Bildegalleri

Attraktiv næringseiendom med sentral beliggenhet

Kart med kartnålIdrettsveien 2, 9360 Bardu
Prisantydning14 000 000 kr
Totalpris
14 351 170 kr
Omkostninger
351 170 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
100 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
100 m²
Tomteareal
26 500 m² (eiet)

Type lokale

Hotell/Overnatting

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Næringseiendom tidligere benyttet til campingplass. Eiendommens areal og beliggenhet gjør den attraktiv for videreutvikling og utbygging. Eiendommen består idag av 23 campinghytter av enkel standard samt et servicebygg.
Kontakt megler for mer info!

Beskrivelse

Markedet for denne typen eiendom ansees som godt. Eiendommen ligger sentralt og bra til i et område med gjennomfartstrafikk og nært populær fiskeelv. Tomten er også av en romslig størrelse som gir rom for utbygning eller utvikling. Det er noe begrenset areal i kommunen til dette formålet og man anser av denne grunn at det vil kunne være
et godt marked for denne typen eiendom i dag og også i fremtiden da regionen er i vekst og at det jobbes aktiv for etableringer i området og distriktet.

Innhold

Hyttene holder enkel standard, og består i hovedsak av allrom pluss sovemulighet.

Standard

Enkel standard i alle hytter, oppgraderinger og vedlikehold må påregnes for å tilfredstille dagens krav til standard.

Servicehus bærer preg av å være jevnlig og godt vedlikehold.

Oppvarming

Ikke registrert pipe/ildsted på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca 150 meter fra E6 - og har samme avkjørsel som til Barduhallen.

Setermoen er et tettsted og administrasjonssenteret i Bardu kommune i Troms. Tettstedet har 2 464 innbyggere per 1. januar 2017. Setermoen blir imidlertid nå markedsført som bygdebyen i Troms - og har militær virksomhet. Som næringseiendom er plasseringen ideell i og med at all trafikk fra Narvik til Tromsø passerer igjennom Setermoen. Det er og et naturskjønt område med flotte friområder i umiddelbar nærhet.

Parkeringsforhold

Rikelig med parkeringsplasser på egen tomt.

Adgang til utleie

Utleiehyttene/campinghyttene i boligen er godkjent av kommunen for utleie/beboelse.

Regulering

BYA= 20%

Eiendommen er regulert til camping idag, ihht reguleringsplan etter PBL av 2008 Setermoen Nord vedtatt 18.09.2019.

Regulering på kart:
Campingplass, CA1
a) Innenfor CA1 tillates campinghyttebebyggelse med maks BRA 100 kvm pr. bygning/hytte, samt et større servicebygg.
b) Tillatt byggehøyde er 8 meter til gesims og 9 meter til møne over planert terrengs
gjennomsnittsnivå.

Se vedlegg til prospekt for mer info.

Ferdigattest

Eiendommen har ferdigattest datert 18/7-74, 8.september 77, 10.08.93, 19.desember 1994. Kopi av disse følger vedlagt. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Beskrivelse (type bolig)

Næringseiendom

Bygningsinformasjon / byggemåte

Eiendommen består av 23 stk campinghytter av enkel standard pluss et servicebygg med felleskjøkken, wc og dusjfasiliteter.

Forbehold

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. I tilfelle salg fra profesjonell/næringsdrivende selger (ikke forbruker), fravikes loven slik det er hjemmel for i lovens § 1-3 og tilhørende forskrift § 1-2.

Ved salg til profesjonell/næringsdrivende kjøper (ikke forbruker) er Avhendingsloven fravikelig. Kjøper fraskriver seg da, så langt gjeldene rett tillater det, enhver rett til å gjøre gjeldene krav mot selger som følge av at eiendommen ikke er som den skal være i medhold av Avhendingsloven §§ 3-3, 3-7, 3-8 og 3-9. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Kjøpekontrakt basert på meglerstandard for salg av næringseiendom forutsettes brukt som kontrakt mellom selger og kjøper. Utkast til kjøpekontrakten ligger i vedleggsmappe som fås av megler på forespørsel.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen med videre. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.
Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Megler oppfordrer interessenter til å ha med ønsket overtagelsesdato i eventuelt bud.

Viktig informasjon

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag oppgis en energiklassifisering på en scala fra A - G. Det er selgers/utleiers ansvar at eiendommen er energisertifisert. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Nord-Norge - Næring

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode317441849
Sist endret10. mai 2024 06:59
Referanse6230021

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.