Bildegalleri

Nestegården - 18 dobbeltrom 5 enkelt rom og 1 trippelrom på Geithus!

Kart med kartnålMølleveien 67, 3360 Geithus
Prisantydning6 500 000 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
1 280 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 280 m²
Energimerking
F - Rød
Tomteareal
2 590 m² (eiet)
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Type lokale

Andre

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Utviklingseiendom, tidligere sykehjem med flott utsikt og mye sol!

Beliggenhet

Bygget ligger vestvendt og solrikt til helt innerst i Tyrifjorden på et lite platå med flott utsikt mot Geithus sentrum. Det tar ca 12 minutter til offentlig kommunikasjon. Idyllisk beliggende eiendom oppe i åskanten med fantastisk utsikt over Bergsjø, mot Vikersund og helt til Norefjell. Eiendommen ligger i Geithus på østsiden mot Vikersund med svært gode solforhold. Det er barnehage og barneskole i nærområdet. Gangavstand til bussforbindelse. Eiendommen har nær beliggenhet til naturskjønne Øståsen og Langvannet med flotte turområder, både sommer som vinter og med fine skiløyper inn i Finnemarka. Kort kjørevei, kun ca. 7 km til Vikersund sentrum med godt og variert forretningstilbud, som apotek, cafeer, nær-senter og vinmonopol. I Vikersund ligger Tyrifjord hotell, Modum skisenter med alpinanlegg, og videre Vikersund Hoppsenter med verdens største Skiflyvningsbakke og hoppbakker i ulike størrelser. I bunn av bakken kan man gå en fin treningsøkt ved å gå 1078 trappetrinn opptil toppen av Vingen . Modum kommune har et meget godt fritids- og aktivitetstilbud for store og små. I tillegg kan man gå den fine og naturskjønne turstien Modum på langs som går fra Kongsfossen i Åmot oppover Drammenselva, videre til Kattfoss i Geithus, bort til Delinga, videre langs Bergsjø, opptil Tyrifjorden dertil enten bort til Tyrifjord Hotell eller opptil Kleiva og videre til Gamle Kirkevei, fram til Heggen Kirke. Modum kommune har et mangfoldig og rikt kulturtilbud. Modum Kulturhus med kino, bibliotek, musikkskole og jevnlig besøk av Riksteateret. Sammen med Åmot kirke, Olavskirken, Festsalen på Modum Bad og Glasshytta på Blaafarveværket tiltrekker bygda seg høyt profilerte aktører i alle sjangere. Det er ca. 37 km til Hønefoss, ca. 37 km til Drammen og ca. 80 km til Oslo. Kun 56 km til Norefjell Ski & Spa med flotte skiløyper og skianlegg.

Innhold

1. Etasje: Hall/ vestibyle, stor stue, industrikjøkken med matheis, vaktrom/ kontor, korridor, 6 dobbeltrom, 2 enkeltrom, lintøyrom, bad med HC wc, 5 separate wc, personalrom/ kontor, 2 garderoberom.
2. Etasje: Oppholdsrom/ stue, korridor, 7 dobbeltrom, 3 enkeltrom, skyllerom, bad med HC wc, lintøyrom, 2 sep wc, hvorav en HC wc, stue med matheis og 2 lagerrom.
Loft: 3 lagerrom, tekniskrom, det er innredet med kjøkken med spiseplass, wc og dusj.
Kjeller: Vaskerom/ vaskeri, strykerom, matlager, potetkjeller, fyrrom og 3 lagerrom.

Tomt

Tomten ligger i skrånede terreng og er opparbeidet med gårdsplass med egne parkeringer, opparbeidet med terrasseplatting, noe gressplen på siden og bak, beplantning, samt naturtomt. Andel for vedlikehold av vei fra hovedvei og opp til Nestegården pr. år på ca. kr. 2 500,-.

Bebyggelse

Eiendommen er satt opp i mur og trebebyggelse. Nestegården er et L-formet bygg over to etasjer med klassisk saltak og vestvendt orientering. Bygget er opprinnelig fra 1928 og ble ombygget og påbygget til sykehjem i 1987. Etter ombygging fremstod sykehjemmet som et moderne bygg etter den tids krav. Driften opphørte i 2001. Bygget har ikke vært brukt i særlig grad etter 2001. Bygget er oppført i betong- og murkonstruksjon, dels trekonstruksjoner. Fasader med panelkledning og steinlagte fasadeplater. Saltak i trekonstruksjoner med betongstein. Etasjeskiller i betong/ elementer.

Standard

Bygningen er sannsynligvis fundamenter på sjælfjell. Fundamentene er betong og gråstein. Murer av leca og gråstein. På en fløy er det betong mur og støpt plate på mark. Bygningen er oppført av panelt laftet tømmer, kledd med Steiniplater på den eldste delen, pusset ytong av bindingsverk kledd med Steiniplater på tilbygget de 1. etasje, og pusset leca/ isoblokk. Valmtak av tre tekket med betong takstein. Pussede betonggulv i kjeller, dekke av tre i eldste del, leca, betong og ytong. Gulvoverflater er vesentlig vinyl med noe malt betong i kjeller. Veggoverflater er vesentlig malt strie og noe panel. Om eiendommen Himlinger vesentlig malte plater med en del nedsenkede himlinger i korridorer og fellesarealer. Vinduer med 2-lag glass fra 1982 og 3-lag glass fra 1986. Teglpipe med peis i 1. etasje, parafinovn i 1, -2. og 3. etasje, forøvrig elektrisk oppvarming. Mekanisk ventilasjon med gjenvinning. Brannalarm og vareheis. Storkjøkkeninnredning i stål, og mindre en moderne hvit innredning i 2. og 3. etasje med malte fronter. Standard garderobeskap i alle beboelsesrom, samt diverse skaper på loft. Tretrapp med lav takhøyde til kjeller, samt betongtrapp til 2. etasje og til loft. Sanitærutstyr av normal kvalitet som dekker byggets

Oppvarming

Elektrisk

Adkomst

Det er privat adkomstvei med avkjøring fra Hegggenveien, i svingen ved Westad. Se kartskisse på høyre side i annonsen på Finn.no. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Offentlig kommunikasjon

ca. 12 min. gange.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.

Dog fraviker selger seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Pro & contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig leg. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Budgivning

Bud må inngis skriftlig og minst inneholde budgivers navn og kontaktinformasjon, budets størrelse, frist for selger til å akseptere budet (akseptfrist), finansieringsplan samt eventuelle forbehold.

Bud må inngis av korrekt person i henhold til firmaattest eller ved fullmakt.

Selger har rett til å ignorere eller avslå ethvert bud, uten begrunnelse. Megler kan formidle avslag eller aksept på vegne av selger.

Vedlegg til salgsoppgaven

- Takstrapport
- Energimerking
- Opplysninger fra kommunen
Følgende vedlegg kan fåes ved henvendelse:
Salgsoppgave fra tidligere megler på prosjekterte boliger på eiendommen.

Regulering

Planopplysninger for eiendommen er kommuneplanen id 2012705, kommuneplan 2011-2020. ikrafttredelse 0705.2012. Delarealer: Delareal 10 m. Arealbruk Landbruk-, natur og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende. Delareal 21 m. KPHensynsonenavn H330 KPFare Radon. Delareal 2 579 m. Arealbruk Offentlig eller privat tjenesteyting, Nåværende. Eiendommen er regulert til boligformål i reguleringsplan for Nestegården med planid 2019001. Reguleringsplanen følger vedlagt.

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næringsmegling

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode341365528
Sist endret11. mars 2024 07:29
Referanse7071240019

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.