Bildegalleri

Trondheim - 20 isolerte lagerseksjoner - ca 8 minutter kjøring fra E6 / Tiller - salget starter nå - 72 - 148 BTA kvm.

Kart med kartnålNordsetvegen 472, 7540 Klæbu

Nøkkelinfo

Eieform
Eier (Selveier)
Tomt
Eiet

Type lokale

Lager/Logistikk

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Bredbåndstilknytning
Kjøreport

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Om prosjektet

Fleksible, isolerte og frostfrie lagerseksjoner. Lagerseksjonene er optimale for laging av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted og lagerplass for små / mellomstore bedrifter. Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy.

Seksjonene leveres med opplegg for vann / avløp for fremtidig bad eller sanitærutstyr, oppvarming med fastmontert vifteovn og kan innredes etter behov.

Seksjonene er på ca. 72 - ca.148 kvm og har 5,3 meter fri takhøyde. Størrelsen er fleksibel og kjøper kan slå sammen flere seksjoner.

Priser:
72 kvm BTA kr 1.290.000
148 kvm BTA kr 2.580.000

Hvorfor leie når du kan bruke pengene til å investere i en lagerseksjon som nedbetales over tid og du bestemmer over selv !

For bedriftskunder tilbys det en justeringsavtale mulighet for MVA fradrag på kjøpet.

Ta kontakt for reservasjon / gjennomgang. Link til prosjektets hjemmeside: https://www.creto.no/nordsetvegen-472

Tomteområdet planlegges med oppføring av totalt 4 bygg med lagerseksjoner. Dette prospektet og denne beskrivelsen gjelder for det første bygget.

Utearealene opparbeides i hht situasjonsplan. Kjøreveg og arealer utenfor og mellom bygg opparbeides og asfalteres med fall til sluk og / eller grøft. Asfalten avsluttes under overkant betonggulv i portåpninger og dører og med godt fall ut fra bygget.

Bygget deles inn i 20 seksjoner. Størrelse på seksjonene vil variere litt, men gjennomsnittlig vil de være på BTA 72 m2 / NTO 70 m2 for de minste og BTA 148 m2 / NTO 144 m2 for de største.

Bygget er isolert og prosjektert iht gjeldende forskrifter (TEK 17), og godkjent som lager og garasje. Seksjonene leveres uten ventilasjon og innredning. Seksjonene er ikke beregnet for varig opphold eller permanente arbeidsplasser. Det er seksjonseiers ansvar å til enhver tid sørge for at bruken tilfredsstiller gjeldende forskrifter og sameiets vedtekter.

Innvendig fri høyde opp til takplater er 5,3 meter.

Brystning av isolerte betongelementer ca 1 meter over gulv. Taket er konstruert med selvbærende takplater i galvanisert utførelse og isolert med ubrennbar isolasjon. Taket tekkes med ett lag asfalt takbelegg.

Ytter og innervegger i isolerte sandwichelementer. Bygget er dimensjonert for normal brannbelastning og veggene mellom seksjonene holder brannseksjoneringskrav med brannmotstand 30 minutter.

Gulvoverflate leveres som stålglattet og støvbundet betonggulv, men avrettes ikke med avrettingsmasse. Mindre planavvik kan forekomme. Det blir ikke levert oljeutskillere eller sluk i gulv med avløp. Det vil ikke bli lagt radonsperre i grunnen. Det leveres vinkelstål i portåpning for å beskytte betongkant.

Seksjonen leveres med en elektrisk leddheiseport (bxh = 4x4,3m) med vinduer
og fjernkontroll.

Elektroinstallasjon
Utvendig monteres og leveres det belysning med lyskastere montert på fasade.
Hver seksjon utstyres med fastmontert vifteovn med
effekt 3kW ( 72 kvm ) og 5kw (148 kvm ).

