Bildegalleri

Nordnes gård | Ammekufjøs på 956 m² i fra 2011 | Grisehus på 810 m² i fra 2013 | 237 daa. | Redskapshus og låve

Kart med kartnålBureiservegen 25, 2435 Braskereidfoss
Prisantydning15 900 000 kr
Totalpris
16 298 740 kr
Omkostninger
398 740 kr
Formuesverdi
878 371 kr
Verditakst
15 900 000 kr
Kommunale avg.
11 043 kr per år

Nøkkelinfo

Primærrom
188 m²
Bruksareal
216 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
188 m²
Byggeår
1980
Tomteareal
236 600 m² (eiet)

Type lokale

Gårdsbruk/Småbruk

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Adresse

Bureiservegen 25
2435 Braskereidfoss

Matrikkel

Gnr. 48 bnr. 84 i Våler (Innlandet) kommune

Nordnes gård | Ammekufjøs på 956 m² i fra 2011 | Grisehus på 810 m² i fra 2013 | 237 daa. | Redskapshus og låve

Nordnes gård er opprinnelig et bureisingsbruk på grensen mot Finnskogen. Gården har blitt utvidet av tidligere eier med bl.a. oppdyrking av større arealer. Nåværende eier har bl.a. satt opp nye driftsbygninger som rommer 150 storfe og 640 slaktegriser. Det er en god blanding der man produserer all gjødsel til driften av jorda selv. Jorda er steinfri og lettdrevet. Jorda kan vurderes omlagt til økologisk drift da det kun har vært gjødslet med husdyrgjødsel i mange år. Det er satset på god dyrevelferd i fjøsene, med bl.a. uteterrasser til grisene og halmtalle til kuene. Beitene ligger rundt fjøset.

Nordnes er en typisk landbrukseiendom i Våler kommune med 169 daa. dyrket mark, 35 daa. produktiv skog og et totalareal på 237 daa. Den dyrkede marken er fordelt på to areal, ett areal inntil tun og nordøstover og ett areal nord for dette. Begge areal har forholdsvis likt jordsmonn, steinfri sand/siltjord. Begge areal er tilrettelagt og arrondert for maskindrift. Arealene har jordsmonn egnet for gras- eller kornproduksjon. Alt brukes av hjemmelshaver til grasproduksjon og beiter til egen gårdsdrift.

Skogen er en liten teig og består samlet av et produktivt areal på 35 daa.

Gårdstunet omkranses av åpne dyrkede arealer og oppleves som privat. Eiendommens bygninger består av våningshus, driftsbygning-/låve, redskapshus, grisehus inkl. utebinger som er tilknyttet gjødselkum og ammekufjøs.

Våningshuset ligger fint til på tunet og ble oppført ca. 1980. Bolig i en etasje med sokkeletasje og inngang utenfra til dette plan. Første etasje er innredet med vindfang, entrè, gang, trapperom, bad-/wc, tre soverom og stue med utgang til terrasse, kjøkkeninngang og vaskerom. BRA på 112 m².
Sokkeletasje har utvendig og innvendig adkomst til mulig leilighet med vindfang, gang, bod, soverom, bad-/wc og stue med kjøkkenhjørne. Øvrig kjeller med boder og teknisk rom. BRA på 104 m².

De to viktigste driftsbygningene på gården er grisehuset som ble oppført i 2013 og ammekufjøset i fra 2011. Begge byggene er veldig funksjonelle for driften og med en god kvalitet.

Grisehuset
Grisehuset er plassert nord på tunet grensende til jordet. Bygget er reist på betongringmurer, dels betonggulvelement med varmerør som er skjøtet under delevegger mellom avdelinger og øvrig del i rommene er drenerende gulv, 40 cm brede betongelementer og 40 cm spalter ved yttervegg. Det er ca. 60 cm høyde under gulv for gjødsel. Yttervegger i bindingsverk med utvendig panelkledning og innvendig sementplater, 15 cm mineralull isolasjon. Skråhimling opp til utlufting ved oppbygg i møne med drivhusventiler som åpner mekanisk uten strøm, det samme system på vindu på langvegger. Skråhimling mellom dragere med innvendig platekledninger med 15 cm mineralull isolasjon og utvendig profilerte metallplater. Plasttakrenner på begge langsider med nedløp, skader på disse, modne for utbedring. Innvendig oppdeling med inngang, teknisk rom/kontor/sluserom, gang i hele byggets lengde, sykeavdeling med seks binger og øvrig del med 32 binger fordelt på 16 rom. Overbygget utlastingsrampe i ende mot tunet og utebinger på begge langsider med adkomst fra binger. Det er vannvarme i gulv på del av binger, tilknyttet 3 x 3 kw. varmeelement.
Det er montert integrert høytrykksvasker med uttak i gang. Servant, bereder og opplegg for vaskemaskin i sluserom. Bygget var tomt ved befaring, men er i daglig bruk, med naturlig opphold mellom to innsett. Det er innlagt elektrisk kraft via jordkabel til bygget.
Det er montert to kraftforsiloer på hver18 tonn, tilknyttet med Daltek tørrforingsanlegg. Bygget har normalt vedlikehold, men ble oppgradert for 2 millioner i 2016, hvor alt treverk ble fjernet og erstattet med rustfritt stål og plastdører. Alt av inventar tatt ut, drikkevannssystem fjernet og erstattet, alle overflater malt. Bygget er tilknyttet gjødselkum av betong på 2140 m3 med pumpe mellom gjødselkjeller på grisehus og kum. Drikkevann har varmekolbe med sirkulasjon 3 kw. varmekolbe. Rørene er isolert og med varmekabel rundt hele huset.

