Bildegalleri

Inaktiv

Utleid næringseiendom/byggvarehus i Kopervik Næringspark til salgs

Kart med kartnålSundvegen 20, 4250 Kopervik
Prisantydning29 000 000 kr
Totalpris
29 000 740 kr
Omkostninger
740 kr
Kommunale avg.
15 169 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
4 020 m²
Bruttoareal
4 430 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
4 430 m²
Byggeår
1974
Tomteareal
11 436 m² (eiet)
Overtakelse
Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Type lokale

Kombinasjonslokaler
Kontor
Lager/Logistikk
Garasje/Parkering
Butikk/Handel

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Investeringseiendom:
-1. etasje utleid til Byggern
-2. etasje utleid til politiet (ca. 672 m2) (midlertidig leieforhold)
-Total årlig leie 2023: NOK 3.251.416
-Prisant: NOK 35.000.000
-Netto yield: 7,9 %
-4.430 m2 bygningsmasse
-ÅDT 15.600 forbi eiendommen/43.000 innbyggere
-Eiendomsselskapet selges

Beliggenhet

Eiendommen ligger profilert langs FV 547 i Kopervik Næringspark på Bygnes. Bygnes er Karmøy sitt mest sentrale næringsområde med handel, kontor og industri med over 70 bedrifter/700 ansatte/3-4 milliarder.

Innhold

Byggvarehus/kontorbygg beliggende profilert langs trafikkert hovedvei (ÅDT 15.600).

Bygget er på 4.430 m2 med trelastforretning, samt kontorfløy. Eiendommen ble bygd for formålet med trelast.

Tomt

Tomten er i hovedsak opparbeidet og asfaltert.

Standard

Bygningen er oppført med ringmur, gulv i betong, med bærende konstruksjoner i tak og vegger betong, tekking med metallplater og trekledning utvendig på vegger. Yttervegger med med betongkonstruksjon som er påforet med trekonstruksjon med trekledning. Ytterdører i metall og tre med isolerglass. Vinduer i tre med isolerglass med ulike årganger, men hovedsakelig av nyere årgang. Porter i metall. Skrått tak på bæresystem i betong med åser i trekonstruksjon. Tekket med metallplater i 1996 over ett lag med originale metallplater. 2. etasje kontorfløy er ombygd og tilpasset til politiet i 2023. Hovedbygg ble oppført ca 1974 og er påbygd med kontorer i 2006.
Interessent oppfordres til å ta med fagfolk for å vurdere eiendommens tilstand.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Sentrale lover

Informasjonen i dette prospektet er mottatt fra selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter, prospekt, reguleringsbestemmelser og liknende vedrørende eiendommen. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra takstmann, og partene er enige om at eventuelle uriktige angivelser av eiendommens arealer (utvendige og innvendige) ikke under noen omstendighet skal kunne gi grunnlag for mangelkrav.

As is -klausul:
Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 mnd etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger samt justerings-forpliktelser ifm. MVA. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Kjøpekontrakt:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra Forum for Næringsmeglere. Avvik fra denne skal særskilt fremkomme i bud.

Hvitvaskingsregelverk

Det følger av Hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet gjennomføres ved oppdragsinngåelse, budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved eventuell forsterket mistanke.

Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor meglerforetaket.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Budgivning

Transaksjon:
Transaksjonen vil bli gjennomført som et salg av 100% av aksjene i Sundvegen 20 AS, org. nr 913124510, som både er reell eier og hjemmelshaver til eiendommen. Endelig kjøpesum settes til eiendomsverdi, korrigert for relevant aktiva og passiva som ligger i selskapet på tidspunkt for overtagelse. Bud skal skal således inngis til eiendomsverdi, med evt forbehold. Endelig salg forutsetter styregodkjennelse.
Tomteverdi som legges til grunn for endelig kjøpesum er NOK 17.000.000.

Finansiering:
Kjøper må før inngivelse av bud avklare med bank ift finansiering, samt avklare med bank hvordan finansiering kan skje ihht ny aksjelov §8-10. Evt §8-10 redegjrøselse utføres og bekostes av kjøper. Det må hensyntas evt forbehold i bud.

Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra Forum for Næringsmeglere. Avvik fra denne skal særskilt fremkomme i bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

1. Kommunale opplysninger
2. Årsregnskap og skattemelding 2022
3. Leieavtaler

Diverse

Det foreligger verditakst fra 2020. Denne kan utleveres interessent som faktainformasjon fra den gang og kan ikke benyttes som en del av salgsprospektet nå.

Ansvarlig megler

Jan Audun Lutro

Regulering

Eiendommen er regulert til industri og veigrunn. Se reguleringsbestemmelser for detaljer. Områderegulering har eiendommen formål næringsbebyggelse. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til næringsvirksomhet (I/L/F). I kommunedelplan er deler av eiendommen båndlagt ift fremtidig alternativ veitrase.

Beliggenhet

kart
Logo

Meglerhuset Rele Haugesund AS

Det komplette meglerhuset

Annonseinformasjon

FINN-kode320625440
Sist endret05. mars 2024 08:28
Referanse1-0270/23

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.