Bildegalleri

Kontorbygg - Speiderveien 4 - Parkering

Kart med kartnålSpeiderveien 4, 8008 Bodø
Prisantydning16 000 000 kr
Totalpris
16 401 342 kr
Omkostninger
401 342 kr
Verditakst
16 000 000 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
1 426 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 426 m²
Byggeår
1979
Tomteareal
1 037 m² (eiet)

Type lokale

Kontor

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Adresse

Speiderveien 4
8008 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 1471 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i område Østbyen, nær tidligere svømmehall og Rensås parken. Nærområdet bestående av variert bebyggelse, relatert til næring, kommunale eiendommer og boliger. Adkomst til eiendommen med direkte avkjøring fra enveiskjørt, kommunal asfaltert vei. Opparbeidet parkeringsareal på egen tomt. Parkering for øvrig i tilliggende gateareal på avgiftsbelagte plasser. Eiendommen har hovedadkomst fra kommunalt asfaltert veiareal. Speiderveien er en enveiskjørt gate.

Nærområdet

Områdene rundt er benyttet til diverse verksteder, bilforetak, annen næring og bolig.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1979

Bygninger og byggemåte

Se vedlagte takst datert 13.10.20203, utarbeidet av Kenn Charles Arntzen.

Eiendommens historie

Eiendommen har i sin helhet vært utleid til Bodø Kommune.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 426 kvm

Kjeller: Bta 146 kvm. Innhelder boder, lager og tekn. rom.
1.Etasje: Bta 526 kvm. Kontorer, ganger, toalettrom, kjøkken, sosialsoner
2.Etasje:Bta 524 kvm. Kontorer, ganger, toalettrom, kjøkken, sosialsoner
3.Etasje:Bta 230 kvm. Kontorer, møterom, ganger toaletter, kjøkken, spiserom/møterom med utgang til terrasse. Ventilasjonsrom.

Utstyr

Det er montert heis i bygningen. Kapasitet 1000 kg/13 personer. Heis skiftet 2018.
Ventilasjon (eldre).

Standard

Bygningen holder normal standard. Opprinnelig bygning fra 1979 og senere tidvis modernisert og tilpasset leietaker. Bygningen fremstår i det vesentlig med god tilstand. Det har vært noen problemer med fuktinntregning i kjeller mot naboeiendom. Det har også vært tidvis problemer med lekkasje fra taktekke og i tilknytning til takvinduer. Det vises noen mindre følgeskader etter dette.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på eget tomteareal, samt avgiftsbelagt parkering på kommunalt veiareal. Eller parkering langs gate eller offentlig parkering

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 037 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er i sin helhet utnyttet til adkomst og parkeringsareal.

Vei, vann og avløp

Adkomst: Adkomst til eiendommen med avkjøring fra Speiderveien som er enveiskjørt gate. Opparbeidet parkeringsareal i bakgård, asfaltert.
Vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett.
Avløp: Privat stikk tilknyttet offentlig nett.

Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034, endret 23.03.2023
Utdrag fra denne:

Området ligger i hensynsone : H710
§ 11 Bestemmelser til hensynssoner
§ 11.5 Båndleggingssoner
§ 11.5.1 Båndlegging for fremtidig regulering etter PBL (H710)
Krav om områderegulering
Følgende områder, med hensynssone 710, har krav om områderegulering før utbygging kan finnested:
Områdereguleringer ved gamle Riksvei/Speiderveien og Sivert Nielsens gate
Områderegulering av Mørkved bydelssenter
Større veitraseer

Følgende traseer er båndlagt for fremtidig utbygging med hensynssone H710:
Trase for ny RV 80 forbi Tverlandet. Hensynssonen omfatter 30 meter på hver side av senterlinje i åpent terreng og 20 meter på hver side av senterlinje i tunellsonene.
Kryss RV80-Grøttingen på Tverlandet.
Alle tiltak innenfor hensynssonen må godkjennes av Statens vegvesen før iverksetting

Prisantydning

16 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ing. K. Arntsen AS / Kenn Charles Arntsen
Takstdato : 13.10.2023
Markedsverdi : 16 000 000,-

Diverse

Kjøper må påregne kostnader i forbindelse med fjerning av arkiv og det vil bli hull i gulvet etter fjerning, som vil bli tettet.
Eldre VVB som må påregnes utskifting, eldre opprinnelig ventilasjonsanlegg.

Kontakt megler for ytterligere informasjon/ visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode348283216
Sist endret25. apr. 2024 00:30
Referanse1230102

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.