Bildegalleri

Solgt

Brakkerigg i Repvåg 37

Kart med kartnålRepvåg 37, 9768 Repvåg
Prisantydning100 000 kr
Totalpris
103 860 kr
Omkostninger
3 860 kr
Kommunale avg.
2 485 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
288 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
288 m²
Tomteareal
807 m² (festet)
Festeår
2038

Type lokale

Produksjon/Industri

Adresse

Repvåg 37
9768 Repvåg

Matrikkel

Gnr. 17 bnr. 48 Fnr. 4 i Nordkapp kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger i Repvåg. Repvåg er en liten bygd i Nordkapp kommune. Fra Repvåg til kommunesenteret Honningsvåg er det om lag en times kjøretur. Adkomst hovedsakelig via kommunal vei. Veien utenfor bygningen er privat. Det er ikke tinglyst veirett over eiendommen Gnr. 17 Bnr. 48.

Nærområdet

Repvåg er et lite tettsted hovedsakelig bestående av næringsbygg og eneboliger. Repvåg er med sin beliggenhet et yndet sted for store aktører innen energiforsyning og lakseoppdrett.

Nordkapp kommune har om lag 3200 innbyggere, hvorav ca. 2300 bor i Honningsvåg. I Honningsvåg finner man et godt utvalg butikker og spisesteder. Her finnes også ærverdige Honningsvåg kirke, samt hotell og bar.
Hovednæringene i Nordkapp kommune er fiskeri, turisme, havbruk, offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Det gode fisket danner grunnlag for mange arbeidsplasser. Et av Norges største fiskevær befinner seg derfor i utkanten av Honningsvåg. Honningsvåg er også destinasjon for Hurtigruten året rundt, og om sommeren kommer det større cruiseskip. Dette er en av de plassene i Norge med mest cruiseanløp om sommeren.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Bygninger og byggemåte

Motellbygning består av en eldre brakkerigg.
Skjevheter i fundamenter, disse er ikke sjekket men det antas ved befaring at fundamenter består av tre.
Klosser under bygningen.
Det må påregnes stor del renovering/oppussing av bygningsmassen.
Store skjevheter i gulv. Utvendig med slitt og skadet liggende kledning. Dører er slitt og skadet.
Vinduer er eldre og slitt, noe nye vinduer. Ingen takrenner og nedløp.
Utvendig trepanel som er slitt og med skader. Eldre taktekking, mangler hjørnebord på kledning.

Arealer er ca. arealer da det ikke var tilkomst til alle rom.
EL i bygningen med store mangler, sikringsskap med store mangler. En del fuktskader utvendig og innvendig.

Det anbefales renovering/oppussing av bygningsmassen.

Tekst er hentet fra verdivurdering.

Eiendommens historie

Byggeår er ukjent.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 288 kvm

1.Etasje: Motellbygning

Det finnes ingen byggetegninger i kommunens arkiver.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Bygningsmassen bærer preg av store mangler på vedlikehold.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 807 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2038, Festeavgift: 12419

Tomt og hage

Tomten er overgrodd.

Eiendommen ligger ikke i aktsomhetsområde eller område med kartlagt kjent forhøyet naturskaderisiko

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann/avløp og ligger til offentlig vei.

Reguleringsplan

Repvåg 37 omfattes av forretning/næring i reguleringsplan for Repvåg motell.
Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg i kommunens arealdel.

Ferdigattest

Det foreligger ikke midlertidigbrukstillatelse eller ferdigattest i kommunens arkiver.

Prisantydning

100 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 2 485 pr. år

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

Advokathuset Lakselv AS

Advokatselskapet Per A. Amundsen AS

Annonseinformasjon

FINN-kode326665933
Sist endret13. juni 2024 07:19
Referanse1220084

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.