Bildegalleri

Næringseiendom/Forsamlingslokale | Innredet med kontor, stue, kjøkken og bad | 177 BRA | Sentral beliggenhet

Kart med kartnålLeirfossvegen 78, 7038 Trondheim
Prisantydning2 300 000 kr
Verditakst
2 300 000 kr
Kommunale avg.
25 340 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
177 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
177 m²
Byggeår
1940
Energimerking
G - Rød
Tomteareal
904 m² (eiet)
Overtakelse
Etter avtale med selger.

Type lokale

Kombinasjonslokaler
Kontor
Lager/Logistikk
Undervisning/Arrangement
Butikk/Handel
Produksjon/Industri
Andre

Fasiliteter

Garasje/P-plass

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Bruksvennlig næringsbygg med flott beliggenhet i et trygt og rolig eneboligstrøk i Fossegrenda. Eiendommen er innredet med bad, kjøkken, Gangareal, forsamlingslokale / div kontor, toalettrom , vindfang og boder, så vel som krypkjeller og hems.

Beliggende i svært idylliske og naturskjønne omgivelser med flott utsikt mot Leirfossen og gode solforhold store deler av året. Rett bak eiendommen er det flotte turområder innover mot Øvre Leirfoss. Gjennom skogen går det en sti i ca. 300 meter til Nordslettveien hvor man finner lekeplass og fotballbane. Eiendommen har kort avstand til byen med ca. 12 minutters kjøring til sentrum. Like ved er offentlig kommunikasjon med regelmessige avganger med buss. Boligen sogner til Nidarvoll barneskole og Sunnland ungdomsskole som begge er meget populære skolekretser.

Innhold

1. etasje: Bad , Kjøkken , Gangarealer, Forsamlingslokale / div kontor, Toalettrom , Vindfang , Boder
Hems: Kryperom
Krypkjeller: Kryperom

I følge takstmann.

Beskrivelse av tomt

Tomten er lett skrående mot vest og har opparbeidet plan. Deler er bevokst med lauvskog.

Oppgitte tomteareal er hentet fra kommunens opplysninger om beregnet areal for eiendommen. Beregnet areal kan avvike fra historisk og faktisk areal, og kjøper overtar risiko knyttet til eventuelt avvik.

Parkering

Biloppstillingsplasser på egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i svært idylliske og naturskjønne omgivelser med flott utsikt mot Leirfossen og gode solforhold store deler av året.

Rett bak eiendommen er det flotte turområder innover mot Øvre Leirfoss. Gjennom skogen går det en sti i ca. 300 meter til Nordslettveien hvor man finner lekeplass og fotballbane. Ved Nidelven ligger en av Trondheim kanskje fineste parkanlegg perfekt for rekreasjon med familien. Her er Nidelven isfri om vinteren og et samlingspunkt for svaner. Fra verandaen kan man se solnedgangen kombinert med utsikt over Nidelven og parkanlegget.

Eiendommen har kort avstand til byen med ca. 12 minutters kjøring til sentrum. Like ved er offentlig kommunikasjon med regelmessige avganger med buss. Boligen sogner til Nidarvoll barneskole og Sunnland ungdomsskole som begge er meget populære skolekretser. Nærmeste dagligvare finner man i Kroppanmarka (Rema) eller på vei til byen i Fossegrenda (Rema).

Offentlig kommunikasjon

Maskinistboligene bussholdeplass (linje 10, 24, 51, 103) - 50 meter
Selsbakk stasjon (Linje R60) - 2 km

Okstad barnehage (1-2 år) - 1,2 km
Fosseskansen barnehage (0-5 år) - 1,4 km
Okstadvegen barnehage (3-5 år) - 1,4 km

Nidarvoll skole (1-7 kl.) 2,5 km
Nidaros idrettsungdomsskole (8-10 kl.) 3,2 km

Rema 1000 Kroppanmarka - 1,3 km

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din destinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Heimdal Eiendomsmegling. Velkommen til visning!

Standard

Innvendige overflater på gulv har i hovedsak vinylbelegg, tregulv og laminat, panel og platekledde og panelte himlingsflater.
Innvendige dører er i en kombinasjon av dører med finerte overflate og furu speildører. Ytterdører med og uten glass.

Furu kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminerte benkeplater. Mekanisk avtrekk over komfyr og opplegg for oppvaskmaskin.

Badet har vinylbelagt gulv, flis på vegg i brystningshøyde med våtromstapet over. Innredningen består av en veggmontert servant, toalett og åpen dusj. Sluk i gulvet. Bereder på 194 liter fra 1999 er plassert i rommet.

Toalettrom med servantskap med servant og toalett. Sluk i gulvet.

Synlige vannrør er av kobber og avløp av plast.