Ammekufjøs
Bygget på armerte betongfundament/gulv på flere nivåer, høyeste nivå på forbrett, mellomhøyde på nivå for foring og laveste nivå mot yttervegger oppholdsareal. Bygget med stålkonstruksjoner for vegg og yttertak. Utfyllende bindingsverk mellom stålsøyler med utvendig platekledning og innvendig tre kledning. Øvre del av vegg med lysgardin. Det er store leddporter i begge ender. Taket er bygget opp med åser mellom stålsøyler, taket er tekket med profilerte metallplater med kondens duk. Utlufting i møne på fjøset. Metall takrenner med nedløp på begge sider. Areal på bygget er tatt etter fremlagt tegning med korreksjoner. Hele bygget er fjøs med adskilt teknisk rom med dusj og toalett. Det er varme element for drikkevann i fjøset. Montert utvendig stålkum kraftforsilo. Det finnes varm sykebinge.

Redskapshus
Bygget på støpt plate på mark. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående tømmermannskledning og liggende kledning i gavler. Ingen innvendig kledning med unntak av verksted som er isolert med innvendig kledning, fyrrom i denne del, men ikke lenger i bruk. Det er skyveporter på en langside av bygget. Stedsbygget sperretak i to høyder og oppbygg for tidligere korntørke/leider. Beslag på vegg mellom lavere yttertak og vegg, viktig at den holdes under oppsikt. Høyeste tak har bæring med limtredragere og derpå tre bjelker, laveste del med selvbærende takstoler som på begge plan er tekket med profilerte metallplater. Metalltakrenner med nedløp på begge langsider av bygget. Bygget er innredet med isolert verksted, fyrrom hvor det er en ett løps elementpipe som var tilknyttet tidligere fyrkjel. Det er innlagt elektrisk kraft til bygget via jordkabel. Normalt vedlikeholdt ut ifra alder.

Driftsbygning-/låve
Eldre tradisjonelt bygget låve/fjøs i to etasjer med kjeller. Kjeller er bygget med støpt gulv, murte og pussede vegger i kjeller og murt fjøskasse i del av første etasje, øvrige yttervegger i bindingsverk med enkel utvendig stående kledning og tak oppbygget på fagverksstoler med åser mellom fagverkssperrer og med takoppløft tekket for innkjøring fra betong låvebru alt tekket med bølgeblikk. Metall takrenner med nedløp på begge sider av bygget. Støpt dekke og spaltegulv mellom kjeller og første etasje, ellers støpt dekke mellom første og annen etasje i del av bygget, ved innkjøring fra låvebru og tre bjelkelag over dyrerom. Det er trevinduer i del av bygget og enkle eller doble labankdører til bygget. Kjeller er innredet med gjødselkjeller under dyrerom, to garasjer/redskapsrom uten porter og silorom. Første etasje har adkomst til dyrerom under låvebru til tidligere melkerom, øvrig del, dyrerom på ca. 150 m2, og silorom med innlasting av for til forbrett for 8 binger. Stålinnredning i fjøs ble montert 2005, spaltegulv er lagt i dette areal. Annen etasje har adkomst fra låvebru til stort lagerareal og nedkast til siloer og nedkast til fjøset. Det er innlagt elektrisk kraft og vann til bygget. Bygget har normalt vedlikehold ut ifra byggeår.

Oppsummert er Nordnes Gård et flott bosted med privat beliggenhet, romslig arealer i og rundt tunet og eiendommen har et stort næringsgrunnlag med bl.a. nyere grisehus og ammekufjøs.

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i åpent og typisk landbruksareal i Braskereidfoss i Våler kommune. Det er ca. 25 km sør for Elverum med alt av servicetilbud og ca. 9 km i fra Våler som nærmeste tettsted-/bygdesenter. Eiendommen ligger øst for Braskereidfoss mot Finnskogen. Finnskogene er et område i den østlige delen av Solør. Finnskogen er et spennende natur- og kulturområde på begge sider av riksgrensen i Innlandet og Värmland. Navnet Finnskogen stammer fra 1500-1600-tallet da området ble befolket av innvandrere fra Savolax og Tavastland i Finland. Her er det flotte forhold for turer til alle årstider. Kulturminnene ligger tett i de store, rolige skogområdene, og kalles for de dype skoger, og suset fra trekronene vil gi deg en egen ro i kropp og sinn. Her får du friluftsliv med trivselsgaranti. Området er et eldorado for bading, fiske, sykling og friluftsliv. Det er også en badeplass i gangavstand som heter Sørsåssjøen.

Offentlig transport
Nordhagen skole 17 min
Linje 793, 795, 797 1.3 km
Braskereidfoss fv. 491/rv. 2 3 min
Totalt 11 ulike linjer 2.2 km
Elverum stasjon 27 min
Linje R60 27.3 km
Oslo Gardermoen 1 t 35 min

Skoler
Våler barne- og ungdomsskole (1-10 kl.) 11 min
316 elever, 20 klasser 9.2 km
Solør vgs. avd. Våler 7 min
Solør vgs. avd. Flisa 20 min
250 elever 21.4 km

Barnehager
Nordhagen barnehage (1-5 år) 20 min. gange, 2 min. med bil
31 barn 1.5 km
Tøråsen naturbarnehage (3-5 år) 7 min. med bil
8 barn 4.9 km
Furunabben barnehage (0-5 år) 10 min. med bil
68 barn 8.4 km

Dagligvare
Joker Braskereidfoss 5 min
Post i butikk, Post Nord 2.7 km
Kiwi Våler 11 min

