offenlige kommunikasjonsmuligheter både fra & til Oslo & stor Oslo.

Inneholder

Seksjonen inneholder 2 stk. næringsdeler samt felles kjøkken & toalettrom.

Byggemåte

Tradisjonell murgård fra ca 1933. Hjørnegård. 5.etg bygning+ kjeller og loft. Støpt betongfundament. Trebjelkelag i etasjeskillere. Yttervegger oppført med teglstein. Flat takkonstruksjon

Standard

- Ny takpapp ble lagt i 2016, forventet levetid i 20 år.
- Det ble lagt epoxy-strømpe innvendig i originalt kjøkkenrør i oppgang A, høyre side, i
2018 grunnet skade på røret.
- Bakgården ble oppgradert med brostein og ny beplantning i 2017/2018. Nye utemøbler
og ytterligere beplantning av bed i og utenfor bakgård ble ferdigstilt sommeren 2019.
- Betongtrapper på fellesområder i alle oppganger ble oljebehandlet i 2018.
- Elkjelen ble reparert ifm. feilfunksjon som ga en større vannskade i oppgang A i 2018.
Skaden ble håndtert og berørte leiligheter har fått rehabilitert bad.
- Borettslaget gikk over fra mineralsk oljefyring til bioolje fra 01.01.20. Nye tanker for
bioolje som sekundær energikilde for oppvarming med total kapasitet på 2000 liter ble
installert i 2020.
- Vinduer og balkongdører med produksjonsår fra ca 1983 ble skiftet ut høst/vinter 2022
grunnet høy alder og redusert funksjon. Utskiftningen berørte ca 50% av borettslagets
vinduer og balkongdører. Forventet levetid på nye vinduer er 35-40 år. Alle nye vinduer ble
levert med fastmontert ventil for bedre ventilasjon og inneklima.

Elektrisk anlegg

Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

Oppvarming

Elektrisk.
Felles sentralfyring via radiatorer

Energimerking

Energiattest med energimerke

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er beregnet til:

Felleskostnader

Fellesutgifter: kr 21 797,- pr.mnd.

Spesifikasjon av fellesgjeld

Aksjelagets totale lån og vilkår:
Lånenr: 83987229031, Handelsbanken
Rentesats per 02.01.2024: 6,3%
Antall terminer til innfrielse: 45
Saldo per 02.01.2024: 2 697 376
Andel saldo: 318 468
Neste termin: 10.01.2024 Neste avdrag: 10.01.2025 (siste termin 10.09.2027)
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 10.01.2025 utgjøre ca kr 8 864,00 per måned for denne boligen

Vi gjør oppmerksom på at sameiet kan ha mottatt varsel om renteendring som ikke er iverksatt pr dags dato.

Overnevnte informasjon er hentet fra forretningsfører.

Årsregnskap

Aksjelaget hadde for år 2022 et negativt resultat på kr 448 703. Resultatet skyldtes i hovedsak en større rehabiliteringsjobb med vinduer som utgjorde kr 978 023,-.

Aksjelag

Aksjelag: Aktieselskapet Gruegata 23, Orgnr: 933685411

Boligen er en aksjeleilighet, og selve eiendommen eies av et aksjeselskap (Boligaksjeselskapet). Et boligaksjeselskap har flere likhetstrekk med borettslag. Kjøp av en aksjeleilighet innebærer at man kjøper en aksje i boligaksjeselskapet som gir borett til en bestemt bolig i eiendommen. Det påløper ikke dokumentavgift når man kjøper en aksjeleilighet, og leiligheten tinglyses ikke i Grunnboken. Din rettighet som eier registreres i stedet i aksjeeierboken.

Boligaksjeselskaper reguleres av aksjeloven og deler av borettslagsloven, der §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 samt § 13-5 gjelder tilsvarende for boligaksjeselskaper, jf. borettslagsloven § 1-4. Eierne av aksjene får medbestemmelsesrett i boligaksjeselskapet sammen med de øvrige aksjonærene, innenfor rammene av aksjeloven, selskapets vedtekter og borettslagsloven.
Selve kjøpsavtalen er regulert av kjøpsloven, men en forutsetning for salget er at avhendingsloven gjelder så langt den passer.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i boligaksjeselskapets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning som kan fås ved henvendelse til megler.

Forretningsfører

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS

Styregodkjenning

Det kreves styregodkjenning for seksjonen.

Dersom lokalet skal benyttes til annet formål enn dagens må dette også styregodkjennes.

Forkjøpsrett

Det er ingen forkjøpsrett i aksjelaget.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vei/vann/kloakk

Vei, vann & avløp er tilnyttet det offentlige nett via private stikkledninger.

Regulering

Bygningen er vernet som kulturminne (tidligere Gul Liste fra Byantikvaren i Oslo)

Eiendommen reguleres av KDP-17 med vedtaksdato 22.04.2009.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

kr 5 690 000,- (Prisantydning)
kr 318 467,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 6 008 467,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 1 510,- (Eierskiftegebyr kjøper)
kr 3 500,- (Transaksjonskostnad kjøper)
kr 3 538,- (Noteringsgebyr pant)
kr 5 010,- (Transportgebyr)
--------------------------------------------------------
kr 13 558,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 022 025,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer

127-23-0110

Hvitvasking

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern

Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret. Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling

EIE Nybygg Romerike AS
EIE nybygg Romerike
Org. nr: 929508610
Snøkrystallen 9
1470 Lørenskog
Tlf:

Ansvarlig megler

Salgsleder | Eiendomsmegler Usanthan Lucas

Saksbehandlere

Usanthan Lucas
EIE nybygg Romerike
Salgsleder | Eiendomsmegler
Mob: 97 98 44 18 / E-post: ul@eie.no

Torkild Vinje
Daglig leder | Eiendomsmegler | Partner
Mob: 40 84 00 56
/ E-post: tov@eie.no

Beliggenhet

kart
Logo

EIE nybygg Romerike

Usanthan Lucas

Salgsleder | Eiendomsmegler

Send melding

Torkild Vinje

Daglig leder | Eiendomsmegler | Partner

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode350074973
Sist endret25. apr. 2024 07:26
Referanse127230110

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.