Bildegalleri

Salg av næringsseksjon - servering/nattklubb - uteservering

Kart med kartnålHolbergs gate 19, 0166 Oslo
Prisantydning19 800 000 kr
Totalpris
20 296 000 kr
Omkostninger
496 000 kr
Formuesverdi
4 448 908 kr

Nøkkelinfo

Bruksareal
243 m²
Bruttoareal
363 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
243 m²
Byggeår
1880
Energimerking
G - Rød
Tomteareal
323 m² (eiet)

Type lokale

Serveringslokale/Kantine

Fasiliteter

Heis
Bredbåndstilknytning

Visning

Alle våre visninger har påmelding. På denne måten sikrer vi at megler har god oversikt og tid til å imøtekomme alle interessenter på beste måte. Dette er veldig verdifullt for boligkjøpere og for oss. Det er enkelt å melde seg på, og du kan like enkelt melde deg av. Kontakt også gjerne megler i forkant av visning dersom du har spørsmål.
Visningspåmelding

Oppdragsnummer

302-24-0027

Eier

Gino Naim Alickaj

Eiendomstype

Forretning

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 209 Bnr. 81 Snr. 1 i Oslo kommune

Byggeår

1880

Arealer og fordeling per etasje

Restaurant/nattklubb

1. etasje 83 kvm brutto:
Serveringsareal, bar og kjøkken

Kjeller 280 kvm brutto:
Serveringslokale, nattklubb, wc, bar, lagring, utstyrsrom, øl-tank.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte takstrapport.

Areal

Bruksareal: 243 kvm, Bruttoareal: 363 kvm

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 323 kvm

Forretningsfører

Bjørn Morten Gusdal

Beliggenhet

Sentralt i sentrum ved Holbergs-plass, rett utenfor Radisson Blu som er et av de største hotellene i Oslo. OsloMet og UIO ligger også rett i nærheten og det er kun 5 minutters gange til Karl Johans gate og til Nationaltheateret. Beliggenheten midt i bysentrum der de fleste store utesteder holder til er optimalt for et serveringssted med nattklubb.

Fra Holbergs gate er det kun 300 meter til Karl Johans gate/Stortingsgata og lett tilgjengelig med trikk utenfor døra.

Byggemåte

Sameiet består av 5 næringsseksjoner og 1 boligseksjon. Tradisjonell murgård fra 1880-1890-tallet. Gulv med støpt betongfundament. Fundamenteringen avhenger av grunnforhold, type bygg og tilgjengelig teknikk/materialer. Mange er fundamentert til fjell eller fast masse, men der det er langt til fjell var det tidlig vanlig med fundamentering på treflåter. Ved varierende dybde til fjell er det vanlig at deler av bygningen står på fjell og deler på flåter. Oppført med bærende yttervegger i tegl, murt med kalkmørtel og som oftest pusset utvendig med kalkpuss. Veggtykkelsen avhenger av hvor høy bygningen er.

En fire-etasjes gård har vanligvis 2-steins tykkelse i de to nederste etasjene og 1,5-steins tykkelse i de to øverste etasjene. Teglsteinspipe. Isolerglassvinduer. Trebjelkelag i etasjeskillere, isolert med stubbloftsleire. Eldre isolerglassvinduer/ enkle vinduer. Elektrisk anlegg med automatsikringer Felles indre gårdsplass.

Innhold

Restaurant/nattklubb
1. etasje 83 kvm brutto:
Serveringsareal, bar og kjøkken
Kjeller 280 kvm brutto:
Serveringslokale, nattklubb, wc, bar, lagring, utstyrsrom, øl-tank.

Standard

Næringslokalene - Ophelia Bar Diner Club

Ophelia er en kjent nattklubb og bar med komplett kjøkken med anretning for restaurantdrift med matlaging. God infrastruktur for øl-salg med tanker i kjeller og god avtale med leverandør som kan søkes overtatt.

Stedet er i drift i dag og holder en variert grei standard for tilpasset dagens bruk. De senere år har det vært sporadisk drift og stedet krever en ny driver og kanskje et nytt konsept. Her er mulighetene store for en ny eier.

Seksjonen selges uten leietakere slik at man kan planlegge ny drift fra første dag.

