Bildegalleri

Næringseiendom med utleieavtale på drivstoffanlegg til salgs!

Kart med kartnålSjøgata 2 A, 8640 Hemnesberget
Prisantydning1 900 000 kr
Totalpris
1 948 670 kr
Omkostninger
48 670 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
223 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
206 m²
Byggeår
1964

Type lokale

Butikk/Handel

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Næringseiendom som fram til nå har vært benyttet til bensinstasjon til salgs. Potensiale for videre utvikling innen mat og catering for den rette!

Beskrivelse

Bygningen består av en bensinstasjon med butikk/gatekjøkkendel, kjølerom, lager, kontor, toaletter spiserom og "verkstedhall" /lager med port.

Innhold

Areal fordeler seg som følger:

1.etasje Bensinstasjon (ca 151 kvm BRA):
Hovedinngang med butikk, spisekrok, toalett, kjøle, lager og kontor med spiserom.

1.etasje Verkstedhall (ca 55 kvm BRA):
Lager/verkstedhall.

I bakkant av bygg mot gate er det en trafostasjon, denne delen inngår ikke i bensinstasjon

Standard

Bygningen er generelt av enkel standard fra byggeår og har vedlikeholdsetterslep. Det er registrert lekkasje i tak ved
verkstedhall men lekkasjested er ikke lokalisert utvendig.
Bygget fremstår som enkelt vedlikehold opp gjennom årene, oppgradering og vedlikehold må kunne påregnes.

Oppvarming

Det er i hovedsak elektrisk oppvarming, i tillegg er det montert en varmepumpe fra Mitsubishi.

Bygget har et enkelt ventilasjonsanlegg av eldre dato i tillegg er det avtrekk fra gatekjøkkensone.

Beskaffenhet

Tomten anvendes til bensinstasjon. Tomten er i hovedsak flat, området rundt bygningene er opparbeidet med asfalterte adkomstarealer. Bygget ligger like ved sjøen. Taket til bensinstasjon benyttes i dag til parkering, det er ukjent om det foreligger noen avtale for bruk av tak til dette formålet og rettigheter.

Festekontraktene
Gnr. 65 bnr. 1 fnr. 70:
Festekontrakt for parsell ca 300 m2. Festetid 99 år regnet fra 01.01.1965. Bortfester opplyser at festeavgift er kr 1 827, og at neste ordinære regulering av festeavgift er i 2025. Se vedleggsmappe for festekontrakt og informasjon fra bortfester.

Gnr. 65 bnr. 1 fnr. 90:
Festekontrakt for parsell ca 30 m2. Festetid 99 år regnet fra 01.07.1973. Bortfester opplyser at festeavgift er kr 500, og at neste ordinære regulering av festeavgift er i 2028. Se vedleggsmappe for festekontrakt og kontraktstillegg.

Siden det er aksjene i selskapet som selges, vil det ikke skje en overføring av festeretten som utløser høyere festeavgift i og med salget.

Beliggenhet

Hemnesberget er et tettsted i Hemnes kommune i Helgeland i Nordland. Tettstedet befinner seg ytterst på den vestlige delen av Hemneshalvøya, en halvøy som ligger på sørsiden av Ranfjorden 37 km sør for Mo i Rana. I øst knytter fylkesvei 808 stedet sammen med Finneidfjord, E6 og resten kommunen.

Hemnesberget har god småbåthavn med gjestehavn og servicebygg. Tettstedet har 1 252 innbyggere per 1. januar 2022.

Adkomst

Adkomst direkte fra Sjøgata, som er offentlig vei.

Adgang til utleie

Utleie

Regulering

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan "Detaljregulering for Torget."
Området rundt er regulert til næringsformål/servering og boligbygg i området. Eiendommen er regulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg.

Ferdigattest

Hemnes kommune opplyser at eiendommen ikke har ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for opprinnelig oppføring av bygg. Eiendommen har ferdigattest for tak over bensinpumper, datert 18.06.99.

I de tilfeller hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for saker omsøkt før 01.01.1998 vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet, og for å få en korrekt avslutning, så kan Hemnes kommune i medhold av plan- og bygningsloven pålegge eier å igangsette tiltak som leder til at midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan omsøkes og utstedes.

Beskrivelse (type bolig)

Næringsbygg/Bensinstasjon

Bygningsinformasjon / byggemåte

Drenering:
Ingen drenering, overvann dreneres direkte til kummer/grøft.

Grunn og fundamenter:
Fundamenter av støpt flåte på mark, direkte på steinfylling.

Ytterveggskonstruksjon:
Yttervegger i hovedsak av betong, betongstein og tegl. Utvendig pusset og stedvis malt. Deler av vegg med trekledning i malt
utførelse.
Yttervegger er i 2023 pusset og malt.