Det elektriske anlegget er et åpent anlegg. et er to sikringsskap med eldre skru sikringer og automatsikringer. Det foreligger ikke opplysninger om det er anmerkninger til anlegget. Samsvarserklæringer er ikke forevist eller kontrollert.

Diverse

SAMMENDRAG SELGERS EGENERKLÆRING:

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Selger har ikke brukt bygget på lang tid og har ikke kjennskap til feil og mangler ut over det som fremkommer i taksten.

Overtakelse

Etter avtale med selger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema. Budskjema finnes også i salgsoppgaven. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, motbud og aksept.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler prøver så langt det er mulig å holde interessenter orientert om bud på eiendommen. Budvarsel krever skriftlig samtykke fra mottaker. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Unntak fra dette kan gjelde dersom selger er å anse som næringsdrivende.

Vi oppfordrer til å legge inn bud på eiendommen i god tid før budfristen. Dersom du mot formodning ikke mottar informasjon om bud på eiendommen, oppfordrer vi til å selv ta direkte kontakt med megleren.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt i salgsoppgaven.

Prospektet er gjennomlest og godkjent av selger.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Du som kjøper oppfordres til nøye å gjennomgå eiendommen og salgsprospektet før budgivning. Du kan ikke gjøre mangel gjeldende for forhold du kjente eller burde kjenne til da avtalen om kjøp av eiendommen ble inngått. Før du legger inn bud på eiendommen anbefaler vi at du undersøker eiendommen grundig, gjerne i samråd med en autorisert takstmann eller annen sakkyndig.

Heimdal Eiendomsmegling AS anbefaler ikke å legge inn bud på en eiendom usett, dvs. at du inngir bud på en eiendom uten å ha besiktiget eiendommen. Dersom du likevel ønsker å gjøre dette vil dine muligheter for å reklamere mangler overfor selger kunne bli redusert. Når du har overtatt eiendommen plikter du som kjøper å foreta en grundig undersøkelse av eiendommen.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglerforetaket er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven). Dette medfører at megler har en plikt til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både selger og kjøper. Både selger og kjøper, herunder de selger og/eller kjøper opptrer på vegne av, må fremlegge gyldig legitimasjon som følge av meglers kundekontroll. Der selger eller kjøper er en juridisk person omfatter kundekontrollen blant annet verifisering av identitet til reelle rettighetshavere, hvor egenerklæring for selskapsstruktur, firmaattester og gyldig legitimasjon må fremlegges og kontrolleres.

Dersom kontrolltiltak ikke lar seg gjennomføre kan ikke eiendomsmegler medvirke til gjennomføring av transaksjonen, og handelen kan dermed stanses. Dersom kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kontrolltiltak vil kjøper være ansvarlig for eventuelle forsinkelser av oppgjør til selger, og videre kostnader/tap ved dekningssalg. Kontrolltiltak for selger gjennomføres ved oppdragsinngåelse, men i de tilfeller forhold ved selgersiden utløser krav til ny kundekontroll i løpet av oppdragsgjennomføringen, kan selger ved å ikke bidra til gjennomføring av kundetiltak misligholde sine forpliktelser ovenfor kjøper.

Eiendomsmeglerforetaket har også ytterlige prosedyrer og kontrollpunkter knyttet til hvitvaskingsregelverket, herunder blant annet kontroll av midlenes opprinnelse ved bruk av egenkapital. Partene plikter å opplyse om de forhold meglerforetaket etterspør i forbindelse med kontrolltiltak.

Eiendomsmeglerforetaket har plikt til å innrapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim dersom det avdekkes mistanke om at midler har tilknytning til utbytte fra en straffbar handling, og/eller har tilknytning til terrorfinansiering. Partene varsles ikke dersom transaksjonen rapporteres til Økokrim.

Ansvarlig megler

Roger Mostervik Rones

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert av plan r0379, med plannavn: Nedre Leirfoss nr 76 til 86 (19.2.1997) Eiendommen er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel 2012 til 2024. Reguleringsplan r0379 omhandler gjeldende eiendom, samt flere eneboliger i område som spesifiserer at disse eiendommene er hensyntatt mtp. kommuneplan og er regulert til boligbebyggelse. De foreligger noe bengresninger mtp. boligbebyggelse: se vedlagte reguleringsbestemmelser til regplan r0379 i salgsoppgaven. Kopi av situasjonskart, reguleringsplan med bestemmelser, reguleringskart, kommuneplanens arealdel med bestemmelser m.m. kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Beliggenhet

kart
Logo

Heimdal Eiendomsmegling avd. Høyskoleparken

Annonseinformasjon

FINN-kode344249927
Sist endret26. apr. 2024 08:37
Referanse18-24-0079

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.