Det leveres underfordelingsskap for strøm i hver seksjon, 64 A for seksjoner 148 m2 og 32 A for for seksjoner 72 m2. Det leveres grunnbelysning med to armaturer ( 72 m2 ) og 4 armaturer ( 148 m2 ), stikk for tilkobling til port, samt ett kombistikk ( 3 fas + 1 fas )
Det legges inn trekkerør for fiber til hver seksjon. Innvendig i hver seksjon legges det trekkerør fra fordelingsskap under gulvet til hvert hjørne av seksjonen ( for enklere oppkobling / utvidelse av fremtidig stikk )

Vann / avløp / rørlegger
Det leveres oppstikk Ø110 med tett endelokk til hver seksjon koblet på avgreining fra bunnledning. Det leveres vannrør 25 mm fra teknisk rom til hver seksjon. Det leveres vannrør fra vanninntaket i seksjonen, under gulv og til yttervegg ved port.


Teknisk rom
Strømmålere for hver seksjon leveres og blir plassert i teknisk rom. I samme tekniske rom vil det bli etablert fordelerstokk / skap for vanntilførsel til hver enkelt seksjon. Det forberedes for målere til hver seksjon og målere monteres til de kjøpere som ønsker å koble til vann. Dette bestilles og betales særskilt av kjøper som tilvalg. Sløyfer / målere merkes med seksjonsnummer. Det leveres og monteres sluk i teknisk rom.

Det leveres og monteres brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.

Tilvalg

Utbygger legger til rette for følgende tilvalgsmuligheter som gjennomgår i forbindelse med inngåelse av kontrakt:

1.Messanin på inntil 20 % av gulvarealet
2.Det kan leveres sluk i gulv til fremtidig bad eller sanitærutstyr
3.Intern vannmåler for seksjonen og sanitær utstyr er tilvalg

Tilgang til vaskemuligheter
Utbygger har tilgang til andre eksisterende bygg på området. Her vil det bli tilrettelagt med innendørs vaskehall for vask av biler, båter, hengere og annet utstyr. Hallen vil bli utstyrt med høytrykksspyler og oljeutskiller. Sameiet vil få ansvar for vedlikehold og renhold og leiekostnader innkreves via sameiets felleskostnader. Brukskostnader med vannforbruk og vaskemidler planlegges innkrevd via betalingsautomat / app. Vaskehallen planlegges ferdigstilt ved oppstart av bygg nr 2.

I tilknytning til vaskehallen vil det blir tilgang til rom med wc.

Fiskerettighet i Nidelven
Utbygger vil sikre en rettighet for fiske i Nidelven for de til enhver tid eiere av lagerseksjoner i Nordset Lagerseksjonssameie. Rettigheten vil bli tinglyst til fordel for sameiet på eiendommens grunnboksblad.

Parkeringsforhold
Hver seksjonseier har rett til parkering / biloppstilling foran egen lagerseksjon i hht sameiets vedtekter med 5 meter foran egen port i sin seksjon. Utvendig lagring vil ikke bli tillatt.

Vei, vann og kloakk
Det er offentlig vei frem til eiendommen. Det er offentlig vann men private stikkledninger og avløpsanlegg. Trondheim Kommune har planer for en ny avløpsstasjon i området. Når denne etableres vil avløpsanlegget kobles over til det offentlige.

Utbygger dekker tilkoblingsavgift for vann. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter ( dersom det monteres vannmåler og tas i bruk vann i seksjonen ) og eiendomsskatt etter overtagelse.

Kostnader til renovasjon vil håndteres gjennom sameiet som felleskostnad.

Reguleringsbestemmelser
Området er regulert til næringsbebyggelse - lager iht
detaljreguleringsplan forNordsetvegen 472, gnr / bnr.
501/ 41 og 501/ 42, r2020001 sjekkes.
Bilder / illustrasjoner i salgsprospekt kan avvike fra tegninger av fasade.

ENERGI
Energimerking foreligger ikke.

Beliggenhet

Lagerprosjektet ligger ca 8 minutter kjøretid fra Tiller og avkjøringsrampen fra E6. Området ligger langsmed Nidelva ca. 2 km etter Tillerbrua mot Klæbu.

Ansvarlig megler

Oddvar Rakstang

Beliggenhet

kart
Logo

Creto Næringsmegling AS

Oddvar Rakstang

Daglig Leder / Næringsmegler MNEF

Kirsten Setsaas

Næringsmegler MNEF

Annonseinformasjon

FINN-kode348162687
Sist endret12. juni 2024 13:09
ReferanseCN9.221031

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.