Bildegalleri

NY PRIS! Næringseiendom med stort potensiale - camping - cafè - molo - hyttetomter

Kart med kartnålVårdalsneset, 6982 Holmedal
Prisantydning6 900 000 kr
Totalpris
7 073 702 kr
Omkostninger
173 702 kr
Verditakst
9 000 000 kr
Kommunale avg.
16 488 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
55 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
55 m²
Byggeår
1800
Tomteareal
142 739 m² (eiet)

Type lokale

Andre

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Adresse

Vårdalsneset
6982 Holmedal

Matrikkel

Gnr. 202 bnr. 10 i Askvoll kommune

Nærområdet

Eiendommen er delvis opparbeidet til campingplass med molo og småbåthavn. Det er delvis reguler til hytteformål, og to fradelte hyttetomter følger med eiendommen.

Eiendommen ligger i ett kystnært område, i ytre del og nordsiden av Dalsfjorden. Til europavei 39 er det 43 km. Til hurtigbåtanløpet i Askvoll, med daglige avganger til Bergen og Nordfjord, er det 8 km.

I området lokalt er det utbygd tomter for boligformål og fritidsformål. Ellers er det for det meste gårder med spredd bebyggelse.

I Holmedal ligger mellom annet Helle knivfabrikk, Holmedal Næringshage, småbåthavn, kirke, samfunnshus, Holmedal Montessoriskule og barnehage.

I kommunesenteret Askvoll ligger alle kommunale kontor og barnehage, skoler og kultur- og idrettsbygg.

Sentrum har ellers flere servicefunksjoner som hotell, fysioterapi og tannlege, og ulike kontor-
/næringsvirksomhet med post i butikk, rekneskapstenester, diverse butikker og vinmonopol.

Avstand til:
- barnehage: 3,5 km
- barneskole (Montessoriskole): 3,5 km
- barne- og ungdomsskole (Askvoll): 6,5 km
- dagligvareforretning (med post i butikk): 8 km
- kommunesenter (Askvoll): 8 km
- Dale (kommunesenter i Fjaler): 18 km
- nærmeste by (Førde): 58 km
- Bergen: 182 km
Ved fylkesvei 361 er det tilgjengelig kollektivtransport.

Type, eierform og byggeår

Annet Selveier, oppført i 1800, modernisert i 2016

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 55 kvm

BTA bygninger:
Smedhuset 55 m²
Uthus/teknisk 20 m²
Sanitærbrakke 19 m²

Tomt:
Gbnr. 202/10: 128 756,1 m2
Gbnr. 202/67: 12 587,3 m2 (inkl vannflate i småbåthavn)
Gbnr. 202/65: 730,6 m2
Gbnr. 202/66: 665,1 m2

Sum areal: 142 739,1 m2

Arealer og fordeling per etasje (NY)

Smedhuset er en eldre tømmerbygning som er flyttet til stedet i 2016. Bygningen er innredd med storkjøkken, toalettrom og ett mindre kafelokale. Konstruksjoner i treverk, med utvendige fasader av trekledning og taktekking av skifer. Bygningen er tilkoplet vann, avløp og strøm. Utvendig er det areal for utvendig servering, inngjerdet med rekkverk av smijern og dekke av belegningsstein.

Like bak Smedhuset er det satt opp en bygning for tekniske installasjoner og mindre lager. Grunnmur av betong. Yttervegger av lecablokker med utvendig kledning av bord i trevirke. Pulttak av sperr i trevirke med undertakstekking av papp. Bygningen er ikke ferdigstilt.

På campingarealet er det satt opp ei sanitærbrakke. Denne inneholder dusj- og toalettrom. Fundamentert på planerte steinmasser med bjelker i trevirke på terreng. Konstruksjoner i trevirke. Utvendige fasader av veggkledning i trevirke og taktekking av membran/papp. Bygningen er tilkoplet strøm, vann og avløp.

Ved strandlinjen er det satt opp en brakke nyttet til drift og lager knyttet til sjøsport og vannaktiviteter. Denne inneholder service- og lagerrom. Bygningen er fundamentert på planerte masser med bjelker i stål på terreng. Trolig bindingsverk og sperr i trevirke. Utvendige fasader av veggkledning og taktekking av profilerte metallplater. Bygningen er tilkoplet strøm ved utvendig industrikontakt med skøyteledning.

Info om bygningen er hentet fra takst.

