Bildegalleri

Solgt

Næringseiendom med mange muligheter midt i Lunner sentrum

Kart med kartnålLunnerlinna 22, 2730 Lunner
Prisantydning3 950 000 kr
Totalpris
4 049 750 kr
Omkostninger
99 750 kr
Kommunale avg.
16 841 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
531 m²
Etasje
3.
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
531 m²
Byggeår
1987
Energimerking
D - Rød
Tomteareal
1 159 m² (eiet)
Overtakelse
Etter nærmere avtale.

Type lokale

Kombinasjonslokaler
Garasje/Parkering
Kontor
Lager/Logistikk
Butikk/Handel

Fasiliteter

Garasje/P-plass

Kort om eiendommen

Det tidligere Tretex bygget i Lunner sentrum er for salg. Bygget er oppført over 3 plan og har fine muligheter for å kunne utvikles til næringsbruk. Eiendommen har fin adkomst med stor parkeringsplass på sydsiden. Enkel adkomst fra vei og eiendommen ligger med fin eksponering mot Lunnerlinna som er hovedgaten gjennom sentrum. Eiendommen består av 1 etg med butikklokaler/produksjonslokaler. 2 etg. med kontorlokaler og møterom, samt mørkerom og vifterom til bygningens ventilasjonsrom mm. Sokkeletg. med garasjeportadkomst på 2 steder for vareleveranser mm., samt egen adkomstdør til vindfang som fører til store rom som er brukt som trykkeri i tillegg til flere mindre rom.
Eiendommen inviterer til muligheter for den krevative forretningsmann med tanke på bruken av eiendommens lokaliteter.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i sentrum av Lunner. Fra eiendommen er det umiddelbar nærhet til Lunner togstasjon. Godt veinett til omkringliggende områder. Det er ca. 50 km til Oslo, ca. 40 km til Gardermoen, ca. 60 km til Gjøvik og ca. 25 km til Hønefoss. Gangavstand til andre forretninger i Lunner sentrum.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruksareal: 531 kvm

Bruksareal:
Bygningen 531 kvm

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 13.07.2023 utført av Tømmermester Morten Børmarken. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Se vedlagte tegninger fra Lunner kommune og eier inntatt i salgsoppgaven.

Viser videre til punkt om ferdigattest senere i salgsoppgaven.

Adkomst

Fra Oslo: Følg RV 4 ut av Oslo og igjennom Nittedal til du kommer til Roa. Har tar du av inn på E16 mot Jevnaker. Vel inne på E16, ta første avkjøring til høyre inn Rypsekkveien følg veien mot Lunner. Eiendommen ligger på høyre hånd ved innkjøringen til Lunner togstasjon i Lunner sentrum.
Eiendommen vil bli merket med til salgsplakat fra Krogsveen, ved felles visninger vil det bli skiltet med krogsveen visningsbukker.

Veibeskrivelse Se Google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Standard

Bygningen er oppført med sokkeletg og 1 etg, samt loftsetasje.

1 etg.:
Hovedinngang til tidligere produksjonshall for trykkeriet i 1 etg., vinylbelegg på gulv og malte vegger og malt himling. Store vinduer ut mot parkeringsareal mot vei, kan også benyttes som butikklokale. I samme etasje er det flere rom som på tegning er nevnt som pakkerom, wc/teknisk rom, vindfang. Hovedbygningen er tilbygget på nordsiden slik at det er adkomst til ytterligere lokale på nordsiden. Trappeløp opp til 2 etg. og ned til sokkeletg. befinner seg midt i etasjeplanet.

2etg.: trappen opp leder frem til etasje med standart med vinylgulv, malt glassfiberstrie dels trepanel på vegger og malt dels trepanel i himling. inneholder kontorer, møterom, wc, kjøkken, garderobe, rom tidligere brukt som mørkerom og ventilasjonsrom.

Sokkeletg.:
Adkomst både innenfra og utenfra til etasjen via egen inngangsdør til trykkerilokalet og via 2 garasjeporter for vareleveranser etc. Etasjen er romslig og består ihht til tegninger av lagerrom, trykkerirom, varemottak rom tidligere brukt som rammevaskerom, trapperom, vaskerom og garderoberom. Gulvflater er hovedsakelig vinylbelagt og noe malt/behandlet betonggulv, vegger er pusset og malt lecavegger. Himling er malt lecaplank som danner etasjeskille.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med 2 varmepumper og panelovner. Varmtvannsbereder montert i sokkeletg. på 200 liter.
Dersom rom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med.

