Bildegalleri

Utleieeiendom med leieinntekter på ca. 860 000,- i 2023, uten den store leiligheten som eier selv har disponert.

Kart med kartnålNordbygdivegen 99, 3840 Seljord
Prisantydning5 500 000 kr
Verditakst
5 500 000 kr
Kommunale avg.
69 838 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
464 m²
Bruttoareal
504 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
504 m²
Byggeår
1967
Energimerking
G - Rød
Tomteareal
2 068 m² (eiet)
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Type lokale

Andre
Hotell/Overnatting

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

11 eldre hytter og flere rom og leiligheter i Seljord, ca 50 sengeplasser i høysesong og ca. 20 sengeplasser ellers i året.

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til med en idyllisk bekk inntil eiendommen i Seljord, nær sentrum med gå/sykkelavstand til butikker, kafe, restaurant, vinmonopol mm. Seljord er handelssenteret i Vest-Telemark, med et variert næringsliv særlig innenfor handel og service. Det er stor
aktivitet med et moderne sentrumsmiljø. I Seljord, særlig kjent er dyrsku n som kan dra opp mot 90 000 tilskuere i løpet av en helg i september. I tillegg til barnehager, barne og ungdomsskole. Typiske utleide perioder er: Vårmarknaden og Islandshest stevne, da er det som regel god dekning. Under Maranata stevne, Country festivalen, Seljordfestivalen og Dyreskuen, er alt utleid. Dette er stevner som er hvert år. I tillegg er Korsvei festivalen annen hvert år.
Hvis det er noe ledig plass i året så har man god erfaring med Booking.com samt at det har vært en del arbeidere som har leid i lengre og kortere perioder.

Innhold

1.etg: Hovedleilighet 94m2 nto romareal : VF., gang, kjøkken, stue, trapperom (kjeller), 2 soverom, bad/wc.
Liten leilighet 17m2 nto. romareal : stue/kjøkken, bad/wc og soverom
2.etg: Trapperom, felles gang for adkomst til rommene, bod 8 utleierom, wc. i tillegg felles sanitærrom med 2 dusjrom, wc i tillegg liten kjøkken vaskekum.
U.etg: 2 Sanitæranlegg (herre og dame), Leilighet 13.8m2 nto. romareal : stue/sov/hybelkjøkken, bad/wc.
Kjeller forøvrig : garasje, stort lagerrom, gang, bodrom, vaskerom
8 hytter på ca. 9 kvm. BTA pr. stk.
1 hytte på ca. 17 kvm. BTA
1 hytte på ca. 9 kvm. BTA
1 Hytte på ca. 12 kvm. BTA
Resepsjonhytte med ett innredet rom.
Hytte nr 1,2,3,4,7,8,10 og 11 har lik størrelse og ble målt til et gulvareal på 8,14m2
Hytte nr. 5 er større med et areal på 15.6m2 romhøyde 2.16m
Hytte nr. 6 litt mindre, areal 7.8m2
Hytte nr 9 11.3m3. og er inndelt i 2 rom, kjøkken/opphold og soverom med 4 sengeplasser. Gulv med et eldre
gulvbelegg.

Bebyggelse

Bygning fra 1967 er oppført med betongblokker (pusset) i kjelleren, gulv i betong.
Over kjelleren er bygningen oppført i bindingsverk som utvendig er kledd med tøm mermannskledning (malt i 2015).
Taket har saltaksform og ble tekket på nytt i 2014 med dobbeltkrum betongtakstein, ny takrenner montert samtidig.
Pipen er fra byggeår og oppført i tegl med 1 ildsted (Jøtul 60cm vedovn) tilsluttet i stue 1 etg.
Vinduene er i hovedsak fra byggeåret der de fleste er med koblede rammer, 2 vinduer i stue 1 etg. er nyere og med 2
lag isolerglass.
Ytterdørene (2 stk. 1 og 2 etg) ved hovedinngang er fra byggeåret, verandadøren (1etg.) fornyet i 2006.
Leiligheten som ble bygget i 2018-19 i 1 etg. har ytterdør fra 2013 og vinduer med 2 lag isolerglass.
Etasjeskillere er i tre.
Eier informerte om at leiligheten som ble bygget i 2018-19 har lydvegger mot hovedleiligheten i 1 etg. i tillegg
lydhimling (mot 2 etg.)
I 1986 ble sanitæranlegget tilbygget hovedbygget mot sørvest i kjellerplanet. Tilbygget er ført opp med
lettklinkerblokker, pusset, flatt tak (lecaplank) tekket med membran. Membranen er da 37 år gammel.

Byggemåte

Satt opp i trekonstruksjon.

Standard

Hovedbygget ble iflg informasjon oppført ca 1967, ble så tilbygget med et sanitæranlegg i 1986. I 2014 ble taket
tekket på nytt (dobbeltkrum betongtakstein), nye takrenner og nedløp. Ytterveggene ble malt i 2015.
Rundt 1994 ble det oppgradert med enkelte isolerglassvinduer i stue 1 etg. verandadør i 2006 samt sa nitæranlegg i 2
etg. i 1994. Bad og wc i 1 etg. er fra 2000.
Nåværende eier har i perioden 2018-19 del t av tidligere soverom i 1 etg. til en ekstra leilighet i dette planet, alt utført
av eier selv.
I 2021 ble det også laget en liten leilighet i U-etg.

Gjestgiveriet er konstruksjonsmessig fra 1967 og sanitær tilbygget fra 1986.
Bygget er tatt vare på med vedlikehold, det er imidlertid 8 år siden det ble m alt og en ser noe behov for utvendig
vedlikehold av vinduene.
Kledningen (tømmermannskledning) er også fra byggeåret (malt i 2015). Slitasjen sees, på sørvestre side ble det
registrert litt råte ved verandatrappen.
Det gjenstår noe pussing/maling av grunnmuren på 1986 tilbygget.

Oppvarming

Elektrisk

Adkomst

Enkel adkomst, ca. 40 m. fra den offentlige veien.

Parkering

Parkering ved siden av hver hytte og fellesparkering foran hovedhuset.

Offentlig kommunikasjon

på hovedveien nedenfor.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.

Dog fraviker selger seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Pro & contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig leg. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Budgivning

Bud må inngis skriftlig og minst inneholde budgivers navn og kontaktinformasjon, budets størrelse, frist for selger til å akseptere budet (akseptfrist), finansieringsplan samt eventuelle forbehold.

Bud må inngis av korrekt person i henhold til firmaattest eller ved fullmakt.

Selger har rett til å ignorere eller avslå ethvert bud, uten begrunnelse. Megler kan formidle avslag eller aksept på vegne av selger.

Vedlegg til salgsoppgaven

- Takstrapport
- Opplysninger fra kommunen
- Budskjema

Diverse

Dagens eier har forhold seg til

Regulering

Kommuneplanens arealdel fra 16.12.2021. Kommuneplan Seljord sentrum vedtatt 29.06.2017

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næringsmegling

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode345729825
Sist endret04. juni 2024 05:08
Referanse7071240034

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.