Bildegalleri

Utleid forretningseiendom midt i Kopervik sentrum til salgs

Kart med kartnålHavnegata 11, 4250 Kopervik
Prisantydning15 000 000 kr
Totalpris
15 001 574 kr
Omkostninger
1 574 kr
Kommunale avg.
120 101 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
1 866 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 866 m²
Byggeår
1987
Tomteareal
512 m² (eiet)
Overtakelse
Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Type lokale

Butikk/Handel
Kombinasjonslokaler
Kontor
Garasje/Parkering
Bygård/Flermannsbolig
Undervisning/Arrangement

Fasiliteter

Garasje/P-plass

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

-Ca. 1.866 m2 forretningseiendom med parkering, kontorer, restauranter, butikk etc.
-Utleid
-Eiendomsselskapet selges
-Eiendommen er et midtpunkt i Kopervik sentrum

Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i Kopervik sentrum og er gjennomgående fra gågata Hovedgaten til Havnegata. Midtpunkt i sentrum av Kopervik.

Innhold

Eiendommen er en sentral forretningseiendom på ca. 1.866 m2 og inneholder:

-Underetasje med 2 x restauranter (pizza/grill og indisk restaurant). Disponerer parkering langs vegg til restauranter (ca 3/4 av parkeringsanlegget).
-1. etasje kontoretasje og underetasje til butikk.
-2. etasje kafe & bar, selskapslokaler, butikklokale.
-3. etasje bar, lagerrom, teknisk rom.

Indisk restaurant innredes det til med oppstart januar/februar 2024.

Det foreligger festeavtale på snr. 2. Bortfester er Karmøy kommune. Det betales ikke festeavgift. Festeavtalen utløper i 2024 og det er ikke avtalt med kommunen noe etter dette.

Eiendomsselskapet selges

Tomt

Gnr. 58 bnr. 483: 512 m2
Den andre tomten, 2.087 m2, er på festegrunn og eies av kommunen.

Standard

Bygget er oppført i betong/betongelementer. Etasjeskille i elementer/stedstøpt. Trekonstruksjoner i gavler kledd med trepanel.
Eiendommen har gjennom flere år gjennomgått betydelig oppgradering, som nylagt tak, oppgradert fasader, nyere ventilasjonsanlegg, nye røropplegget i deler av bygget etc. Eget ventilasjonsanlegg i kontoretasje i 1. etasje.
Ifm bygging av indisk restaurant, tas to parkeringsplasser som bygges inn.
Interessent oppfordres til å ta med egne fagfolk for å vurdere eiendommens tilstand.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Sentrale lover

Informasjonen i dette prospektet er mottatt fra selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter, prospekt, reguleringsbestemmelser og liknende vedrørende eiendommen. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra takstmann, og partene er enige om at eventuelle uriktige angivelser av eiendommens arealer (utvendige og innvendige) ikke under noen omstendighet skal kunne gi grunnlag for mangelkrav.

As is -klausul:
Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 mnd etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger samt justerings-forpliktelser ifm. MVA. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Kjøpekontrakt:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra Forum for Næringsmeglere. Avvik fra denne skal særskilt fremkomme i bud.

Finansiering:
Kjøper bekoster og utfører redegjørelse iht aksjelovens §8-10 ved opplånsfinansiering.

Hvitvaskingsregelverk

Det følger av Hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet gjennomføres ved oppdragsinngåelse, budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved eventuell forsterket mistanke.

Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor meglerforetaket.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Budgivning

Meglers skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud knappen", ved meglingsoppdrag etter avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema, og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For annen viktig informasjon om salg- og betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om budgivning, se budskjema.

Transaksjon:
Transaksjonen vil bli gjennomført som et salg av 100% av aksjene i Havnatorget Eiendom AS, org. nr 986 885 900, som både er reell eier og hjemmelshaver til eiendommen. Endelig kjøpesum settes til eiendomsverdi, korrigert for relevant aktiva og passiva som ligger i selskapet på tidspunkt for overtagelse. Bud skal skal således inngis til eiendomsverdi, med evt forbehold. Endelig salg forutsetter styregodkjennelse.
Tomteverdi som legges til grunn for endelig kjøpesum er NOK 3.000.000.

Finansiering:
Kjøper må før inngivelse av bud avklare med bank ift finansiering, samt avklare med bank hvordan finansiering kan skje ihht ny aksjelov §8-10. Evt §8-10 redegjrøselse utføres og bekostes av kjøper. Det må hensyntas evt forbehold i bud.

Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra Forum for Næringsmeglere. Avvik fra denne skal særskilt fremkomme i bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

1. Kommunale opplysninger
2. Leieavtaler
3. Årsregnskap selskapet

Ansvarlig megler

Jan Audun Lutro

Regulering

Avsatt i kommuneplan til sentrumsformål. Ligger i området der eiendommen delvis er regulert til forretning/kontor, parkeringsplass, felles avkjørsel og offentligbebyggelse.

Beliggenhet

kart
Logo

Meglerhuset Rele Haugesund AS

Det komplette meglerhuset

Annonseinformasjon

FINN-kode332811327
Sist endret12. feb. 2024 07:00
Referanse1-0315/23

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.