Bebyggelse

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av eiendommen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre/mur/betong. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten. Bygget er oppført i bindingsverkskonstruksjon på grunnmur av betong med saltakskonstruksjon tekket med betontaktsten og delvis taksteinsplater i stål.

Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Lite vedlikeholds behov. Takstein trengs å steames for mose, evt lakke avflassing på stålplater-
Gulvene i garasjene og tilstøtende rom i u.etg. trenger epoxymaling. (NB! etter taksmannens befaring og rapport er gulv blitt behandlet med epoxymaling el. der det var behov for dette.)
Ekstra pulverapparater og oppgradering av/med plogskilt.
Vask og generell rengjøring, alle veggflater inne trenger å få noen malings strøk og sparkling av en del hull etter utstyrsmontasje.
Huset fremstår som godt vedlikeholdt. Noe fukt utslag på bakvegg i u etg, drenering på vestside er reparert. Trapp inngangsparti bør justeres. Inkl UU.
Vinduer og dører er uten råteskader eller rustangrep på beslag, men er fra 1986 og 1987
Bygget er drenert og alt overvann og drensvann er ført til kommunalt anlegg, samt noe til terreng.
Egen inngang til kjeller/u etg er etablert. Alt vann og avløp er oppgradert og ført til Komm. Anlegg.
Huset er generelt i bra stand, ingen råteskader, bra med sanitær anlegg, en del malingsarbeider må
påregnes. Trappehus er panelkledd på veggene og med linolium i trappetrinnene. U etg inneholder
wc, VVB og dusj.

Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om rommet/badet/bygningsdelen/skjevheten/sluket/fuktigheten/taket/det elektriske etc. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Eier opplyser også at det er noen vinduer som er skiftet i 1994 og 2019. Det er ikke spesifisert hvilke det er snakk om i bygget. Eier opplyser også om at tilbygget har vinylbelegg i sokkeletg. samt at "garasje" mot syd i hovedbygget er behandlet med epoxybelegg.

Parkering

På eiendommen er det romslig parkeringsarealer med asfaltert plass mot syd og vest på tomten. Adkomsten er fra veien inn til Lunner togstasjon.

Tomten

Eiertomt bestående av 2 parseller på tilsammen 1159 kvm. Tomten er opparbeidet med asfaltert areale på sydsiden og vest samt på østsiden utenfor sokkeletg. hvor det er garasjeporter inn fra gaten. Det er oppsatt en solid støttemur med stålgjerde på toppen som også danner adkomst til tranformatorrom som tilhører elektrisitetsverket. Ellers er det anlagt gress på resten av tomten. Eiendommen har fin eksponering mot Lunnerlinna som er hovedgaten gjennom Lunner sentrum. Tomten består av 2 parseller med henholdsvis bruksnummer 35 og 35. Tomtekart er inntatt i salgsoppgaven som bilag og interessenter bes om å sette seg inn i disse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 16.841,- for 2023, det foreligger ikke tall for inneværende år ennå. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Eiendommen har vannmåler så forbruk av vann/kloakk kommer i tillegg. Eiendommen er tilknyttet vannmåler og kostnadene til forbruk av vann og kloakk vil derfor avhenge av faktisk forbruk. Det koster kr. 63,16 pr. kubikkmeter vann og kloakk som forbrukes (pris for 2023).

Nåværende eier har hatt et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 139.000,- for 2022. ca. 56.000,- for 2023 dog var det da kun 2 mnd drift og resten av året var fyring for frostsikring.

Det foreligger ikke informasjon om hva årlig forsikringspremie på eiendommen beløper seg til.

Det er ikke kjent hva slags internett tilkobling som er tilgjengelig for bygningen.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 06.05.1987. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: at taktekking og utvendig planering ferdigstilles.

Det er uklart om dette er utført. Men det fremstår som gjennomført, dog overtar kjøper overtar ansvaret for dette.

