Bildegalleri

Inaktiv

Salg av AS: Bygård med restaurant og lekter med båtplasser beliggende i Risør havn.

Kart med kartnålSolsiden 22, 4950 Risør
Prisantydning12 000 000 kr
Totalpris
12 001 370 kr
Omkostninger
1 370 kr
Kommunale avg.
6 570 kr per år

Nøkkelinfo

Eieform
Eier (Selveier)
Areal
820 m²
Byggeår
1993
Tomteareal
212 m² (eiet)

Type lokale

Bygård/Flermannsbolig
Serveringslokale/Kantine
Kombinasjonslokaler
Lager/Logistikk

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Bygården "Buene" ligger idyllisk til ytterst i den hvite husrekken langs Solsiden i Risør. Med sentral beliggenhet er det kort avstand til hotell, hyggelige lokale butikker, vinmonopol og en rekke aktivitetstilbud.

Eiendommen ligger midt i havnebassenget i Risør sentrum. Det har inntil november 2023 foreligget rammetillatelse for bruksendring av lokalene i 2. - 4. etasje, med ombygging til 6 leiligheter med inntrukket balkong.

Eiendommen er per i dag regulert til næring, og egner seg ypperlig til drift av restaurant, bar og selskapslokale ved bryggekanten. Uteservering på lekter med båtplasser for gjester.

Eiendommen selges ved overdragelse av 100% av aksjene i Solsiden 22 AS, org. nr. 995 880 423.

Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Innhold

1. etg.: Entré/resepsjon, restaurantlokale med plass til ca. 60 gjester. Bar, peis, kjøkken, vinkjeller, handikaptoalett, kjølerom og teknisk rom. I tillegg er det uteservering på lekter med båtplasser for gjester. Restauranten har egen bakerovn.

2. etg.: Tre selskapslokaler/møterom med etasjeovner og sitteplasser til ca 80 personer. Gjestegarderobe m/dame- og herretoalett, lager med hyller og lager/garderobe for personale.

3. etg.: Selskapslokale med etasjeovn, kjøkken, fryserom, kjølerom, garderobe samt personaltoralett. Gjestegarderobe m/dame- og herretoalett og to kontorer.

4. etg.: Stort selskapslokale med bar. Tekniske rom.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Varmepumpe.

Beliggenhet

Bygården "Buene" ligger idyllisk til ytterst i den hvite husrekken langs Solsiden i Risør. Med sentral beliggenhet er det kort avstand til hotell, hyggelige lokale butikker, vinmonopol og en rekke aktivitetstilbud.

Risør er en pittoresk og solrik sørlandsperle med sin karakteristiske hvitmalte trehusbebyggelse. Det er ikke uten grunn at Risør kalles "den hvite by ved Skagerrak".

Risør kommune er også kjent for å være aktiv innen kunst og kultur, samt det yrende havneområdet. Kunstbyen Risør er kjent for sine gallerier og sine dyktige kunsthåndverkere. Ellers finner du rikelig med butikker og hyggelige kaféer i den hvite sommerbyen.

Adgang til utleie

Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom. Utleie til boligformål er kun mulig hvis arealet er godkjent for varig opphold iht. plan- og bygningsloven, og har forsvarlig radonnivå.

Regulering

Reguleringsplaner:
Id 2020001:Detaljreguleringsplan for Risør sentrum, plantype detaljregulering - Status planforslag. Formål bolig/forretning/kontor.
Det er reguleringsplaner (detaljregulering) under arbeid med id: 2020001. Sentrumsplanen som boligen ligger innunder er under politisk behandling da to av planens bestemmelser er under innsigelse fra statsforvalteren og i så måte ikke gyldige. Saken skal til behandling i kommunestyret og innstillingen fra Miljø- og teknisk utvalg er å gå i mekling med statsforvalteren. Dette gjelder reguleringsbestemmelsene om balkong og garasje.

Kommuneplan id: 2019001 - kommuneplanens arealdel med status planforslag med arealbruk sentrumsformål.

Faresone: flomfare.

Ferdigattest

Det foreligger også en rammetillatelse registret 03.11.2020 for 6 boliger i 2. - 4. etasje og næringslokale 1. etasje. Rammetillatelsen løper i 3 år. Etter utløpsdato må det søkes om på nytt for ny rammetillatelse.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 10.08.93 for eiendommen slik den fremstår i dag.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jf. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 6 570,-
Årstall 2023
Eiendomsskatt kr 0,-

Kommunale gebyrer 2023:
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.


Andre utgifter

Strømforbruk avhenger av antall personer i husholdningen og bruken av eiendommen.

Strøm- og forsikringskostnader vil variere ut fra valg av leverandør og avtaletype.

Sentrale lover

Med henvisning til lov om eiendomsmegling § 1-4 tredje ledd, jfr. forskrift om Eiendomsmegling § 1-2, fravikes bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 da overdragelsen gjelder salg av selskap / kombinasjonseiendom / eiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tra?d med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke pa?beropes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til a? undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger a? kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper ra?dfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen ma? kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn pa? avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppsta?tt. Slik bruksslitasje ma? kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper ma? forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Eiendommen kan ha mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er pa? 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning ma? kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp pa? kr 10.000,- (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om a? undersøke eiendommen nøye, gjelder ogsa? for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Egenerklæring konsesjonsfrihet

Odelsrett
Det hefter ikke odel på eiendommen.

Konsesjon
Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Angi ønsket overtagelse i ditt bud!

Viktig informasjon

Alle interessenter og kjøper vil bli vurdert som profesjonell og kjøpers reklamasjonstid begrenses derfor til 3 mnd. etter overtakelsen. Dette avviker fra avhendingslovas bestemmelser når det gjelder kjøpers reklamasjonstid. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd/reklamasjoner som medfører tap på mindre enn kr 100.000,- og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede krav overstiger kr 1.000.000,-.

Kjøpekontrakten som skal benyttes i transaksjonen er "Meglerstandarden av mars 2020 om salg". Dersom kjøpers bank krever en utvidet garantistillelse fra oppgjørsansvarlig i forbindelse med oppgjøret, vil denne kostnaden bli belastet kjøper. All gjeld og egenkapital i selskapet skal minimeres ved overtakelse. Dette innebærer at all gjeld i selskapet gjøres opp av selger (med kjøpesummen) og kjøper må betale for eventuelt innestående beløp på selskapets driftskonto.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Formuesverdi for 2022 er beregnet til kr 8.330.884,50
Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Målebrev - Tinglyst dato 18.04.66
Målebrev

Målebrev - Tinglyst dato 06.11.91
Målebrev

Omnummerering Ved Kommuneendring - Tinglyst dato 01.01.20
Omnummerering ved kommuneendring

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode323578547
Sist endret04. mars 2024 09:07
Referanse1230167

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.