Sport
Braskereidfoss idrettsplass 18 min
Ballspill, fotball, friidrett 1.4 km
Nordhagen skole 18 min
Aktivitets hall, ballspill 1.4 km
Solør Treningssenter 12 min
Victus Treningssenter 21 min

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1980

Bygninger og byggemåte

Våningshuset (216 m² BRA)
Bolig i en etasje med sokkeletasje og inngang utenfra til dette plan. Huset er oppsatt på Leca-grunnmur som er pusset på begge sider, mindre parti med innvendig kledning, over kjeller er det isolert bjelkelag.
Yttervegger i bindingsverk, alt med enhetlig utvendig stående tømmermannspanel og med liggende panel i gavler. Isolert med mineralull isolasjon. Selvbærende takstoler, isolert i himling med mineralull isolasjon, tekket med bordtak og pappshingeltekking, omlagt 2019, takrenner med nedløp på begge sider av huset. Trevinduer i forskjellig størrelse med isolerglass i all hovedsak. Panelte tredører utvendig med teak og blyglassfelt, innvendige finerte tredører, noen med glassfelt. Gulvoverflater med forskjellige belegg i all hovedsak. Veggkledning med malte plater og noe panel, malte plater i himlinger, panel i kjeller. Enklere overflater i del av kjeller. Første etasje er innredet med vindfang, entre, gang, trapperom, bad/wc, tre soverom og stue med utgang til terrasse, kjøkkeninngang og vaskerom. BRA på 112 m². Sokkeletasje har utvendig og innvendig adkomst til mulig leilighet med vindfang, gang, bod, soverom, bad/wc og stue med kjøkkenhjørne, øvrig kjeller med boder og teknisk rom. BRA på 104 m². Bad/wc på begge plan er innredet med dusj, klosett og servant, adskilt toalettrom med klosett og servant. Kun naturlig avtrekk fra våtrom, mangelfullt.
Vaskerom med kjøkken er innredet med skyllekum og opplegg for vaskemaskin. Kjøkken er innredet med malte speilfronter, det er spiseplass i rommet. Malte plane garderober på soverom. Huset har kombinert oppvarming med vedovner og elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme.
Elementpipe som ovner er tilknyttet, pipen er forblendet over yttertak. Elektrisk opplegg i huset fra sikringsskap i vindfang med skrusikringer med åpent sprede nett på begge plan. Huset er lite fornyet etter byggeår.

Grisehuset inkl. utebinger (810 m², byggeår 2013, renovert 2016)
Grisehuset, av typen V-Stald er plassert nord på tunet grensende til jordet. Bygget er reist på betongringmurer, dels betonggulvelement med varmerør som er skjøtet under delevegger mellom avdelinger og øvrig del i rommene er drenerende gulv, 40 cm brede betongelementer og 40 cm spalter ved yttervegg. Det er ca. 60 cm høyde under gulv for gjødsel. Yttervegger i bindingsverk med utvendig panelkledning og innvendig sementplater, 15 cm mineralull isolasjon. Skråhimling opp til utlufting ved oppbygg i møne med drivhusventiler som åpner mekanisk uten strøm, det samme system på vindu på langvegger. Skråhimling mellom dragere med innvendig platekledninger med 15 cm mineralull isolasjon og utvendig profilerte metallplater. Plasttakrenner på begge langsider med nedløp, skader på disse, modne for utbedring. Innvendig oppdeling med inngang, teknisk rom/kontor/sluserom, gang i hele byggets lengde, sykeavdeling med seks binger og øvrig del med 32 binger fordelt på 16 rom. Overbygget utlastingsrampe i ende mot tunet og utebinger på begge langsider med adkomst fra binger. Det er vannvarme i gulv på del av binger, tilknyttet 3 x 3 kw. varmeelement.
Det er montert integrert høytrykksvasker med uttak i gang. Servant, bereder og opplegg for vaskemaskin i sluserom. Bygget var tomt ved befaring, men er i daglig bruk, med naturlig opphold mellom to innsett. Det er innlagt elektrisk kraft via jordkabel til bygget.
Det er montert to kraftforsiloer på hver 18 tonn, tilknyttet med Daltek tørrforingsanlegg. Bygget har normalt vedlikehold, men ble oppgradert for 2 millioner i 2016. Hvor alt treverk ble fjernet og erstatt med rustfritt stål og plastrør. Alt av inventar tatt ut, drikkevannssystem fjernet og erstattet, alle overflater malt.
Bygget er tilknyttet gjødselkum av betong på 2140 m3 med pumpe mellom gjødselkjeller på grisehus og kum. Drikkevann har varmekolbe med sirkulasjon 3 kw. varmekolbe. Rørene er isolert og med varmekabel rundt hele huset.

Ammekufjøs (956 m², byggeår 2011)
Bygget på armerte betongfundament/gulv på flere nivåer, høyeste nivå på forbrett, mellomhøyde på nivå for foring og laveste nivå mot yttervegger oppholdsareal. Bygget med stålkonstruksjoner for vegg og yttertak. Utfyllende bindingsverk mellom stålsøyler med utvendig platekledning og innvendig tre kledning. Øvre del av vegg med lysgardin. Det er store leddporter i begge ender. Taket er bygget opp med åser mellom stålsøyler, taket er tekket med profilerte metallplater med kondens duk. Utlufting i møne på fjøset. Metall takrenner med nedløp på begge sider. Areal på bygget er tatt etter fremlagt tegning med korreksjoner. Hele bygget er fjøs med adskilt teknisk rom med dusj og toalett. Det er varme element for drikkevann i fjøset. Montert utvendig stålkum kraftforsilo.