Det gjøres oppmerksom på at bygningen er tilbygget i 1994 etter at midlertidig brukstillatelse er gitt.
Megler har bestilt informasjon fra Lunner kommune i sakens anledning og fått oversendt 2 stk tegningssett som er datert henholdsvis 13.12,94 samt endringstegning datert 20.12.94. Det foreligger skriftlig tilbakemelding vedr. nødvendighet av å søke om ferdigattest på tilbygget. Lunner kommune besvarer at tilbygget lovlig kan brukes selv om det ikke foreligger ferdigattest.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Eiendommens rom synes å være i tråd med byggetegninger, dog mangler tegning av sokkeletg. på tilbygget og bruken av dette. Rommets bruk er oppgitt som lager med egen port ut, samt sluse til resten av sokkeletg. Eventuell endring av bruk av bygningens rom vil kunne kreve bruksendring.
Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Gjelder for parsell 3234/33/34:

27.02.1987 - Dokumentnr: 1422 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Rettighetshaver: Tretex
Gjelder rett for å ha vann- og kloakkledning krysset over jernbanegrunn. Erklæringen informerer om hvordan ledningsanlegg skal etableres over jernbanens grunn og at jernbanen er uten ansvar for skader som ledningen måtte bli påført ved drifts-eller arbeidsuhell når jernbanens folk ikke kan bebreides.
Ved eventuell kryssing av elektriske kabler:, skal ledningen krysse under disse. Hvor bredden av den kryssende grøft er over 50 cm, skal hver av kablene legges i et kanalstål som har minst 1 m opplegg på hver side av den kryssende grøft.

24.08.1992 - Dokumentnr: 5086 - Elektriske kraftlinjer
Overenskomst med Hadeland E.verk
Gjelder denne registerenheten med flere
Avtale med Hadeland Elektrisitetsverk om stedvarende rett for HEV å ha liggende kabelanlegg og plassbygget transformatorkiosk på eiendommen. Kostander med transformatorkiosken bæres av elektrisitetsverket.

----------
Diverse påtegning
Transportert til Glitre Energi Nett AS org.nr. 981915550
Avtale om kabelanlegg og transformatorkiosk er transportert til Glitre Energi Nett ASGjelder for parsell 3234/33/35:

11.08.1987 - Dokumentnr: 6241 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Elektriske kraftlinjer
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
1. Over tomteområdet kan vederlagsfritt anlegges, og ha liggende lending for vann og avløp, samt kabler for telesamband og elektrisitetsforsyning. Herunder også adgang til anleggene for framtidig drift og vedlikehold. Tilsvarende gjelder også for ledninger i luftstrekk med tilhørende fester for stolper og barduner.
2. Trasse for, og plassering av di i punkt 1. nevnte innretninger bestemmes av vedkommende forvaltning, dog etter at tomteeier har hatt anledning til å uttale seg. Tomteeier har rett til før et hvilket som helst arbeide settes i gang, å kreve skriftlig erklæring om at berørt areal skal istandsettes og ryddes slik at tomta etter at arbeidet er utført får tilbake sine opprinnelige terrengforhold. Medfører arbeider nevnt under pkt. 1 felleing av trær, flytting av bær-frukttrær eller gjerde/hekk har tomteeier rett til å kreve erstatning av den for forvolder ulempene, dersom inngrepet ikke er nødvendig av hensyn til egen eiendom.
3. Anlegg og vedlikehold av privat ledningsnett for vann og avløp over eget tomteområde og fram til offentlige hovedledninger er kommunen uvedkommende rent økonomisk.

24.08.1992 - Dokumentnr: 5086 - Elektriske kraftlinjer
Overenskomst med Hadeland E.verk
Gjelder denne registerenheten med flere
Avtale med Hadeland Elektrisitetsverk om stedvarende rett for HEV å ha liggende kabelanlegg og plassbygget transformatorkiosk på eiendommen. Kostander med transformatorkiosken bæres av elektrisitetsverket.

----------
Diverse påtegning
Transportert til Glitre Energi Nett AS org.nr. 981915550
Avtale om kabelanlegg og transformatorkiosk er transportert til Glitre Energi Nett AS

Reguleringsbestemmelser

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 24.10.2013 er avsatt til: Sentrumsformål

Kommuneplanen beskriver følgende for sentrumsformål.

