Bildegalleri

Næringsbygg i hjerte av Vigrestad

Kart med kartnålLyngblomen 1, 4362 Vigrestad
Prisantydning6 500 000 kr
Totalpris
6 663 740 kr
Omkostninger
163 740 kr
Kommunale avg.
7 625 kr per år

Nøkkelinfo

Primærrom
910 m²
Bruksareal
910 m²
Bruttoareal
995 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
910 m²
Byggeår
1987
Tomteareal
817 m² (eiet)

Type lokale

Produksjon/Industri

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Adresse

Lyngblomen 1
4362 Vigrestad

Matrikkel

Gnr. 76 bnr. 44 snr. 19 i Hå kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen har en god beliggenhet i Vigrestad sentrum.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon, oppført i 1987

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 910 kvm, Bruksareal: 910 kvm, Bruttoareal: 995 kvm

Kjeller - ved kontordel: BTA: 125 m2 BRA: 105m2
Kjeller - Fysikalsk inst. inng: BTA: 300m2 BRA: 280m2
Kjeller - Gang/lager: BTA: 80m2 BRA: 70m2
1.Etasje - Kafe: BTA: 205m2 BRA: 190m2
1.Etasje - Frisør: BTA: 205m2 BRA: 190m2
1.Etasje - Kontor: BTA: 80m2 BRA: 75m2

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Innhold

Kjeller - Ved kontordel - Trapp/gang, bod, lager (hvelv), bad, wc.
Kjeller - Fysikalsk inst.inng. - Entrè, ventilasjon, vaskerom/wc, fysikalsk treningsrom med div. behandlingsrom, wc.
Kjeller - Gang/lager - Gang, teknisk rom, bod, grovkjøkken, lager.
1. etasje - Kafe - Restaurant, wc, kontor, kjøkken, lager.
1. etasje - Frisør - Frisørsalong, pauserom m/ kjøkken, vindfang, gang, venterom, behandlingsrom 1 , behandlingsrom 2, dusj, wc.
1.etasje - Kontor - Gang, kontor, landskap, spiserom m/ kjøkken.

Selges i aksjer i eiendomsselskapet Lyngblomen AS.

Parkering

6 parkering på Langgaten 17

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 817 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp

Reguleringsplan

Ja.

Prisantydning

6 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takst Team AS
Takstdato : 10.10.2023

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 7 625

Leieinntekter

562 428 pr. år

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

Advokatene Jensen & Grøsfjell

Annonseinformasjon

FINN-kode345705521
Sist endret29. mars 2024 01:11
Referanse1240013

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.