Bildegalleri

Innarbeidet pub/restaurantbygg som er komplett innredet til salgs - Snippen - midt i hjertet av Lisleby - Fredrikstad.

Kart med kartnålLislebyveien 191 A og B, 1617 Fredrikstad
Prisantydning5 000 000 kr
Totalpris
5 126 240 kr
Omkostninger
126 240 kr
Formuesverdi
3 352 248 kr
Verditakst
4 500 000 kr
Kommunale avg.
17 412 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
242 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
242 m²
Byggeår
1946
Energimerking
G - Rød
Tomteareal
298 m²

Type lokale

Produksjon/Industri

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Matrikkel

Gnr. 205 Bnr. 87 og Gnr. 205 Bnr. 88 i Fredrikstad kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt og midt i hjertet av Lisleby kalt Snippen.

Kort vei til næringsområdet i Dikeveien og på Rolvsøy og hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Lisleby er et populært boligområde med mange husstander som kan danne et godt potensiale for videre forretningsdrift.

Eiendommen ligger ca. 4 km fra Fredrikstad sentrum.

Nærområdet

Etablert næringsområde i boligbebyggelse.

Adkomst

Fra Rolvsøyveien (Fv 109): Ta av mot Lisleby i rundkjøringen ved Hageland/Ahlsell og følg Lislebyveien i ca. 900 meter og du får eiendommen på venstre hånd.

Kort om eiendommen

Oversiktlig og enkelt næringsbygg som har vært benyttet til restaurant/pub i en årrekke. Eiendommen ligger meget godt eksponert midt i Lisleby sentrum.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1946.

I 1979 ble det tilbygget større arealer til den delen som har adresse Lislebyveien 191 A.
Det ble foretatt oppgraderinger av deler av bebyggelsen i 2007 og i 2010.

Byggemåte

Det er støpte fundamenter på leirholdige masser. Det er støpt gulv på oppfylte masser. Omfanget av eventuell isolering under det støpte gulvet er ikke kjent.
Ytterveggene er av isolert bindingsverk, som er kledd utvendig med trepanel som er malt. Fasadene ble kledd om i 2007, og ble siste gang overflatebehandlet i 2021.
Vinduene er med karm og ramme i tre, dels med to-lags og dels med tre-lags isolerglass. Vinduene har i hovedsak en standard fra slutten av 1970-tallet. Ytterdørene til restauranten og puben har karm og ramme i aluminium.
Taket er av prefabrikkerte takstoler. Taket på den delen som inneholder restauranten hadde opprinnelig en pulttakkonstruksjon, som i 2010 ble røstet om til saltak. Denne delen av sutakplater som undertak, og taket over delen med puben har rupanel som undertak.
Yttertaket er tekket med betongtakstein, dels fra 2010, og dels av noe eldre dato.
Takrenner og nedløpsrør er i stål.

Innhold

På eiendommen er det oppført bebyggelse på ett plan, som i senere år har vært benyttet som restaurant og pub.

Restaurant med entre, kjøkken, to toaletter, hvor ett er HC tilpasset, garderobe, kontor/lagerrom og bad/vaskerom.

Pub, to toaletter, gang, kjølerom, mellomgang og vaskerom/grovkjøkken.

Areal

Totalt ca. 249 kvm BTA.

Standard

Bebyggelsen har blitt vedlikeholdt over tid, og har alt vesentlig normal slitasje med hensyn til de enkelte bygningsdelers alder, både utvendig og innvendig. Det må forventes behov for oppgraderinger og vedlikehold både utvendig og innvendig på kortere og lengre sikt. Det må kunne forventes at deler av innvendige overflater har eller er i ferd med å overskride normal forventet levetid og brukstid. Det er en setning i gulvet på kjøkkenet, ved overgangen til tilbygget. Fasadene har blitt overflatebehandlet i senere tid.

I 2007 ble det satt inn ny kjøkkeninnredning i rustfritt stål.

Toalettene er utstyrt med WC og servant. Garderoben er utstyrt med WC, servant, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.
Det er to varmtvannsberedere på 200 liter. En til lokalet med puben, og en til lokalet med restauranten.

Det elektriske anlegget har blitt oppgradert og tilpasset virksomheten i lokalene over tid. Det er 3 x 80 A hovedsikringer, og kurder med automatsikringer, fordelt på flere sikringsskap. Det opplyses at det elektriske anlegget sist ble kontrollert og godkjent i 2023.

På gulvene er det i hovedsak laminat og fliser. Innvendige vegger er oppført i trekonstruksjoner. På veggene er det i hovedsak malte overflater. Det er fliser på kjøkkenet og på toalettene. I himlingene er det malte overflater, og folierte plater.

Oppvarming

Det er installert varmepumper av typen luft-til-luft i lokalene til både puben og restauranten.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G.

Det forefinnes kun en eldre energiattest inkludert oppvarmingskarakter på bygget. Det er ikke gjort tiltak som skulle tilsi særlig forandring av denne.

Annet

Dersom det fortsatt skal drives restaurant i lokalene, er det sannsynlig at det må installeres fettavskiller. Det kan komme pålegg om dette.

Areal og eierform

298 kvm. Festet tomt.

Eier/fester opplyser at det ikke er mottatt krav om innbetaling av festeavgift, den tiden hun har hatt hjemmel til festeretten. Festeforholdet er en del av et dødsbo, og det har ikke lykkes å oppnå kontakt med bostyrer. Det må kunne forventes en regulering av festeavgiften.

Tomt og hage

Tomten flat, asfaltert og så og si fullt utnyttet.

Det foreligger også en avtale med Fredrikstad kommune om leie av ca. 40 kvm som kan benyttes til uteservering etter gitte bestemmelser, konf. megler for avtalen.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser i området. Bygget har 2 merkede p-plasser rett ved uteserveringen, men det forefinnes ingen skriftlig avtale om dette så selger tar ikke noe ansvar for en videreføring av disse evt. om disse skulle forsvinne.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommuneplan Fredrikstad 2023-2035 med tilhørende bestemmelser.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- Dok. 520, datert 15.01.1990 - Festekontrakt - vilkår.
- Dok. 522, datert 15.01.1990 - Festekontrakt- vilkår.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 5 000 000,-

Kommunale avgifter

Totalt kr. 17 412,- for 2023.

Av dette beløpet utgjør eiendomsskatt kr. 10 796,-

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Eiendommen benyttes i sin helhet til eiers egen virksomhet pt, og det foreligger ingen leieavtaler på eiendommen.
Eiendommen vil selges uten leietaker og til benyttelse for kjøper/ny leietaker.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre viktige opplysninger

Selger har selv drevet virksomhet i bygget i ca. 16 år. Pga helsemessige utfordringer i senere tid så ønsker dagens eier å selge bygget/virksomheten. Selger kan bistå ny eier i en overgangsperiode med drift/kjøkken/kunder ol.
Eiendommen er delt 2 deler hvor det er en pub i den ene delen og en restaurant i den andre. Delene henger dog sammen pga at det kun er en skjenkebevilling til bygget, men det kunne normalt vært 2 drivere/virksomheter i bygget.

Eiendommen selges slik den står med utstyr/inventar/kjøkkenutstyr mm. Utstyr/inventar som er eid/leaset av leverandører følger ikke med salget, det samme gjelder evt. private pyntegjenstander (f.eks vaser, bilder ol), konf. megler.
Kjøpsprisen vil bli delt i en eiendomsverdi og en verdi for inventar/utsyr/innredning etter avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode335472858
Sist endret12. jan. 2024 01:33
Referanse17230147

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.