Innhold

Salget omfatter 4 bruksnummer:
Gbnr. 202/10: 128 756,1 m2
Gbnr. 202/67: 12 587,3 m2 (inkl vannflate i småbåthavn)
Gbnr. 202/65: 730,6 m2
Gbnr. 202/66: 665,1 m2
Sum areal: 142 739,1 m2

Eiendommen er bygd ut med interne veier og planerte areal med dekke av grus. Det går en intern grusvei, lyssett med gatelys, mellom hyttefelt i nord og campingareal/småbåthavn i sør. Transformatorbygg, vann-, avløp-, fiber- og strømkabler er etablert i grunnen i hyttefeltet, campingplassen og tilstøtende areal på eiendommen.

I hyttefeltet er det 7 ledige hyttetomter der infrastruktur er etablert i nær tilknyting til desse. 2 av desse tomtene er fradelt med eiet bnr. 65 og 66. På campingplassen er det opparbeidd interne tilomstveier og planerte areal for oppstilling av campingvogner. Eier opplyser at det er tilrettelagt for 30 faste plasser på arealet, og 10-20 plasser ved korttidsleie.

Septiktank på 14 m3 ligger i terrenget like øst for hyttefeltet nord på eiendommen. Rekvirent opplyser at avløp fra Smedhuset og campingplassen er ført til septiktank på 12 m3, som står på naboeiendom ved sjøkant med gbnr. 202/57. Det foreligger ikke avtale på rett til tilkopling eller kostnadsfordeling.
På bnr. 67 er det etablert en småbåthavn med flytebrygge og mindre kai. Det er etablert strøm og vann i grunnen frem til molo. Eksisterende flytebrygge er tilkoplet dette. Rekvirent opplyser at det er inntil 6 ledige plasser ved eksisterende flytebrygge, med mulighet for utvidig.

Sør på eiendommen er det større planerte areal. Større deler har dekke av grus og gressdekke. Deler er planert areal med dekke av pukk. Ett område er fjell som er skutt ut, der enkelte masser av pukk og fjellblokker ligg igjen.

Mot sjøkant nord for småbåthavna er det ei sandstrand. Mellom hyttefelt og campingplass er det en mindre innsjø.

Til eiendommen tilhører også en utmarksparsell på ca 32 dekar, som ligger ca 1 km nordvest for bebygd del av eiendommen. Denne har plantet sitkagran på større deler av arealet. Boniteten er likevel dårlig, skrinn fastmark (kjelde: NIBIO Gårdskart). Rekvirent opplyser at skogen er nær hogstmoden. Det er ikke etablert vei frem til
parsellen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 142 739 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

7 hyttetomter
I takstdokumentet er 7 hyttetomter inkludert. To av desse er fradelt, med eget matrikkelnummer.
Eiendommene ligger i eksisterende hyttefelt med etablert infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm og fiber.

Av sammenliknbare fritidstomter som er omsatt i dette distriktet, er markedsverdi av desse tomtene omsatt enkeltvis, vurdert til kr 550 000,-.

Omsetning av hyttetomter har til nå gått over år, og en er inne i en tid med høye renter og lite akivitet innen fritidsmarkedet. En forventer derfor at omsetning av de resterende tomtene vil ta flere år.

Småbåthavn
I opparbeidd småbåthavn er det etablert en flytebrygge, der ca 20 båtplasser er omsatt. Rekvirent opplyser om 6 ledige båtplasser i eksisterende flytebrygge, og mulighet for å utvide denne og/eller etablere flere flytebrygger i havnen. Per dags dato blir båtplasser på 3,75 meter bredde omsatt for kr 85 000,-. Hver plass betaler i tillegg kr 2 500,- per år for drift og vedlikehold. (kjelde: eier)

Etterspørsel av båtplasser i småbåthavn er jevnt tilstede. Enkelte havner i området er fulle, og har ventelister. Ved eventuell utvikling av campingplass og salg av hyttetomter, er det forventet at etterspørselen lokalt vil øke.

Campingplass

Campingplassen har opparbeidet interne tilomstveier og planerte areal for oppstilling av campingvogner. Det er etablert vann, strøm og avløp (for kvernetoalett) frem til hver oppstillingsplass. Eier opplyser at det er tilrettelagt for 30 faste plasser på arealet, og 10-20 plasser for korttidsleie. 3 av de 30 faste plassene er per dags dato utleid for kr 15 000,-/år. Leien inkluderer bruk av sanitærbrakke, men strøm blir fakturert utenom. Leie for faste campingplasser i distriktet varierer frå ca kr 10 000 til kr 30 000 per år. Fasiliteter og geografisk plassering er ulik. En forventer at det vil ta flere år å få full dekning på faste utleieplasser.