Redskapshus (265 m², byggeår ca. 1973)
Bygget på støpt plate på mark. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående tømmermannskledning og liggende kledning i gavler. Ingen innvendig kledning med unntak av verksted som er isolert med innvendig kledning, fyrrom i denne del, men ikke lenger i bruk. Det er skyveporter på en langside av bygget. Stedsbygget sperretak i to høyder og oppbygg for tidligere korntørke/leider. Beslag på vegg mellom lavere yttertak og vegg, viktig at den holdes under oppsikt. Høyeste tak har bæring med limtredragere og derpå tre bjelker, laveste del med selvbærende takstoler som på begge plan er tekket med profilerte metallplater. Metalltakrenner med nedløp på begge langsider av bygget. Bygget er innredet med isolert verksted, fyrrom hvor det er en ett løps elementpipe som var tilknyttet tidligere fyrkjel. Det er innlagt elektrisk kraft til bygget via jordkabel. Normalt vedlikeholdt ut ifra alder.

Driftsbygning-/låve (250 m², byggeår ca. 1970)
Eldre tradisjonelt bygget låve/fjøs i to etasjer med kjeller. Kjeller er bygget med støpt gulv, murte og pussede vegger i kjeller og murt fjøskasse i del av første etasje, øvrige yttervegger i bindingsverk med enkel utvendig stående kledning og tak oppbygget på fagverksstoler med åser mellom fagverkssperrer og med takoppløft tekket for innkjøring fra betong låvebru alt tekket med bølgeblikk. Metall takrenner med nedløp på begge sider av bygget. Støpt dekke og spaltegulv mellom kjeller og første etasje, ellers støpt dekke mellom første og annen etasje i del av bygget, ved innkjøring fra låvebru og tre bjelkelag over dyrerom. Det er trevinduer i del av bygget og enkle eller doble labankdører til bygget. Kjeller er innredet med gjødselkjeller under dyrerom, to garasjer/redskapsrom uten porter og silorom. Første etasje har adkomst til dyrerom under låvebru til tidligere melkerom, øvrig del, dyrerom på ca. 150 m2, og silorom med innlasting av for til forbrett for 8 binger. Stålinnredning i fjøs ble montert 2005, spaltegulv er lagt i dette areal. Annen etasje har adkomst fra låvebru til stort lagerareal og nedkast til siloer og nedkast til fjøset. Det er innlagt elektrisk kraft og vann til bygget. Bygget har normalt vedlikehold ut ifra byggeår.

Eiendommens historie

Nordnes gård er opprinnelig et bureisingsbruk på grensen mot Finnskogen. Gården har blitt utvidet av tidligere eier med bl.a. oppdyrking av større arealer. Nåværende eier har bl.a. satt opp nye driftsbygninger som rommer 150 storfe og 640 slaktegriser. Det er en god blanding der man produserer all gjødsel til driften av jorda selv. Jorda er steinfri og lettdrevet. Jorda kan lett legges om til økologisk drift da det kun har vært gjødslet med husdyrgjødsel i mange år. Det er satset på god dyrevelferd i fjøsene, med bl.a. ute terrasser til grisene og halmtalle til kuene. Beitene ligger rundt fjøset.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4

Arealer og fordeling per etasje

Våningshus; 188 m² P-rom og 216 m² BRA.
Sokkeletasje primærrom: Bad, stue-/kjøkken, entrè, gang, gang-/trapperom, mellomgang og soverom.
1. etasje primærrom: Bad, kjøkken, toalettrom, vaskerom, hovedentrè, sekundær entré, gang 1, gang 2, stue, trapperom og 3 soverom.

Grisehus inkl. utebinger (810 m²)
Innvendig oppdeling med inngang, teknisk rom/kontor/sluserom, gang i hele byggets lengde, sykeavdeling med seks binger og øvrig del med 32 binger fordelt på 16 rom.
Overbygget utlastingsrampe i ende mot tunet og utebinger på begge langsider med adkomst fra binger.

Gjødselkum (2140 m3)
Grisehuset er tilknyttet gjødselkum av betong med pumpe mellom gjødselkjeller på grisehus og kum.

Ammekufjøs (956 m²)
Det er gulv på flere nivåer, høyeste nivå på forbrett, mellomhøyde på nivå for foring og laveste nivå mot yttervegger oppholdsareal. Hele bygget er fjøs med adskilt teknisk rom med dusj og toalett. Det er store leddporter i begge ender.

Redskapshus (265 m²)
Inneholder bl.a. isolert verksted med fyrrom. Skyveporter på en langside av bygget.

Driftsbygning-/låve (250 m²)
Kjeller er innredet med gjødselkjeller under dyrerom, to garasjer/redskapsrom uten porter og silorom. Første etasje har adkomst til dyrerom under låvebru til tidligere melkerom, øvrig del, dyrerom på ca. 150 m², og silorom med innlasting av for til forbrett for 8 binger.
Annen etasje har adkomst fra låvebru til stort lagerareal og nedkast til siloer og nedkast til fjøset.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

Hereford

Prisen for Hereford avregnes krone for krone og kommer i tillegg til kjøpesummen på gården og regulereres i en separat kjøpekontrakt. Prisen for besetningen regnes ut ved overtagelse.

