Bildegalleri

Sentral næringseiendom med høye leieinntekter

Kart med kartnålNytorget 2, 4370 Egersund
Prisantydning10 000 000 kr
Totalpris
10 251 240 kr
Omkostninger
251 240 kr
Kommunale avg.
43 096 kr per år

Nøkkelinfo

Primærrom
1 m²
Bruttoareal
1 180 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 m²
Tomteareal
436 m² (eiet)

Type lokale

Produksjon/Industri

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Adresse

Nytorget 2
4370 Egersund

Matrikkel

Gnr. 13 bnr. 1508 i Eigersund kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger svært sentralt til i sentrum av Egersund. Bygget ligger med god eksponering og enkel adkomst. Kort avstand til parkering mot betaling.
Ellers består byggene rundt av en blanding av leiligheter/boliger, kontorlokaler, butikker og matservering. Det er ca. 1,3km til togstasjon og ca. 150 meter til bussholdeplass.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 1 kvm, Bruttoareal: 1 180 kvm

1.Etasje: BTA: 420kvm S-ROM: 390kvm
2.Etasje: BTA: 420kvm S-ROM: 390kvm
3.Etasje: BTA: 250kvm S-ROM: 180kvm
4.etasje: BTA: 90kvm S-ROM: 81kvm

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Innhold

1. etasje: Butikk lokale med trapperom
2. etasje (Bakkeplan): Butikk lokale med kjøkken, kjøle, kontor, gang, wc rom, heis og lager.
3. etasje: Leilighet, selskapsrom/lager rom, kontorer, 4 trapperom, wc, heis og bod.
4. etasje: Lager rom, utgang til tak, trapperom og gang.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering

Ikke parkering. Parkering følger av gjeldene bestemmelser for området. Dvs. parkering på anviste plasser mot betaling.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 436 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Eiendommen har vannmåler.
Eiendommen er tilknnyttet offentlig vei. Dette er en gågate. Kun kjøretøy med tillatt varetransport.

Reguleringsplan

Reguleringsplan: Forretning/kontor/bevaring av bygninger og anlegg - 19910002-03 - Sentrumsplan (2-1). Eiendommer av regulert til forretning/kontor beliggende i vernesone 1. Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt prospektet.

Vær oppmerksom på at endring av skilt på fasade må godkjennes av kommunen pga. vernesone. I kommuneplanen er området satt av til "Sentrumsformål/bevaringkulturmiljø" Kommunen opplyser at de ikke er kjent med påbegynt planarbeid. Selger er, i den grad de er blitt varslet, pliktig til å informere om forslag til nye reguleringer, nabovarsler og offentlig påbud.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest.
Eksakt byggeår er ikke nøyaktig kjent. Offentlige papirer antyder at det er før 1930. Nye eier må påregne avvik på byggeår.

Prisantydning

10 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Eivind Løyning
Takstdato : 11.07.2023

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 43 096

Leieinntekter

1 060 800 pr. år

1. etasje: Skadberg Hansen AS
2 - 4. etasje: Gelato - Sjokoladefabrikk
3. etasje: Leilighet
Total årlig leie kr. 1.060.000,-

Skadberg Hansen AS
- Betals forskuddvis hver måned.
- Indekreguleres hvert år 01.01.xx
- Leietid til 31.12.2036. Leieforholdet kan sies opp med 12 mnd. varsel.
- Leietaker betaler alle utgifter til drift av egne lokaler.
- Avtale er fornyet 09.12.2021

Gelato AS, Sjokoladefabrikk
- Betales forskuddvis hver måned.
- Indekreguleres hvert år 01.06.xx
- Leietid frem til 01.06.2025
- Leieforholdet kan ikke sies opp før utløpet av kontrakten. Leieavtale inngått 27.05.2020. Garanti er gitt på 75 000kr leie.

Leietaker leilighet
Bygget har en leilighet på 60kvm i 3. etasje med egen inngang gjennom trapperom. Det er skiftet kjøkken og leiligheter er pusset opp i 2021. Den er leid ut fra og med juli 2023 og det eksisterer to måneders oppsigelse.
Det er 1 månedsleie i depositum. Månedsleie er 8500 kr per måned. Rettighet til leie av parkering i Lerviksbakken.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

Advokatene Jensen & Grøsfjell

Annonseinformasjon

FINN-kode349913386
Sist endret26. apr. 2024 00:18
Referanse1240026

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.