Utvendige dører og vinduer:
Hovedytterdører i aloksert alu med 2 lags isolerglass.
Garasjeport av typen leddport i metall med vindusfelter.
Garasjeport har noe vedlikeholdsbehov og har en del slitasje.
Vinduer i hovedsak av eldre dato med 2 lags isolerglass i aloksert alu ramme.
-Vinduer og dører er generelt noe slitt og har vedlikeholdsbehov.
- Det er nytt vindu på kontor i 2023.

Takkonstruksjon:
Over selve bygningen er det flat betong konstruksjon. Det er registrert lekkasje i tak ved hjørne i bakkant av verkstedhall.
Over pumpedel ute er set etablert 2 saltak i stål og trekonstruksjon.

Taktekking:
Taktekking av ukjent type for betongdel, snødekket dekke på befaringadagen, utbedring må påregnes. Saltak del er tekket med lakkerte metall plater.

Innvendige overflater, gulv, vegg, tak:
Innvendige gulvflater i hovedsak av betong, malt betong og fliser. Noe laminatparkett i kontordel. Veggflater i hovedsak av malte plater og malt betong. Himlinger av betong.
-Generelt slitte overflater, stedvis noe sår og fuktskade i himling i lagerhall.

Kjøkken:
På bakrom er det et grovkjøkken, bak kasse er det enkelt gatekjøkkenutstyr med pizzovn, stekeplater etc.

Sanitær primæranlegg:
Bygget har offentlig vann og avløp. Det er installert vannmåler.
Ved butikk del er det et enkelt gjestetoalett med toalett og servant. Toalettrom for personale i forbindelse med kontor/spiserom med toalett og servant. I lagerhall er det utslagsvask og varmtvannsbereder på 200 L. Synlige vannrør av kobber. Synlige avløp av plast og stål.

Ventilasjon:
Bygget har et enkelt ventilasjonsanlegg av eldre dato i tillegg er det avtrekk fra gatekjøkkensone.

Elektrisk primæranlegg:
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i takstrapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon.
På generelt grunnlag anbefales det alltid en gjennomgang av en el.fagmann.
Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor.

Bygget har i hovedsak noe varierende elektrisk anlegg fra flere tidsepoker og i hovedsak med automatsikringer etc. det er flere
fordelerskap og moderne måler.
Elektrisk installasjon er tilpasset byggets bruk og det er tilstrekkelig med kurser etc pr. i dag.
Det er ikke lagt frem samsvarserklæring for anlegget.

Belysning:
Fastmontert takbelysning i hele bygget.

Oppvarming:
Det er i hovedsak elektrisk oppvarming, i tillegg er det montert en varmepumpe fra Mitsubishi.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

Bruksareal per etasje: 1.etasje - Bensinstasjon: Ca 151 kvm BRA
1.etasje - Verkstedhall: Ca 55 kvm BRA

Diverse

Følgende bemerkes særskilt:
-Eiendommen har usikre grenser i matrikkelkartet. Bygningen ligger utenfor grensen.
-Over bensinstasjon er det et parkeringsdekke som danner tak til stasjonen, parkering benyttes i dag av beboere i blokken ved
siden av. Rettigheter rundt disse plassene er uavklart.
-I bakkant av bygg mot gate er det en trafostasjon (påstående gnr.65 bnr.1 fnr.90), se vedleggsmappe for tinglyst rettighet til fordel for Helgeland Kraftlag A/L (nå Linea AS).

Forbehold

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. I tilfelle salg fra profesjonell/næringsdrivende selger (ikke forbruker), fravikes loven slik det er hjemmel for i lovens § 1-3 og tilhørende forskrift § 1-2.

Ved salg til profesjonell/næringsdrivende kjøper (ikke forbruker) er Avhendingsloven fravikelig. Kjøper fraskriver seg da, så langt gjeldene rett tillater det, enhver rett til å gjøre gjeldene krav mot selger som følge av at eiendommen ikke er som den skal være i medhold av Avhendingsloven §§ 3-3, 3-7, 3-8 og 3-9. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Kjøpekontrakt basert på meglerstandard for salg av næringseiendom forutsettes brukt som kontrakt mellom selger og kjøper. Utkast til kjøpekontrakten ligger i vedleggsmappe som fås av megler på forespørsel.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen med videre. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.
Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger.

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Festekontrakt - Vilkår - Tinglyst dato 27.11.92
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


** Nye Vilkår - Feste - Tinglyst dato 22.12.92
Årlig festeavgift: 450

Festekontrakt - Vilkår - Tinglyst dato 21.01.74
ÅRLIG AVGIFT NOK 360
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
FESTEAVGIFTEN HAR PRIORITET ETTER
ETTER LÅN AV DET OFFENTLIGE, ELLER AV BANKER, FORSIKRINGS-
SELSKAPER ELLER PENSJONSORDNINGER.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Nord-Norge - Næring

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode311957751
Sist endret22. mai 2024 06:13
ReferanseR-6230006

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.