Bildegalleri

BUD ØNSKES! NY PRIS! Kontorbygg med bibliotek - tidligere formålsbygg Båtsfjord kommune

Kart med kartnålHindberggata 8, 9990 Båtsfjord
Prisantydning2 500 000 kr
Totalpris
2 563 842 kr
Omkostninger
63 842 kr
Verditakst
5 100 000 kr
Kommunale avg.
85 331 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
912 m²
Bruttoareal
1 110 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
912 m²
Byggeår
1956
Energimerking
G - Rød
Tomteareal
2 792 m²

Type lokale

Produksjon/Industri

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Adresse

Hindberggata 8
9990 Båtsfjord

Matrikkel

Gnr. 2 bnr. 1 Fnr. 90 i Båtsfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Sentralt beliggende.

Nærområdet

Eiendommen ligger i nærhet til butikker, kafé/spiseplasser og offentlige kontorer.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1956

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 912 kvm, Bruttoareal: 1 110 kvm

Kjeller: BRA 316 m2 - lagerrom for leietakere og eget kommunal bruk.
1. etg. : BRA 339 m2 - helsestasjon og offentlige kontor med spiserom og toaletter.
2. etg. : BRA 257 m2 - bibliotek

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Generelt er det eldre installasjoner og mangelfull og fraværende vedlikehold som preger bygget. Det må påregnes kostnader for å få bygget opp til dagens krav med tanke på ventilasjon og innvendig miljø om det fortsatt skal brukes til utleie.

Det vises forøvrig til vedlagte verditakst.

Oppvarming

El.

Parkering

Parkering ved bygget til 8-10 biler.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 792 kvm, Eierform: Festet tomt

Flat tomt med parkering og opparbeidet grunn, utsikt over ytre havn.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Reguleringsplan Båtsfjord sentrum - del av RV 891 av 25.01.2006: https://www.batsfjord.kommune.no/reguleringsplan.5068165-261081.html

Plan id: 20282006001 - reg.plan for Båtsfjord sentrum - del av RV891.

Ferdigattest

Det er framlagt ferdigattest som samsvarer med regninger vedørende bygging av opprinnelig sykestue til bibliotek og offentlige kontorer i 1990.

Prisantydning

2 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takstmann Jan Eirik Grønberg
Markedsverdi : 5 100 000,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter

Kr. 85 331 pr. år
Tall hentet fra Båtsfjord kommune. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsoverføring.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli ryddet eller vasket før overtagelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

SELGER OPPFORDRER BUDGIVER Å LEGGE FREM EN LITEN PRESENTASJON I PAPIRFORM HVOR PLANER MED BYGGET BESKRIVES. PRESENTASJONEN VIL VÆRE EN FORPLIKTELSE.

DET MÅ PÅREGNES NOE TID TIL AKSEPT AV BUD FORDI AKSEPTET MÅ BEHANDLES POLITISK. DETTE BETYR AT DET IKKE MÅ BYS MED FOR KORTE AKSEPTFRISTER. ENDELIG VEDTAK FOR KAN SKJE ENTEN 14. SEPTEMBER ELLER 26. OKTOBER (skrivefrist 9 dager før).

Overtagelse

Tidligst mars 2024.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

Advokatfirmaet Hegg & Co AS

Annonseinformasjon

FINN-kode315482176
Sist endret15. mars 2024 01:40
Referanse53230007

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.