Bildegalleri

HASLE/ØKERN - Godt eksponert kontor- og lager eiendom med profilering mot Ring 3 - salg av AS.

Kart med kartnålEikenga 27, 0579 Oslo

Nøkkelinfo

Bruksareal
2 988 m²
Bruttoareal
3 156 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
3 156 m²
Byggeår
1983
Tomteareal
3 190 m² (eiet)

Type lokale

Kombinasjonslokaler
Kontor
Lager/Logistikk
Butikk/Handel
Verksted
Undervisning/Arrangement

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

| Kort om eiendommen

Det er 100% av aksjene i Eikenga 27 AS org.nr.: 916 031 106 som selges. Dette er et single purpose selskap som kun eier seksjon 1 med eierbrøk 7/10 og seksjon 2 med eierbrøk 3/10. Selskapet har ingen ansatte.

Eiendommen er i dag fullt utleid. Vianor leier i dag 1 og 2 etasje med utløp 31.12.2024. Det er potensiell oppside i reforhandling av kontrakt med Vianor/nye leietakere på dette arealet. Arealet kan også fristilles for eier bruker fom. 01.01.2025. Resterende areal (3 etasje) er utleid til et Treningssenter med utløp i Juli 2030.

| Bebyggelse

Eiendommen er et kombinasjonsbygg opprinnelig oppført i 1983. Bygget er over 4 plan, hvor underetasjen består primært av lager/dekkhotell, 1. etasje verksted og resepsjonsområde, 2. etasje kontor og dekkhotell på mesanin, og 3. etasje treningssenter.

Bygningsmassen er godt vedlikeholdt og delvis modernisert i nyere tid. Hele 3. etasje er nylig total renovert i forbindelse med ombygging til dagens leietaker.

Bygget holder gjennomgående god standard. Innvendige vegger er i all hovedsak lettvegger.
Eiendommen har primærkontruksjon i betong, med yttervegger bestående av betongelemter og isolert sandwich-elementer i betong. Fasader med frilagte betongplater og stedvis korrugerte stålplater. Taket er flatt og beskyttet med Sarnafiltekking og singel. Det legges fortiden helt nytt tak på eiendommen. Vinduene har 3-lags isolert glass fra byggeåret. Til eiendommen hører asfalterte parkerings- og adkomstarealer.

Dagens eier legger nå nytt tak på eiendommen.

Det er installert 6 automatiske leddporter.

Eiendommen er oppdelt i 2 næringsseksjoner. Seksjon 1 eierbrøk 7/10 og seksjon 2 eierbruk 3/10.

| Innhold

Bruttoareal: ca. 3 156 kvm

Kjeller: ca. 860 BTA (Trappegang/bitrapp, heis, teknisk rom, bomberom og lagerrom)
1. etg.: ca. 860 BTA (Trappegang/bitrapp, heis, teknisk rom, verksted/butikk og lagerrom)
2. etg.: ca. 576 BTA (Trappegang/bitrapp, heis, teknisk rom og lagerrom) - Mesanin etasje.
3. etg.: ca. 860 BTA (Trappegang/bitrapp, heis, teknisk rom, treningssenter)

Arealangivelsen er hentet fra tidligere verdivurdering. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

| Beliggenhet

Eiendommen tilhører et veletablert næringsområde med lager-, kontor og kombinasjonseiendommer på Hasle, i bydel Grünerløkka i Oslo. Nøyaktig beliggende langs Ring 3, i området som omtales som Hasle Nord. Eiendommen har god eksponering langs Dronning Margrets vei og Ring 3.

Det er kort avstand til offentlig kommunikasjon, med nærliggende bussholdeplasser på Økern og Haslevangen, samt T-banestasjoner på Hasle og Økern. Eiendommen ligger lett tilgjengelig med bil fra både Ring 2 og 3, samt Ulvensplitten. 5 min. med bil fra Ulvensplitten og av/på kjøring til E6.

Enkel adkomst til Oslo sentrum som ligger rundt 20 minutter fra eiendommen.

Eiendommen er beliggende med kort avstand til Hasle Torg, et nabolagssenter med ulike handels- og servicetjenester. I tillegg med nærhet til Økernbygget og Økern sentrum, som for øyeblikket er under ombygging og skal legge rammene for det som skal bli fremtidens "hovedstad" øst i Oslo.

| Parkering

Til eiendommen hører asfalterte parkerings- og adkomstarealer, samt manøvrerings areal på egen tomt.

| Standard

- Toaletter og garderobe.
- Pauserom med kjøkken og tilhørende utstyr.
- Vaskerom med veggmontert utslagsvask og veggmontert blandebatteri.
- Person- og vareheis.
- Rulleporter i stål til bilverksted.

Det er installert vare- og personheis (2T) fra kjeller til tredje etasje.
Bygget har brannvarslingssystem og deler av bygget er sprinklet.
Det er installert seks automatiske leddporter, varmepumper og varmluftsovner. Øvrig teknisk anlegg anses i hovedsak å være fra byggeåret.

| Beskrivelse av tomt

Tomteareal: 3190 kvm.
Eierform: Festet tomt.

Festeavtalen følger i 60 år, av avtale fra 01.06.1983 til 01.06.2043 uten rett til forlengelse.
Årlig festeavgift fom. 01.07.2024 er kr. 870 000 og ble sist regulert Januar i 2024.

| Oppvarming

Eiendommen varmes opp av elektrisitet.

| Energimerking

Eiendommene er ikke energiklassifisert. Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Beliggenhet

kart
Logo

Metra Næringsmeg­ling AS

Espen R Pettersen

Næringsmegler

Send melding

Marius Henriksen

Næringsmegler

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode349749077
Sist endret29. apr. 2024 13:10
ReferanseMTRA1.2412

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.