Oppvarming

Oppvarming våningshus
Huset har kombinert oppvarming med vedovner og elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme.
Grisehuset
Det er vannvarme i gulv på del av binger, tilknyttet 3 x 3 kw. varmeelement. Drikkevann har varmekolbe med sirkulasjon 3 kw. varmekolbe. Rørene er isolert og med varmekabel rundt hele huset.
Ammekufjøs
Det er varme element med sirkulasjon for drikkevann i fjøset. Vannbåren varme i varm sykebinge og platting.
Redskapshus
Bygget er innredet med isolert verksted, fyrrom hvor det er en ett løps elementpipe som var tilknyttet tidligere fyrkjel. Det er innlagt elektrisk kraft til bygget via jordkabel.
Driftsbygning-/låve
Det er innlagt elektrisk kraft og vann til bygget.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 236 600 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tun, jord og skog

Tun
Tunet med bygninger ligger åpent og fritt med fin utsikt ut over åker og eng. Det er god plass mellom bygningene for maskiner og utstyr. Det er store og frie uteområder. Tunet har flere rasjonelle driftsbygninger med bl.a. nyere grisehus og ammekufjøs. Byggene ligger fint plassert i forhold til hverandre og det er to adkomstveier i fra Bureiservegen. Gårdsplassen ble drenert og bearbeidet i 2011.

Jord
Arealer ligger fordelt på to areal, ett areal inntil tun og nordøstover og ett areal nord for dette, begge areal har forholdsvis likt jordsmonn, steinfri sand/siltjord. Begge areal tilrettelagt og arrondert for maskindrift.
Arealene har jordsmonn egnet for gras- eller kornproduksjon. Alt brukes av hjemmelshaver til grasproduksjon og beiter til egen gårdsdrift. Det opplyses at det er ikke behov for ytterligere drenering, en åpen grøft deler ett av de to areal.
Selger har forpaktningsavtaler som muligens kan videreføres.

Skog
Skogen er en liten teig, i nordkant av areal lengst fra tunet, detter er grøftet og klart for avskoging og oppdyrking. Det er så lite areal at det er å betrakte som vedskog med uttak av enkelte sagstokker forut for eventuell oppdyrking.
Skogsareal fordeler seg omtrentlig med ca. 10 % av høy bonitet og ca.90 % middels bonitet. Skogen består samlet av et produktivt areal på 35 daa. Her kan man være selvforsynt med ved.

Jakt
Selger har en muntlig avtale med en jeger som har et jakttårn stående på eiendommen. Godtgjørelse i form av elgkjøtt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har direkte adkomst i fra Bureiservegen som er kommunal.
Eiendommen har privat vann fra borehull og våningshus er tilknyttet privat kloakkanlegg med infiltrasjon av eldre årgang hvor pålegg må påregnes. Privat vann anbefales en ny eier kontroll på vann slik at eventuelle avvik kan påvises. Jevnlig kontroll anbefales.

Reguleringsplan

Eiendommen er uregulert LNF og følger av kommuneplanens arealdel 2021-2033.

Servitutter og heftelser i grunnbok

På eiendommen er tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver.

Erklæring om elektriske kraftlinjer med dagboknummer 5380, registrert 07.12.1979.
Meglers forklaring
Avtale mellom Solør Kraftlag (SK) og grunneier. Tidligere grunneier har gitt rett til SK til å føre fram og reise stolper og strekke ledninger for høgspent kraftlinje på eiendommen. SK kan til enhver tid foreta inspeksjon, reparasjon og endringer av ledninger med tilbehør.
SK kan benytte gårds- og skogsveger for å føre frem materialer og fremtidig vedlikehold. SK kan fjerne trær o.l. inntil 5 meter på hver side som er sjenerende. Grunneier kan ikke føre opp hus nærmere enn 10 m fra nærmeste ledning. Grunneier har fri adgang til å dyrke mellom mastene, men med rett for SK til inspeksjon. Grunneier har fri adgang til beiting av dyr og framkjøring av tømmer under og langs linja. Grunneier hogger og beholder selv de trær som må hogges med hensyn til linja. Ved uforsiktig hogst som medfører skade på linja må grunneier selv dekke kostnadene til utbedring. SK forplikter seg til å fjerne unyttige materialer og reparere mulig skade som følge av reparasjonsarbeid og vedlikehold.

Erklæring-/avtale med dagboknummer 1416, registrert 05.05.1994
Meglers forklaring
Det skal ikke produseres kumelk eller geitemelk på eiendommen i tiden fra 01.06.1994 til 01.01.2001. Det skal i det nevnte tidsrom ikke startes med eller foretas utvidelse av kraftforbaserte produksjoner (svin og fjærfe) på eiendommen, sett i forhold til dyretall angitt i søknadsskjema for produksjonstillegg pr. 31.07.1993 og 31.12.1993.

Om vinteren blir det kjørt opp skiløyper over jordet med løypemaskin. Dette er kun en muntlig avtale.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for våningshuset i fra Våler kommune, datert 06.08.1981.
Det foreligger ferdigattest for oppføring av driftsbygning for gris i fra Våler kommune, datert 04.11.2011.
Det foreligger ferdigattest for oppføring av driftsbygning for ammekufjøs i fra Våler kommune, datert 19.12.2013.

Det er ikke registrert ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på øvrige bygg på eiendommen. Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At ferdigattest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen-/bygningen som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Kulturminner og fredninger

Det er ingen kulturminner registrert på eiendommen.

Informasjon om odelsloven

Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap.

Det er tinglyst erklæring om odelsfrihet på eiendommen, dagboknummer 1394997, tinglyst 13.12.2023.

Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

Prisantydning

15 900 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Øystein Opås Takstforretning AS
Takstdato : 14.03.2024
Markedsverdi : 15 900 000,-
Formuesverdi : 878 371,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2022

Tilstandsgrader Våningshus
TG3 - Store eller alvorlige avvik:

Etasjeskille/gulv mot grunn
Gulvkonstruksjon i sokkeletasje av støpt plate på mark, ukjent oppbygging over dette. Etasjeskiller av bjelkelag av tre. Det er ukjent med isolering i konstruksjonene. Vurdering av avvik:
Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er råteskade i gulvkonstruksjon på wc, omfang av denne skaden er ikke kjent. Det er mulig råteskade i gulvkonstruksjon i dusj sone på bad. Det er knirk i gulv flere steder. Det er målt høydeforskjell på gulv i gang på 12 mm. Konsekvens/tiltak: Omfang av råteskader må avdekkes og deretter reparasjon.

Sokkeletasje/bad
Bad fra byggeår med gulvbelegg på gulv med oppbrett på vegger, tapet på vegger og takessplater i himling. Rommet er innredet med dusjkabinett, servant og toalett. Det er naturlig ventilering fra. Oppvarming med varmekabler i gulv. Sluk av plast med klemring i tilslutning til gulvbelegg.
Vurdering av avvik:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Bad fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg.
Eksempler på avvik:
Tapet løsner fra underlag flere steder rundt om i trommet. Det er utett rundt gjennomføringer i gulv. Det er ikke membran på vegg i våtsone bak dusj, det er malt mur. Det er misfarginger på gulv. Konsekvens/tiltak
Andre tiltak: Rommet kan fortsatt benyttes slik det er, men hvor lenge er vanskelig å forutsi og er blant annet avhengig av bruken det blir utsatt for. Forventet brukstid for våtrom er passert med god marging og det anbefales at renovering av rommet inngår i kjøper sine planer for boligen.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

1. etasje/bad
Bad fra byggeår med gulvbelegg på gulv med oppbrett på vegger, baderomsplater på vegger og takessplater i himling. Rommet er innredet med åpen dusjløsning, servantinnredning og toalett. Det er naturlig ventilering fra rommet. Sluk av plast med klemring.
Vurdering av avvik:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er fukt- og råteskader på veggplater i ett større området i dusjsonen. Gulvbelegg løsner fra underlag i dusjsonen. Det er noe svikt i gulv innerst i dusjhjørne, og det det kan være skjult skade her. Det er gulning i himling. Konsekvens/tiltak. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Det finnes risiko for at det må utføres reparasjon av skjulte skader.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

1. etasje/vaskerom
Våtrom fra byggeår med gulvbelegg med oppbrett på vegger, belegg/tapet på vegger og takessplater i himling. Rommet er innredet med benkeinnredning, utslagsvask med vannkran på vegg og opplegg til
vaskemaskin. Det er naturlig ventilering fra rommet. Sluk av plast med klemring i tilslutning til gulvbelegg. Lokalt fall på gulv mot sluk. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Bad er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Bad fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. Konsekvens/tiltak
Andre tiltak: Rommet kan fortsatt benyttes slik det er, men hvor lenge er vanskelig å forutsi og er blant annet avhengig av bruken det blir utsatt for. Forventet brukstid for våtrom er passert med god marging og det anbefales at renovering av rommet inngår i kjøper sine planer for boligen.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

1. etasje/toalettrom
Gulvbelegg på gulv, tapet på vegger og takessplater i himling. Innredet med toalett av nyere dato og servant av eldre dato. Naturlig ventilering.
Vurdering av avvik:
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er råteskade i gulvkonstruksjonen. Noe tegn etter fuktpåkjenning i himling. Konsekvens/tiltak
Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Råteskade medtatt under annet punkt. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Elektrisk anlegg
Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale el tilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Hovedsakelig åpent lagt elektrisk anlegg fra byggeår. Sikringsskap med hovedsakelig porselenssikringer og noen automatbrytere. Det er avholdt el-kontroll på boligen og registrert noen avvik:
TG1: 1 stk.
TG2: 3 stk.
TG3: 1 stk.
For nærmere beskrivelse av avvikene henvises det til vedlagt el-kontroll.
Forstøtningsmur

Liten støttemur av naturstein. Vurdering av avvik: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Konsekvens/tiltak. Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
Kostnadsestimat: Under 10 000

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:

Nedløp og beslag
Takrenner, nedløp og beslag av metall fra byggeår. Det er overgangsbeslag mot pipe. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Takrenner har misfarging og stedvis mindre bulker. Det er stedvis avskaling av folie på beslag. Frostspreng på nedløp på baksiden.
Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det er behov for noe rengjøring og utskifting av tak nedløp med frostspreng.

Veggkonstruksjon
Vegger av bindingsverk ,ed isolering fra byggeår. Normal isoleringsmetode på byggetidspunktet var med mineralull. Fasader er kledd med tømmermannskledning og liggende tre kledning. Det er ulike
løsninger for ut lekting av kledningen. Lufting bak overligger og tetting med lusing på kontrollpunkt. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er stedvis svertesopp på overflater på fasader.
Omramming rundt vinduer går stedvis ned på vannbrett, løsningen medfører økt fare for slitasje og råte. Det er noen steder begynnende oppsprekking nederst på kledningsbord, størst omfang på fasade mot sør.
Det er råte i kledning på balkong. Omfang er usikkert da balkong ikke er befart grunnet defekt balkongdør. Konsekvens/tiltak: Tiltak: Det er behov for komplett utvendig vedlikehold av fasader med rengjøring, behandling og utskifting av kledningsbord med råte og kraftige sprekker.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Takkonstruksjon/Loft
Takkonstruksjon bygget av sperrer. Kaldt loft som er isolert med mineralull. Ventilering av loft via raft. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Loft er kun inspisert fra stige gjennom luke da loft ikke har gangbart gulv. Det er slitasje, svertesopp og stedvis avskaling av maling på vindskier. Det er noen steder avskaling av maling på gesimskledning, dette kan indikere baken liggende fuktpåkjenninger. Noen få steder gjør overflatestruktur på kledning i takutstikk at det kan finnes råte. Det er stedvis gjennomgående spiker i takutstikk. Det kan ses kraftig lysglimt inn rundt gjennomføring for lufting, dette indikerer utetthet i denne gjennomføringen i taket. Konsekvens/tiltak: Andre tiltak: Utvendig rengjøring og vedlikehold av overflater. Nærme kontroll av kledning i takutstikk på utsatte punkter. Nærmere kontroll av gjennomføring for lufting og utbedring av antatt utetthet.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Vinduer
Vinduer av tre med isolerglass fra byggeår. Vurdering av avvik: Det er avvik: Vinduer nærmer seg ut fra alder sin forventede brukstid. Vinduer har noe utvendig og innvendig slitasje i ulikt omfang. Det er begynnende råte på ett vindu i sokkeletasjen.
Konsekvens/tiltak: Det vil være behov for utskifting av vinduer i årene som kommer. Ett vindu i sokkeletasjen har begynnende råte i karmen.