Hovedsakelig er standard med:
Gulv: Fliser. Parkett.
Vegger: Fliser. Malte flater, noen oppgraderinger foretatt i 2024.
Himling: Malte flater.
WC: Dame- og herretoaletter med wc og servanter.
Garderoberom og kontor: Dusj og WC.
To-lags isolerglassvinduer i vinduer og dører med aluminium-/ trerammer.
Automatsikringer.

Brannsikring: Sentralt brannvarslingsanlegg. Brannslange.

Innredning og løsøre følger ikke med, men det kan vurderes solgt.
Det er komplett anlegg med øl-tanker som eies av bryggeriet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Adkomst

Sentralt i sentrum ved Holbergs-plass rett utenfor Radisson Blu som er et av de største hotellene i Oslo. OsloMet og UIO ligger også rett i nærheten og det er kun 5 minutters gange til Karl Johans gate og til Nationaltheateret. Beliggenheten midt i bysentrum der de fleste store utesteder holder til, er optimalt for et serveringssted med nattklubb.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg.

1895/992790-1/105 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
04.06.1895
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 0301-209/81
Gjelder denne registerenheten med flere
1895/992791-1/105 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
13.08.1895
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 0301-209/81
Gjelder denne registerenheten med flere
1939/306187-1/105 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
08.11.1939
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
OVERFØRT FRA: 0301-209/81
Gjelder denne registerenheten med flere
1983/501871-3/105 PANTSETTELSESERKLÆRING TINGLYST
14.02.1983
BELØP: NOK 50.000
PANTHAVER:Sameiet
Lnr: 1100219
PANTSETTELSESERKLÆRING
PRIORITET ETTER: 90%
AV FØRSTE TINGLYSTE OVERDRAGELSESSUM
Gjelder denne registerenheten med flere
1983/512347-1/105 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
14.11.1983
vedr. skader m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere
2001/72983-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
23.11.2001
Reseksjonering uten endringer i grunnboken
Gjelder denne registerenheten med flere

Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Tilkopplet offentlig avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest, seksjoneringsbegjæringer som ligger vedlagt salgsoppgaven.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr 4 448 908,- pr 31.12.22
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr ,- pr 31.12.22

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert for kontor/ forretning i reg. plan 2056 som er delvis opphevet. Det er kommuneplanen som gjelder i all hovedsak.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.


Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Andre faste løpende kostnader

Kr. 8 406,- pr. Mnd.
Fellesutgifter som inkluderer: Drift og vedlikehold av bygget, komm. avgifter, forsikring, vannavgift, regnskapshonorar, heis, trappevask og strøm fellesarealer, mv.


Kommunale avgifter
Eiendomsskatt: pr 2023 er det utskrevet kr 11 989 i eiendomsskatt.
Forsikring i If Forsikring If Forsikring, kr ,- (polisenummer SP1224855.8.1)

Andel fellesgjeld / formue

Andel fellesgjeld kr. 0,- / Andel fellesformue kr. 0,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Spesifikasjon av lån

Det er ingen lån i sameiet.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.


Forbehold i salget AS-IS, selges som den er
Seksjonen selges som ledd i næringsvirksomhet. Derfor selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Med henvisning til lov om eiendomsmegling § 1-4 tredje ledd, jfr. forskrift om Eiendomsmegling § 1-2, fravikes bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 da overdragelsen gjelder næringseiendom / eiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet.

Alle interessenter oppfordres til å besiktige eiendommen med fagfolk og det blir lagt til rette for befaringer slik at man kan få gjennomført de undersøkelser man mener er viktig før budgivning, herunder egen oppmåling for det tilfelle en interessent mener at nøyaktig arealoppmålning er viktig før budgivning.

Adgang til utleie

Utleie tillatt.

Konsesjon / Odel

Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Kjøpsforsikring

Kan ikke tegnes på denne type oppdrag.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Kan ikke tegnes på denne type oppdrag.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg til salgsoppgaven

Opplysningsbrev fra forretningsfører
Vedtekter og eventuelle husordensregler
Takst
Innkalling årsmøte 2023
Årsregnskap / budsjett
Protokoll fra årsmøte 2023
Ferdigattest
Reguleringsplaner og bestemmelser
Seksjoneringsbegjæringer
Budskjema

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode341931359
Sist endret13. apr. 2024 00:17
Referanse302240027

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.