§ 2.2.5 Sentrumsformål, forretninger, næringsbebyggelse

§ 2.2.5.1 Definisjon av varegrupper
Med tunge varer menes i denne sammenheng følgende varegrupper som er plass og
transportkrevende, jfr. fylkesdelplan for varehandel i Oppland:
- Motorkjøretøyer
- Landbruksmaskiner
- Trelast og andre byggevarer
- Varer fra planteskole/hagesentre
Med lette varer menes andre varegrupper enn dette. Møbler, hvitevarer (bl.a.
kjøleskap, komfyrer), brunevarer (bl.a. radio og TV m.m.), bank, post,
vinmonopol, apotek og lignende skal her regnes som lett varehandel .
Varehandel inngår ikke i begrepet næringsformål, og kan ikke etableres i områder
avsatt til næringsformål i kommuneplanen.

§ 2.2.5.2 Lokalisering av ulik handel
Kjøpesenter med bruksareal inntil 3.000 m2 kan etableres i sentrum av Roa, Grua
og Harestua. På Lunner kan det etableres kjøpesenter med bruksareal inntil 1.500
m2. I øvrige byggeområder tillates ikke kjøpesenteretablering.
På Harestua skal etablering av virksomhet med lett varehandel legges til sentrum,
dvs. øst for fv. 16 fra Piperveien til Elvefaret. Slik virksomhet vil ikke bli tillatt i
næringsområder som grenser inn til rv. 4, med unntak av etablering av
vegserviceanlegg.

§ 2.2.5.3 Grad av utnytting
I områder avsatt til nåværende område for sentrumsformål, forretninger,
næringsbebyggelse eller kombinerte formål av disse skal % - BYA av enkelteiendom
være minimum 65 % - maksimum 75 %. Kommunen kan tillate at en eiendom
bebygges slik at graden av utnytting blir mindre enn 65 % - BYA, hvis det legges
fram en akseptabel plan som viser hvordan eiendommen senere kan bygges ut slik
at graden av utnytting blir minimum 65 % - BYA.

§ 2.2.5.4 Utforming
Atkomst og manøvreringsareal for varetransport og parkering må løses på egen
eiendom. Tiltakene og løsningene må vises i en utomhusplan som følger
byggesaken. Trafikksikkerhet skal vektlegges. Kommunen kan godkjenne at flere
eiendommer betraktes som en helhet i denne sammenhengen når det gjelder grad
av utnytting og nevnte trafikkarealer.
Bygninger skal ha en klar lengderetning som følger høydekotene. Bygning med
mønetak skal ha hovedmøneretning som følger byggets lengderetning.
Tak på bygninger skal tekkes med matt materiale.
Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter og gesimshøyde ikke overstige
8,0 meter, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Eiendommen ligger også delvis i gul støysone (ihht T-1442), hensynssone H220. Kommuneplanen beskriver følgende vedr. støy:
§ 6.1.4 Støy
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012), skal legges til grunn ved behandling av tiltak nær støykilder. Støyømfintlig tiltak skal ikke
lokaliseres innenfor kartlagt rød støysone. Ved tiltak innenfor gul støysone skal det foretas støyberegninger og gjennomføres tiltak mot støy dersom grenseverdien i
retningslinjen overskrides. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, samt enkelttiltak nær støykilder hvor det ikke foreligger støysonekart, skal støy vurderes og det kan
kreves at det skal foretas støyberegninger.

NB! kun veldig liten del av eiendommen ligger utenfor gul støysone.

Eventuelt endret bruk av eiendommen vil antagelig betinge søknad om bruksendring. Ta kontakt med Lunner kommune for nærmere informasjon. Megler har vært i kontakt med Lunner kommune om mulighet for bruk av eiendommen til annet enn næring uten å kunne få noen håndfast og sikker redegjørelse på muligheter for en potensiell kjøper. Kjøp med tanke på endret bruk vil derfor være kjøpers risiko både juridisk og økonomisk.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.

Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.

Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Beliggenhet

kart
Logo

Krogsveen Nittedal

Velkommen til en enklere boligreise.

Annonseinformasjon

FINN-kode347899187
Sist endret03. juni 2024 10:50
ReferanseKR62.2357

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.