Dører
Entredører av tre med glass, to i 1. etasje og en i sokkeletasjen. Balkongdør og verandadør av tre med isolerglass. Vurdering av avvik: Det er avvik: Alle dører nærmer seg ut fra alder sine forventede brukstider. Entredører har noe falming, slitasje og bruksmerker.
Entredør i sokkeletasje: Dørblad tar i karm og vrider er noe løs. Balkongdør er ikke testet, men det er opplyst at denne er veldig vanskelig å lukke. Verandadør tar i karm og er tung og åpne og lukke.
Konsekvens/tiltak: Generelt vedlikehold av overflater.
Utskifting av balkongdør. Justeringer/tilpasninger på entredør i sokkeletasje og verandadør.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Veranda er fundamentert med mur klosser lagt rett på terreng. Veranda er bygget i trekonstruksjoner, dels i malt utførelse. Luftebalkong mot øst som er bygget av trekonstruksjoner. Vurdering av avvik: Det er avvik: Veranda: Det er slitasje og misfarginger på overflater. Konstruksjonen har noen skjevheter. Det kan finnes råte på bjelker mot terreng. Veranda er dels skjult av snø på befaring. Balkong: Åpninger i rekkverk er større enn hva dagens krav tillater. Det er noe slitasje på overflater og avskaling av maling. Det er råte i kledningsbord inn mot vegg. Vann fra ut spyler ledes inn mot bygget. Konsekvens/tiltak. Tiltak: Veranda: Vedlikehold av overflater.

Balkong: Det er ikke krav om oppgradering av rekkverk iht. dagens krav. Vedlikehold av overflater. Utskifting av råteskadet kledningsbord. Vann fra ut spyler bør ledes bort fra bygget. Eksempel på misfarging/slitasje.

Utvendige trapper
Trapp ved entre som er bygget i trekonstruksjoner. Trapp er fundamentert ned på svill som ligger rett på bakken, det er ukjent med frostsikring.
Vurdering av avvik: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Konsekvens/tiltak. Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Det er noen skjevheter på konstruksjonen.

Overflater
Innvendige overflater hovedsakelig med gulvbelegg, laminat og vinylfliser på gulv, tapet og tre panel på vegger og takessplater i himlinger. V
Vurdering av avvik: Boligen er møblert og overflater er is tore deler dekket av gjenstander.
Det er svelling i plateskjøter i himling i stue, soverom og på bod/kott. Det er opplyst at dette har oppstått før det ble lagt ny taktekking. Det er noen brennemerker i belegg ved vedovn i stue. Det er stedvis misfarging, bruksmerker og fargeforskjeller på overflater.
Konsekvens/tiltak. Flere overflater er modne for oppussing.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Fuktmerker i himling i stue. Fuktmerker i himling på kott/bod.

Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Det anbefales på generelt grunnlag at det utføres radonmålinger i samtlige boliger i Norge. I tillegg stiller Strålevernforskriften krav om at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m3 i boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg, det vil si for eksempel i utleieleiligheter.
Konsekvens/tiltak. Det bør gjennomføres radonmålinger. Radonmålere fås kjøpt i nettbutikker og huseier kan selv sette opp disse i boligen. Etter endt målingsperiode sendes målerne inn til angitt laboratorium for analyse. Kostnadsestimat: Under 10 000

Pipe og ildsted
Pipe av elementer med sotluke i sokkeletasjen. Vedovn i sokkeletasjen av eldre dato med malt brannmur og metallplate på gulv. Vedovn i stue med malt brannmur og metallplate på gulv.
Vurdering av avvik: Ildsted i sokkeletasjen har passert halvparten av forventet brukstid.
Konsekvens/tiltak. Tiltak: Det er ikke opplyst om kjente behov for tiltak.