Tilliggende fasiliteter

Eier opplyser at det ligger en forkjøpsrett til eventuelle fremtidig oppførte utleiehytter sør på eiendommen, om desse skulle bli lagt ut for salg. Prisen skal vere etter indeksregulert kostpris. Avtaledokument er ikke lagt frem.

Eier opplyser at det eksisterer en eldre avtale om tilbakeføring av matjord på gnr. 202 bnr. 5, 6 og 7, når uttak av leire er ferdig (tidlegere og eldre aktivitet på området). Avtaledokument er ikke lagt frem.

Eiger opplyser at en betaler kr 2500 kr i årlig leie til naboeiendom gbnr. 202/5. Dette stammer fra tidligere aktivitet på eiendommen. Avtaledokument er ikke lagt frem.

Reguleringsplan

Eiendommen er mellom annet regulert til fritidshus, utleiehytter, campingplass og småbåtanlegg.

Deler av eiendommen er bygd ut i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Den har mulighet for videreutvikling innen rammene for denne planen.

Sør på eiendommen ligger ett arkeologisk minne som er automatisk fredet. Dette er inkludert som "kulturminnevern" i reguleringsplanen.

Kjøper/ny eier må sette seg inn i gjeldende plan for området, og gjøre selvstendige vurderinger av gjeldende reguleringsplan for eiendommen.

Sjå vedlagt reguleringsplan med forskrifter.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Prisantydning

6 900 000,-

Takst / tilstandsrapport

Markedsverdi : 9 000 000,-

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 16 488 pr. år
Eiendomsskatt kr. 2380,- kommunale avgifter kr. 14 108,- pr år.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen blir solgt slik den fremstår ved visning, jf. avhendingslova § 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine regler om når eiendommen har mangel blir fravikes til ugunst for kjøper.
Avhendingslova § 4-19 (2) fravikes slik at reklamasjon senest kan finne sted 1 år etter overtagelse.

Informasjon som er gitt i dette prospektet samt annen informasjon som er oppgitt i prospektet eller framlagt ved salget blir forutsatt gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud blir lagt inn.

Oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke blir brukt til bolig- eller fritidsformål og er dermed å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingsloven 1-4 nr. 3. Følgende punkt i eiendomsmeglingsloven blir derfor fraveket heilt eller delvis: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8, jf. forskrift om eiendomsmegling § 1-2.

Fjordane Eiendomsmegling AS (megler) gjør oppmerksom på at opplysninger gitt i salgsoppgaven er informasjon hentet fra kommune, takst og selger. Megler tar ikke ansvar for om informasjonen er ufullstendig eller rett. Megler fraskriver seg ethvert tap som følge av opplysninger som er feilaktige, misvisende eller ufullstendige. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Ansvar for tap som skyldes andre forhold enn det som kommer frem i salgsdokumentene kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstager.

Solgt 'som den er'

Eiendommen blir solgt slik den fremstår ved visning, jf. avhendingslova § 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine regler om når eiendommen har mangel blir fravikes til ugunst for kjøper.
Avhendingslova § 4-19 (2) fravikes slik at reklamasjon senest kan finne sted 1 år etter overtagelse.

Informasjon som er gitt i dette prospektet samt annen informasjon som er oppgitt i prospektet eller framlagt ved salget blir forutsatt gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud blir lagt inn.

Oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke blir brukt til bolig- eller fritidsformål og er dermed å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingsloven 1-4 nr. 3. Følgende punkt i eiendomsmeglingsloven blir derfor fraveket heilt eller delvis: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8, jf. forskrift om eiendomsmegling § 1-2.

Fjordane Eiendomsmegling AS (megler) gjør oppmerksom på at opplysninger gitt i salgsoppgaven er informasjon hentet fra kommune, takst og selger. Megler tar ikke ansvar for om informasjonen er ufullstendig eller rett. Megler fraskriver seg ethvert tap som følge av opplysninger som er feilaktige, misvisende eller ufullstendige. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Ansvar for tap som skyldes andre forhold enn det som kommer frem i salgsdokumentene kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstager.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

Fjordane Eiendomsme­gling AS

Ole Rune Døskeland

Advokat MNA

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode348691434
Sist endret17. mai 2024 00:40
Referanse2240032

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.