Rom under terreng
Overflater i sokkeletasjen hovedsakelig med gulvbelegg på gulv, tapet, tynnpanel og tre panel på vegger og takessplater og tre panel i himlinger. Enkelte gulv er foret opp, ukjent oppbygging av dette. De fleste rom har utforede vegger mot terreng.
Vurdering av avvik:
Det er mye gjenstander og møblering på befaring. Eksempler på avvik er: Misfarginger på gulv. Stedvis fargeskjoller på overflater. Bruksmerker/avrevet tapet. Gulvbelegg er løst lagt i trapperom/gang og det er glippe i skjøt på belegg. Det er avskaling og tegn på fuktpåkjenninger på vegg i bodrom. Det er foretatt hulltaking og fuktmåling i utforet veggkonstruksjon mot terreng. Det ble målt et fuktinnhold øverst i bunnsvillen, dette er en forhøyning i forhold til hvilke verdier man normalt sett ser der konstruksjonene ikke er utsatt for noen fuktpåkjenninger. Normalt sett er fuktinnholdet høyere desto lengre ned i bunnsvillen man måler og det kan ikke utelukkes at fuktinnholdet i nederste del av svillen er høyere enn grensesnittet, på 20 vektprosent, for hva som anses å potensielt kunne være skadelig. Det er fuktmerker i himling i gang ved gjennomføringer for vannrør, det er ukjent årsak til dette.
Konsekvens/tiltak. Tiltak: Flere overflater er modne for oppussing.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendige trapper
Trapp av tre med rekkverk mot rommet og håndløper på vegg.
Vurdering av avvik: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Konsekvens/tiltak. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Innvendige dører. Dører i sokkeletasjen med speilfronter. Dører i 1. etasje med speilfronter og med slette finerfronter.
Vurdering av avvik: Dører er funksjonelle, men det er stedvis slitasje, bruksmerker og mangler ved vridere. Konsekvens/tiltak
Det er behov for noe vedlikehold og utbedring.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tilliggende konstruksjoner våtrom
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

1. etasje-/bad
Vurdering av avvik: Ved inspeksjon av konstruksjon etter hulltaking mot våtsone registreres skade i veggen. Konsekvens/tiltak.
Renovering av rommet.
Kjøkken sokkeletasje
Overflater og innredning Kjøkkeninnredning med slette fronter, laminerte benkeplater og vask med sidefelt i rustfritt stål. Løsning med avsatt plass til hvitevarer i rommet.

Sokkeletasje, stue-/kjøkken
Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er noe skjevhet på fronter og skuffer som ikke sitter på skinner. Noen bruksmerker på overflater. Konsekvens/tiltak
Tiltak: Justering og tilpasning av fronter og skuffer.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Avtrekk
Det er ikke ferdig installert kjøkkenventilator.

Sokkeletasje, stue-/kjøkken
Vurdering av avvik: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.
Konsekvens/tiltak. Mekanisk avtrekk bør etableres.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Kjøkken 1 etasje. Kjøkkeninnredning med profilerte speilfronter, laminerte benkeplater og vask med sidefelt i rustfritt stål. Løsning med avsatt plass til hvitevarer.

1. etasje, kjøkken
Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er slitasje på overflater. Delvis falt av lamell på kant på benkeplate. Konsekvens/tiltak. Det er ikke nødvendig med tiltak ut fra funksjon. Lamell har løsnet fra kant på benkeplate.

Avtrekk
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

1. etasje, kjøkken
Vurdering av avvik: Det er avvik: Halvparten av forventet brukstid er passert. Konsekvens/tiltak. Tiltak: Det er foreløpig ikke behov for tiltak.

Tekniske installasjoner
Vannledninger
Vanninntak med stoppekran i kjeller. Vannrør av kobber fra byggeår.
Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Vannrør er nær sin forventede brukstid. Det er stedvis kraftig korrosjon og fare for drypping fra skjøter.
Konsekvens/tiltak. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det må påregnes at behov for utskiftinger raskt kan oppstå.
Stedvis kraftig korrosjon på rørskjøter.

Avløpsrør
Avløpsrør av plast fra byggeår. Stakepunkt i sokkeletasje.
Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

Varmtvannstank
Varmtvannsbereder av nyere dato med kapasitet på ca. 200 liter. Koblet til strøm med stikkontakt.
Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Konsekvens/tiltak. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Drenering
Drenering fra byggeår. Utført løsning er ikke kjent.
Vurdering av avvik: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Innfesting av fuktsperre på grunnmur har begynt å løsne og fuktsperre har stedvis glidd noe ned.
Konsekvens/tiltak. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tiltak for re drenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

Grunnmur og fundamenter
Fundamentering med støpt plate på mark og grunnmurer av blokker av lettklinker. Grunnmurer er pusset og malt over terreng.
Vurdering av avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er stedvis større omfang av svinnsprekker i overflater og stedvis noe avskaling på grunnmur. Det har vært større avskaling til høyre for inngang til sokkeletasje. Stedvis riss på innside av grunnmurer, horisontalt riss på bodrom.
Konsekvens/tiltak. Forsegling av riss og sprekker og vedlikehold av overflater.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Terrengforhold
Det er stedvis fall på terreng inn mot bygget. Vurdering av avvik: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Konsekvens/tiltak. Det bør foretas terrengjusteringer.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendige vann- og avløpsledninger
Stikkledninger fra byggeår.
Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Septiktank
Kloakkanlegg fra byggeår.
Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Forventet brukstid for denne type anlegg nærmer seg.
Konsekvens/tiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Forsikring

Gjensidige ASA
Polisenummer: 84746794 og 84746793

Kommunale avgifter

Kr. 11 043 pr. år
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikkesamlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Feiing/tilsyn kr. 670,- for 2023. Eiendomsskatt bolig kr. 2562,-.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt. tilstandsrapport).

Diverse

Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

Det er innlagt Fiber i fra Eidsiva via Altibox.

Antikk og løsøre

Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke.

Maskiner og utstyr

Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring.
Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.
Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er",og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet."

Med unntak av beboelseshus er landbrukseiendommen med driftsbygninger og innmark/utmark i utgangspunktet en næringseiendom og selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9 (1). Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

TEGNEBY & GRØNNERØD LANDBRUKSMEGLING AS

Velkommen til oss

Annonseinformasjon

FINN-kode345209196
Sist endret01. juni 2024 00:59
Referanse14240016

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.